Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Raamstraat 8
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerRaamstraat 88-156 8-178 F-065F-063


Naastliggers vanRaamstraat 8
ten oostende Raamstraat
ten zuidenRaamstraat 10
ten noordende Raamstraat


1641 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0139v van 2 mei 1641 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 71, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenMayke van der Laen


1679 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0012ra van 2 feb 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 71a, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordeneigen steeg
naastligger ten noordenGerryt Claessen cherger


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0185r van 15 jan 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 71a, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenGerryt Claesses cherger


1691 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0358v van 21 jun 1691 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 71, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenRaamstraat, steeg naar de
naastligger ten noordende tuin van Wiebe Sjoerdts Wiltschut


1691 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0365r van 25 okt 1691 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 71, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenRaamstraat, steeg naar de
naastligger ten noordende tuin van Wiebe Sjoerdts Wiltschut


1702 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0173v van 18 jun 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Raamstraat 6zuid, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan van Seyst
naastligger ten zuidenhet pakhuis van J. Popta


1702 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0177v van 18 jun 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 71a, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordensteeg
naastligger ten noordenJan van Zeist


1703 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0230r van 21 okt 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Raamstraat 8Raamstraat WZ300‑00‑00 CGhuis
koper door niaarJacob Popta koopman
geniaarde koperPytter Tjerks, gehuwd met
geniaarde koperGryttje Jans
toehaakeen zilveren ducaton tot verering van des verkopers zoontje
naastligger ten oostenRaamstraat
naastligger ten zuidenJarich Jacobs wijdschipper
naastligger ten westende hof van oud burgemeester Croese
naastligger ten noordende hof van oud burgemeester Croese
verkoperJan van Zeist


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-156Raamstraat 8huis
eigenaarwed. Jacob Popta
gebruikerReiner Outgers
huurwaarde25‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑00‑00 CG


1717 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0300v van 4 jul 1717 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Raamstraat 6zuid, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van Popta koopman


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-156Raamstraat 8huis
eigenaarJacob Popta erven
huurwaarde25‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑00‑00 CG
aansl. huurw. voldaan17‑6‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-156Raamstraat 8huis
eigenaarJacob Popta erven
gebruikerAnjus Sjoerds
huurwaarde25‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑03‑00 CG


1734 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0332r van 5 sep 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Raamstraat 6zuid, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenMaria Fontein c.soc., weduwe van
naastligger ten zuidenwijlen Gillis Vermeersch


1734 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0336v van 26 sep 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Raamstraat 6zuid, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenMaria Fontein, weduwe van
naastligger ten zuidenwijlen Gillis Vermeersch


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-156Raamstraat 8huis
eigenaarerven Jacob Popta
gebruikerAnjus Sjoerds
huurwaarde24‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑00‑00 CG


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
8-156 Raamstraat 8wed. Anjus Sjoerds, bestaande uit 3 personen02‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-156Raamstraat 8huis
eigenaarerv. Jacob Popta
gebruikerwed. Aukjen Sjoerds
huurwaarde25‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑10‑14 CG


1747 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0200r van 19 nov 1747 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 71a, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenPetrus Ferwerda n.u. en c.s.


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0221v van 16 nov 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Raamstraat 8Raamstraat WZ450‑00‑00 CGhuis
koperYde Floris, gehuwd metpottenbakker
koperAukjen Geerts
naastligger ten oostenRaamstraat
naastligger ten zuidenTeunis van der Ley koopman
naastligger ten westende weduwe van Cornelis Koen
naastligger ten noordende weduwe van Cornelis Koen
verkoperdr. Jacobus Tjallingiiadvocaat Hof van Friesland


1774 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0134r van 16 jan 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Raamstraat 6zuid, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenIde Floris
naastligger ten zuidenJurjen Okkes


1774 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0143r van 20 feb 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 71, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenG. Wildeman predikant


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0099r van 9 nov 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 71, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordends. G. Wildeman c.s.


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0108v van 23 nov 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Raamstraat 8Raamstraat WZ1100‑00‑00 CGhuis
koperPieter Annes, gehuwd metscheepstimmerman
koperHiske Simons
huurderFloris Yedes
naastligger ten oostenRaamstraat
naastligger ten zuidenJarig van der Ley
naastligger ten westenJurjen Ockes
naastligger ten noordends. Wildeman
verkoperAukje Geerts, weduwe van
verkoperwijlen Yede Floris
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter, ook wel Raamstraat 10) Pieter Annes, scheepstimmerman x Hiske Simons koopt huis Raamstraat, verhuurd aan Floris Yedes. Ten O. de Raamstraat, ten W. Jurjen Ockes, ten Z. de koper, ten N. de verkoper. Gekocht van Aukje Geerts wv Yede Floris.


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0022v van 31 aug 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Raamstraat 8Raamstraat WZ560‑21‑00 GGhuis
koperSake Jochums van der Mey, gehuwd met
huurderwijlen wed. A. de Haas
naastligger ten oostenRaamstraat
naastligger ten zuidenJarig Annes van der Ley
naastligger ten westends. Wildeman
naastligger ten noordends. Wildeman
verkoperPieter Annes, gehuwd metscheepstimmerman
verkoperHiske Simons
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter, ook wel Raamstraat 10) Sake Jochums v.d. Mey x Janke Hendriks koopt huis. Ten O. de Raamstraat, ten Z. Jarig v.d. Ley, ten W. en N. ds. Wildeman. Gekocht van scheepstimmerman Pieter Annes x Hiske Simons voor 560 GG 21 st.


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0049v van 23 nov 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 71a, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenSake Jochems [staat: Jacobs]


1797 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0025v van 12 feb 1797 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Raamstraat 8Raamstraat WZ300‑00‑00 GGhuis
koperJan Philippus, gehuwd met
koperJohanna
huurderJochem Alberts c.u.40‑00‑00 CG
naastligger ten oostenRaamstraat
naastligger ten zuidenP. Coulbout
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen ds. Wildeman
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen ds. Wildeman
verkoperSaake Jochems van der Mey, weduwnaar vankoopman
verkoperwijlen Japke Hendriks
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter, ook wel Raamstraat 10) Jan Philippus x Johanna... koopt huis wz. Raamstraat. Ten O. die straat, ten W. en N. erven ds. Wildeman, ten Z. P. Coulbaut. Gekocht van Saake Jochums v.d. Mey, weduwnaar van Japke Hendriks, voor 300 gg.


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0045r van 22 apr 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 71, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0095r van 11 nov 1804 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 71a, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenAndries van Hoek


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0138v van 17 mrt 1805 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 71a, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenAndries van Hoek


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
8-178, pag. 176Raamstraat 8Jan Philippus wed1‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-065Raamstraat 8Jan Philippusovl voor 1815; wed. J.P. eigenaar en gebruiker van wijk F-065, gealimenteerd, 1814. (GAH204); J.P. begraven Groot Kerkhof, regel 37, nr. 22; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-065Raamstraat 8Laas Laases Wijnalda... huw Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1811, huw 1814, huw 1815, huw 1818, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk F-065; gebruiker wijk F-110, timmerknegt; medegebruikers Johannes Hoffius wed., winkeliersche, Salomon G. van ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-065Raamstraat 8Jan Philippus wedJan Philippus wedgealimenteerd


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1504Raamstraat 8Gerrit Willems van den BostimmermansknegtHarlingenhuis en erf (90 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-065Raamstraat 8Geert Willems van den Bosch... HRL 1851 wijk D-139, wijk H-097; oud 50 jaar, geb Balk (!) en wonende te HRL. 1839, timmerman, wijk F-065; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-065Raamstraat 8Lijske Wiardaoud 53 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-065; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-065Raamstraat 8Tetje Dirks Akkerboom... HRL, N.H., dv Dirk A., en Louisa Geerling; huw Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1852, bev.reg. HRL 1851 wijk F-065; T.D.A. en Laas Wijnalda, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, ... (alles)


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
F-065Raamstraat 8G W van der Bos stemgerechtigde


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
F-065RaamstraatGeert van den [der] Bosch [Bos]50 jtimmermanBalkm, protestant, gehuwd
F-065RaamstraatLijske Wiarda53 jHarlingenv, protestant, gehuwd
F-065RaamstraatWillem van den [der] Bosch [Bos]18 jtimmermanHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-065RaamstraatHarmanus van den [der] Bosch [Bos]16 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-065RaamstraatJacobus van den [der] Bosch [Bos]14 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-065RaamstraatSietske van den [der] Bosch [Bos]21 jnaaisterHarlingenv, protestant, ongehuwd


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1504Raamstraat F-065Fokke Wijmawoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1504Raamstraat F-063Wed. en erven Fokke Wijmawoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1504Raamstraat 8 (F-063)Evert Kiers (en Cons.)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Raamstraat 8 Siebe Postgaarder havengeldenf. 700f. 800


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Raamstraat 8M. Haanrangeerder ned. spoorw,


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Raamstraat 8J. (Jacobus) ten Brug
  terug