Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zoutsloot 59
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 59 1-103 1-145 A-159 A-166
 


 


 


 


 


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
1-103Zoutsloot 59huis
eigenaarwed. Jancke Tiebbes
gebruikerwed. Jancke Tiebbes
opmerkingonvermogende


1718 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0023r van 25 sep 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 59Zoutsloot NZkamer met opkamer, met mandelige gevel en loiffel onder een dak met de kamer van
 
koperSybren Symens, gehuwd met205-00-00 CG
koperAeltie Arjens
verpachter grondde Stad Harlingen1-00-00 CG
naastligger ten oostenCornelis Vinkelbos
naastligger ten zuidenZoutsloot en straat
naastligger ten westenLiefke Jans
naastligger ten noordeneen hof
verkoperde erfgenamen van wijlen Gertie Eelckes, weduwe van
verkoperwijlen Jouke Tiebbes


1719 - reëelkohieradresgebruik
1-103Zoutsloot 59huis
eigenaarSibren Simens
huurwaarde11-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-04-00 CG
aansl. huurw. voldaan24-7-1720


 


1726 - reëelkohieradresgebruik
1-103 Zoutsloot 59huis
eigenaarSybren Symons
gebruikerSybren Symons
huurwaarde11-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-16-08 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
1-103 Zoutsloot 59huis
eigenaarSybren Symons
gebruikerSybren Symons
huurwaarde11-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-16-10 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
1-103 Zoutsloot 59Sybren Symons, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal02-10-00 CG
verhoogd sig02-10-00 CG


 


1760 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0020r van 31 aug 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 59Zoutsloot NZhuis
 
koper door niaarJan Sybes oud trekschipper50-00-00 CG
geniaarde koperPyter Scheltes Scheltema, gehuwd metherbergier
geniaarde koperHinke Bouwes Postmaherbergier
huurderJan Pet c.u.schipper
naastligger ten oostende weduwe van Dirk Cornelis
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westende weduwe van Douwe Jansen
naastligger ten noordenYede Pytters
verkoperhuisman Symen Sybrands


 


 


1768 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0081r van 9 okt 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 59Zoutsloot NZ tussen de Bildtpoort en Karremanspijpenhuis
 
koper door niaarAge Johannes tichelaar280-00-00 GG
koper door niaarWybe Johannes tichelaaronder Almenum
geniaarde koperHendrik Stompleerlooier
huurderHoite Pieters c.u.33-00-00 CG
naastligger ten oostenCornelis Dirks
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenClaas Hendriks
naastligger ten noordende tuin van de weduwe van Yede Pyters
verkoperSymon Sybrensoud loods
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAge- en Wybe Johannes, tichelaars, kopen, na niaar ratione sanguinis tegen Hendrik Stomp, leerlooier, een huis nz. Zoutsloot, tussen Bildtpoorts- en Karremanspijpen, bewoond door Hoite Pieters. Ten O. Cornelis Dirks, ten W. Claas Hendriks, ten Z. de straat, ten N. de tuin van wd. Yede Pyters. Het huis staat onder 1 dak met de naastligger ten W. Gekocht van Symon Sybrens, oud-loods, voor 280 gg.


 


 


 


 


 


 


1793 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0143v van 10 nov 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 59Zoutsloot NZhuis
 
koperWiebren Broers huistimmerman30-00-00 GG
koperJan Broers huistimmerman
huurderChristiaan Soldan c.u.sergeant
naastligger ten oostenAlbert Bettings
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenburgemeester S. Hoornstra
verkoper q.q.Simon Weima, curator over
verkoperAge JohanneskoopmanAlmenum
verkoperWybe JohanneskoopmanGrettingabuurt
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWybren- en Jan Broers, gebroeders en huistimmerlieden, kopen een huis nz. Zoutsloot, bewoond door sergeant Christiaan Soldan. Ten O. Albert Betting, ten Z. de Zoutsloot, ten W. de koper, ten N. de burgemeester Sibout Hoornstra. Gekocht van Age Johanes, koopman onder Almenum, die uitlandig is, voor 30 gg.


 


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0080v van 14 mrt 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 59Zoutsloot NZ1/2 huis
 
koperWybren Broers mr. huistimmerman51-10-00 CG
huurderEeltje Abes c.u.
naastligger ten oostenBetting Alberts
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenWybren Heeres
naastligger ten noordenoud burgemeester S. S. Hoornstra
verkoperJan Broersmr. huistimmerman


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0090v van 4 apr 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 59Zoutsloot NZhuis
 
koperEyse Ypey, gehuwd met150-00-00 CG
koperJeltje Jacobs
huurderEeltje Abes c.u.
naastligger ten oostenBetting Alberts
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenWiebren Heres
naastligger ten noordenoud burgemeester S. Hoornstra
verkoperWiebren Broersmr. huistimmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEyse Ypey x Jeltje Jacobs kopen een huis op de Zoutsloot. Ten O. Betting Alberts, ten Z. de straat, ten W. het huis gekocht door Wiebren Heres, ten N. oud burgemeester S. Hoornstra. Geen grondpacht. Gekocht van mr. huistimmerman Broer Wiebrens voor 150 CG.


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-145 Zoutsloot 59Eyze Ypey1-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-159Zoutsloot 59Aiso Ypey... betaald aan de f. 10:10:0 aan de GR, op 25 apr 1793. (burgerboek); eigenaar en gebruiker van wijk A-159, sjouwer, 1814. (GAH204); woont in 8e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-159Zoutsloot 59Marinus, Marten Visser... is Gerrit J. Veenstra, 1814 (GAH204); oud 55 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wafelbakker, wijk A-159; ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-159Zoutsloot 59Eiso Ypei Eiso Ypei sjouwer


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 150Zoutsloot 59Heere Ages BakkerHarlingentimmerknegthuis (77 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-159Zoutsloot 59Anna Vissergeb 1810 HRL, huwt met Gerben Huisinga, (gk), A 12 mei 1850 Leeuwarden, RK; bev.reg. HRL 1851 wijk G-049; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-159; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-159Zoutsloot 59Maria Visseroud 50 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-159; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-159ZoutslootMartinus Visser55 jHarlingenm, rooms katholiek, gehuwd, wafelbakker
A-159ZoutslootMaria Visser50 jHarlingenv, rooms katholiek, gehuwd
A-159ZoutslootAnna Visser29 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
A-159ZoutslootJohanna Visser21 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
A-159ZoutslootJohannes Visser19 jDordrechtm, rooms katholiek, ongehuwd
A-159ZoutslootGeertruida Visser17 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
A-159ZoutslootYda Visser11 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-159Zoutsloot 59Stijntje Barends Kroese, overleden op 20 augustus 184122 jr (geboren 22/9/1818), dienstmeid, overleden Zoutsloot A 159, ongehuwd, dochter van Barend Roelofs Kroese, varensgezel en Antje Bettings de Boer, zuster van minderjarige Betting, Roelof en Baafke Barends Kroese. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51025 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 5 van 9 mrt 1847
adressoortbedraggebruik
A-159Zoutsloot 59koopaktefl. 123woning aan de Zoutsloot, A-159
 
verkoperBarend Roelofs Kroese
koperJohan Andries Magree (te Almenum)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 150A-159 (Zoutsloot)Bauke S. Dijkstrawoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 150A-166 (Zoutsloot)Bauke Sakes Dijkstrawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 150Zoutsloot 59 (A-166)Harmen Jans van 't Vlietwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Zoutsloot 59 Christiaan Broersmabootwerker
vorige grondslagf. 500
huidige grondslagf. 500


1928 - adresboekadresnaamberoep
Zoutsloot 59Chr.Broersmabootwerker


1965 - adresboekadresnaam
Zoutsloot 59J. (Jaring) Haagsma


1970 - variaadresbronbericht
Zoutsloot 59Hein Buisman StichtingAangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 1970


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Zoutsloot 59rijksmonument 20758
  terug