Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Grote Ossenmarkt 8
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerGrote Ossenmarkt 8(niet bekend)(niet bekend)F-098F-099


Naastliggers vanGrote Ossenmarkt 8
ten oostenGrote Ossenmarkt 10
ten westende Grote Ossenmarkt
ten noordende Grote Ossenmarkt


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0117r van 7 feb 1657 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Ossenmarkt 8Grote Ossenmarkt ZZ [staat: Ossenmarkt]637‑00‑00 GGhuis
koperYde Dirx Alma c.u.
verpachter grondde stad Harlingen2‑02‑00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jan Fransen
naastligger ten zuidenHeere Reyns
naastligger ten zuidenHarmen Sines equipagemeester
naastligger ten noordenGrote Ossenmarkt [staat: Ossenmarkt en straat]
verkoperFeye Sybrandts


1662 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 205 folio 29r van 8 jan 1662 (de overledene woonde ten tijde van overlijden mogelijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Grote Ossenmarkt 8
inventarisantAntie Eyses, gehuwd met
aangeverJoannis Nettes
requirantJan Beerns Westerdijck neef van de inventarisant
aangeverGeertie Harmensdienstmaagd
inleiding bij de boedelinventarisatie[0029r] Inventarisatie ende beschrivinge gedaen ende gemaeckt ten overstaen van de heren burgemeesteren Harmen Sines Nauta ende Gellius Wetsenzius bij 't Gerechte daertoe verordonneerde commissarien geadsocieert met doctore Dominico Wringer secretaris ten huise van Joannis Nettes van alle de goederen uit ende inschulden geen exempt bij hem ende sijn overledene huisvrouwe Antie Eijses als echteluiden gepossideert ende beseten sijn geweest, ende dat op 't versoeck van Jan Beerns Westerdijck voor hem ende de ander nichten en neven van voornoemde Antie Eijses moeders wegen als erffgenamen van de selve ter eenre, ende mede ten versoecke van Joannis Nettes ter andere sijde, ende is de aengevinge gedaen door meergemelte Joannis ende sijn dienstmaegt Geertie Harmens naedat sij de ede van getrouwicheijt in handen van de praesiderende burgemeester Harmen Sines Nauta hebben gepresteert desen 8e Januarij 1662
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1688 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0236r van 11 mrt 1688 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenRuyrdt Pytters koopman


1703 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0201r van 21 jan 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenRuirdt koopman


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0245r van 11 okt 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Ossenmarkt 8Grote Ossenmarkt ZZ [staat Ossemerckt]210‑00‑00 GGhuis
koperoud burgervaandrig Jan Schoonebeeck, gehuwd metmr. chirurgijn
koperAaffken Huyberts
bewoner van het voorhuisRoeloff Claasen0‑07‑00 CG
bewoner van de achteropkamerFrans Tomas14‑06‑00 CG
naastligger ten oostenMartens Gillis Mesdag makelaar
naastligger ten zuidenPieter Reiners
naastligger ten westends. Fontein
naastligger ten noordenGrote Ossenmarkt [staat: Ossenmarkt]
verkoperYmckien Ruyrds, weduwe van
verkoperwijlen Tijs Jansenmr. koperslager
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Schoonebeek, mr. chirurgijn x Aeffke? Huyberts koopt een huis zz. Ossenmarkt (met beschrijving.). Ten O. makelaar Marten Gilles Mesdagh, ten W. ds. Fontein, ten Z. Pieter Reiners, ten N. de Ossenmarkt. Gekocht van Yemkjen Ruurds wv mr. koperslager Tijs Jansen.


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0103v van 4 dec 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAllert Symons


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0066r van 25 okt 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAafke Huiberts


1745 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0108r van 5 dec 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Ossenmarkt 8Grote Ossenmarkt ZZ360‑00‑00 CGhuis
koperJan Ypes, gehuwd metarbeider
koperYttie Claeses turfmeetster
huurderHendrik Ydes c.u.
huurder bovenkamerFredrik c.u.
naastligger ten oostenHendrik Baltus
naastligger ten zuidenAnne Sytses
naastligger ten westends. Fontein
naastligger ten noordenGrote Ossenmarkt
verkoper van 1/12Aefke Huberts, weduwe van
verkoperwijlen Jan Schonebeecqmr. chirurgijn


1777 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0084r van 16 nov 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Ypes


1786 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0101r van 3 sep 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 6oost, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende heer Pierus van Scheltinga griffier Admiraliteit


1791 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0303v van 30 jan 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Ypes


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0069v van 2 sep 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 6oost, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostendr. Johannes Alberda drost van het 7e drostamptBolsward


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0007v van 11 okt 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 6oost, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende stad Harlingen: armvoogdij


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0114r van 26 jun 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 6oost, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende stad Harlingen: armvoogdij


1813 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-098Grote Ossenmarkt 8Antie Praatergeb 1768 HRL, ovl 14 feb 1813 HRL; wijk F-098; BS ovl 1813


1813 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-098Grote Ossenmarkt 8Fetje Heeres... 2 apr 1774, ged 3 mei 1774 Grote Kerk ... (alles)


1813 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-098Grote Ossenmarkt 8Trijntje Hendriks... ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-098Grote Ossenmarkt 8Engeltje Douwes... HRL, huwt met Lodewijk Jans Hoekveld, dv Douwe Atzes en Klaaske Pieters; BS ovl 1833; gebruiker van wijk F-098, gealimenteerd; medegebruiker Jan Liekles de Boer wed., gealimenteerd, Pieter Weina, gealimenteerd; ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-098Grote Ossenmarkt 8Jan Liekles de Boer... Pieters; BS huw 1817, huw 1826, huw 1831, ovl 1834, ovl 1838, ovl 1851; wed. J.L.B. gebruiker van wijk F-098, gealimenteert; medegebruikers Engeltje Douwes, gealimenteert, en Pieter Weima, gealimenteert, eigenaar is ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-098Grote Ossenmarkt 8Pieter Weinagebruiker wijk F-098, gealimenteerd; medegebruikers Engeltje Douwes, gealimenteerd, Jan Liekles de Boer wed., gealimenteerd; eigenaar is Armekamer, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-098Grote Ossenmarkt 8 Armekamer Jan Liekles de Boer wedgealimenteerd
F-098Grote Ossenmarkt 8 Armekamer Engeltje Douwes gealimenteerd
F-098Grote Ossenmarkt 8 Armekamer Pieter Weima gealimenteerd


1827 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51015 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 79 en 87 van 12 sep 1827
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-098Grote Ossenmarkt 8provisionele en finale toewijzingfl. 266huis F-098
 
verkoperGeeltje Ferwerda
koperAugust Dekker


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1456Grote Ossenmarkt 8Gereformeerde ArmvoogdijHarlingenhuis (40 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-098Grote Ossenmarkt 8Antie van Arumoud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-098; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-098Grote Ossenmarkt 8Johannes Margadantoud 49 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-098; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-098Grote Ossenmarkt 8Sjouwkje de Vries... ovl 1836, ovl 1867, bev.reg. HRL 1851 wijk F-104, 107; oud 54 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-098; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
F-098OssemarktAdam Thijs Stoker52 jHarlingengezin 1, m, protestant, weduwnaar
F-098OssemarktMarten Stoker15 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
F-098OssemarktBetje Stoker21 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
F-098OssemarktSiene Stoker14 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
F-098OssemarktRiekje Stoker12 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
F-098OssemarktFruitje Stoker10 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
F-098OssemarktJohannes Margadant {Margadank]49 jHarlingengezin 2, v, protestant, weduwe
F-098OssemarktFrans Margadant {Margadank]14 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
F-098OssemarktDirkje Margadant {Margadank]11 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
F-098OssemarktAntie van Arum34 jHarlingengezin 3, v, protestant, ongehuwd
F-098OssemarktRuurd van Dokkum9 jHarlingengezin 3, m, protestant, ongehuwd
F-098OssemarktGrietje van Dokkum6 jHarlingengezin 3, v, protestant, ongehuwd
F-098OssemarktFokje van Dokkum2 jHarlingengezin 3, v, protestant, ongehuwd
F-098OssemarktSjouwkje de Vries54 jHarlingengezin 4, v, protestant, weduwe
F-098OssemarktAle Olivier12 jHarlingengezin 4, m, protestant, ongehuwd
F-098OssemarktHiltie Olivier20 jHarlingengezin 4, v, protestant, ongehuwd


1840 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. Ongenummerd, april (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-098Grote Ossenmarkt 8Johanna Margadant, overleden op 10 april 184050 jr, naaister, overleden Ossenmarkt F 98, weduwe. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 29) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7016 aktenr. Ongenummerd, juli (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-098Grote Ossenmarkt 8Antje van Dorpen, overleden op 23 juli 1844(Certificaat van onvermogen), 23 jr (geboren 9/11/1819), overleden Grote Ossenmarkt F 98, ongehuwd. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. Ongenummerd, december (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-098Grote Ossenmarkt 8Pieter Dirks de Vrij, overleden op 18 december 1846(Certificaat van onvermogen), 3 jr (geboren 8/11/1843), overleden Ossenmarkt F 98. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-098Grote Ossenmarkt 8Adam Tjeerds Stoker... wijk C-198, wijk D-166, wijk E-249, supp wijk G-377; oud 52 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-098; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-098Grote Ossenmarkt 8Age Bos... BS huw 1828, ovl 1829, huw 1830, ovl 1868, huw 1874, ovl 1875, bevrHRL 1851 wijk A-238, wijk C-198, wijk F-098; oud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk F-228; ... (alles)


1852 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49050 (notaris Jan Adriaan Zaal Stroband) repertoire nr. 92 van 22 dec 1852
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-098Grote Ossenmarkt 8publieke verkopinghuis B-039, de Hoogstraat en huis F-098, de Ossenmarkt, beide op afbraak
 
verkoperArmvoogden
armvoogdOense Akkerboom
armvoogdPetrus Jacobus Brouwer
koperJan Pieters Schaafsma
koperFrederik Langenhout


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3129Gr. Ossenmarkt F-099Jelle Martens van der Walwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3128Grote Ossenmarkt 8 (F-100)Pieter M. Ferwerda (en Cons., te Amsterdam)woonhuis


1917 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Grote Ossemarkt 8Johs. Bergsma & Zonen100transportovername


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Gr. Ossenmarkt 8 Johannes Bergsmalosser v. basalt- en grintschepenf. 500f. 0


1920 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. Ossemarkt 8Johs. Bergsma & Zonen100Transportovername


1921 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. Ossemarkt 8Johs. Bergsma & Zonen100Transportovername


1927 - advertentiebron: Vloeiboek voor 1927, Aangeboden door de N.V. Boek- en Muziekhandel v.h. A. Land E [...]
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Grote Ossenmarkt 8, HarlingenGrote Ossenmarkt 8J. de GraafAlgemeene Frieschelevensverzekering-maatschappij


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Groote Ossenmarkt 8H. Gonggrijpslager
Groote Ossenmarkt 8J. de Graafverzekeringsagent
  terug