Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Schritsen 38
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerSchritsen 388-150 8-172 1/2F-071F-072


Naastliggers vanSchritsen 38
ten oostenSchritsen 40
ten zuidende Schritsen
ten westenSchritsen 36
ten noordende Schritsen


aangrenzende stegen
adresheeft
Schritsen 38naamloze steeg ten oosten


1599 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0164r van 6 mei 1599 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 36, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenUpcke Tomas


1601 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0256r van 15 mrt 1601 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 36, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenAnna Ritsckes


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0097v van 19 apr 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 38Schritsen ZZ300‑00‑00 GGschuur en ledige plaats ten zuiden daarvan
koperLambert Sybrens, gehuwd met
koperGerbrich Hylckes
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
naastligger ten oostenSybren Lamberts
naastligger ten zuidenObbe Geerties
naastligger ten westenJacob molenaar
naastligger ten noordenLambert Gatien
verkoperReyn Jacobs, enschoenmaker
verkoperTets Hessels


1618 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0142r van 19 sep 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 38Schritsen ZZ132‑00‑00 GGhuis
koperChristiaen Jurians Zwitser, gehuwd met
koperWolter Alberts
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
naastligger ten oostenSibrant Lamberts
naastligger ten zuidenLambert Sibrants
naastligger ten westenJacob muller
naastligger ten noordenSchritsen [staat: straat en diept]
verkoperEmma Lieuues, weduwe van
verkoperwijlen Lambert Gatses


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0202r van 15 jan 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 36, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenChristiaen Jurians


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0210v van 5 feb 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 36, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenChristiaan Jurrians


1628 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0034r van 13 jan 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 40, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenChristiaen Jurians
naastligger ten westende weduwe van Lambert Sibrants


1628 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0043v van 26 jan 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 38Ten zuiden van de huisplaats van de verkopers60‑00‑00 CGtuin
koperHendrick Piters, gehuwd met
koperAeltie Meinerts
naastligger ten oostenSibrant Lamberts
naastligger ten zuidenObbe Geerties
naastligger ten westen [staat: noorden]het huis daar de Rode Molen uitsteekt de Rode Molen
naastligger ten noordende verkoper Gerbrich Hylckes
verkoperGerbrich Hylckes, weduwe van
verkoperwijlen Lambert Sibrants
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWybe Bockes x Doed Hendricks koopt huis op de Wortelhaven, waar 'het Swarte Cruis' uitsteekt. Ten N. de Grote Kerkstraat, ten Z. Sicke Simckes, ten W. de Wortelhaven. Gekocht van Jan Frans Templaer x Commerke Joostes.


1630 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0116v van 3 jan 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 36, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenChristiaen Jurjens


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0002ra van 23 dec 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 40, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenChristiaen Juriens
naastligger ten westensteeg, vrije


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0016v van 1 jan 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 40, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenChristiaen Juriens


1665 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0020v van 19 aug 1665 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 36, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Hans Pieters


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0060v van 18 jan 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 36, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van Sicke Douwes


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0081r van 25 jan 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 38achter, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenWemeltie Christiaens
naastligger ten noordensteeg op de Schritsen uitlopende


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0081r van 25 jan 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 38achterSchritsen ZZ95‑07‑00 GGhuis
kopermr. Jurjen Harmens
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen oud burgemeester Piter Claesses
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen oud burgemeester Piter Claesses
naastligger ten westenmr. Jurjen Harmens
naastligger ten noordenWemeltie Christiaens
naastligger ten noordensteeg op de Schritsen uitlopende
verkoperde gezamenlijke erfgenamen van wijlen Jan Broers
verkoperLammert Lammerts


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0090r van 29 feb 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 38Schritsen ZZ180‑00‑00 GGhuis
kopermr. Jurjen Harmens
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
naastligger ten oostenwijlen burgemeester Pyter Claessens
naastligger ten zuidenmr. Jurjen Harmens
naastligger ten westenmr. Jurjen Harmens
naastligger ten noordenSchritsen
verkoperde erfgenamen van wijlen Wimmeltie Christiaens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirck Sjoerdts, gemeensman koopt, na niaar ratione vicinitatis, een huis zz. Voorstraat, omtrent het stadhuis, dat ook Anske Ypes Zeestra wilde kopen. Ten O. Rein Templar, ten Z. de mouterij van koper, ten W. goudsmid Jan [Dirks] Roorda, ten N. de straat en diept. (Met beschrijving van het huis). Gekocht van Auckien Ynses x Arjen Cornelis op der Bildt en erven Auckien Hendrix.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-150Schritsen 38huis
eigenaarmr. Jurjen Harmens
gebruikermr. Jurjen Harmens
huurwaarde30‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑00‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-150Schritsen 38huis
eigenaarJurjen Harmens
huurwaarde30‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑00‑00 CG
aansl. huurw. voldaan31‑5‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-150Schritsen 38huis
eigenaarJurjen Harmens erven
gebruikerJurjen Harmens erven
huurwaarde30‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑00‑00 CG


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-150Schritsen 38huis
eigenaarClaaske Stapert
eigenaarGeeske Stapert
gebruikerClaaske Stapert
gebruikerGeeske Stapert
huurwaarde30‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑00‑00 CG


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-150Schritsen 38huis
eigenaarKlaeske Stapert
eigenaarGeeske Stapert
gebruikerKlaeske Stapert
gebruikerGeeske Stapert
huurwaarde30‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑09‑00 CG


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0224r van 5 mei 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 36, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenGoverd de Keth c.s.


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0190r van 13 jun 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 36, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet tweede perceel in deze akte
naastligger ten oostende tuin van de heer de Keth [staat: Deketh]


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0190r van 13 jun 1784 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 38Schritsen ZZ1915‑00‑00 GGhuis
koperEverhardus de Keth vendumeester Admiraliteit
huurderT. van der Ley 8‑00‑00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidende Keth [staat: Deketh]
naastligger ten westende Keth [staat: Deketh]
naastligger ten noordenSchritsen
verkoper q.q.vroedsman Martinus Oneides, gelastigde en te Sneek
verkoper q.q.Harmanus Oneides, gelastigde en te Exmorra
verkoper q.q.burgerhopman Jacobus Oneides, gelastigden van te Sneek
verkoperwijlen Jurjen Stapert


1786 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0077r van 5 mrt 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 36, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenEverhardus de Keth vendumeester Admiraliteit


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0282r van 9 okt 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 36, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende heer de Keth [staat: Deketh]


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
8-1721/2, pag. 176Schritsen 38Hubert Jans1‑10‑00 cghuis


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-071Schritsen 38Hubert Jans Wagenaar... metzelaar, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk F-054, houtstek, 1814. (GAH204); id. van wijk F-071, koopman; medegebruiker Jan Wagenaar, 1814. (GAH204); id. van wijk H-064, tuin, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-071Schritsen 38Jan Cornelis Wagenaar... huw Grote Kerk HRL 1798, BS ovl 1831, huw 1832, ovl 1839, ovl 1856, ovl 1887, ovl 1892; gebruiker wijk F-071; eigenaar en medegebruiker is Hubert Wagenaar, koopman, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-071Schritsen 38Hubert Wagenaar Hubert Wagenaar koopman
F-071Schritsen 38Hubert Wagenaar Jan Wagenaar


1827 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7004 aktenr. 115 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-071Schritsen 38Antje Pieters, overleden op 1 april 1827vrouw van Huibert Jans Wagenaar (Schritsen F 71, erft vruchtgebruik: reeds overleden 9/9/1827, oud 78 jr: zie memorie 7004/167), geen kinderen, zuster van Gatske Pieters (79 jr, erft lijfrente, wed. Gabbe Douwes, moeder van wijlen Aagje Gabbes, wed. Hendrik Davids), testamentair erfgenamen zijn de kinderen van afwezige Jan Cornelis Wagenaar (47 jr, gedetineerd in tuchthuis Vollenhove)en Andrigje Eelkes (53 jr, erven lijfrentes), te weten: Cornelis, timmermansknecht (2/13), Eelke, mr. verver (3/13) en minderjarige Huibert, kantoorbediende (4/13) en Antje Jans Wagenaar (4/13). Verder legaat ad fl. 500,- voor Antje Hendriks, dienstmeid (dochter van haar genoemd nichtje Aagje Gabbes). Saldo fl. 7.257,87. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1827 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51015 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 127 en 132 van 19 dec 1827
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-071Schritsen 38provisionele en finale toewijzingfl. 847huis F-071
 
verkoperCornelis Jans Wagenaar
verkoperEelkje Jans Wagenaar
koperMonte van Sloten


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1498Schritsen 38Monte van SlootenHarlingenhuis en erf (105 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-071Schritsen 38Monte Thomas van Slooten... vS, en Sipkje Abes; BS huw 1819, ovl 1849; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, beurtschipper, wijk F-071; VT1839; geb 22 may 1796, ged 28 jun 1796 Grote Kerk HRL, zv Thomas van Slooten en Sijpkje Abes; M. v. S. ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-071Schritsen 38Styntje Geerts van der Woude... 1819, ovl 1849, ovl 1873, bev.reg. HRL 1851 wijk F-064; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-071; ... (alles)


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
F-071Schritsen 38Monte van Slooten stemgerechtigde


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
F-071SchritzenMonte van Slooten41 jbeurtschipperHarlingenm, protestant, gehuwd
F-071SchritzenStientie G van der Woude41 jHarlingenv, protestant, gehuwd
F-071SchritzenThomas van Slooten7 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-071SchritzenGeert van Slooten6 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-071SchritzenAaltie van Slooten17 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-071SchritzenSipkje van Slooten15 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-071SchritzenAntie van Slooten13 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-071SchritzenLieuwkje van Slooten8 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-071SchritzenMaayke van Slooten5 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-071SchritzenTjeerdie van Slooten2 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-071SchritzenFrouwkje van Slooten9 mHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-071SchritzenBaukje Hartenberg19 jFranekerv, protestant, ongehuwd


1842 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7013 aktenr. 129 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-071Schritsen 38Janna Montes van Slooten, overleden op 17 augustus 1842ruim 3 mnd, overleden Schritzen F 71, dochter van Monte T. van Slooten, beurtschipper op Amsterdam en Stijntje Geerts van der Woude, zuster van minderjarige Aaltje, Mina?, Antje, Lieuwkje, Thomas, Gerard, Maike, Tjietje en Vrouwkje Montes van Slooten. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1856 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 14 nov 1856
vermeld alsgeschat adresbericht
F-071Schritsen 38Huizinge en erf c.a. Schritsen, L., Kroese en de mede-eigenares. Finaal verkocht op 26 nov 1856 koffijhuis Rusland bij Simmer door notaris Goslings. Waarop geboden is f. 766.


1858 - advertentiebron: (Nieuwe) Harlinger Courant 19-10-1858
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Schritsen 38, HarlingenSchritsen 38R. van der Wintprivaat-onderwijs


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1498Schritsen F-071wed. Monte van Slooten en kind.woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1498Schritsen F-072Wijger Harmens Cz.woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1498Schritsen 38 (F-073)Wyger Harmens (Czn.)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Schritsen 38 Seus Kreusingakapiteinf. 2500f. 3500


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Schritsen 38J. van Keulenloodsleerling
Schritsen 38aH. van Kraanenladingmeester ned. sp.


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Schritsen 38W.D. (Wijcher) Tuntelder


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Schritsen 38rijksmonument 20665
  terug