Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Zuiderhaven 45
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerZuiderhaven 458-1708-1708-193F-004F-008


Naastliggers vanZuiderhaven 45
ten oostenZuiderhaven 47
ten zuidende Zuiderhaven
ten westenZuiderhaven 43
ten noordenGrote Ossenmarkt 10


1617 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0075v van 23 mrt 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 45Zuiderhaven NZ [staat: zuider nieuwe haven]299‑05‑00 cgledige plaats of huisstede
koperJurjen Hiddes, en zijn broer
koperJacob Hiddes
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Robijn Wybes
naastligger ten zuidenZuiderhaven [niet vermeld]
naastligger ten westende plaats van Eeme Rogiers
naastligger ten noordenN. N.
verkoperAernt Isbrants
verkoperJan Meus
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJurjen en Jacob Hiddes, broers, kopen een ledige plaets of huisstede, nz. zuider nieuwe haven. Ten O. wd. Robijn Wybes, ten W. de plaats van Ieme Rogiers. Gekocht van Aernt Isbrants en Jan Mens?, voor 300 cg.


1621 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0254v van 20 jan 1621 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1621 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0264r van 11 feb 1621 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende efgenamen van wijlen N. N.


1630 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0139r van 14 feb 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 45zuider nieuwe haven op de timmerwerf490‑00‑00 gghuis
koperHeere Reyns, gehuwd met
koperMary Sioerdts
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
bewonerDircksmid
naastligger ten oostenMary Robijns
naastligger ten westende stad Harlingen: timmerwerf
verkoperJurien Hiddes [staat: Hydes], broer van
verkoperJacob Hiddes [staat: Hydes]
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHeere Reyns, mr. timmerman x Marij? Swerms koopt een huis nz. zuider nieuwe haven, op de timmerwerf aldaar. Ten O. Marij? Vetsens? (Robijn Wybes?), ten W. de Stadstimmerwerf. Gekocht van de gebroeders Jacob- en Jurrien Hiddes, voor 490 gg.


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0125v van 14 dec 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 47, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHeere Reyns


1637 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0028r van 26 feb 1637 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 47, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende koper Hero Reins c.u.


1679 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0030r van 2 feb 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1688 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0236r van 11 mrt 1688 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Sipke Heeres


1700 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0053r van 18 feb 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1707 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0032v van 30 okt 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 45Zuiderhaven NZ bij de Zuiderbrug250‑00‑00 gghuis
koperWybe Hendrix Bantiema, gehuwd metmr. scheepstimmerman
koperAukjen Keimpes
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
naastligger ten oostenAuke Dirx kistmaker
naastligger ten zuidenZuiderhaven [staat: straat en haven]
naastligger ten westenhet timmerhuis van Wybe Hendrix Bantiema, gehuwd metmr. scheepstimmerman
naastligger ten westenAukjen Keimpes
naastligger ten noordenSimon Jacobs koopman
verkoper van 1/2Heere Dirxschuitschipper
verkoper van 1/2Martjen Dirx, gehuwd met
verkoper van 1/2Simon Jacobsschuitschipper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWybe Hendrix Bantema, mr. scheepstimmerman x Aukien Keimpes, koopt een huis c.a. nz. Zuiderhaven, omtrent de Zuiderbrug. Ten O. kistemaker Auke Dirx, ten Z. de straat en haven, ten W. het timmerhuis van de koper, ten N. Simon Jacobs. Gekocht van schuitschipper Heere Dirx voor 1/2 en Martjen Dirx x schuitschipper Simon Jacobs voor 1/2, voor 250 GG.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-170 , folio 164Zuiderhaven 45
eigenaarWybe Hendriks
gebruikerWybe Hendriks
huurwaarde totaal00‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg


1718 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0018v van 15 mei 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 45Zuiderhaven NZ bij de Zuiderbrug200‑00‑00 gghuis
koperReiner Outgers c.u.
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
huurder voorkamerJancke Tieerds 16‑00‑00 cg
naastligger ten oostenAucke Dircks
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westentimmerhuis van Wybe Hendricks
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Simen Jacobs
verkoperde hypothecaire crediteuren van Wybe Hendricks
eerdere samenvatting door Yde ElsingaReiner Outgers koopt een huis nz. Zuiderhaven omtrent de Zuiderbrug. Ten O. Aucke Dircks, ten W. het timmerhuis van Wybe Hendrix, ten Z. de straat, ten N. erven Symen Jacobs. Gekocht van de hypotheek-crediteuren van Wybe Hendrix [Bantema].


1718 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0022r van 11 sep 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 43, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenReiner Outgers


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-170 , folio 107vZuiderhaven 45huis & timmerhuis
eigenaarReinder Outgers
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan7‑10‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-170 , folio Zuiderhaven 45huis en timmerhuis
eigenaarReinder Outgers
gebruikerReinder Outgers
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑06‑08 cg


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0067r van 18 jan 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 47, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenReyner Outgers


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0103v van 4 dec 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenPieter Reiners


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-170 , folio 108vZuiderhaven 45huis en timmerhuis
eigenaarPyter Reiners
gebruikerPyter Reiners cum soc.
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑00‑00 cg


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0066r van 25 okt 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenPieter Reiners


1743 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0026r van 8 dec 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 43, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHendrik Reidhorst
naastligger ten oostenHilbrand Dirks


1743 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0028r van 8 dec 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 45Zuiderhaven NZ bij de Zuiderbrug326‑00‑00 gghuis
koper door niaarAnne Sytses scheepstimmerbaas
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
geniaarde koper van 1/2Hendrik Reidhorsthavencherger
geniaarde koper van 1/2Hilbrand Dirksmr. schoenmaker
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen burgemeester Joost Agema
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westenhet timmerhuis van Pieter Keimpes jr.mr. scheepstimmerman
naastligger ten noordenYeme Jans
naastligger ten noordenHendrik Baltus
verkoperAefke Steevens Swerms, weduwe van
verkoperwijlen Pieter Reinersmr. scheepstimmerman
tekst in de margeAnne Sytses, scheepstimmerbaas tot Harlingen, slefs alhier in judicio praesent en met de procureur Pesma gesterkt, versoekt ratione sanguinis 't niaer van neevenstaande geproclameerde huysinge cum annexis, onder belofte om der eerste koopers handen, soo ten respecte van de geheele koopschat als alle wettige accessorien van dien, vrij kost- en schadeloos te zullen guaranderen en ontheffen, offerende ten dien eynde alhier aan de eerste koopers en proclamanten een somma van hondert caroliguldens tot hoedinge van de liquide en illiquide praetensen, met wijdere paetentatie en aanneeminge om 't liquide aanstonds en 't illiquide bij moderatie off geregtelycke tauxatie te willen voldoen, onder welke offerte, praesentatie en aanneeminge de retrahent versoekt dat hem dit geniaerde mag worden toegeweesen in forma, waer op de verklaeringe van de proclamanten, alhier in judicio praesent zijnde, wort versogt off sij in dit gedaene niaerversoek gelieven te accorderen en de geoffereerde penningen willen houden voor geconsigneers, dan off de retrahent dezelve zal consigneren.
tekst in de margeDe proclamanten, per Tuininga hun produreur, zijnde de meede proclamanten Hilbrand Dirks selfs in judicio praesent, verklaeren in naastvoorenstaande niaerneeminge, onder de paesentatie en aanneeminge aldaer gemeld, te aquieseeren, moogende nae sulks lijden dat de adjudicatie op den retrahent werde gedecerneerd in forma, en houden de geoffereerde penningen voor geconsigneerd.
tekst in de margeFiat adjudicatio op den retrahent in forma.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAnne Sytses, scheepstimmerbaas, koopt, na niaar ratione sanguinis, een huis nz. Zuiderhaven bij de Zuiderbrug. Ten O. burgemeester Joost Agema, ten Z. de straat en haven, ten W. het timmerhuis gekocht door Pieter Keimpes Jr., ten N. Yeme Jansen en Hendrik Baltus. De kopers moeten de wijn op de wal en de kanthelling voor altijd gedogen. Gekocht van Aefke Stevens Swerms wv mr. scheepstimmerman Pieter Reiners.


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
8-170Zuiderhaven 45wed. Pieter Reiners, bestaande uit 6 personen03‑00‑00 cg01‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-170 , folio 108vZuiderhaven 45huis en timmerhuis
eigenaarPytter Reyners
gebruikerPytter Reyners cum soc.
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑09‑00 cg


1751 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0117v van 7 mrt 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 47, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAnne Sytses scheepstimmerman


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-170 , folio 109vZuiderhaven 45huis & timmerhuis
eigenaarAnne Sytses
gebruikerAnne Sytses
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑09‑00 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-170 , folio 109vZuiderhaven 45huis & timmerhuis
eigenaarAnne Sytses
gebruikerAnne Sytses
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑09‑00 cg


1775 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0237r van 3 dec 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 43, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Joost Agema


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-193 , folio 183vZuiderhaven 45huis
eigenaarW. C. Bakker
gebruikerEeuwe Fokeles
huurwaarde75‑00‑00 cg
af: lasten12‑00‑00 cg
huurwaarde totaal63‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde11‑09‑00 cg


1777 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0084r van 16 nov 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenWillem Bakker


1780 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0307v van 12 nov 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 47, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenW. C. Bakker


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-193 , folio 183vZuiderhaven 45huis
eigenaarW. C. Bakker
gebruikerJans de Leeuw
huurwaarde84‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting en grondpacht12‑00‑00 cg
huurwaarde totaal72‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde13‑01‑12 cg


1791 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0303v van 30 jan 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenWillem Bakker bode


1793 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0095v van 20 jan 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 49, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van wijlen W. C. Bakker
naastligger ten westende weduwe van wijlen W. C. Bakker


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-193 , folio 183vZuiderhaven 45huis
eigenaarW. C. Bakker wed.
gebruikerJelle Clasen
huurwaarde50‑00‑00 cg
gebruikerHarmen Mulder
huurwaarde23‑00‑00 cg
huurwaarde totaal73‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting12‑00‑00 cg
huurwaarde totaal61‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde11‑01‑12 cg
grondpacht vanW. C. Bakker wed.
grondpacht aanstad Harlingen
grondpacht totaal08‑00‑00 cg
aanslag grondpacht02‑00‑00 cg


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
8-193 , pag. 178Zuiderhaven 45W.C. Bakker wed.4‑00‑00 cg


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0089r van 25 nov 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 45, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van wijlen P. Tetrode
naastligger ten oostende weduwe van wijlen P. Tetrode


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0089r van 25 nov 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 45Zuiderhaven NZ wijk F-0041175‑00‑00 cghuis
koperCoert Lambertus van Beima thoe Kingma fiscaal van de convooien en licenten Admiraliteit in Friesland
naastligger ten oostende weduwe van wijlen P. Tetrode
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westenCoert Lambertus van Beima thoe Kingma fiscaal van de convooien en licenten Admiraliteit in Friesland
naastligger ten noordenCoert Lambertus van Beima thoe Kingma fiscaal van de convooien en licenten Admiraliteit in Friesland
verkoperCoenraad Willems Bakkerkoopman
verkoperMargaretha W. Bakker, gehuwd met
verkoperRein Miedema
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMr. Coert Lambertus van Beima thoe Kingma, fiscaal bij het Dep. der Convooien en Licenten te Harlingen, koopt een huis nz. Zuiderhaven wijk F-010, in gebruik bij de mr. scheepstimmerman Boele P. de Witt c.u. Ten O. wd. P. Tetrode, ten Z. de straat en haven, ten W. en N. de koper. Grondpacht 4 CG aan de Stad. Gekocht van koopman Coenraad Willems Bakker voor 1/2, en Margaretha Willems Bakker x koopman Rein Miedema voor 1/2, als erven van hun moeder Maaike Folkerts de Haas wv Willem Coenraads Bakker, voor 1175 cg.


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-004Zuiderhaven 45Bernard Heinrich Witte... erven, 1814. (GAH204); oud 50 jaar, geb Wessum, Dld, en wonende te HRL. 1839, tapper en winkelier, wijk F-004; ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-004Zuiderhaven 45Coert Lambertus van Beyma... van wijk F-002, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk F-003, ledig pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk F-004; gebruiker is Johannes Rimmerts Hogenburg, stalknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk F-005, ledig plek ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-004Zuiderhaven 45Johannes Rimmerts Hogenburg... Berg en E.M. Hes, 1819, zv Rimmerts Gerrits en Aaltje Johannes; BS huw 1819, ovl 1839; gebruiker van wijk F-004, stalknegt, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-004Zuiderhaven 45C L van BeymaJohannes Rimmert Hogenburgstalknegt


1824 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51013 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 48 en 55 van 21 apr 1824
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-004Zuiderhaven 45provisionele en finale toewijzingfl. 473huis F-004 en wagenhuis etc. F-005 & F-095
 
verkoperJulius Matthijs van Beyma (te Workum)
koperMurk Jacobs Hoek


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1460Zuiderhaven 45Murk Hoek timmermanHarlingenhuis en erf (154 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-004Zuiderhaven 45Elisabeth van Dalen... HRL 1851 wijk E-008, wijk G-162, wijk H-009; oud 34 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk F-004; ... (alles)


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
F-004Zuiderhaven 45H Witte stemgerechtigde


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
F-004Zuiderhaven50 jtapper en winkelierWessum in Pruissenm, rooms katholiek, gehuwd
F-004Zuiderhaven34 jLeeuwardenv, rooms katholiek, gehuwd
F-004Zuiderhaven2 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
F-004Zuiderhaven9 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
F-004Zuiderhaven7 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd


1843 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7014 aktenr. 564 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-004Zuiderhaven 45Grietje Doedes Ros, overleden op 15 december 184367 jr, overleden Zuiderhaven F 4, wed. Murk Jacobs Hoek, moeder van Cornelia (vrouw van Aate T. Oldenborg, zeeman), Hendrina (vrouw van Johann Gustav Hintz, idem) en wijlen NN Murks Hoek (moeder van Fettje, vrouw van Jacobus-Johannes Cornelis Westerik, metselaar Haarlem en Grietje Johannes Visser, vrouw van Frans Harms Postma, zeeman Surhuisterveen). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. 178 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-004Zuiderhaven 45Hendrik Jans de Haan, overleden op 24 juni 18461 1/2 mnd (geboren 8/5/1845), overleden Zuiderhaven F 4, zoon van Jan Ewes de Haan, blokmaker & Pietje Dubblinga, broer van minderjarige Ewe en Daniel Jans de Haan. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1460Zuiderhaven F-004Egbert Land woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1460Zuiderhaven F-008 Pieter Jans Holstein woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1460Zuiderhaven 45 (F-008)Pieter Holstein (Jzn.)woonhuis


1922 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh. 45aAlkmaar Packet124Vert. G. Fokkema


1923 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh. 45aAlkmaar Packet124Vert. G. Fokkema


1924 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh. 45aAlkmaar Packet124Vert. G. Fokkema


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Zuiderhaven 45J. van Meurs-
Zuiderhaven 45aC. v/d Meulenonderwijzer


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Zuiderhaven 45F. (Franskje) Feenstra wv Wolters


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Zuiderhaven 45beeldbepalend pand7 van 10


2023
0.081309080123901


  terug