Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Carl Visschersteeg 16
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager   Carl Visschersteeg 16 4-013 (niet bekend) F-044 F-044
Naastliggers vanCarl Visschersteeg 16
ten oostende Carl Visschersteeg
ten zuidenZuiderhaven 77
ten westende Zuiderhaven
ten noordenCarl Visschersteeg 14


1683 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0005r van 18 nov 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Carl Visschersteeg 16Carl Visschersteeg WZwoning
 
koperBroer Jans, met als curatorkoopman41-15-15 GG
koper q.q.Rinse Jetses Roorda
verpachter grondde stad Harlingen1-00-00 CG
naastligger ten oostenCarl Visschersteeg
naastligger ten zuidende weduwe van mr. Arjen Crytenburgh chirurgijn
naastligger ten westenals bewoner ds. Daniel Reneman
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Catilina du Boys
verkoper q.q.de Gereformeerde Gemeente: diaconie, alimentatores geweest zijnde van
verkoper van 1/2Wydtske Eelckes, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Jacob Laeseshoutstapelaar
verkoper van 1/2Tjepke Alberts, gehuwd metschuitvaarder
verkoper van 1/2Geertje Laeses
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRinse Jetses Roorda koopt als curator over brouwer Broer Jansen een mooie woning in de C.V. steeg, achter het huis van wd. chirurgijn mr. Arjen Crijtenburgh. Ten O. die steeg, ten Z. wd. Crijtenburgh, ten W. het huis van ds. Daniel Reneman, ten N. erven Catalina Dubois. Gekocht van de diaconen der Gereformeerde Kerk als alimentatoren van Wytske Lolckes wd. houtstapelaar Jacob Laeses voor 1/2, en schuitevoerder Tjepke Alberts als man en voogd over Geertie Laeses voor 1/2, voor 41 GG.


1695 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0175v van 10 nov 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Carl Visschersteeg 14, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenBroer Jansen c.u.mr. brouwer


1716 - reëelkohieradresgebruik
4-013Carl Visschersteeg 16kamer
eigenaarJacob Jansen
gebruikerwed. Offke Feddes
huurwaarde03-00-00 CG
aanslag huurwaarde00-12-00 CG
grondpacht aan Dieucke Pieters
grondpacht01-00-00 CG
aanslag grondpacht00-05-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
4-013Carl Visschersteeg 16kamer
eigenaarJan Jansen
gebruikerwed. Reiner Jansen
huurwaarde03-00-00 CG
aanslag huurwaarde00-12-00 CG
aansl. huurw. voldaan14-6-1720
grondpacht aan Dieucke Pieters
grondpacht01-00-00 CG
aanslag grondpacht00-05-00 CG
aansl. grondp. voldaan--


1726 - reëelkohieradresgebruik
4-013 Carl Visschersteeg 16kamer
eigenaarJacob Jansen
gebruikerFreerk Douwes
huurwaarde03-00-00 CG
aanslag huurwaarde00-10-00 CG
grondpacht aan Dieuwke Pyters
grondpacht01-00-00 CG
aanslag grondpacht00-04-00 CG


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0297v van 19 dec 1729 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Carl Visschersteeg 16Carl Visschersteeg WZmouterij en eest
 
koper door niaarJoost Jans Jaeringa koopman1325-00-00 GG
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Dieuke Pyters Hoogstra 3-08-00 CG
geniaarde koperJan Hendrix, gehuwd metmr. brouwer
geniaarde koperYbeltje Jelles
naastligger ten oostenCarl Visschersteeg [niet vermeld]
naastligger ten zuidende heer Crytenburg
naastligger ten westen*de weduwe van Ruurd verver
naastligger ten noordende heer Overbeek
verkoperJan Broers, gehuwd met
verkoperMayke Geerds


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0297v van 19 dec 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Carl Visschersteeg 14, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende heer Crytenburg


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0016v van 27 mei 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Carl Visschersteeg 16Carl Visschersteeg WZmouterij
 
koperSymon Clasen Lambsma koopman246-14-00 GG
naastligger ten oostenCarl Visschersteeg
naastligger ten zuidenburgemeester Crytenburg
naastligger ten westenburgemeester Crytenburg
naastligger ten noordenJan Broers
verkoperSijke Folkerts, weduwe van
verkoperwijlen Jan Joostesontvanger van Kimswerd en gedeputeerde Vijf Deelen Zeedijken buitendijks


1736 - reëelkohieradresgebruik
4-013 Carl Visschersteeg 16kamer
eigenaarGerryt Suiringar
gebruikerwed. Claas Fransen c.s.
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-06-10 CG
4-013 Carl Visschersteeg 16kamer
eigenaarwed. Claas Aukes
gebruikerwed. Claas Aukes
opmerking1724 insolvent verklaart


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
4-013 Carl Visschersteeg 16wed. Claas Willems, bestaande uit 2 personen, insolvent
aangebooden capitaal00-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
4-013 Carl Visschersteeg 16kamer
eigenaarGerraerd Suringar
gebruikerwed. Claas Fransen
huurwaarde15-12-00 CG
aanslag huurwaarde02-16-10 CG


1765 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0098r van 20 jan 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Carl Visschersteeg 16Carl Visschersteeg WZpakhuis
 
koperYmkie Jans, weduwe van300-00-00 CG
koperwijlen Gerlof Alberts
huurder bovenHein Molles 27-00-00 CG
naastligger ten oostenCarl Visschersteeg
naastligger ten zuidends. van Velzen
naastligger ten westende Rooms Katholieke Gemeente
naastligger ten noordenN. N.
verkopererfgezetene Symon Clasen Lambsmaoud ontvanger Vijf Deelen Zeedijken binnensdijksMinnertsga


1786 - reëelkohieradresgebruik
4-013 Carl Visschersteeg 16huis
eigenaarDooitse Teunis
gebruikerRichard Muller
huurwaarde16-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-16-06 CG
af: sint jacobi schatti0 10 0


1794 - reëelkohieradresgebruik
4-013 Carl Visschersteeg 16huis
eigenaarSipke Jansen
gebruikerFrans Steffens
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-03-10 CG
af: sint jacobi schatti0 10 0


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0011r van 25 feb 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Carl Visschersteeg 16Carl Visschersteeg WZ wijk F-044huis
 
koperJan Jeltes mr. bakker255-00-00 CG
naastligger ten oostenCarl Visschersteeg
naastligger ten zuidenD. Boom
naastligger ten westende Rooms Katholieke Gemeente
naastligger ten noordende Rooms Katholieke Gemeente
verkoperJelle J. Boomsma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDe coop van zeekere huysinge gebruikt geweest tot een blaauwververij, staande in Carelvisschers steeg, wijk F-044, thans ledig, direct vrij te aanvaarden


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-044Carl Visschersteeg 16Jan Jeltes Hilverda... 1814. (GAH204); id. van wijk F-037, gebruiker is H. van Varel, winkelier, 1814. (GAH204); id. van wijk F-044, pakhuis, 1814. (GAH204); gebruiker van wijk H-068, graanzolders en houtstek, eigenaar is J.W.D. Houtsma, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-044Carl Visschersteeg 16Jan J Hilverda pakhuis


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1527Carl Visschersteeg 16Jan Jeltes HilwerdaHarlingenbakkerpakhuis of bergplaats (72 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-044Carl Visschersteeg 16Cornelis Jans Wagenaar... 1840, zv Jan W, en Andrigje Eelkes; BS huw 1818, huw 1836, huw 1840, ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk F-044; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, huistimmerman, wijk F-152; VT1839; C.W. eigenaar van perceel ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-044Carl Visschersteeg 16Rinkje de Vries... 1818, DG, dv Andries Wybes dV, en Sibbeltje Jans Bakker; BS huw 1818, ovl 1854, bev.reg. HRL 1851 wijk F-044; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-152; ... (alles)


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-044Carl Visschersteeg 16Sjouwkje Remkes Rimkema, overleden op 5 september 1848(Certificaat van onvermogen), 16 jr (geboren 30/6/1832), overleden Schritzen F 44. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1856 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 14 nov 1856
F-044Carl Visschersteeg 16Pakhuis c.a. carelvisschersteeg. Finaal verkocht op 26 nov 1856 door notaris Goslings en mr. Schot. Waarop geboden is f. 380..


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1527F-044 (Karlvischerssteeg)Murk R. Lammingapakhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1527F-044 (Carlvisschersteeg)Murk Riemers Lammingabergplaats


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4398Carl Visschersteeg 16 (F-044)Jacob Lammingapakhuis
  terug