Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Schritsen 32
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Schritsen 32 8-161 8-184 F-075 F-075
 huisnummer lager  huisnummer hoger Schritsen 34 8-162 8-185 F-074 F-074a


Huisnaam in: 1893
Gebruik: koffiehuis en kegelbaan
Naam: de nederlanden
Kwartier/wijk F-075
Verkoper: groot, j j de
Koper/eigenaar: hoogland, p
 


1616 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0028r van 17 mrt 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 32Schritsen ZZkamer (de noordelijkste van 2 kamers aan elkaar staand) met nog een loods en een
 
koperJan Toenis, gehuwd met222-14-00 GG
koperArian Jans
verpachter grondde Stad Harlingen1-00-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende andere kamer
naastligger ten westenSalvus Heyns
naastligger ten noordenJacob Jacobs molenaar
verkoperJacob Jacobsmolenaar
eerdere samenvatting door Yde Elsinga[1 achter 32] Jan Toenis x Arian Jans kopen de noordelijkste kamer van twee kamers aanelkaar onder een dak, Schritsen zz. Ten O. de verkoper, ten W. Salvus Heyns, ten N. Thoenis Meynerts. Grondpacht 1 CG aan de Stad. Vrije uitgang door een steeg op de Schritsen met vijf voet plaats voor de deur. Gekocht van molenaar Jacob Jacobs voor 222 GG.


 


1627 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0014r van 13 mei 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 32Schritsenkamer, met een vrije uitgang door de steeg naar de Schritsen strekkende
 
koperJan Jacobs, gehuwd met180-00-00 GG
koperDoedtie Wiegers
verpachter grondsecretaris Tiaard Lous 1-00-00 CG
naastligger ten oostensecretaris Tiaard Lous
naastligger ten zuidenToenis Simons
naastligger ten westenSalvus Heins
naastligger ten noordenToenis Meinerts
verkoperJan Toenis, gehuwd met
verkoperArian Jans
eerdere samenvatting door Yde Elsinga[1 achter 32] Jan Jacobs x Doedtie Wiegers kopen een kamer op de Schritsen. Ten O. secretaris Tiaard Lous, ten Z. Toenis Simons, ten W. Salvus Heins, ten N. Toenis Meynerts. Met vrije uitgang door een steeg naar de Schritsen. Grondpacht 1 cg. Gekocht van Jan Toenis x Arian Jans voor 180 gg.


 


 


1630 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0116v van 3 jan 1630 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 32Schritsen ZZhuis met een nieuwe kamer daarachter en een plaatske daartussen in
 
koperN. N.
verpachter grondde Stad Harlingen5-00-00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenhuis waar de Rode Molen uitsteekt
naastligger ten westenSalvis Heyns
verkoper van 1/2burgemeester Hilbrant Dircks, gehuwd met
verkoper van 1/2Dyuecke Tyaardts, en
verkoper van 1/2Jancke Buwalda voor haar kind, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Lou Tyaardts, erfgenamen van
erflaterwijlen Tyaard Loussecretaris


 


1631 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0028r van 11 dec 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 32Schritsen ZZkamer
 
koperSytse Claesen, gehuwd met166-00-00 GG
koperAttie Broers
verpachter grondde erfgenamen van secretaris Tiaerd Lous 1-00-00 CG
naastligger ten oostenmr. Hans Pieters
naastligger ten zuidenTeunis Symons
naastligger ten westenSalvis Heyns
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJan Jacobs, gehuwd met
verkoperDoedtie Wygers
eerdere samenvatting door Yde Elsinga[1 achter 32] Sytse Claessen x Attie Broers kopen een kamer zz. Schritsen. Ten O. mr. Hans Pieters, ten Z. Teunis Symons, ten W. Salvis Heyns. Grondpacht 1 cg aan erven secretaris Tiaerd Lous. Gekocht van Jan Jacobs x Doedtie Wygers voor 166 gg.


 


 


 


 


1662 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0142v van 27 apr 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 32Schritsen ZZhuis
 
koperRuird Pybes 280-00-00 GG
naastligger ten oostenJurrien
naastligger ten zuidende Groenlandse Compagnie: pakhuis
naastligger ten westende Groenlandse Compagnie: pakhuis
naastligger ten noordenSchritsen [staat: diept]
verkoperAlbert Juriens c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRuurd Pybes koopt een huis zz. Schritsen. Ten O. mr. Jurrien, ten W. en Z. 'het Groenlands Pakhuis', ten N. het diept. Gekocht van Albert Juriaans.


 


 


1665 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0020v van 19 aug 1665 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 34Schritsen ZZ in een steegwoning
 
koperde Admiraliteit van Friesland 425-00-00 GG
verpachter grondde erfgenamen van Tjaard Louws secretaris1-00-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenBroer Sytzes smalschipper
verkoperGerke Doekes c.u.


1665 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0020v van 19 aug 1665 (het 4e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 32een_acSchritsen ZZ in een steeghuis
 
koperde Admiraliteit van Friesland 525-00-00 GG
naastligger ten oostende erfgenamen van mr. Jan Pieters
naastligger ten zuidenTrijntje Sibrens, weduwe van
naastligger ten zuidenwijlen Pibe Alewijns
naastligger ten westende Admiraliteit van Friesland
naastligger ten noordenTrijntje Sibrens
verkoperRuierdt Piers vrijgezel


1665 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0020v van 19 aug 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 32een_acSchritsen ZZ in een steegwoning
 
koperde Admiraliteit van Friesland 425-00-00 GG
verpachter grondde erfgenamen van Tjaard Louws secretaris1-00-00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van mr. Hans Pieters
naastligger ten zuidenGerke Doekes
naastligger ten westende Admiraliteit van Friesland
naastligger ten noordenTrijntje Sibrens
naastligger ten noordenPibe Alewijns
verkoperBroer Sytzes c.u.smalschipper
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(en 021) De Raden ter Admiraliteit van Friesland kopen 4 woningen in een steeg tussen Zuiderhaven en Schritsen, ten Z., ten N. van elkaar, met ten W. de kopers. 1) Ten O. erven mr. Hans Pieters, ten W. de kopers, ten Z. Gerke Doekes, ten N. Trijntje Pibes. Gekocht van smalschipper Broer Sydses voor 425 gg. 2) (ten Z. van 1) verkoper is Gerke Doekes, voor 125 gg. 3) (ten N. van 1) Ten O. erven mr. Hans Pieters, ten W. de kopers, ten N. Ruurd Pibes. Gekocht van Trijntje Sibrens wv Pibe Alewyns, voor 300 gg. 4) (ten N. van 3) Ten O. erven mr. Hans Pieters, ten W. de kopers. Gekocht van vrijgezel Ruurd Piers voor 525 gg.


 


 


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
8-161Schritsen 32huis
eigenaarwed. capitein Barent de Vries
gebruikerwed. capitein Barent de Vries
huurwaarde54-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-16-00 CG
8-162Schritsen 34houtstek en tuin
eigenaarReiner Fontein
gebruikerReiner Fontein
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-16-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
8-161Schritsen 32huis
eigenaarcapit. de Vriese
huurwaarde54-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-16-00 CG
aansl. huurw. voldaan25-6-1720
8-162Schritsen 34kool & houtstek
eigenaarReinder Fontein
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-16-00 CG
aansl. huurw. voldaan4-6-1720
opmerkingalsoo het niet meer als twelif caroly guld. voort jaer te huir doet


1726 - reëelkohieradresgebruik
8-161 Schritsen 32huis
eigenaarwed. capt. de Vries
gebruikerwed. capt. de Vries
huurwaarde54-00-00 CG
aanslag huurwaarde09-00-00 CG
8-162 Schritsen 34kool- en houtstek
eigenaarAdje Pyters erven
gebruikerJan Aukes
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
8-161 Schritsen 32huis
eigenaarJan de Keth
gebruikerJan de Keth
huurwaarde54-00-00 CG
aanslag huurwaarde09-00-00 CG
8-162 Schritsen 34kool en houtstek
eigenaarPyter Adams
gebruikerGerloff Pyters
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
8-161 Schritsen 32huis
eigenaarJan de Keth [staat: Deketh]
gebruikerJan de Keth [staat: Deketh]
huurwaarde54-00-00 CG
aanslag huurwaarde09-16-06 CG
8-162 Schritsen 34kool en houtstek
eigenaarPytter de Adam
gebruikerFolkert Pytters
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-03-10 CG


 


 


 


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
8-184 Schritsen 32 het Land0-00-00 CGlands magazijn


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-074Schritsen 34P. van Esgebruiker van wijk F-074, constructeur; eigenaar is Marine, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-075Schritsen 32 de Marine ledig
F-074Schritsen 34P van Es constructeur


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1488Schritsen 32Andries HoogmolenHarlingenkoopmanhuis en erf (270 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1488Schritsen 34Andries HoogmolenHarlingenkoopmanhuis en erf (270 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-074Schritsen 34Geertruida Smitgeb 26 dec 1810 Bolsward, ovl 29 jun 1883 HRL, huwt met Hein Hendriks Drost, dv Frans S, en Anke Jelbersma; BS ovl 1883; bev.reg. HRL 1851 wijk F-074; oud 28 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, wijk F-125; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-075Schritsen 32Jan Klases Kamminga... zv Klaas IJpes K, en Diegjen Jans Smit; BS huw 1827, ovl 1871, bev.reg. HRL 1851 wijk F-075, wijk H-190; oud 39 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, scheepstimmerman, wijk H-196; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-075Schritsen 32debora Ages Wyma... W, en Aaltje Dirks de Boer; dopen Grote Kerk HRL 1804, BS huw 1827, ovl 1878, bev.reg. HRL 1851 wijk F-075, wijk H-190; oud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-196; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-075Schritsen 32Fedde Hendriks Bleeker... HRL 1805, 1808, BS ovl 1811, huw 1815, huw 1837, ovl 1849, ovl 1861, bev.reg. HRL 1851 wijk A-143, wijk F-075; gebruiker van wijk A-013, timmerknegt, alsmede Jan Feersma, cargadoor, en Christiaan Lourens wed. ; ... (alles)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3561F-074a (Schritsen)Gemeente Harlingenwoonhuis
Sectie A nr. 3564F-075 (Schritsen)Heinrich Frans Wehbergwoonhuis


1887 - variaadresbronbericht
Schritsen 32Oud Harlingen Magazine 1988Koffiehuis De Nederlanden wordt overgenomen door A. Meinsma


1889 - variaadresbronbericht
Schritsen 32Oud Harlingen Magazine 1990H.J. Helmig nam cafe en restaurant met kegelbaan De Nederlanden over


1889 - variaadresbronbericht
Schritsen 34Nieuwsblad van FrieslandVerkoop van Sterken Drank. Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend, dat door Hendrik Jan Helmig een verzoekschrift is ingediend om in het pand wijk F no. 75 sterken drank in het klein te mogen verkoopen.


1892 - variaadresbronbericht
Schritsen 34Nieuwsblad van FrieslandVerkoop van Sterken Drank. Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend, dat door Theodorus Franciscus Sikkens een verzoekschrift is ingediend om in het pand wijk F no. 75 sterken drank in het klein te mogen verkoopen.


1896 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49097 (notaris Auke Hermanus van Kleffens) repertoire nr. 1095, 1100 en 1101 van 2 dec 1896
adressoortbedraggebruik
F-074Schritsen 34provisionele en finale toewijzingfl. 749huis met plaats en bleek aan de Schritsen F-073 en F-074
 
verkoperWyger Cornelis Harmens
koperAndries Nauta


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3564Schritsen 32 (F-075)Johannes Hibmawoonhuis en fabriek
Sectie A nr. 3561Schritsen 34 (F-074) (Komt Niet Voor)


1905 - arbeidsinspectieadresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
Schritsen 32J. Hibmajongens: 5, meisjes: 0
vrouwen: 0
sigarenfabriek


1917 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Schritsen 32J. Hibma & Zn.119Sigarenfabriek "Nederland"


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Schritsen 32 Bartholomeus B. Bambachsigarensorteerder
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 700
Schritsen 34 Mindert K. van Weementimmerknecht
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 800
Schritsen 34 Pieter Brugmanleeraar Zeevaartsch.
vorige grondslagf. 1700
huidige grondslagf. 1800


1920 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Schritsen 32J. Hibma & Zn.119Sigarenfabr.


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Schritsen 32J. Hibma & Zn.119Sigarenfabr. "Nederland"


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Schritsen 32J. Hibma & Zn.119Sigarenfabr.


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Schritsen 32J. Hibma & Zn.119Sigarenfabr.


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Schritsen 32J. Hibma & Zn.119Sigarenfabr.


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Schritsen 32J. Hibma & Zn.119Sigarenfabr.


1928 - adresboekadresnaamberoep
Schritsen 32B.Bambachsorteerder sigarenfabriek
Schritsen 34P.Viëtor Sibingagemeente-secretaris
Schritsen 34M. van Weemengemeente-timmerman
Schritsen 34K. van Weementimmerman
  terug