Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Raamstraat 2
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
   huisnummer hogerRaamstraat 28-1548-1548-177F-066F-066


Naastliggers vanRaamstraat 2
ten oostende Raamstraat
ten zuidenRaamstraat 4
ten westenSchritsen 46
ten noordende Schritsen


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0046r van 15 jun 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Raamstraat 2Raamstraat WZ hoek Schritsen182‑00‑00 cg1/2 huis
koperKoert Feyckes, gehuwd metgleibakkersknecht
koperMaycke Douwes
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
eigenaar van 1/2Koert Feyckesgleibakkersknecht
verkoperHiltie Douwes c.m.


1697 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0294r van 14 feb 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Raamstraat 2Raamstraat, op de hoek van de200‑00‑00 gghuis of woning met een ledige plaats en loods
koperAlbert Alberts c.u.pottenbakker
naastligger ten oostenRaamstraat
naastligger ten zuidenReyner Claessen Fonteyn
naastligger ten westenJacob Romkes Braam
naastligger ten noordenSchritsen [staat: diept]
verkoperMayke Douwes, gehuwd met
verkoperCoert Feyckes


1711 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0155r van 26 apr 1711 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 46, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende bewoonde woning door Jacob Jansen, gehuwd metsteenvoerder
naastligger ten oostenRinske Alberts


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-154 , folio 162Raamstraat 2huis
eigenaarJacob Jansen
gebruikerJacob Jansen
huurwaarde totaal09‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑16‑00 cg


1718 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0022v van 11 sep 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 46, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJacob Jansen


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-154 , folio 106vRaamstraat 2huis
eigenaarJacob Jansen
huurwaarde totaal09‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑16‑00 cg
aansl. huurw. voldaan‑‑
opmerkingaen den executeur bet.


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-154 , folio Raamstraat 2huis
eigenaarJacob Jansen
gebruikerJacob Jansen
huurwaarde totaal09‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑10‑00 cg


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0126v van 2 nov 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Raamstraat 2Schritsen ZZ [staat: op de hoek van de Raamstraat WZ]410‑10‑00 cghuis
koperSweerd Ruerds
naastligger ten oostenRaamstraat
naastligger ten zuidenSalomon Stapert
naastligger ten westenSalomon Stapert
naastligger ten noordenSchritsen
huurderDirk Wyberens
verkoperAlbert Jacobsdamastwever


1734 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0312v van 28 feb 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Raamstraat 2Schritsen ZZ [staat: Raamstraat WZ hoek Leertouwersbrugje]386‑00‑00 cghuis
koperDirck Wybes, gehuwd metplateelbakker
koperTrijntie Alberts
naastligger ten oostenRaamstraat
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Stapert
naastligger ten westende weduwe van wijlen Stapert
naastligger ten noordenSchritsen en diept
verkoperSwerus Ruyrds Bontekoe, gehuwd met
verkoperFeykien Louwerens


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-154 , folio 107rRaamstraat 2huis
eigenaarDirk Wybrens
gebruikerDirk Wybrens
huurwaarde totaal24‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑00‑00 cg
opmerking[vermeld als 8-254]
opmerking[vermeld als 8-255]
opmerking[vermeld als 8-256]


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
8-154Raamstraat 2Wybe Wybrens, bestaande uit 4 personen08‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-154 , folio 107rRaamstraat 2huis
eigenaarWybbe Wybrens nom.ux.
gebruikerWybbe Wybrens nom.ux.
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
8-154, fol. 152vRaamstraat 2Wybe Wybrens cum uxore, bestaande uit 2 volwassenen en geen kinderengleybakkersknegt17:13:00 cg2:19:00 cgbestaet maetigh


1750 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0076v van 6 sep 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Raamstraat 2Schritsen ZZ [staat: Raamstraat WZ op de hoek bij het Leertouwersbrugje]550‑00‑00 cghuis en tuintje
koperJetse Ruirds, gehuwd metvarensgezel
koperTrijntie Jans
naastligger ten oostenRaamstraat
naastligger ten zuidenPhilippus Swart
naastligger ten westenPhilippus Swart
naastligger ten noordenSchritsen
verkoperTrijntie Alberts, gehuwd met
verkoperWybe Wybrensplateelbakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJetse Ruurds, varend persoon x Trijntje Jans koopt een huis en tuin hoek Raamstraat, bij het Leertouwersbrugje. Geen grondpacht. Ten O. die straat, ten Z. en W. Philppus Zwart, ten N. de Schritsen. Gekocht van Trijntje Alberts x plateelbakker Wybe Wybrens voor 550 cg.


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-154 , folio 108rRaamstraat 2huis
eigenaarWybe Wybrens nom.ux.
gebruikerWybe Wybrens nom.ux.
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-154 , folio 108rRaamstraat 2huis
eigenaarWybe Wybrens nom.ux.
gebruikerWybe Wybrens nom.ux.
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-177 , folio 181vRaamstraat 2huis
eigenaarJetze Ruurds wed.
gebruikerJetze Ruurds wed.
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0066v van 31 aug 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 46, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Jetze Ruurds


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-177 , folio 181vRaamstraat 2huis
eigenaarJetse Ruurds wed.
gebruikerJetse Ruurds wed.
huurwaarde totaal22‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑00‑00 cg


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-177 , folio 181vRaamstraat 2huis
eigenaarJetze Ruurds wed.
gebruikerJetze Ruurds wed.
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑09‑00 cg


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
8-185, pag. 134Raamstraat 2Tj. van Tienen
8-185, pag. 134Raamstraat 2Jan van Tienen


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0115v van 13 jan 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 46, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenTjerk van Tienen


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
8-177 , pag. 176Raamstraat 2Jetze Ruurds 0‑10‑00 cg


1812 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-066Raamstraat 2Tjerk Pieters van Tienengeb 1754 Workum, ovl 12 aug 1812 HRL, huwt met Sjoukje Ruurds, scheepstimmerman in 1812, ovl wijk F-066, wonende te op de Schritzen 1811, zv Pieter Jans vT, en ... ; BS ovl 1811; 1812 overlijdens, ovl 1813


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-066Raamstraat 2Folkert Jakobus de Haas... tot het nieuwe stek en poort van ''t Weeshuis, ord. no. 3, 30 nov 1784. (GAH1115); eigenaar van wijk F-066, gebruiker is Jan Johannes Leyenaar, metzelknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk G-046, gebruiker is Lammert ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-066Raamstraat 2Jan Johannes Leyenaar... Jans L, en Antje Pieters; bsha181huwafk, hu, huw 1814, huw 1815, ovl 1827, ovl 1843; gebruiker van wijk F-066, metzelknegt, eigenaar is Folkert de Haas, 1814. (GAH204); kind: Johannes Jans Leyenaar, geb 28 jan 1812, ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-066Raamstraat 2Folkert de HaasJan Johannes Leyenaarmetzelknegt


1827 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7004 aktenr. 89 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-066Raamstraat 2Jan Johannes Leyenaar, overleden op 16 mei 1827man van Jildouw de Vries, arbeidster (Schritsen F 66), vader van minderjarige Johannes, Antje, Jeltje, Dirkje, Sytske en Dirk Jans Leyenaar. (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1503Raamstraat 2wed. Jan Leijenaar Harlingenhuis (87 m²)


1835 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7008 aktenr. 309 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-066Raamstraat 2Hessel Zytzes Zondervan, overleden op 10 maart 1835Schritsen F 66, man van Jieldouw Dirks de Vries (enige testamentair erfgenaam), geen kinderen, geen bloedverwanten bekend. Saldo fl. 3.098,16. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-066Raamstraat 2Elisabeth Tjeerds Bakker... 1807 HRL, N.H., zv Tjeerd B., en IJtje Jans; huw Grote Kerk HRL 1807, BS ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk F-066; Adam Terwogt en E.T.B., beide van HRL, zijnde de aangave geschied door proc. Smith onder productie van ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-066Raamstraat 2Janneke Gerrits Rietveld... R, en Liekeltje Zoethout; BS huw 1824, ovl 1828, huw 1835, ovl 1867, bev.reg. HRL 1851 wijk A-256, wijk F-066, wijk G-319, 362, supp wijk G-388; oud 40 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, wijk B-095; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-066Raamstraat 2Janneke Kerkhoven... J. Wallens; vanaf 1860 niet meer gevonden; dopen Grote Kerk HRL 1803, bev r HRL 1851 wijk C-190, wijk F-066, wijk G-362 (laatste aanduiding is niet juist !) oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-040; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-066Raamstraat 2Juliane de Vriesoud 50 jaar, geb Arum en wonende te HRL. 1839, wijk F-066; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-066Raamstraat 2Waller Jacobus Kerkhoven... Grote Kerk HRL 1809, BS huw 1836, huw 1837; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, verversknecht, wijk F-066; VT1839; geb 19 apr 1809, ged 9 may 1809 Grote Kerk HRL, zv Jacobus Kerkhoven en Sophia ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
F-066RaamstraatJuliane de Vries50 jArumv, protestant, weduwe
F-066RaamstraatWalle Jacobs. Kerkhoven29 jverwersknegtHarlingenm, protestant, gehuwd
F-066RaamstraatSophia Kerkhoven5 m..v, protestant, ongehuwd
F-066RaamstraatAntje Leyenaar26 jHarlingenv, protestant, gehuwd
F-066RaamstraatDirk J Leyenaar15 jkantoorbediendeHarlingenm, protestant, ongehuwd


1841 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7012 aktenr. 330 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-066Raamstraat 2Antje Jans Leyenaar, overleden op 14 juli 184128 jr (geboren 14/7/1813), naaister, overleden Raamstraat F 66, vrouw van Waller Jacobus Kerkhoven, verversknecht, moeder van minderjarige Sophia Wallers Kerkhoven (2 jr). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7013 aktenr. 88 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-066Raamstraat 2Dirk Jans Leyenaar, overleden op 27 juli 184218 jr, kantoorbediende, overleden Raamstraat F 66, zoon van wijlen Jan Leyenaar en Jildou Dirks de Vries (laatst wed. Hessel Zietzes Zondervan), broer van Johannes, belastingcommies Amsterdam, Jeltje (vrouw van Eppo Mensens Amsingh, hoofdcommies aldaar), Dirkje, dienstmeid aldaar en minderjarige Sietske Jans Leyenaar. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51020 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 159 van 12 dec 1842
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-066Raamstraat 2koopaktefl. 325huis aan de zuidkant van de Schritzen F-066
 
verkoper en cedentJieldouw Dirks de Vries (wv Hessel Zytzes Zondervan, eerder wv Jan Johannes Leyenaar)
koper en schuldenaarKlaas Minks Stolte (gehuwd met Klara Hendriks Haagsma)
cessionarisHendrik Reinier Snijder


1844 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7016 aktenr. 264 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-066Raamstraat 2Klaas Minks Stolte, overleden op 8 december 184437 jr, geboren Ferwerd 25/7/1807, scheepstimmerman, overleden Raamstraat F 66, man van Klara Hendriks Haagsma, vader van minderjarige Grietje en reeds 30/12/1844 overleden Ietje Klazes Stolte. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. 630 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-066Raamstraat 2Andele Hendriks de Vries, overleden op 25 februari 184650 jr (geboren 15/7/1795), werkman, overleden Schritzen F 66/76, man van Ansje Pieters Dubois, vader van Pieter, Ansje (vrouw van Ype Jacobs de Groot) en minderjarige Jelle, Geertje, Hendrika en Trientje Andeles de Vries. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1503Raamstraat F-066Gerrit S. Spoelstra en mede eig.woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1503Raamstraat F-066 Jacob U. Wip woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1503Raamstraat 2 (F-066)Wyger Harmens (Czn.)woonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Raamstraat 2mej. J. Wipmangelster


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Raamstraat 2G. (Gerrit) Attema


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Raamstraat 2beeldbepalend pand7 van 10


2023
0.062233924865723


  terug