Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Raamstraat 4
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerRaamstraat 48-153 8-175 F-068*F-065
 huisnummer lager  huisnummer hogerSchritsen 468-154 8-177 F-258F-068
 huisnummer lager  huisnummer hogerSchritsen 488-154 8-177 F-257F-067


Naastliggers vanRaamstraat 4
ten oostende Raamstraat
ten zuidende Raamstraat
ten noordenRaamstraat 2


1666 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0041r van 4 mrt 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 48, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende kamers van Frans Templar


1666 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0041r van 4 mrt 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 48Schritsen ZZ hoek Raamstraat600‑00‑00 GGwoning bestaand uit 2 kamers met een gang ertussen, beide met een ledige plaats en loods erachter met een bak ende een wijnstok die op de kamers ligt
koperDouwe Douwes, gehuwd met
koperMayke Cornelis Oedendall
verpachter grondde stad Harlingen1‑05‑00 CG
naastligger ten oostenRaamstraat
naastligger ten zuidende hof van Frans Templar
naastligger ten westende kamers van Frans Templar
naastligger ten noordenSchritsen
verkoperRegnerus Templarapotheker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDouwe Douwes x Mayke Cornelis Oedendall kopen een woning bestaande uit twee kamers en een gang tussen beide, met een ledige plaats en loods daar achter, zz. Schritsen op de hoek van de Raamstraat. Ten O. de Raamstraat, ten Z. de hof van Frans Templar, ten W. de kamers van Frans Templar, ten N. de Schritsen. Grondpacht 25 st aan de Stad. Gekocht van apotheker Regnerus Templar, voor 600 GG.


1671 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0046v van 14 mei 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 44, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Frans Reiners


1685 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0074r van 25 jan 1685 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Raamstraat 6noord, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende verkoper Yffke Jelles Jeddema


1697 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0294r van 14 feb 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 48, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJacob Romkes Braam


1697 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0294r van 14 feb 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 48Raamstraat, op de hoek van de200‑00‑00 GGhuis of woning met een ledige plaats en loods
koperAlbert Alberts c.u.pottenbakker
naastligger ten oostenRaamstraat
naastligger ten zuidenReyner Claessen Fonteyn
naastligger ten westenJacob Romkes Braam
naastligger ten noordenSchritsen [staat: diept]
verkoperMayke Douwes, gehuwd met
verkoperCoert Feyckes


1711 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0155r van 26 apr 1711 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 48, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJacob R. Braam koopman


1711 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0155r van 26 apr 1711 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 48Schritsen ZZ bij de Woudmansbrugge64‑08‑00 GGwoning
koperDirk Christiaans
bewonerde koper Dirk Christiaans
naastligger ten oostende bewoonde woning door Jacob Jansen, gehuwd metsteenvoerder
naastligger ten oostenRinske Alberts
naastligger ten zuidende bewoonde woning door Jacob Jansen, gehuwd metsteenvoerder
naastligger ten zuidenRinske Alberts
naastligger ten westenJacob R. Braam koopman
naastligger ten noordenSchritsen [niet vermeld]
verkoperJacob Jansen, gehuwd metsteenvoerder
verkoperRinske Alberts


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-153Raamstraat 4huis
eigenaarJacob Romkes Braam
gebruikerDirk van Zeist
huurwaarde15‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑00‑00 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-154Schritsen 46huis
eigenaarJacob Jansen
gebruikerJacob Jansen
huurwaarde09‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑16‑00 CG


1717 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0300r van 4 jul 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 46, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenDirk Christiaens


1717 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0300r van 4 jul 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 46Schritsen ZZ440‑00‑00 CGwoning
koperSalomon Stapert c.p.
naastligger ten oostenDirk Christiaens
naastligger ten zuidenReiner Fontein koopman
naastligger ten westenAlbert Alberts
naastligger ten noordenSchritsen
verkoperJacob Romkes Braamkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSalomon Stapert koopt woning zz. Schritsen, omtrent de Raamstraat. Ten O. Dirck Christiaans, ten W. Albert Alberts, ten Z. Reiner Fontein, ten N. de Schritsen. Gekocht van Jacob Romkes Braam, voor 440 cg.


1718 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0022v van 11 sep 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 48, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende koper Salomon Stapert


1718 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0022v van 11 sep 1718 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 48Schritsen ZZ bij de Raamstraat50‑00‑00 GGwoning
koperSalomon Stapert
naastligger ten oostenJacob Jansen
naastligger ten zuidenJacob Jansen
naastligger ten westende koper Salomon Stapert
naastligger ten noordenSchritsen [staat: straat]
verkoperChristiaen Dirks
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(ook) Salomon Stapert koopt woning omtrent de Raamstraat. Ten O. en Z. Jacob Jansen, ten W. de koper, ten N. de Schritsen. Gekocht van Christiaan Dirks, voor 50 gg. (Onder aan de blz..)


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-153Raamstraat 4huis
eigenaarSalomon Stapert
gebruikerAntie Sjoerds Schiere
huurwaarde15‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑00‑00 CG
aansl. huurw. voldaan31‑5‑1720
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-154Schritsen 46huis
eigenaarJacob Jansen
huurwaarde09‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑16‑00 CG
aansl. huurw. voldaan‑‑
opmerkingaen den executeur bet.


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-153Raamstraat 4huis
eigenaarSalomon Stapert
gebruikerAntje Sjoerds Schiere cum soc.
huurwaarde15‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑10‑00 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-154Schritsen 46huis
eigenaarJacob Jansen
gebruikerJacob Jansen
huurwaarde09‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑10‑00 CG


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0149v van 21 nov 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Raamstraat 6noord, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenkind van Jacob Jansens
naastligger ten noordende koper Salomon Stapert


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0322v van 11 jun 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 44, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSalomon Stapert


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0126v van 2 nov 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 48, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenSalomon Stapert


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0126v van 2 nov 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 48Schritsen ZZ [staat: op de hoek van de Raamstraat WZ]410‑10‑00 CGhuis
koperSweerd Ruerds
naastligger ten oostenRaamstraat
naastligger ten westenSalomon Stapert
naastligger ten zuidenSalomon Stapert
naastligger ten noordenSchritsen
huurderDirk Wyberens
verkoperAlbert Jacobsdamastwever


1734 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0312v van 28 feb 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 48, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van Stapert


1734 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0312v van 28 feb 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 48Schritsen ZZ [staat: Raamstraat WZ hoek Leertouwersbrugje]386‑00‑00 CGhuis
koperDirck Wybes, gehuwd metplateelbakker
koperTrijntie Alberts
naastligger ten oostenRaamstraat
naastligger ten westende weduwe van Stapert
naastligger ten zuidende weduwe van Stapert
naastligger ten noordenSchritsen en diept
verkoperSwerus Ruyrds Bontekoe, gehuwd met
verkoperFeykien Louwerens


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-153Raamstraat 42 huisen
eigenaarPhilippus Swart
gebruikerPhilippus Swart 30-00-00
gebruikerjuffrouw van der Wolt 60-00-00
huurwaarde90‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde15‑00‑00 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-154Schritsen 46huis
eigenaarDirk Wybrens
gebruikerDirk Wybrens
huurwaarde24‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑00‑00 CG
opmerking[in het register vermeld als 8-254]
opmerking[in het register vermeld als 8-255]
opmerking[in het register vermeld als 8-256]


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
8-153 Raamstraat 4juffr. van der Wolt, bestaande uit 1 persoon, vermogend00‑00‑00 cg0
8-154 Schritsen 46Wybe Wybrens, bestaande uit 4 personen08‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-153Raamstraat 42 huizen
eigenaarPhilippus Swart
gebruikerTjeskjen Wassenaer 40-00-00
gebruikerjuffrouw van der Wolt 60-00-00
huurwaarde100‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde18‑03‑10 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-154Schritsen 46huis
eigenaarWybbe Wybrens nom. ux.
gebruikerWybbe Wybrens nom. ux.
huurwaarde20‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑12‑12 CG


1750 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0076v van 6 sep 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 48, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPhilippus Swart


1750 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0076v van 6 sep 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 48Schritsen ZZ [staat: Raamstraat WZ op de hoek bij het Leertouwersbrugje]550‑00‑00 CGhuis en tuintje
koperJetse Ruirds, gehuwd metvarensgezel
koperTrijntie Jans
naastligger ten oostenRaamstraat
naastligger ten zuidenPhilippus Swart
naastligger ten westenPhilippus Swart
naastligger ten noordenSchritsen
verkoperTrijntie Alberts, gehuwd met
verkoperWybe Wybrensplateelbakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJetse Ruurds, varend persoon x Trijntje Jans koopt een huis en tuin hoek Raamstraat, bij het Leertouwersbrugje. Geen grondpacht. Ten O. die straat, ten Z. en W. Philppus Zwart, ten N. de Schritsen. Gekocht van Trijntje Alberts x plateelbakker Wybe Wybrens voor 550 cg.


1770 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0256r van 11 feb 1770 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 44, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Philippus Swart


1777 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0064r van 31 aug 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 44, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostendr. Stapert


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0066v van 31 aug 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 46, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van Jetze Ruurds


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0066v van 31 aug 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 46Schritsen ZZ900‑00‑00 CGhuis en tuintje
koperSusanna Johannes de Haan, weduwe van
koperwijlen Hein Brouwer
huurderRuurd Pieters c.u.
naastligger ten oostende weduwe van Jetze Ruurds
naastligger ten zuidenRuurd Pieters
naastligger ten westenRuurd Pieters
naastligger ten noordenSchritsen
verkoperRinske Hendriks Rademaker, weduwe van
verkoperwijlen Philippus Swartkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSusanna Johannes de Haan wv Hein Gerryts Brouwer, koopt een huis en tuin met alle losse goederen, zz. Schritsen. Het is verhuurd aan Ruird Pieters en zijn vrouw. Ten O. wd. Jetse Ruurds, ten Z. en W. Ruurd Pieters, ten N. die straat. Gekocht van Rinske Hendriks Rademaker wv Philippus Zwart, voor 900 cg.


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0084r van 12 okt 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 44, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende verkoperse, de weduwe van Philippus Zwart koopman


1795 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0282r van 11 okt 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 44, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van Hein G. Brouwer


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0115v van 13 jan 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 48, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAndries van Hoek


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0115v van 13 jan 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 48Schritsen ZZ405‑00‑00 CGhuis
koperBetting Alberts de Boer, gehuwd met
koperPietje Jans Schaafsma
naastligger ten oostenTjerk van Tienen
naastligger ten zuidenAndries van Hoek
naastligger ten westenAndries van Hoek
naastligger ten noordenSchritsen
verkoperSusanna Johannes de Haan, weduwe van
verkoperwijlen Hein Brouwer


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0299v van 25 jan 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 44, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenAndries van Hoek


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0013r van 15 okt 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 44, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenBetting A. de Boer schipper


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
8-175, pag. 176Raamstraat 4A de Ruiter2‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-068Raamstraat 4Abraham Frederiks de Ruiter... van wijk E-242; gebruiker Jelle Hanekamp, geweermaker, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk F-068, handelaar, 1814. (GAH204); id. van wijk F-069, pakhuis, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk G-135; ... (alles)


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Raamstraat 4 A. de Ruiterfl. 3


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-068Raamstraat 4Abraham de Ruiter Abraham de Ruiter handelaar


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1502Raamstraat 4Menzo RengersschoolmeesterHarlingenhuis en erf (240 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1502Schritsen 46Menzo RengersschoolmeesterHarlingenhuis en erf (240 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1502Schritsen 48Menzo RengersschoolmeesterHarlingenhuis en erf (240 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-068Raamstraat 4Thomas Jans Zwanenburg... ovl 1875, bev.reg. HRL 1851 wijk H-203; oud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, scheepstimmerman, wijk F-068; VT1839; T.J.Z. eigenaar van perceel nr. 1920 te HRL, scheepstimmerman, woonplaats HRL, legger nr. 842, ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-068Raamstraat 4Trijntje Johannes Alta... BS huw 1827, ovl 1850 bev.reg. HRL 1851 wijk H-203; oud 35 jaar, geb Lemmer, wonende te HRL. 1839, wijk F-068; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-258Schritsen 46Sytske Tjerks Faber... en Dieuwke Harkes huw Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1847, ovl 1857, bev.reg. HRL 1851 wijk C-145, 151, wijk F-258; Johannes Gebel en S.T.F., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam ... (alles)


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
F-068Raamstraat 4T Zwanenburg stemgerechtigde


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
F-068SchritzenThomas Zwanenburg35 jscheepstimmermanHarlingenm, protestant, gehuwd
F-068SchritzenTrijntie Johanna Alta35 jLemmerv, protestant, gehuwd
F-068SchritzenJan Zwanenburg9 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-068SchritzenJohannes Zwanenburg5 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-068SchritzenAuke Zwanenburg2 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-068SchritzenItske Zwanenburg1 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1844 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7016 aktenr. Ongenummerd, mei (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-068Raamstraat 4Uilke de Vrij, overleden op 6 mei 1844(Certificaat van onvermogen), 17 jr (geboren 5/1/1827), overleden Ossenmarkt F 68. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-258Schritsen 46Aukje Gortergeb 1795 Franeker, ovl 13 mei 1864 HRL, N.H., ongehuwd, ovl wijk N108, dv Hans G, en ... ; BS ovl 1864; bev.reg. HRL 1851 wijk F-073, 258, wijk A-075, 130, wijk C-216, wijk B-122


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-258Schritsen 46Maike Johannes Lammertsma... waarschijnlijk zijn: vd Werf); BS huw 1832, ovl 1872, bev.reg. HRL 1851 wijk A-074, wijk E-211, wijk F-258, 260, wijk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-258Schritsen 46Pieter Tjeerds Faber... F. en Gelske de Vries; BS huw 1830, huw 1832, ovl 1874, bev.reg. HRL 1851 wijk A-074, wijk E-211, wijk F-258, 260, wijk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-258Schritsen 46Sophia Johannes Godthelp... Advokaat; BS huw 1814, ovl 1827, ovl 1848, ovl 1877, bev.reg. 1851: wijk C-211, wijk E-158, 224, wijk F-258, wijk G-046; oud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-054; ... (alles)


1879 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50056 (notaris Willem Sijpkens Kijlstra) repertoire nr. 67 en 78 van 19 mrt 1879
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-258Schritsen 46provisionele en finale toewijzingfl. 1578huis F-258
 
verkoperTjitze de Wilde
koperHein Bernardus Drost


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3560Raamstraat F-065Wijger Harmens Cz.woonhuis
Sectie A nr. 2646Schritsen F-067Hette W. Hettemawoonhuis
Sectie A nr. 2645Schritsen F-068Tjietse de Wildewoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3560Raamstraat 4 (F-065)Wyger Harmens (Czn.)woonhuis
Sectie A nr. 2645Schritsen 46 (F-068)Maria C. Berndes (wed. H.B. Drost)woonhuis
Sectie A nr. 2646Schritsen 48 (F-067)Hette W. Hettemawoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Raamstraat 4 Tjitze Vlagsmamarktm. jaarmarktf. 600f. 600
Schritsen 46 Thomas Eskesmandenmakerf. 700f. 800


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Raamstraat 4J. Schattuinder
Schritsen 46G. de Bruinpaardenslager
Schritsen 48S. Boomstrastoker gemeentelijke gasfabriek


1936 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-22759
Schritsen 46Willem Leendert Zeelen


1948 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-34983
Schritsen 46Willem Leendert Zeelen


1949 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-38092
Schritsen 46Willem Leendert Zeelen


1950 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-38629
Schritsen 46Willem L. Zeelen


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Raamstraat 4A.A. (Albert) Bouma
Schritsen 46G. (Germen) de Jong


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Schritsen 48beeldbepalend pand5 van 10
  terug