Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Jan Ruurdstraat 1
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
   huisnummer hogerJan Ruurdstraat 18-146 8-158 F-089F-091


Naastliggers vanJan Ruurdstraat 1
ten zuidenJan Ruurdstraat 3
ten westende Jan Ruurdstraat
ten noordenSchritsen 2


1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0191v van 16 okt 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Jan Ruurdstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende verkoper Jan Dircks c.u.mr. metselaar


1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0192r van 16 okt 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Jan Ruurdstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1629 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0094r van 15 mrt 1629 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Jan Ruurdstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan Dircks


1636 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0178v van 3 jan 1636 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Jan Ruurdstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan Dircks


1640 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0102r van 29 mrt 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Jan Ruurdstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan Dirx metselaar


1679 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0017va van 18 jan 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet tweede perceel in deze akte


1679 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0017va van 18 jan 1679 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vindt je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Jan Ruurdstraat 1Jan Ruurdstraat OZ [niet vermeld]133‑00‑00 GGwoning
koper provisioneelHaye Ruyrdts mr. gortmaker
bewonerBottie Dircks
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenWybe Pyters Moyman koopman
naastligger ten westenJan Ruurdstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenhet eerste in deze akte verkochte perceel
verkoperJan Dircksen Roordamr. goudsmid
verkopervroedsman Sibrandus Pauw, gehuwd met
verkoperNeeltie Dircks
erflaterwijlen Dirck Jansen Roorda


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0017va van 18 jan 1680 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vindt je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Jan Ruurdstraat 1Jan Ruurdstraat OZ [niet vermeld]133‑00‑00 GGwoning
koper provisioneelHaye Ruyrdts mr. gortmaker
bewonerBottie Dircks
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenWybe Pyters Moyman koopman
naastligger ten westenJan Ruurdstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenhet eerste in deze akte verkochte perceel
verkoperJan Dircksen Roordamr. goudsmid
verkopervroedsman Sibrandus Pauw, gehuwd met
verkoperNeeltie Dircks
erflaterwijlen Dirck Jansen Roorda


1713 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0201r van 3 dec 1713 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Jan Ruurdstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenBartel Haies


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-146Jan Ruurdstraat 1kamer
eigenaarde heer Widenbrug
gebruiker
opmerkingonverhuirt


1718 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0033r van 11 dec 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Jan Ruurdstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1718 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0033v van 11 dec 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Jan Ruurdstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-146Jan Ruurdstraat 1huis
eigenaarSijke Heeres
aansl. huurw. voldaan‑‑
opmerkingpro deo versogt


1719 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0046v van 7 mei 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Jan Ruurdstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenBartel Haies


1720 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0075v van 28 apr 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Jan Ruurdstraat 1Jan Ruurdstraat OZ290‑00‑00 CGhuis
koperBote Tjerx c.u.schuitschipper
huurderAntie Hendrix 22‑00‑00 CG
naastligger ten oostenAntony Gerryts c.u.
naastligger ten zuidenHendrick Pytters
naastligger ten westenJan Ruurdstraat
naastligger ten noordenLijsbeth Jans Rooda
verkoperBartel Hayes


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
opmerkingIs 1722 insolvent verklaerd
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-146Jan Ruurdstraat 1huis
eigenaarSijke Heeres
gebruiker
opmerkingpro deo begeert


1727 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0306av van 26 jan 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Jan Ruurdstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenBoote Tjerks


1727 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 307r van feb 1727 (exacte ligging vrij zeker)
adressamenvatting
Jan Ruurdstraat 1Petrus Stellingwerf koopt huis in de Jan Ruurdstraat met in- en uitgang in een steegje ten O., ten Z. de kamerbode Steven Cuik, ten W. die straat, ten N. schipper Boote Tjerks. Gekocht van Aeltie Ybes wv Hendrik Pytters.


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0059v van 11 okt 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenTjerk Botes


1740 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0106v van 8 mei 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Jan Ruurdstraat 1Jan Ruurdstraat OZ450‑00‑00 GGhuis
koperSytske Aukes, weduwe van
koperwijlen Harmen Wassenaar
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenJan Ruurdstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenN. N.
verkopermeerderjarige jongeman Tjerk Botes


1741 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0173v van 25 jun 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Jan Ruurdstraat 1Jan Ruurdstraat OZ600‑00‑00 CGhuis
koperAuke Gerbens pelmolenaar te Almenum
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenJan Ruurdstraat
naastligger ten noordenN. N.
verkoperSytske Aukes, weduwe van
verkoperwijlen Harmen Wassenaarmr. op het jacht van Z.H.de prins van Oranje en Nassau
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAuke Gerbens, pelmolenaar onder Almenum, koopt een huis in de zogen. Jan Ruurdstraat. Ten O.?, ten W. die straat. Gekocht van Sytske Aukes wv hofmeester op `t jacht van zijn Hoogheid de Prins van Oranje en Nassau Harmen Wassenaar, voor 600 cg.


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
8-146 Jan Ruurdstraat 1Auke Gerbens, bestaande uit 2 personen10‑00‑00 cg0
8-146 /2Jan Ruurdstraat 1Foppe Dirks, bestaande uit 3 personen10‑00‑00 cg0
8-146 /3Jan Ruurdstraat 1Heere Pieters, bestaande uit 3 personen10‑00‑00 cg02‑00‑00 cg
8-146 /4Jan Ruurdstraat 1wed. Cornelis Emmeriks, bestaande uit 2 personen03‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-146Jan Ruurdstraat 1huis
eigenaarAuke Gerbes
gebruikerAuke Gerbes
huurwaarde15‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑14‑08 CG


1758 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0155v van 10 sep 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Jan Ruurdstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenwijlen Auke Gerbens


1780 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0290r van 12 nov 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Jan Ruurdstraat 1Jan Ruurdstraat OZ350‑00‑00 CGhuis
koperPieter Alberts, gehuwd metmr. sleefmaker
koperBaukje Okkes
toehaakeen gouden ducaat
naastligger ten zuiden*Pieter Alberts, gehuwd met
naastligger ten zuiden*Baukje Okkes
naastligger ten westen*Jan Ruurdstraat [staat: straat]
naastligger ten noorden*Abraham Jansen Faber
verkoperPieter Aukeskoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Alberts, mr. sleefmaker x Baukje Okkes koopt huis in de Jan Ruurdstraat. Ten O. de koper, ten Z. Abraham Jansen, ten W. de straat, ten N. Meile Dirks Faber. Geen grondpacht. Gekocht van koopman Pieter Aukes, voor 350 CG.


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0060r van 22 jun 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenPieter Alberts Stienstra c.u.mr. sleefmaker


1791 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0286v van 15 jan 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Jan Ruurdstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenPieter Alberts


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
8-158, pag. 174Jan Ruurdstraat 1Antje En Geeske Pieters1‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-089Jan Ruurdstraat 1Andries Klases Vlietstra... HRL. 1813, kind: levenloos 3 nov 1811 HRL; huw Grote Kerk HRL 1810, BS geb 1811, huw 1813; gebruiker wijk F-089, varensgesel; eigenaar is Geeske P. Baksma c. s., 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-089Jan Ruurdstraat 1Geeske P Baksma... 1814. (GAH204); id. van wijk F-087; gebruiker Rein Annes wed., gealimenteert, 1814. (GAH204) id. van wijk F-089; gebruiker Andries K. Vlietstra, varensgesel, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk F-090, ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-089Jan Ruurdstraat 1Geeske P Baksma c.s. Andries K Vlietstra varensgesel


1820 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49013 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 181 van 10 jun 1820
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-089Jan Ruurdstraat 1koopaktefl. 200huis in de Jan Ruurdtraat F-089
 
verkoperGeeske Pieters Steenstra (wv Marten Baksma)
koperKlaas Gerrits de Vries
koperTettje Dirks Overdijk


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1470Jan Ruurdstraat 1Klaas Gerrits de VriesscheepstimmermansknegtHarlingenhuis (35 m²)


1832 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7007 aktenr. 309 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-089Jan Ruurdstraat 1Klaas Gerrits de Vries, overleden op 20 juli 1832Zuiderhaven F 89, vader van Gerrit, bakkersknecht, Ybeltje (vrouw van Willem Stoker, brouwersknecht) en Trijntje Klazes de Vries (vrouw van Simme de Groot, winkelier). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-089Jan Ruurdstraat 1Tetje Dirks Overdijk... 1796, BS ovl 1852, ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk F-088; oud 71 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-089; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
F-089Jan RuurdstraatTetje D Overdijk71 jHarlingenv, protestant, weduwe
F-089Jan RuurdstraatElisabeth Stooker8 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1844 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7016 aktenr. Ongenummerd, oktober (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-089Jan Ruurdstraat 1Aaltje van Dorpen, overleden op 10 oktober 1844(Certificaat van onvermogen), 5 mnd (geboren 6/5/1844), overleden Grote Ossenmarkt F 89. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-089Jan Ruurdstraat 1Hiltje Jacobs van Slooten... dv Jacob vS, en Riemke Wybes; dopen Grote Kerk HRL 1805, BS huw 1836, ovl 1895, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-089Jan Ruurdstraat 1Willem Lolkes Zwaal... Willems Molenaar; BS huw 1825, ovl 1835, huw 1836, huw 1841, huw 1842, ovl 1872, bev.reg. HRL 1851 wijk F-089, bev.reg. HRL 1860-80; oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, huistimmerman, wijk E-083; VT1839; W.L.Z. ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1470Jan Ruurds straat F-089erv. Johannes Kerkhovenwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1470Jan Ruurdstraat F-091Wed. en erven Johannes Kerkhovenwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1470Jan Ruurdstraat 1 (F-091)Pieter Hoekerswoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Jan Ruurdstraat 1 Sijs Hondemakantoorlooperf. 600f. 700


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Jan Ruurdstraat 1S. Hondemapakhuismeester
  terug