Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Zuiderhaven 35
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerZuiderhaven 358-134 8-147 F-104F-003


Naastliggers vanZuiderhaven 35
ten oostenZuiderhaven 37
ten zuidende Zuiderhaven
ten westende Zuiderhaven
ten noordenGrote Ossenmarkt 2


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0093r van 29 mrt 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 37, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0093r van 29 mrt 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 35Zuiderhaven NZ [staat: zuider nieuwe stad]7600‑00‑00 GGhoekhuis en gebouw met zes gevels
kopermr. Andries Jacobs, gehuwd met te Bolsward
koperFrancine Martini te Bolsward
verpachter grondde stad Harlingen8‑00‑00 CG
naastligger ten oostenhuis en schuur van Meyle Rinnerts
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenZuiderhaven [staat: straat]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperEpo Augustini Algera, gehuwd met
verkoperAeff Pyters


1616 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0045r van 26 mei 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 37, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten zuidenZuiderhaven


1616 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0045r van 26 mei 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 35Zuiderhaven NZ [staat: zuider nieuwe haven]2730‑00‑00 GGhuis
koperJacob Wytzes, gehuwd met
koperBauckien Marthens
verpachter grondde stad Harlingen8‑00‑00 CG
naastligger ten oostende weduwe en erfgenamen van wijlen Meyle Rinnerts
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westenZuiderhaven
naastligger ten noordenZuiderhaven
verkopermr. Andries Jacobs, gehuwd met
verkoperFrancina Martiny


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0055v van 5 feb 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 33, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenZuiderhaven [staat: straat]


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0056r van 5 feb 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 37, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet huis bewoond door Dirck Sytes c.u.


1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0004v van 13 mrt 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 33, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende eerder genoemde loods


1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0009r van 17 apr 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 35Zuiderhaven NZ tot Grote Ossenmarkt [staat: zuider nieuwe stad de Zuiderpoortsbrug]542‑00‑00 GGhuis, loods en een ledige plaats
koperInte Tiepkes c.u.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenZuiderhaven [staat: brug en haven]
naastligger ten westenSake Watzes
naastligger ten noordenGrote Ossenmarkt [staat: Bredeplaats]
verkoperJets Martens


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0098r van 14 jan 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 33, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1646 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0200r van 18 jan 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 37, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenIntie Tiepkes


1646 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0202r van 18 jan 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 35, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten zuidenZuiderhaven


1646 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0202r van 18 jan 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 35Grote Ossenmarkt ZZ [staat: Zuiderbrug tot aan de Grote Plaats]1390‑00‑00 GGhuis, loods en plaats
koperJacob Jansen Isercramer veerschipper
naastligger ten oostenhet huis van de weduwe van Douwe Keimpes
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westenhet huis van Taecke Lauta
naastligger ten noordenGrote Ossenmarkt [staat: Grote Plaats]
verkoperInte Tiepckes c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Jansen isercramer, veerschipper, koopt een huis tussen zuiderbrug en de grote plaats. Geen grondpacht.


1647 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0248v van 24 jan 1647 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 35Zuiderbrug aan Jan Joannes plaats, bij de1224‑00‑00 GGhuis
koperPyter Jacobs
naastligger ten oostenhet huis van de kopers Pyter Jacobs
naastligger ten zuidenZuiderhaven [niet vermeld]
naastligger ten westenTecke Lauta
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJacob Jansen Isercramer c.u.


1651 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0170r van 24 mei 1651 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1653 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0234r van 12 mrt 1653 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 33, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenZuiderhaven [niet vermeld]


1674 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0163r van 6 dec 1674 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenZuiderhaven


1674 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0164r van 6 dec 1674 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 33, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenZuiderhaven [staat: straat en haven]


1674 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0165r van 6 dec 1674 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 35Zuiderhaven NZ44‑00‑00 CGgrondpacht van 2-00-00 CG
koperRomcke Jacobs c.u.houtkoperde Zeven Gevels
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis genaamd de Sewen Gewels, nu bewoond door Uilke Pieters c.u.2‑00‑00 CG
bewoneren eerder bewoond door Lolke Zytsesgrootschipper
verkoperds. Petrus Meylsma, gehuwd metpredikant te Oudega
verkoperTrijntie Pieters Persijn [staat: Porsijn]


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-134Zuiderhaven 35timmerhuis
eigenaarEelcke Piers
gebruikerFeycke Jans
huurwaarde15‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑00‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-134Zuiderhaven 35huis
eigenaarSimen Bootez soon
gebruikerFeycke Jans cum soc.
huurwaarde66‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde13‑04‑00 CG
aansl. huurw. voldaan13‑6‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-134Zuiderhaven 35huis
eigenaarSymon Bootsma soons
gebruiker
huurwaarde00‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde00‑00‑00 CG
opmerkingIs 1722 insolvent verklaerd


1726 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0260v van 10 feb 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 37, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhuis genaamd de Zeven Gevels


1727 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0303v van 19 jan 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 37, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhuis genaamd de Zeven Gevels


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0295v van 18 dec 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 37, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhuis genaamd de Zeven Gevels


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-134Zuiderhaven 35huis
eigenaarGerben Ates
gebruikerJohannes Haenties 17-00-00
gebruikerPieter Aris 15-00-00
gebruikerGerryt Hayes 15-00-00
gebruikerstijfster Trijntie 15-12-00
gebruikerwagens Cornelis 15-12-00
gebruikerJohannes Haenties 15-12-00
huurwaarde93‑16‑00 CG
aanslag huurwaarde15‑12‑08 CG


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
8-134 Zuiderhaven 35Jouke Douwes, bestaande uit 3 personen08‑00‑00 cg02‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-134Zuiderhaven 35huis
eigenaarGerben Ates
gebruikerJouke Douwes cum soc.
huurwaarde60‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde10‑18‑02 CG


1751 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0176v van 28 nov 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 33, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenZuiderhaven [staat: straat]


1756 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0263r van 14 mrt 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenBernardus Dreyer fiscaal


1758 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0170v van 29 okt 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 35Zuiderhaven NZ [staat: op de Zuiderbrug]450‑00‑00 CGwoning met aparte kamer in gebruik als weefwinkel
koperYpe Willems, gehuwd metsleper
koperTrijntje Dirks
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenZuiderhaven [niet vermeld]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenBernardus Dreyer procureur fiscaal
verkoperBernardus Dreyerprocureur fiscaal
eerdere samenvatting door Yde ElsingaYpe Willems, sleeper, x Trijntje Dirks koopt woning bij de Zuiderbrug. De verkoper woont ten N. Er zijn bepalingen over het pakhuis van verkoper en de Joodse synagoge. Gekocht van Bernardus Dreyer.


1759 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0200r van 4 mrt 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 33, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenYpe Willems c.u.sleper


1760 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0025v van 28 sep 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 35Zuiderhaven NZ [staat: OZ] aan de Zuiderbrug157‑00‑00 GGhuis genaamd de Seeven Gewels, gedeelte van het
koperBernardus Dreyer, gehuwd metnotarisde Zeven Gevels
koperAlida van der Geest
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
naastligger ten oosten*Jacob Roorda
naastligger ten westen*Anthony Vink
naastligger ten westenZuiderhaven
naastligger ten noorden*de Joodse Gemeente: synagoge
naastligger ten noorden*Bernardus Dreyer c.u.
verkoperTrijntie Dirks, weduwe van
verkoperwijlen Ype Willemssleper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBernardus Dreyer, not. publ. x Alida v.d. Geest koopt een huis oz. Zuiderhaven bij de Zuiderbrug. Het is een gedeelte van het huis 'de 7 Gevels'. Naastliggers zijn [ten O.] Jacob Roorda, de koper, [ten N.] Anthoni Vink en [ten Z.] de straat en haven, en bestaat uit een beneden- en een bovenkamer, grote loods, paardenstal, put en bak en een potkast aan de straat, en een zolder. Met overname van alle losse goederen tegen taxatie etc. etc. Gekocht van Trijntje Dirks wv Ype Willems, sleper, voor 157 gg.


1761 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0114r van 6 dec 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenBernardus Dreyer notaris en procureur fiscaal


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0250v van 6 nov 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 35Zuiderhaven NZ [staat: OZ] aan de Zuiderbrug263‑00‑00 GGhuis en stalling
koperJan Minnes, gehuwd metscheepstimmerman
koperRigstje Hendriks
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
naastligger ten oosten*Jacob Roorda
naastligger ten zuiden*Zuiderhaven
naastligger ten westen*Anthoni Vink
naastligger ten noorden*N. N.
verkoper q.q.Sicco Rienstra, curator overgezworen klerk
verkoperde verlaten boedel van Bernardus Dreyer, gehuwd met
verkoperAlida van der Geest
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Minnes, scheepstimmerman x Rigtje Hendriks, koopt huis en stal oz. Zuiderhaven aan de Zuiderbrug, bewoond door meerdere huurders. Naastliggers zijn [ten O.] Jacob Roorda, [ten N.] Anthoni Vink en [ten Z.] de straat en haven. Het pakhuis en de synagoge zijn er nog. Gekocht van Bernardus Dreyer x Alida v.d. Geest.


1773 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0112v van 26 sep 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Minnes


1775 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0201v van 5 feb 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Minnes


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0036r van 23 okt 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 33, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Minnes


1786 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0097v van 9 jul 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 35Zuiderhaven NZ [staat: OZ] nevens de nieuwe schipbrug575‑00‑00 CGhuis
koperJacob Sas, gehuwd metmatroos op het Admiraliteitsjacht
koperAntje Wybes Lareau
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 CG
naastligger ten oosten*Jacob Roorda
naastliggerTheunis Louwrens
naastligger ten noorden*de Joodse Gemeente: synagoge
verkoperJan Minnes, gehuwd metscheepstimmerbaas
verkoperRigtsje Hendriks


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0174v van 12 dec 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJacob Sas


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0114v van 13 jan 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 37, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet huis de Zeven Gevels


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0253r van 14 mei 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 33, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenZuiderhaven [niet vermeld]


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
8-147, pag. 173Zuiderhaven 35Jacob Sas c s3‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-104Zuiderhaven 35Cornelis Martens Braaksma... van wijk A-106; gebruiker is Taeke F. Buisman, gleybakker, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk F-104, uitdrager, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-104Zuiderhaven 35Cornelis M Braaksma Cornelis M Braaksma uitdrager


1822 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7002 aktenr. 173 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-104Zuiderhaven 35Geertje Pieters, overleden op 23 oktober 1822moeder van Ecco Dirks Dijkstra (vrouw van Cornelis Martens Braaksma, uitdrager Zuiderhaven F 104). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1831 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7007 aktenr. 249 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-104Zuiderhaven 35Christoffel Jans Repko, overleden op 20 september 183151 jr, brugwachter, man van Dirkje Cornelis Braaksma (Zuiderhaven F 104: erft vruchtgebruik), vader van minderjarige Jan-Freerks Christoffels Repko. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1831 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7007 aktenr. 250 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-104Zuiderhaven 35Jan Freerks Christoffels Repko, overleden op 5 oktober 18313 jr, zoon van wijlen Christofel Jans Repko en Dirkje Cornelis Braaksma (Zuiderhaven F 104). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1449Zuiderhaven 35Christoffel RepkoHarlingenhuis en erf (84 m²)


1837 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7009 aktenr. 186 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-104Zuiderhaven 35Trijntje Sybrens Anema, overleden op 2 augustus 1837vrouw van Ruurd Iemes Hellema (Zuiderhaven F 104), moeder van Gerritje Ruurds Hellema (vrouw van Ype Jans Zwart, werkman bij Franekerpoort). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-104Zuiderhaven 35Grietje Doedes Rost... BS huw 1833, huw 1842, ovl 1843; oud 62 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, winkelierse, wijk F-104; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
F-104OssemarktSipkje van der Stel43 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
F-104OssemarktGrietje D Ros62 jwinkelierscheLeeuwardengezin 2, v, protestant, weduwe
F-104OssemarktCornelia van Hoek19 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd


1843 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7014 aktenr. 441 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-104Zuiderhaven 35Thijs Aartens Oldenborg, overleden op 31 juli 1843bijna 2 jr (geboren 31/10/1841), overleden Zuiderhaven F 104, zoon van Aarten T. Oldenborg, schipper en Cornelia Murks Hoek. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. 640 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-104Zuiderhaven 35Johann Georg Keyzer, overleden op 20 januari 184668 jr, geboren Bruina? dec. 1777, overleden Zuiderhaven F 104, gehuwd, vader van Cornelis Johann Keyzer, waagmeester. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-104Zuiderhaven 35Sipkje Wopkes van der Stel... 152, 333, wijk H-210, supp wijk E-328, supp wijk G-378; oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-104; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1449Zuiderhaven F-104erv. Pieter Duinmeijerwoonhuis


1867 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-104Zuiderhaven 35Sjouwkje de Vries... F-100, dv Cornelis Jans dV, en Janneke Cornelis; BS huw 1816, ovl 1836, ovl 1867, bev.reg. HRL 1851 wijk F-104, 107; oud 54 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-098; ... (alles)


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1449Zuiderhaven F-003Pieter Duinmeijerwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4252Zuiderhaven 35 (F-002)Claartje Cohen (wed. E. Parfumeur, en Cons.)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Zuiderhaven 35 Dirk Bantemamachinist schelpenz.f. 700f. 800


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Zuiderhaven 35P. Sjoerdsmaschipper
Zuiderhaven 35aA. de Vrieselectricien


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Zuiderhaven 35A. (Aukje) Nauta wv Everaert


1978 - variabron: Hein Buisman Stichting
adresgegevens
Zuiderhaven 35Aangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 1978


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Zuiderhaven 35beeldbepalend pand9 van 10
  terug