Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Achterstraat 8
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerAchterstraat 81-1111-1111-155A-170A-178
 huisnummer lager  huisnummer hogerAchterstraat 101-1111-1111-155A-170A-177


Naastliggers vanAchterstraat 8
ten oostenAchterstraat 10
ten zuidenZoutsloot 57
ten westenAchterstraat 6
ten noordende Achterstraat


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0018v van 16 feb 1611 (het 4e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Achterstraat 8Achterstraat ZZ 2-12 [staat: de eerste droge straat over het diept in de noorder nieuwe stad]00‑00‑00 cgzes kamers aan elkaar onder 1 dak
koperN. N.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenhet vijfde perseel (hofje of boomgaard) in deze akte
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenAchterstraat [niet vermeld]
verkoperde erfgenamen van wijlen Symon Harmens, gehuwd met
verkoperwijlen Armtgien Cornelis
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van de erfgenamen van Symon Harmens x Antgien Cornelis (d) zes kamers aan elkaar onder een dak in de eerste Droogstraat over het diept in de noorder nieuwe stad.


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0022r van 9 mrt 1611 (het 4e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Achterstraat 8Achterstraat 2-12 [staat: in de eerste droge straat over het diept in de noorder nieuwe stad]00‑00‑00 cgzes kamers aan elkaar onder 1 dak
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde erfgenamen van wijlen Symen Harmens, gehuwd met
verkoperwijlen Armtgien Cornelis


1691 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0349v van 18 jan 1691 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenArent Hansen lichtervoerder
naastligger ten westenArent Hansen lichtervoerder


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0392v van 14 feb 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Achterstraat 8Achterstraat ZZ [staat: Karremanstraat]100‑00‑00 cgtwee kamers aan elkaar
koper door niaarBente Roelofs koopman
geniaarde koperGeert Jansen Steenhoff
naastligger ten oostenArent Hansen
naastligger ten zuidende tuin van Bente Roelofs
naastligger ten westenArent Hansen
naastligger ten noordenAchterstraat [staat: Karremanstraat]
verkoperArent Hansen


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0396r van 6 mrt 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende kamer van [de geniaarde] Geert Jansen Steenhoff
naastligger ten oostende kamer van [de geniaarde] Geert Jansen Steenhoff


1699 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0400r van 22 jan 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Bente Roeloffs


1699 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0031r van 3 dec 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenArent Hansen
naastligger ten westenArent Hansen


1711 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0153r van 5 apr 1711 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende woning van Geert Jansen Hobbekees


1711 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0153r van 5 apr 1711 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Achterstraat 8Achterstraat ZZ 8/10 [staat: Karremanstraat]46‑07‑00 ggwoning
koperIdtje Jenties, weduwe van
koperwijlen Haantje Willems
naastligger ten oostende woning van Geert Jansen Hobbekees
naastligger ten zuidenJan Harings
naastligger ten westenJan Harings
naastligger ten noordenAchterstraat [staat: Karremanstraat]
verkoperde Gereformeerde Gemeente: diaconie


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-111 , folio 14Achterstraat 8kamers (twee)
eigenaarJan Harings
gebruikerGerrit Lamberts
gebruikerRuird Jansen
huurwaarde totaal11‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑04‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-111 , folio 8vAchterstraat 8kamers
eigenaarJan Harings
gebruikerGerrit Lamberts
gebruikerHaentie Willems
huurwaarde totaal11‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑04‑00 cg
aansl. huurw. voldaan25‑7‑1720


1719 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0053r van 29 okt 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Haerings


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-111 , folio Achterstraat 8twee kamers
eigenaarJan Harings
gebruikerJan Harings
huurwaarde totaal11‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑16‑08 cg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-111 , folio 9rAchterstraat 8kamers (twee)
eigenaarJan Harmens
gebruikerJan Harmens
opmerking1731 insolvent verklaart 11-00-00


1738 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0232v van 23 feb 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 53tuin, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenBerend Berends mr. wever


1738 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0260v van 7 sep 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenWillem Pieters
naastligger ten oostenWillem Pieters


1738 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0260v van 7 sep 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Achterstraat 8Achterstraat ZZ [staat: Karremanstraat]145‑14‑00 ggtwee kamers
koperBerend Berends mr. wever
huurderWillem Folkerts c.soc.23‑08‑00 cg
naastligger ten oostenWillem Pieters
naastligger ten zuidenBetse Cornelis
naastligger ten westenArjen Tiepkes
naastligger ten noordenAchterstraat [staat: Karremanstraat]
verkoper van 1/5Roelof Bentes, enkoopman te Rotterdam
verkoper van 1/5Bente Bentes, enkantoorknecht te Hoorn
verkoper van 1/5huisman Bente Walings onder Sint Annaparochie
verkoper van 1/5Hinke Wybes Backer, met toestemming van haar vader
verkoper q.q.Wybe Feddes Backer
verkoper van 1/20Gerben Johannis, weduwnaar vanmr. schoenmaker
verkoper van 1/20wijlen Antie Jans
verkoper q.q.Gerben Johannis, curator overmr. schoenmaker
verkoper van 1/10Berber Jans, samen met haar zuster
verkoper van 1/10Lijsbeth Jans
verkoper van 1/20Janke Jans, gehuwd met
verkoper van 1/20Romke Wassenaarmr. verver en glasmaker


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
1-111Achterstraat 8Beernt Jansen, bestaande uit 5 personen, insolvent00‑00‑00 cg0
1-111Achterstraat 10Beernt Jansen, bestaande uit 5 personen, insolvent00‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-111 , folio 9rAchterstraat 8kamers (twee)
eigenaarBeernt Jans
gebruikerBeernt Jans
opmerkingonvermogende


1754 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0129r van 13 jan 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenGrietie


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-111 , folio 9rAchterstraat 8twee kamers
eigenaarBeernd Jans
gebruikerBeernd Jans
opmerkingonvermogende


1759 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0196r van 28 jan 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenEngbert Graad


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-111 , folio 9rAchterstraat 82 kamers
eigenaarBeernd Jans
gebruikerBeernd Jans
opmerkingonvermogende


1775 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0212v van 23 apr 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenGerlof Wiegers


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-155 , folio 17rAchterstraat 8huis
eigenaarGerlof Wiegers
gebruikerHendrik Douwes
huurwaarde18‑04‑00 cg
af: lasten00‑10‑00 cg
huurwaarde totaal17‑14‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑04‑04 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-155 , folio 17rAchterstraat 8huis
eigenaarGerlof Wiegers wed.
gebruikerHendrik Jans
huurwaarde20‑16‑00 cg
af: sint jacobischatting00‑10‑00 cg
huurwaarde totaal10‑06‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑13‑14 cg


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-155 , folio 17rAchterstraat 8huis
eigenaarJan C. Schiere
gebruikerSybren Harmens
huurwaarde18‑04‑00 cg
af: sint jacobischatting00‑10‑00 cg
huurwaarde totaal17‑14‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑04‑04 cg


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
1-156, pag. 13Achterstraat 8Harmen Johannes , 34 jaar, gehuwd


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
1-155 , pag. 17Achterstraat 8Jan C. Schiere 0‑10‑00 cghuis


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-170Achterstraat 8Wieger Cornelis van der Weyde... 1803, 1811, BS ovl 1811, huw 1819, ovl 1826, huw 1827, ovl 1859, ovl 1860, eigenaar en gebruiker van wijk A-170, wewer, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
A-170Achterstraat 8Wieger C van der WeydeWieger C van der Weydewewer
A-170Achterstraat 10Wieger C van der WeydeWieger C van der Weydewewer


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 146Achterstraat 10wed. Cornelis van der Weijde Harlingenhuis (40 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 146Achterstraat 8wed. Cornelis van der Weijde Harlingenhuis (40 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-170Achterstraat 8Cornelis van der Weide... in Veenhuizen en Ommerschans 1834-1859); oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, sjouwerman, wijk A-170; VT1839; wed. C.W. v. d. W. eigenaresse van perceel nr. 146, woonplaats HRL legger nr. 783, huis, 40 m2, ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
A-170LeemedijkCornelis van der Weide43 jsjouwermanHarlingenm, protestant, gehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-170Achterstraat 8Gerben Hayes Tichelaar... Haaye Gerbens en Idske Reints; dopen Grote Kerk HRL 1800, BS huw 1819, ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk A-170; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, arbeider, wijk A-168; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-170Achterstraat 8Pietje van der Werf... 23 mei 1819, dienstmeid. dv IJeb Bernardus en Setske Aukes; BS huw 1819, ovl 1852, bev.reg. HRL 1851 wijk A-170; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-168; ... (alles)


1856 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49054 (notaris Jan Adriaan Zaal Stroband) repertoire nr. 34 van 5 mrt 1856
vermeld alsadressoortbedraggebruik
A-170Achterstraat 8koopaktefl. 680huis en erf A-170
 
verkoperHendrik Harmen Wink
koperLucas Jans Kroese


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 146Achterstraat A-170Jacobus Koster woonhuis


1872 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 23 feb 1871
vermeld alsgeschat adresbericht
A-170Achterstraat 8Eene woning aan de Droogstraat, verhuurd aan T. de, Boer c.s.. Provisioneel verkocht op 6 mrt 1872 in de Koornbeurs door notaris P. Zeper Dz. te Leeuwarden.


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3464Achterstraat A-177 Kersje Wouwenaar woonhuis
Sectie A nr. 3463Achterstraat A-178 Kersje Wouwenaar woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3463Achterstraat 8 (A-178)Meindert Meinsma (te Haarlem)woonhuis
Sectie A nr. 3464Achterstraat 10 (A-177)Meindert Meinsma (te Haarlem)woonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Achterstraat 8F. Posthumaschilder
Achterstraat 10J. van Slootenomroeper


2023
0.18001985549927


  terug