Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Schritsen 28
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Schritsen 28 8-149 8-171 F-077 F-077
 huisnummer lager  huisnummer hoger Schritsen 30 8-161 8-184 F-076 F-076
Naastliggers vanSchritsen 28
ten oostenSchritsen 30
ten westenSchritsen 26
ten noordende Schritsen


 


1604 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0393r van 12 feb 1604 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 30, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenmr. Sybrant organist


1604 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0393r van 12 feb 1604 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 30Schritsen ZZhuis en erf, en ledige plaets daar achter
 
koper provisioneelN. N. 60-00-00 GG
naastligger ten oostenhuis daer de Wout Vries uuythangt
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenmr. Sybrant organist
naastligger ten noordenN. N.
verkoperhet sterfhuis van wijlen Hendrick Jelmers
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild (a) een huis en erf en ledige plaats daar achter, zz. Schritsen, waar Hendrick Jelmers uit versturven is. Ten O. de huisinge daer de wout vries vuythangt, ten W. mr. Sybrant organist. Provisioneel geboden 60 GG.


1604 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0404r van 18 mrt 1604 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 30Schritsen ZZhuis
 
koper provisioneelburgemeester Fedde Claessen 60-00-00 GG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westen*Sybrant organist
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.Agge Hayes commissaris, curator over
verkoperde twee onmondige weeskinderen van wijlen Gerolt Foppes, gehuwd met
verkoperWelmoet Hendricks [staat: Hendrick Welmoets dr.]


1604 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0404r van 18 mrt 1604 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 30, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenSybrant organist


1606 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0523v van 31 aug 1606 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 30, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenmr. Sybrandt Andries


1606 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0523v van 31 aug 1606 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 30Schritsenhuis
 
koper provisioneelN. N. 0-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen1-15-00 CG
naastligger ten oostenhet huis van Thonis Meynerts
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenmr. Sybrandt Andries
naastligger ten noordenN. N.
crediteur (triumphant)Hille AndriesEnkhuizen
verkoper (gesuccumbeerde)Jacob Botes, gehuwd met
verkoper (gesuccumbeerde)Tiet Scheltes


1611 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0068r van 22 dec 1611 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 26, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Mr. Sybrant Andries organist


1612 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0081r van 2 feb 1612 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 26, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenhet huis van wijlen mr. Sybrant Andries* organist


1612 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0120v van 21 nov 1612 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 30, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van Sibrant Andries*


1612 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0120v van 21 nov 1612 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 30Schritsenhuis, tuin en ledige plaats daarachter
 
koperN. N. 0-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen1-15-00 CG
naastligger ten oostenThoenis Meynerts
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende weduwe van Sibrant Andries*
naastligger ten noordenN. N.
verkoperFolckert JansTrijnwouden
verkoper q.q.Doye Sybrants, curator overBolsward
verkoperde weeskinderen van wijlen Frans Thomas, gehuwd met
verkoperwijlen Betke Jans


1613 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0130v van 16 jan 1613 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 30Schritsenhuis en hof
 
koper provisioneelLambert Warners 380-00-00 GG
naastligger ten oostenTheunis Meynes
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen mr. Sibrant Andries
naastligger ten noordenN. N.
verkoperN. N.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild (2) een huis en hof op de Schritsen. Ten O. Theunis Meyners, ten W. erven mr. Sibrant Andries. Provisioneel geboden door Lambert Warners 380 GG.


1613 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0130v van 16 jan 1613 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 30, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen mr. Sibrant Andries


1613 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0130v van 16 jan 1613 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 30, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1624 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0380r van 17 jan 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 30, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJan Dircks metselaar


1624 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0380r van 17 jan 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 30Schritsen ZZhuis daer den Drie Cronen uutsteecken, met hof daarachter
 
koper provisioneel
verpachter grondde stad Harlingen3-15-00 CG
naastligger ten oostenSalvus Heyns
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenJan Dircks metselaar
naastligger ten noordenSchritsen [niet vermeld]
verkoper q.q.Claes Dircks, ter sterking vanschipper
verkoperde crediteuren van Dieucke Jansen, weduwe van
verkoperwijlen Jan Pieters


1624 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0386v van 7 feb 1624 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 30Schritsen ZZhuis daer de Drie Gulden Cronen uutsteken, met plaats en hof daar achter
 
koper provisioneelN. N. 350-00-00 GG
naastligger ten oostenSalvus Heyns
naastligger ten zuiden
naastligger ten westenJan Dircks metselaar
naastligger ten noordenSchritsen [niet vermeld]
verkoperN. N.


1624 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0386v van 7 feb 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 30, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJan Dircks metselaar


1624 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0386v van 7 feb 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 30, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1624 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0386v van 7 feb 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 30, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1624 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0386v van 7 feb 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 30, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1631 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0019v van 28 aug 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 28Schritsen ZZhuis, plaats en tuin
 
koperPier Hoytes, gehuwd met532-00-00 GG
koperLisck Jansen
verpachter grondde stad Harlingen3-15-00 CG
naastligger ten oostenSalvis Heins
naastligger ten zuidenJacob Pieters
naastligger ten westenJan Dirckx
naastligger ten noordenSchritsen [staat: straat]
verkoperAlbertie Hiddes, gehuwd met
verkoperAndries Hessels
verkoperJantien Jansen, gehuwd met
verkoperCornelis Jansen
verkoper q.q.Jantien Jansen, gelastigde van haar neef
verkoperGommert Willems uitlandig, soe hij noch in leven is
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPier Hoytes koopt een huis, plaets en tuin erachter, zz. Schritsen. Ten O. Salvis Heyns, ten Z. Jacob Pieters, ten W. Jan Dircks, ten N. die straat. Gekocht van Albertie Hiddes x Andries Hessels, en Jantie Jans x Cornelis Jans mede namens haar neef Commer Willems die uitlandig is, voor 532 gg.


1624 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0386v van 7 feb 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 30, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1641 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0134r van 14 feb 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 30, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Pier Hoytes


1641 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0134r van 14 feb 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 30Schritsen ZZhuis en plaats
 
koperJan Feddes c.u.smalschipper412-14-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen1-15-00 CG
naastligger ten oostenPibo Alewijns
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Pier Hoytes
naastligger ten noordenSchritsen [niet vermeld]
verkoperSalvus Heyns, gehuwd met
verkoperJesel Pouwels
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Feddes, smalschipper, koopt een huis, plaets, put en bak. Ten O. Pibo Alewyns, ten W. erven Pier Hoytes. Grondpacht 35 st. Gekocht van Salvus Heyns X Jesel Pouwels, voor 412 gg.


1641 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0134r van 14 feb 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 30, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1642 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0006v van 17 apr 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 28Schritsen ZZhuis, plaats en het huisje erachter
 
koperMaicke van der Laen 800-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen3-15-00 CG
huurderFrouk Piers
huurderRinnert Piers
naastligger ten oosteneerder Salvus Heyns
naastligger ten oostennu Jan Feddes
naastligger ten zuidenJacob Piters
naastligger ten westenJan Dirxen
naastligger ten noordenSchritsen en diept
verkoper van 1/2Atte Fransen
verkoper van 1/2Liske Jans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMaycke v.d. Laan koopt een huis, plaets en tuintje erachter, zz. Schritsen. Ten O. het huis van Jan Feddes, gekocht door Salvius Heyns, ten Z. Jacob Piters, ten W. Jan Dirx, ten N. die straat en diept. Gekocht van Attie Fransen voor 1/2, en Liske? Jans voor 1/2, voor 800 cg.


1641 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0134r van 14 feb 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 30, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1642 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0037r van 25 dec 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 28Schritsen ZZhuis en hof
 
koperSymen Gerryts, gehuwd metschipper683-00-00 GG
koperAntie Meyles
verpachter grondde stad Harlingen3-15-00 CG
huurderJacob Amelander
naastligger ten oostenEpe Feddes
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenJan Dircx
naastligger ten noordenSchritsen
verkoperMayke van der Laen, gehuwd met
verkoperSuffrido Johannessecretaris op AmelandAmeland
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSymen Gerryts, schipper x Antie Meylis koopt een huis en hof c.a., zz. Schritsen, nu bewoond door Jacob Amelander. Ten O. Ipe Feddes, ten W. Jan Dircx. Gekocht van Maycke v.d. Laan x secretaris op Ameland Suffridus Johannes voor 683 gg.


1643 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0076v van 25 jun 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 30, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Pier Hoytes


1643 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0076v van 25 jun 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 30Schritsenhuis, hof, plaats en bak
 
koperde Groenlandse Compagnie 821-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen1-15-00 CG
naastligger ten oostenPibo Alewijns
naastligger ten zuidende Groenlandse Compagnie: ledige plaats
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Pier Hoytes
naastligger ten noordenSchritsen
verkoperJan Feddeswijdschipper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDe bewindhebbers van de geoctrooieerde Groenlandsche Compagnie van de Kamer Harlingen kopen een huis, hof en plaets, zz. Schritsen. Ten O. Pibe Alewyns, ten W. erven Pier Hoytes, ten N. die straat. Gekocht van wijdschipper Jean Feddes voor 821 gg.


1662 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0134r van 31 mrt 1662 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 30, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van Symen Gerrits Wijnkan


1662 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0134r van 31 mrt 1662 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 30Schritsen ZZ [niet vermeld]huis met de plaats erachter aan het Groenlands pakhuis westwaarts
 
koperde Admiraliteit in Friesland 500-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen1-10-00 CG
toehaakeen rozenobel
naastligger ten oostenhet slachthuis
naastligger ten oostende uitgang van het Groenlands pakhuis
naastligger ten zuidenGroenlands pakhuis en plaats
naastligger ten westende weduwe van Symen Gerrits Wijnkan
naastligger ten noordenSchritsen [niet vermeld]
verkoperAntie Melis voor haar kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Symen Gerrits Wijnkan
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDe Admiraliteit koopt een huis met een plaets erachter, westwaarts achter het 'Groenlands Pakhuis', ter breedte van het huis ten westen. De andere 1/2 is nog van de verkoper. Ten O. het slachthuis en de uitgang van dat pakhuis, ten Z. het Groenlands Pakhuis en zijn plaets, ten W. de verkoper. Grondpacht 30 st. Gekocht van Antie Melis wv equipagemeester Symen Gerrits Wijnkan, voor 500 gg en 1 Rosenobel.


1662 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0134r van 31 mrt 1662 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 30, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1662 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0134r van 31 mrt 1662 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 30, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1665 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0019v van 24 jun 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 28Schritsen ZZhuis en plaats
 
koperWybe Liskes c.u.272-00-00 GG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Orsul Hendrix
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Orsul Hendrix
naastligger ten westenGerrit Gorrits wijdschipper
naastligger ten noordenSchritsen
verkoperde erfgenamen van wijlen Orsul Hendrix
eerdere samenvatting door Yde Elsinga[Schritsen 28/30] Wybe Liskes c.u. kopen een huis en plaats zz. Schritsen. Ten O. en Z. de verkopers, ten W. wijdschipper Gerrit Gorrits, ten N. de straat. Geen grondpacht. Gekocht van erven Orsul Hendrix voor 272 gg.


1662 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0134r van 31 mrt 1662 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 30, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1662 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0134r van 31 mrt 1662 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 30, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1670 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0005v van 6 feb 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 30, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenWybe Liskes


1670 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0005v van 6 feb 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 30Schritsen ZZhuis
 
koperJacob Haytzes c.u.610-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen3-01-00 CG
naastligger ten oostende Admiraliteit in Friesland: gevangenhuis
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenWybe Liskes
naastligger ten noordenSchritsen [staat: straat]
verkoperWigge Tjallings
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Haitses koopt een huis zz. Schritsen. Ten O. het gevangenhuis van de Admiraliteit, ten W. Wybe Liskes, ten N. de straat. Gekocht van kaagschipper Wigle Tjallings.


1690 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0314v van 23 feb 1690 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 26, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenHendrick Pyters Doncker c.soc.


1690 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0314v van 23 feb 1690 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 26, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1690 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0319r van 30 mrt 1690 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 28Schritsen ZZhuis, schuur en koestal
 
koper door niaarAucke Dirx mr. kistmaker315-00-00 CG
geniaarde koperGerrit Hendrix Camp, gehuwd metassistent gewaldige Admiraliteit in Friesland
geniaarde koperJacomijntie Boudewijns
verpachter grondde stad Harlingen3-10-00 CG
huurderde weduwe van Wybe Liskes
naastligger ten oostenHincke Ripperts
naastligger ten zuidenReynert Claessen Fontein
naastligger ten westenHendrick Ellerts
naastligger ten noordenSchritsen
verkoper van 1/10Hendrik Pieters Donker
verkoper van 1/10Jayke Pieters, gehuwd met
verkoper van 1/10Lenert Graeff
verkoper van 1/10Hendrikje Pieters, weduwe van
verkoper van 1/10wijlen Jelle Ypkes de Haen
verkoper van 1/10Jan Pytters DonkerCarsouw
verkoper van 1/10Pieter Pytters Donker de jongeCarsouw
verkoper van 1/4Yttie Jansen, gehuwd met
verkoper van 1/4Wybe Fransen
verkoper van 1/4Trijntie Jansen, weduwe van
verkoper van 1/4wijlen Dirck Auckes


1690 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0314v van 23 feb 1690 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 26, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1690 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0324v van 29 jun 1690 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 28Schritsen ZZhuisreed of erf met benevens de schuur daarachter
 
koperCasparus de Bruyn c.u.kapitein Admiraliteit in Friesland450-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen3-10-00 CG
huurderde weduwe van Wybe Liskes
naastligger ten oostenHincke Ripperts
naastligger ten zuidenReinder Clasen Fontein
naastligger ten westenHendrick Ellerts
naastligger ten noordenSchritsen
verkoperAucke Dircks c.u.mr. huistimmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCasparus de Bruyn, capitein gewaldige bij de Admiraliteit van Friesland x Helena Landsman koopt een huisstede of erf, met daarnaast een schuur op dat erf, zz. Schritsen. Ten O. Rinscke Ripperts, ten Z. Reinder Clasen Fontein, ten W. Hendrick Ellerts, ten N. de straat. Het huis was v/h bewoond door wd. Wybe Sybes. Gekocht van mr. huistimmerman Aucke Dircks.


1697 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0276v van 17 jan 1697 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 30, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenCasper de Bruyn kapitein gewaldige Admiraliteit in Friesland


1697 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0276v van 17 jan 1697 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 30Schritsen ZZhuis met een tuintje en bleekveld erachter
 
koper door niaarCaspar de Bruyn gewaldige300-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen2-05-00 CG
geniaarde koperJan van Uitrecht, gehuwd met
geniaarde koperGrietie Jans
naastligger ten oostende Admiraliteit in Friesland: tuin gevangenhuis
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenCasper de Bruyn kapitein gewaldige Admiraliteit in Friesland
naastligger ten noordenSchritsen
verkoperRinske Ripperts Vossenberge, weduwe van
verkoperwijlen Jacob Haytsesscheepstimmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan van Utrecht x Grietie Jans koopt, na niaar ratione vicinitatis door Casparus de Bruyn, een huis met tuin en bleekveld erachter, zz. Schritsen. Ten O. het Gevangenhuis v.d. Admiraliteit, ten W. de hof van Casparus de Bruyn, ten N. de straat en diept. Gekocht van Rinske Ripperts Vossenbergh? wd. scheepstimmerman Jacob Haytses.


1699 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0393r van 15 jan 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 26, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenhet zomerhuis van Casparus de Bruyn kapitein gewaldige Admiraliteit in Friesland


1704 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0251v van 13 apr 1704 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 30, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenHessel Jansen Wiersma wijdschipper


1704 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0251v van 13 apr 1704 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 30Schritsen ZZ 28/30huis en tuin
 
koperde Admiraliteit in Friesland 800-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen2-05-00 CG
naastligger ten oostende Admiraliteit in Friesland: gevangenhuis
naastligger ten zuidensr. Jurjen Clasen Fontein
naastligger ten zuidenFoecke Anskes
naastligger ten westenHessel Jansen Wiersma wijdschipper
naastligger ten noordenSchritsen
verkoperCasparus de Bruinoud gewaldige Admiraliteit in Friesland
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDe Admiraliteit koopt een huis met een tuin erachter, zz. Schritsen, ten W. van het Gevangenhuis, en een zomerhuis met een hof erachter, ten W. van het vorige huis. Ten O. het Gevangenhuis, ten Z. Jurjen Clasen Fontein en Foeke Anskes, ten W. wijdschipper Hessel Jansen Wiersma, ten N. de straat. Gekocht van oud-gewaldige bij de Admiraliteit Casparus de Bruin voor 800 cg.


1704 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0252v van 19 apr 1704 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 28Schritsen ZZ 28/30huis en tuin
 
requirantCaspar de Bruin, gehuwd metoud gewaldige provoost Admiraliteit in Friesland
requireerdeHelena Landsman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAkte van scheiding tussen Caspar de Bruin, oud gewaldige provoost van de Admiraliteit, requirant, en Helena Landsman zijn echtgenote, requireerde.


1713 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0191v van 5 feb 1713 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 26, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende Admiraliteit in Friesland: gevangenhuis


1716 - reëelkohieradresgebruik
8-149Schritsen 28huis
eigenaarAucke Gerbens
gebruikerAucke Gerbens
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-00 CG
8-161Schritsen 30huis
eigenaarwed. capitein Barent de Vries
gebruikerwed. capitein Barent de Vries
huurwaarde54-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-16-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
8-149Schritsen 28huis
eigenaarAucke Gerbens
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-00 CG
aansl. huurw. voldaan30-5-1720
8-161Schritsen 30huis
eigenaarcapit. de Vriese
huurwaarde54-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-16-00 CG
aansl. huurw. voldaan25-6-1720


1724 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0199r van 14 mei 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 26, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oosteneen tuin in gebruik bij kapitein de Bruyn hoogbootsman Admiraliteit in Friesland


1726 - reëelkohieradresgebruik
8-149 Schritsen 28huis
eigenaarAuke Gerbens
gebruikerAuke Gerbens
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG
8-161 Schritsen 30huis
eigenaarwed. capt. de Vries
gebruikerwed. capt. de Vries
huurwaarde54-00-00 CG
aanslag huurwaarde09-00-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
8-149 Schritsen 28gorthuis
eigenaarAuke Pyters
gebruikerAuke Pyters
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG
8-161 Schritsen 30huis
eigenaarJan de Keth
gebruikerJan de Keth
huurwaarde54-00-00 CG
aanslag huurwaarde09-00-00 CG


1738 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0266r van 21 sep 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 26, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende Admiraliteit in Friesland


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
8-149 Schritsen 28Homme Claasen, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal10-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
8-149 Schritsen 28huis
eigenaarHomme Claeses
gebruikerHomme Claeses
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-05-06 CG
8-161 Schritsen 30huis
eigenaarJan de Keth [staat: Deketh]
gebruikerJan de Keth [staat: Deketh]
huurwaarde54-00-00 CG
aanslag huurwaarde09-16-06 CG


1758 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0150r van 3 sep 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 26, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende Admiraliteit in Friesland


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0182r van 18 dec 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 26, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostendes konings magazijn


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
8-171 Schritsen 28 het Gewaldige0-00-00 CGhuis en woning


1812 - bewonersadresnaamgegevens
F-076Schritsen 30Maartje Anna Tamgeb 4 dec 1811 HRL, ovl 10 aug 1812 HRL; wijk F-076, dv Johannes Petrus T, en Anna van Vliet; BS geb 1811, ovl 1812


1813 - bewonersadresnaamgegevens
F-077Schritsen 28Dirk Bruintjesgeb 1771 Ameland, ovl 31 mrt 1813 HRL, matroos in Rijks dienst, vol. wijk F-077; BS ovl 1813


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-077Schritsen 28Hendrik Fredriks Duman... bewijs, 13 Louwmaand 1810; ondertrouw HRL; oud 65 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, rijkscommies, wijk F-077; VT1839; kind: Eelke Hendriks Duman, geb 17 feb 1811, ged 5 mrt 1811 Grote Kerk HRL; vermeld in nieuw plan ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-077Schritsen 28 de Marine gevangenhuis ledig
F-076Schritsen 30 ledig


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1487Schritsen 28Andries HoogmolenHarlingenkoopmanhuis en erf (197 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1487Schritsen 30Andries HoogmolenHarlingenkoopmanhuis en erf (197 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-076Schritsen 30Jacobus Cornelis Rooswinkel... 1851 wijk C-123, wijk G-188; oud 39 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, koffijhuishouder, wijk F-076; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-076Schritsen 30Popkje Romkes Lamring... dv Romke Poppes L, en Beatrix Wiebrens; BS huw 1826, huw 1830, ovl 1840, ovl 1879, bev.reg. HRL 1851 wijk F-076; oud 40 jaar, geb HRL. (!) en wonende te HRL. 1839, wijk F-081; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-077Schritsen 28Angenietje Reinders Kronenburg... van genoegzaam bewijs, 20 Wijnmaand 1810; ondertrouw HRL; oud 58 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-077; VT1839; kind: Sophia Gerrits van Temmen, geb 28 jul 1811, ged 25 aug 1811 Grote Kerk ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-077Schritsen 28Eelkje Eelkes van der Post... van genoegzaam bewijs, 13 Louwmaand 1810; ondertrouw HRL; oud 54 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-077; VT1839; kind: Magdalena Dirks, geb 6 jul 1811, ged 28 jul 1811 Grote Kerk ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-077Schritsen 28Gerrit Johannes van Temmen... ondertrouw HRL; oud 63 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, kleermaker en brievenbesteller, wijk F-077; VT1839; kind: Sophia Gerrits van Temmender, geb 28 jul 1811, ged 25 aug 1811 Grote Kerk HRL; G. v. T. ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-077Schritsen 28Jacob Sjoerds de Groot... 1818, zv Sjoerd dG, en Aaltje Pieters Kerkhoven; BS huw 1812, huw 1818, ovl 1850, bev.reg. HRL 1851 wijk F-077; oud 48 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, kruyer, wijk F-082; VT1839; geb 4 sep 1791, ged 20 sep 1791 ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-077Schritsen 28Metje Bartles Wagenaar... 19 nov 1815, N.H., dv Bartle W, en Sijbrigje Dirks Tadema; BS huw 1815, ovl 1873, bev.reg. HRL 1851 wijk F-077; oud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-082; VT1839; Wij Ondergetekenden Sjoerd de Groot, ... (alles)


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Wijk F-077Schritsen 28H Duman stemgerechtigde


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-077Schritsen 28Ruurd Hendriks Duman, overleden op 11 juni 183919 jr, metselknecht, overleden Schritsen F 77, zoon van Hendrik Duman, belastingcommies en Eelkje van der Post, broer van Froukje, dienstmeid, Jantje, idem Hoorn en minderjarige Koert Hendriks Duman. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-076SchritzenJacobus Rooswinkel39 jLeeuwardenm, rooms katholiek, gehuwd, koffyhuishouder
F-076SchritzenYda Benning36 jHarlingenv, rooms katholiek, gehuwd
F-076SchritzenFrederikus Rooswinkel5 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
F-076SchritzenHenricus Rooswinkel1 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
F-076SchritzenElisabeth Rooswinkel7 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
F-076SchritzenGeertruida Rooswinkel3 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
F-076SchritzenFokje Swart18 jLeeuwardenv, rooms katholiek, ongehuwd
F-077SchritzenHendrik Duman65 jHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd, s rijks kommies
F-077SchritzenEelkje van der Post54 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
F-077SchritzenCoert Duman15 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
F-077SchritzenGrietje Duman17 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
F-077SchritzenGerrit van Temmen63 jLeeuwardengezin 2, m, protestant, gehuwd, kleermaker en brievenbesteller
F-077SchritzenAngnietje Kronenburg58 jHarlingengezin 2, v, protestant, gehuwd
F-077SchritzenJelte van Temmen17 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-076Schritsen 30Andele Hendriks de Vries, overleden op 25 februari 184650 jr (geboren 15/7/1795), werkman, overleden Schritzen F 66/76, man van Ansje Pieters Dubois, vader van Pieter, Ansje (vrouw van Ype Jacobs de Groot) en minderjarige Jelle, Geertje, Hendrika en Trientje Andeles de Vries. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1487F-077 (Schritsen)Margaretha Anna Hoogmolen en mede eig.woonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3565F-076 (Schritsen)Heinrich Frans Wehbergwoonhuis
Sectie A nr. 3566F-077 (Schritsen)Heinrich Frans Wehbergwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3566Schritsen 28 (F-077)Anna C.L. Wehberg (en Cons.)woonhuis
Sectie A nr. 3568Schritsen 30 (F-076)Anna Meijerwoonhuis


1915 - schoolgeldadresnaam
Schritsen 28Martinus Vogelaar


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Schritsen 28 Johannes de Boerwerkman
vorige grondslagf. 0
huidige grondslagf. 700


1928 - adresboekadresnaamberoep
Schritsen 28W.Overzetbakker
Schritsen 30J. v/d Heidebetonwerker
Schritsen 30C. v/d Heidebootwerker


1965 - adresboekadresnaam
Schritsen 28W. (Wieger) Overzet
Schritsen 30J. (Jan) de Jong
  terug