Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Zoutsloot 61
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerZoutsloot 611-104 1-146 A-160A-167
 huisnummer lager  huisnummer hogerZoutsloot 611-104 1-147 A-160A-167


Naastliggers vanZoutsloot 61
ten oostenZoutsloot 63
ten zuidende Zoutsloot
ten westenZoutsloot 59
ten noordenAchterstraat 14


aangrenzende stegen
adresheeft
Zoutsloot 61naamloze steeg ten oosten


1602 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0310v van 9 mei 1602 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 53tuin, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenClaes Pieters


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0018v van 16 feb 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 53tuin, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenFetse Jelles


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0022r van 9 mrt 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 53tuin, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1616 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0041v van 26 mei 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste wandelkoop. Een wandelkoop is eigenlijk een ruil en er komt normaliter geen geld aan te pas. De koopsom is daarom nul en een mooie bijkomstigheid daarvan is dat er geen belasting over de koopsom betaald hoeft te worden. Als de twee ruilobjecten erg in waarde verschillen vindt er verplicht taxatie plaats en wordt het verschil verrekend als een zgn. toehaak, een geschenk.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 61Zoutsloot, bij de0‑00‑00 GGhuis
aanhandelaarTaacke Taackes biersteker
aanhandelaarJan Haentyes
verpachter grondTaacke Taackes 1‑10‑00 CG
naastligger ten oostenJuw Luyties
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenhuis en hof van Taacke Taackes
naastligger ten noordenhuis en hof van Taacke Taackes
verwandelaarClaes Hendricx, gehuwd met
verwandelaarSydts Tonys
tekst in de margeGeproclameert bij mij H.Laeszn. over den kercke alhier 1e den 26en may, 2e den 2en juny, 3e den 9en juny 1616.
tekst in de margeGeproclameert over 't gerechte alhier 1e den eersten juny, 2e den 8en juny 1616, 3e den 27 novembris 1619[!].
tekst in de margeToegewesen opten proclamanten den 27en novembris 1619[!].


1621 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0282v van 12 aug 1621 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 61Zoutsloot NZ in de noorder nieuwe stad442‑14‑00 GGhuis of dwarskamer
koperSimon Jansen, gehuwd met
koperBeyts Tyallinghs
verpachter grondde verkoper Taecke Taeckes 1‑10‑00 CG
verpachter grondJan Haentyes
naastligger ten oostenJu Luytyes
naastligger ten zuidenZoutsloot [niet vermeld]
naastligger ten westen*Claes Pudeus
naastligger ten noordenN. N.
verkoperburgerhopman Taecke Taeckes
verkoperJan Haentyes


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0150v van 10 dec 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 53tuin, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1634 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0133v van 1 feb 1634 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 53tuin, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1634 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0132v van 1 feb 1634 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 61Zoutsloot170‑00‑00 GGhuis met ledige plaats
koperJackle Ruyrdts, gehuwd met
koperPytke Haringhs
naastligger ten oostenAryan Cornelis Cunst
naastligger ten zuidenZoutsloot [niet vermeld]
naastligger ten westenRinse Pyters
naastligger ten noordenN. N.
verkoperSymen Pyters, gehuwd met
verkoperSimpck Tuenis
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Jansen de Cock x Geertie Jacobs kopen het huis daer de vlasblom uutsteeckt zz. Lanen en strekkende tot de nz. Schritsen. Ten O. Jacob Hessels [Hingst], ten W. Pyter Jansen. Grondpacht 17 st. Gekocht van Jacob Willems de Graeff c.s. voor 1280 gg.


1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0031v van 13 nov 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 53tuin, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe en erfgenamen van wijlen Rintse Pyters


1649 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0055v van 14 jan 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 53tuin, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe en erfgenamen van wijlen Rinse Pyters


1652 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0199r van 1 feb 1652 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 53tuin, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Lolckes


1652 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0215r van 27 nov 1652 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 61Zoutsloot NZ606‑00‑00 GGdwarshuis
koperPyter Boldewijns c.u.mr. kleermaker
verpachter grondde stad Harlingen1‑10‑00 CG
naastligger ten oostenReyner Heeres hoornsvaarder
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende hof van Anne Piers
verkoperSymen Jansenstuurman en slager


1654 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0250v van 15 jan 1654 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0016r van 21 jan 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0040v van 6 okt 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 61Zoutsloot NZ347‑14‑00 GGhuis en ledige plaats
koperJaepien Jouckes, weduwe van
koperwijlen Obbe Eties
naastligger ten oostenhet huis nagelaten door wijlen Arien Const
naastligger ten zuidenZoutsloot [niet vermeld]
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Rinse Pyters
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde erfgenamen van wijlen Jackle Ruirdts


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0139r van 21 nov 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 61Zoutsloot NZ300‑00‑00 GGhuis, loods, plaatske met hof daarachter
koperClaes Tedes blauwverver
naastligger ten oostenhet huis van wijlen Arien Cornelis Cunst
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westende hof van Pytter Tames
naastligger ten noordenLiemendijk
verkoperJelle Tieerdts
verkoperGisbert Juriens Fonteyn


1663 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0016ra van 4 jan 1663 (het 4e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 61Zoutsloot NZ530‑22‑00 GGdwarshuis
koperHeere Clasen mr. baanknecht
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Taco Lauta 1‑10‑00 CG
naastligger ten oostenReiner Heeres
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenhuis en hof van burgemeester Adam Jansen Gipson
naastligger ten noordenhuis en hof van burgemeester Adam Jansen Gipson
verkoper q.q.Dirk Clasen, curator
verkoper q.q.Roeloff Pybes, curatoren over
verkoperhet nagelaten weeskind van wijlen Pieter Boudewijns, gehuwd met
verkoperwijlen Neeltje Tjamkes


1664 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0233v van 2 okt 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1665 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0025r van 12 nov 1665 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 59, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jelle Pieters Vettevogel


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0101r van 31 mrt 1667 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 61Zoutsloot NZ strekkend tot aan de Liemendijk toe700‑00‑00 GGhuis met een hofje met bomen en planten erachter
koperRuird Jansen, gehuwd metsmalschipper
koperBerber Hendrix
naastligger ten oostenJoucke Piers
naastligger ten oostende hof van Pytter Tames
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenDoecke Scheltes
naastligger ten westende tuin van Folckert Lammerts
naastligger ten noordenLiemendijk
verkoperPytter Reiners Zeiltie c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRuird Jansen, smalschipper x Berber Hendrix


1676 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0226r van 27 feb 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 61Zoutsloot NZ900‑00‑00 CG3/4 huis
koperJan Pieters Vinkelbosch c.u.kapitein Admiraliteit in Friesland
naastligger ten oostenJoost Hansen
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenJoucke Tjebbes
naastligger ten noordenN. N.
verkoperCornelis Cornelis de jonge, c.u.grootschipper
verkoperJelle Cornelis c.u.smalschipper
verkoperDirck Cornelis c.u.mr. gaasmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Pieters Vinkelbosch, kapitein der Admiraliteit c.u.


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0130v van 16 jan 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 61Zoutsloot NZ400‑00‑00 GGhuis, tuin en verfhuis
koperJan Hendrix, gehuwd metgrootschipper
koperYttie Reyners
eerdere bewonerClaes Taedesverver
naastligger ten oostenClaes Lammerts
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenPyter Tames
naastligger ten westenals gebruiker Attie Seerps
naastligger ten noordende Doopsgezinde Gemeente: kamers
verkoperAleff Wyntieswijdschipper


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0203v van 26 feb 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Vinckelbosch kapitein


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0040r van 20 apr 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Jan Pytters Vinckelbosch kapitein


1714 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0226v van 18 nov 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenCornelis Vinkelbos


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-104Zoutsloot 61huis
eigenaarCornelis Jansen Vinkelbos
gebruikerHeere Dircks
huurwaarde21‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑04‑00 CG


1718 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0023r van 25 sep 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 59, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenCornelis Vinkelbos


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-104Zoutsloot 61huis
eigenaarCornelis Vinkelbos
gebruikerSioerd Fransen cum soc.
huurwaarde21‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑04‑00 CG
aansl. huurw. voldaan15‑6‑1720


1723 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0163r van 28 feb 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 61Zoutsloot NZ335‑00‑00 CGhuis
koper door niaarJan Jansen Trompetter n.u.grootveerschipper
geniaarde koperAnske Sybes, gehuwd metmr. metselaar
geniaarde koperHylkien Joostes
huurderN. N. 7‑10‑00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Broer Poppes
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenSibren Simons schipper
naastligger ten noordenN. N.
verkoperCornelis Jansen Vinckelbosveerschipper op Amsterdam


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-104Zoutsloot 61huis
eigenaarJan Jansen Trompetter
gebruikerOtte Sybes
huurwaarde21‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑10‑00 CG


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0124v van 5 sep 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Vinkelbosch


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0283v van 20 nov 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenOtte Sybes mr. wolkammer


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0192r van 25 jan 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Dieuke Bentes


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-104Zoutsloot 61huis
eigenaarwed. Jan J. Trompetter
gebruikerJan Ydes cum soc.
huurwaarde55‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde09‑03‑06 CG


1738 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0232v van 23 feb 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 53tuin, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Jansen Trompetter


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0008v van 18 jan 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 14, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Jansen Trompetter


1745 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0075v van 2 mei 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 14, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Jansen Trompetter


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-104Zoutsloot 61huis
eigenaarJan J. Trompetter
gebruikerSjirkjen Harmens cum soc.
huurwaarde55‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde10‑00‑00 CG


1747 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0167v van 5 feb 1747 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Trompetter


1755 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0239v van 23 nov 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 61Zoutsloot NZ tussen de Bildtpoort en Karremanspijp451‑00‑00 GGhuis
koperDirk Cornelis, gehuwd metmr. sleefmaker
koperMarijke Willems
huurderN. N.
naastligger ten oostenHidde Sipkes n.u.
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenSymen Sybrens
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde erfgenamen van wijlen Jan Pyters Trompetter, gehuwd met
verkoperAntje Jans Vinkelbos


1759 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0208r van 20 mei 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 63, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenDirk Cornelis* sleefmaker


1759 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0209r van 27 mei 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 14, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1760 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0020r van 31 aug 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 59, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van Dirk Cornelis


1768 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0081r van 9 okt 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 59, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenCornelis Dirks


1769 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0139r van 11 nov 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 61Zoutsloot NZ450‑21‑00 GGhuis
koperHaeye Dirks, gehuwd metmolenaar
koperTjietske Heidecamp
naastligger ten oostenHidde Sipkes
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westende weduwe van Johannes Harmens
naastligger ten noordenGerlof Wiegersma
verkoperCornelis Dirkssleefmaker


1771 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0202v van 7 apr 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van Haeye Dirks


1775 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0232v van 12 nov 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 61Zoutsloot NZ950‑00‑00 CGhuis
koperTjeerd Annes Bootsma, gehuwd metmr. bakker
koperImke Yedes
huurderWillem Servaas
naastligger ten oostenHidde Sipkes
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westende weduwe van Johannes Harmens
naastligger ten noordenGerlof Wiegers
verkoperDirk Hayesmr. rogmolenaar
verkoperTjietske Heidkamp, weduwe van
verkoperwijlen Haye Durks


1778 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0108r van 25 jan 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenGerlof Wiegers


1779 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0171r van 28 feb 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 61Zoutsloot NZ1300‑00‑00 CGhuis en bakkerij
koperCornelis van der Moolen minderjarige vrijgezel, gesterkt met zijn vader te Franeker
koperJan van der Moolen
naastligger ten oostenHidde Sipkes
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westende weduwe van Johannes Harmens
naastligger ten noordenGerlof Wiegers
verkoperTjeerd Annes Bootsmamr. bakker


1779 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0171r van 21 mrt 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 61Zoutsloot NZ1300‑00‑00 CGhuis en bakkerij
koperCornelis van der Moolen minderjarige vrijgezel, gesterkt met zijn vader te Franeker
koperJan van der Moolen
naastligger ten oostenHidde Sipkes
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westende weduwe van Johannes Harmens
naastligger ten noordenGerlof Wiegers
verkoperTjeerd Annes Bootsmamr. bakker


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0101v van 23 nov 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 63, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenTjeerd Anness Bootsma


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0182r van 25 apr 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 61Zoutsloot NZ412‑00‑00 GGhuis en bakkerij
kopervroedsman Rein Hendriks Faber, gehuwd metmr. grofsmid
koperBontje Uilkes Nollides
huurderTjamke Blomberg jeneverstoker70‑00‑00 CG
naastligger ten oostenBouwe Jans
naastligger ten zuidenZoutsloot en straat
naastligger ten westenAge Johannes
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Gerlof Wiegers
verkoperTjeerd Annes Bootsmamr. bakker


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0256v van 27 jan 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0045r van 16 nov 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 61Zoutsloot NZ208‑00‑00 GGhuis
koperClaas Posthumus, gehuwd metmr. loodgieter te Leeuwarden
koperAntje Annes te Leeuwarden
huurderJohannes Daniels c.u.mr. beeldhouwer50‑00‑00 CG
naastligger ten oostenBouwe Jans
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenAge Johannes
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Gerlof Wiegers
verkopervroedsman Rein Hendriks Faber, gehuwd met
verkoperBoutje Uilkes Nollides


1793 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0143v van 10 nov 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 59, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenAlbert Bettings


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0080v van 14 mrt 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 59, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenBetting Alberts


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0090v van 4 apr 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 59, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenBetting Alberts


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0318v van 5 apr 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 63, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Eeverts


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
1-146, pag. 16Zoutsloot 61Claas Postma1‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-160Zoutsloot 61Auke Luitjes Faber... smidsknegt in 1811, kind: Mientje Aukes F, geb 26 jun 1811 HRL; BS geb 1811, ovl 1814; gebruiker van wijk A-160, in Lands dienst, medegebruiker Freerk L. de Boer, varensgesel, eigenaar is Klaas Posthumus, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-160Zoutsloot 61Freerk Lykles de Boergeb 1785 HRL, ovl 24 jul 1818 Leeuwarden in het Tugthuis, varens gezel; BS ovl 1818; gebruiker van wijk A-160, varensgesel; eigenaar is Klaas Posthumus, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-160Zoutsloot 61Klaas Posthumuseigenaar van wijk A-160; gebruikers Freerk L. de Boer, varensgesel, en Auke L. Faber, in Lands dienst, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
A-160Zoutsloot 61Klaas Posthumus Freerk L de Boer varensgesel
A-160Zoutsloot 61Klaas Posthumus Auke L Faber in lands dienst


1830 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 10 sep 1830
vermeld alsgeschat adresbericht
A-160Zoutsloot 61Huizinge met annexen op de Zoutsloot, Barend, Kroek. Finaal verkocht op 15 sep 1830 in het Heeren-logement van D. Minnema door notaris Wijma.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 151Zoutsloot 61Klaas Klazes PosthumusLeeuwardenhuis en erf (132 m²)


1836 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7009 aktenr. 75 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-160Zoutsloot 61Jacobus Hilbrands Koster, overleden op 4 augustus 1836Zoutsloot A 160, man van Anna Modders (erft vruchtgebruik), vader van minderjarige Dirkje en Sijke Jacobus Koster. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-160Zoutsloot 61Anna Hendriks Modders... huw 1828, ovl 1836, huw 1839, ovl 1863, ovl 1881; oud 33 jaar, geb Loenen en wonende te HRL. 1839, wijk A-160; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-160Zoutsloot 61Catharina Ferf... 1880, bev.reg. HRL 1851 wijk D-069, wijk A-115; oud 37 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk A-160; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-160Zoutsloot 61Catharina van Ring... Katholiek, ovl wijk F-130, dv Anthonij vR, en Regina/Agatha Bolta; BS ovl 1861; bev.reg. HRL 1851 wijk A-160, wijk B-170, wijk F-150; oud 47 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, naaister, wijk B-035; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-160Zoutsloot 61Dirk Vinkoud 37 jaar, geb Nieuwendam en wonende te HRL. 1839, varensgezel, wijk A-160; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
A-160ZoutslootDirk Vink37 jvarensgezelNieuendamm, protestant, gehuwd
A-160ZoutslootAnna Modders33 jLoenenv, protestant, gehuwd
A-160ZoutslootDirkje Koster6 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-160ZoutslootSijke Koster4 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-160ZoutslootCatharina Ferf37 jLeeuwardenv, protestant, weduwe
A-160ZoutslootGrietje Schuit4 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 151Zoutsloot A-160Jacobus Kosterwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 151Zoutsloot A-167Jacobus Kosterwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 151Zoutsloot 61 (A-167)Andries Nauta (en erv.)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Zoutsloot 61 Andries Nautazonderf. 1600f. 1600


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Zoutsloot 61S.A. Lenger-
Zoutsloot 61J. Nautatimmerman


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zoutsloot 61S.P. Hellingwerf504Makel. in roer. en onr. goed., hypoth. en assur.


1941 - variabron: Oud Harlingen Magazine 1993
adresgegevens
Zoutsloot 61mei: Een Afd. Harlingen van de Friesche Uitvaartverzorging werd opgericht, adres S.P. Hellingwerf Zoutsloot 61


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Zoutsloot 61W. (Wisse) Feenstra


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Zoutsloot 61rijksmonument 20759
  terug