Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Grote Ossenmarkt 14
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Grote Ossenmarkt 14 8-139 8-151 F-095 F-096
 


 


1649 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0072v van 18 feb 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Ossenmarkt 14Grote Ossenmarkt ZZ [niet vermeld]huis
 
koperJan Pieckes 299-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen1-08-00 CG
naastligger ten oostenhuisman Tieerd Jansen
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenEernst slotmaker
naastligger ten noordenGrote Ossenmarkt [staat: de brede straat]
naastliggerHette stalman
verkoper q.q.Waling Tieerdsen


 


1657 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0119r van 21 feb 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Ossenmarkt 14Grote Ossenmarkt ZZ [staat: Ossenmarkt]huis
 
koperoud gemeensman Here Reyns, gehuwd met310-00-00 GG
koperMarij Sioerdts
verpachter grondde Stad Harlingen1-08-00 CG
naastligger ten oostenburgemeester Jan Ruierdts Sanstra
naastligger ten westenHans Jacobs schoenlapper
verkoperJan Piekes


 


 


 


1664 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0241r van 11 dec 1664 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Ossenmarkt 14Grote Ossenmarkt ZZ [staat: Ossenmarkt]grondpacht van 4 GG uit 3 huizen
 
koperburgervaandrig Iske Taakes Jelgersma 142-00-00 CG
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van Sipke Heeres1-08-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperMarten Clasenop Franeker-reks endt ?


 


1684 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0002ra van 27 jan 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Ossenmarkt 14Grote Ossenmarkt ZZ [staat: Ossenmarkt]huis
 
koperBeert Gerryts wijdschipper360-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen1-08-00 CG
naastligger ten oostenJurjen Groenewolt
naastligger ten zuidenHencke Heeres
naastligger ten westenThijs Janses
naastligger ten noordenGrote Ossenmarkt [niet vermeld]
verkoperUylckjen Bauckes voor haar kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Dirck Sipkes


 


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
8-139Grote Ossenmarkt 14huis
eigenaarTierk Feddriks vrouw
gebruikerSimen Douwes
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
8-139Grote Ossenmarkt 14huis
eigenaarTjerk Feddrix vrouw
aansl. huurw. voldaan--
opmerkingdoet geen huir


 


1726 - reëelkohieradresgebruik
8-139 Grote Ossenmarkt 14huis
eigenaarwed. Tjerk Feddriks
gebruiker
opmerkingDoet geen huir


 


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
8-139 Grote Ossenmarkt 14huis
eigenaarFeyke Douwes
gebruikerFeyke Douwes vrouw
opmerkingdoet geen huur


 


1745 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0058v van 17 jan 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Ossenmarkt 14Grote Ossenmarkt ZZhuis
 
koperHendrik Croese, gehuwd methofmeester op het Admiraliteitsjacht450-00-00 GG
Beerntje Meinertshage
huurderFreerk Ruirds c.u.
naastligger ten oostenJan Micchiels
naastligger ten zuidenoud burgemeester Joost Agema
naastligger ten westenYme Jans
naastligger ten noordenGrote Ossenmarkt
verkoperFijke Douwes, weduwe van
wijlen Symon Douwes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik Croese, hofmeester op het Admiraliteitsjacht x Beerntje Meinertshage kopen een huis zz. Ossemerkt, als huurders bewoond door Freerk Ruirds c.u. Geen grondpacht. Ten O. Jan Michiels, ten Z. oud burgemeester Joost Agema, ten W. Yme Jans, ten N. de Ossemerkt. Gekocht van Fijke Douwes wv Symon Douwes, voor 450 gg.


1758 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0168v van 29 okt 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Ossenmarkt 14Grote Ossenmarkt ZZ [staat: Ossenmarkt]huis
 
koperJacob Pyters koopman358-00-00 GG
naastligger ten oostende weduwe van Jan Migchiels
naastligger ten zuidenPaulus Dirks timmerman
naastligger ten westenYeme Jans
naastligger ten noordenOssenmarkt
verkoperBeerdtje Meindershagen, weduwe vanwinkelierster
verkoperwijlen Hendrik Croese
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Pyters [Nijboer], koopman, koopt een huis zz. Osmerk. Geen grondpacht. Ten O. wd. Jan Michiels, ten Z. timmerman Paulus Dirks, ten W. Yeme Jans, ten N. de Osmerkt. Gekocht van winkelierse Beerndtje Meindershagen wv Hendrik Croese, voor 358 gg.


 


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0103v van 23 nov 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Ossenmarkt 14Grote Ossenmarkt ZZhuis
 
koperoud burgemeester Jouke Hendriks Olinjus 350-00-00 CG
naastligger ten oostenDirk Cornelis
naastligger ten zuidenS. Wybenga
naastligger ten westende erfgenamen van Yeme Jansen
naastligger ten noordenGrote Ossenmarkt
verkoperJacob Pieters Nijeboerkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJouke Hendriks Olinjus, oud-burgemeester, koopt een huis zz. Ossenmarkt. Ten O. Dirk Cornelis [Zijlstra], ten W. erven Yeme Jansen, ten Z. Schelte Wybinga, ten N. de straat. Gekocht van koopman Jacob Pieters Nijeboer.


1787 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0218v van 16 sep 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Ossenmarkt 14Grote Ossenmarkt ZZhuis
 
koperSchelte Wybenga koopman400-00-00 CG
huurderBroer Jans c.u.
naastligger ten oostenDirk Cornelis c.u.
naastligger ten zuidenSchelte Wybenga
naastligger ten westende erfgenamen van Yeme Janzen
naastligger ten noordenGrote Ossenmarkt
verkoperoud burgemeester J. H. Olinjus
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSchelte Wybinga koopt een huis zz. Ossenmarkt. Ten O. Dirk Cornelis [Zijlstra], ten W. erven Yeme Janzen, ten Z. de koper, ten N. de straat Gekocht van Jouke H. Olinjus, oud-burgemeester


 


1793 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0095v van 20 jan 1793 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Ossenmarkt 14Grote Ossenmarkt ZZ huis en erf
 
koper door niaarP. Tetrode, gehuwd metkoopman147-00-00 GG
koper door niaarAurelia Gratama
geniaarde koperAlbert Bolman
geniaarde koperHarke van der Stok
geniaarde koperJohannes Jac. Kerkhoven
naastligger ten oostenJan Yemes
naastligger ten zuidenledige grond
naastligger ten westenJan Yemes
naastligger ten noordenGrote Ossenmarkt
verkoperBaukje Feytama, gehuwd met
verkoperSchelte Wybenga


 


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
8-151 Grote Ossenmarkt 14Pieter Tetrode2-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-095Grote Ossenmarkt 14Coert Lambertus van Beyma... Hogenburg, stalknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk F-005, ledig plek grond, 1814. (GAH204); id. van wijk F-095, wagenhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk F-099, wagenhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk F-100, kantoor, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-095Grote Ossenmarkt 14C L van Beijma wagenhuis


1824 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51013 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 48 en 55 van 21 apr 1824
adressoortbedraggebruik
F-095Grote Ossenmarkt 14provisionele en finale toewijzingfl. 473huis F-004 en wagenhuis etc. F-005 & F-095
 
verkoperJulius Matthijs van Beyma (te Workum)
koperMurk Jacobs Hoek


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1459Grote Ossenmarkt 14Murk Jacobs HoekHarlingentimmermanpakhuis of bergplaats (60 m²)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1459F-095 (Grote Ossenmarkt)Friedrich Hagemannwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1459F-096 (Gr. Ossenmarkt)Wed. Friedrich Hagemann en kinderenwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1459Grote Ossenmarkt 14 (F-096)Pieter Wiglemawoonhuis


1965 - adresboekadresnaam
Grote Ossenmarkt 14A.M. (Anna) Grobbe


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Grote Ossenmarkt 14beeldbepalend pand5 van 10
  terug