Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Grote Ossenmarkt 8
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Grote Ossenmarkt 8 8-171 8-194 F-099 F-100
 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
8-171Grote Ossenmarkt 8twee huisen
eigenaarjuffrou Nauta
gebruikerjuffrou Nauta
huurwaarde122-00-00 CG
aanslag huurwaarde24-08-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
8-171Grote Ossenmarkt 8drie huizen
eigenaarvrouw Nauta
huurwaarde122-00-00 CG
aanslag huurwaarde24-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan17-5-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
8-171 Grote Ossenmarkt 8drie huisen
eigenaarReinder G. Fontein
gebruiker
huurwaarde122-00-00 CG
aanslag huurwaarde20-06-00 CG


1733 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0245r van 11 okt 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Ossenmarkt 8Grote Ossenmarkt ZZ [staat Ossemerckt]huis
 
koperoud burgervaandrig Jan Schoonebeeck, gehuwd metmr. chirurgijn210-00-00 GG
Aaffken Huyberts
bewoner van het voorhuisRoeloff Claasen0-07-00 CG
bewoner van de achteropkamerFrans Tomas14-06-00 CG
naastligger ten oostenMartens Gillis Mesdag makelaar
naastligger ten zuidenPieter Reiners
naastligger ten westends. Fontein
naastligger ten noordenGrote Ossenmarkt [staat: Ossenmarkt]
verkoperYmckien Ruyrds, weduwe van
wijlen Tijs Jansenmr. koperslager
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Schoonebeek, mr. chirurgijn x Aeffke? Huyberts koopt een huis zz. Ossenmarkt (met beschrijving.). Ten O. makelaar Marten Gilles Mesdagh, ten W. ds. Fontein, ten Z. Pieter Reiners, ten N. de Ossenmarkt. Gekocht van Yemkjen Ruurds wv mr. koperslager Tijs Jansen.


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
8-171 Grote Ossenmarkt 8huis
eigenaards. G. Fontein
gebruikerde heer van der Haar
huurwaarde170-00-00 CG
aanslag huurwaarde28-06-10 CG


 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
8-171 Grote Ossenmarkt 8hr. van der Haar, bestaande uit 0 personensegt tot Koudum aangeeving gedaan te hebben
aangebooden capitaal00-00-00 CG


1745 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0108r van 5 dec 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Ossenmarkt 8Grote Ossenmarkt ZZhuis
 
koperJan Ypes, gehuwd metarbeider360-00-00 CG
Yttie Claesesturfmeetster
huurderHendrik Ydes c.u.
huurder bovenkamerFredrik c.u.
naastligger ten oostenHendrik Baltus
naastligger ten zuidenAnne Sytses
naastligger ten westends. Fontein
naastligger ten noordenGrote Ossenmarkt
verkoper van 1/12Aefke Huberts, weduwe van
wijlen Jan Schonebeecqmr. chirurgijn


1746 - reëelkohieradresgebruik
8-171 Grote Ossenmarkt 8huis
eigenaards. G. Fonteyn
gebruikerde hr. van der Haar
huurwaarde170-00-00 CG
aanslag huurwaarde30-18-02 CG


 


 


 


1786 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0101r van 3 sep 1786 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Ossenmarkt 8Grote Ossenmarkt ZZhuis
 
koperJohannes Albarda, gehuwd metmedicus en zoutbrander2960-07-00 GG
kopermejuffrouw Mintje van der Meulen
huurderWalke Hermanus
naastligger ten oostende heer Pierus van Scheltinga griffier bij de Admiraliteit
naastligger ten zuidende heer Pierus van Scheltinga griffier bij de Admiraliteit
naastligger ten westenJacob Roorda
naastligger ten noordenGrote Ossenmarkt
verkoperde heer Pierus van Scheltinga, gehuwd metgriffier bij de Admiraliteit
verkoperVrouwe Sjoerdje Hexenius
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Albarda, medicinae doctor en zoutbrander x Mintje v.d. Meulen koopt (c) een woning zz. Grote Ossenmarkt, nu gebruikt en bewoond door Walke Hermanus. Ten Z. perceel a, ten W. Jacob Roorda, ten N. de Ossenmarkt. Geen grondpacht. Gekocht van Pierius van Scheltinga, griffier bij de Admiraliteit x vrouwe Sjoerdje Hixenius, voor 2960 gg 7 st. (voor a, b en c).


 


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0007v van 11 okt 1807 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Ossenmarkt 8Grote Ossenmarkt ZZhuis
 
koperL. P. Blocqueville Franse schoolhouder6500-00-00 CG
naastligger ten oostende Stad Harlingen: armvoogdij
naastligger ten zuidenhet eerste perceel in deze akte
naastligger ten westenhet derde perceel in deze akte
naastligger ten noordenGrote Ossenmarkt
verkoperGerard Gijzekoopman
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(westelijke gedeelte) L.P. Blocqueville, Franseschoolhouder, koopt (b) huis Ossenmarkt, in gebruik als paardenstal. Ten O. de Stadsarmen, ten Z. perceel a, ten W. perceel c, ten N. de Ossenmarkt. Gekocht van Gerard Gijze.


 


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0114r van 26 jun 1808 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Ossenmarkt 8Grote Ossenmarkt ZZhuis
 
koperCoert Lambertus van Beyma thoe Kingma substituut fiscaal6800-00-00 CG
naastligger ten oostende Stad Harlingen: armvoogdij
naastligger ten zuidenhet eerste perceel in deze akte
naastligger ten westenhet derde perceel in deze akte
naastligger ten noordenGrote Ossenmarkt
verkoperL. Coulleboef de Blocquevillecommies van toezigt van de eilanden van Goeree en Overflakkee


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
8-194 Grote Ossenmarkt 8C L van Beyma thoe Kingma13-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-099Grote Ossenmarkt 8Coert Lambertus van Beyma... wijk F-005, ledig plek grond, 1814. (GAH204); id. van wijk F-095, wagenhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk F-099, wagenhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk F-100, kantoor, 1814. (GAH204); id. van wijk F-234; gebruiker is ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-099Grote Ossenmarkt 8C L van Beyma wagenhuis


1824 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51013 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 48 en 55 van 21 apr 1824
adressoortbedraggebruik
F-099Grote Ossenmarkt 8provisionele en finale toewijzingfl. 1200huis en kantoor, stalling etc F-002, F-003, F-099 & F-100
 
verkoperJulius Matthijs van Beyma (te Workum)
koperMink Klazes Stolte


1824 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51013 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 132 van 19 okt 1824
adressoortbedraggebruik
F-099Grote Ossenmarkt 8koopaktefl. 50stalling F-099
 
verkoperMink Klazes Stolte
koperHendrik Jans Leyenaar


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1455Grote Ossenmarkt 8Cornelis Zijtzes BeitschatHarlingenvoermanhuis (56 m²)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-099Grote Ossenmarkt 8Dirkje Freriks van der Hoef... 1821, N.H., dv Frederik vdH, en Grietje Brouwer; BS huw 1821, ovl 1836, ovl 1880, bev.reg. HRL 1851 wijk F-099, 160, wijk ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1455F-099 (Grote Ossenmarkt)Jan Boltewoonhuis


1866 - bewonersadresnaamgegevens
F-099Grote Ossenmarkt 8Wytske Annes de Vries... 1841 HRL, met koninklijke dispensatie wegens schoonzuster/schoonbroeder, wonende te HRL. 1840, ovl wijk F-099, dv Anne Jurjens dV, (ook: van Midlum), en Rebekka (Lieuwes); dopen Grote Kerk HRL 1805, BS ovl 1813, huw ... (alles)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3128F-100 (Gr. Ossenmarkt)Johannes A. Pieterswoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3128Grote Ossenmarkt 8 (F-100)Pieter M. Ferwerda (en Cons., te Amsterdam)woonhuis


1917 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Grote Ossemarkt 8Johs. Bergsma & Zonen100transportovername


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Gr. Ossenmarkt 8 Johannes Bergsmalosser v. basalt- en grintschepen
vorige grondslagf. 500
huidige grondslagf. 0


1920 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. Ossemarkt 8Johs. Bergsma & Zonen100Transportovername


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. Ossemarkt 8Johs. Bergsma & Zonen100Transportovername


1927 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Grote Ossenmarkt 8, HarlingenGrote Ossenmarkt 8J. de GraafAlgemeene Frieschelevensverzekering-maatschappij


1928 - adresboekadresnaamberoep
Groote Ossenmarkt 8H.Gonggrijpslager
Groote Ossenmarkt 8J. de Graafverzekeringsagent
  terug