Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Carl Visschersteeg 14
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerCarl Visschersteeg 14(niet bekend)4-012(niet bekend)F-045F-045


Naastliggers vanCarl Visschersteeg 14
ten oostende Carl Visschersteeg
ten zuidenCarl Visschersteeg 16
ten westende Zuiderhaven
ten noordenCarl Visschersteeg 12


1669 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0186r van 17 jan 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Carl Visschersteeg 12, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende kamer van Cathalina du Bois


1670 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0009v van 20 feb 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Carl Visschersteeg 12, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenCatalina du Bois


1683 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0005r van 18 nov 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Carl Visschersteeg 16, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Catilina du Boys


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0175v van 10 nov 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Carl Visschersteeg 14Carl Visschersteeg86‑00‑00 cgkamer
koperBroer Jansen c.u.mr. brouwer
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 cg
naastligger ten oostenCarl Visschersteeg
naastligger ten zuidenBroer Jansen c.u.mr. brouwer
naastligger ten westende hof van Heere Witter
naastligger ten noordenBroer Jansen c.u.mr. brouwer
verkoperFoske Wytses, weduwe van
verkoperwijlen Hendrik Hendrix
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBroer Jansen, mr. brouwer, koopt een camer in de C.V. steeg. Ten O. die steeg, ten W. de hof van Johan Wittert, ten Z. en N. de koper. Gekocht van wd. Hendrik Hendriks, voor 86 cg.


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0297v van 19 dec 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Carl Visschersteeg 16, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende heer Overbeek


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0297v van 19 dec 1729 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Carl Visschersteeg 14Carl Visserssteeg WZ1325‑00‑00 ggpaardenstal, (bierhuis) en hof
koper door niaarburgemeester Jan van Crytenburg
geniaarde koperJan Hendrix, gehuwd met
geniaarde koperYbeltje Jelles
naastligger ten oostenCarl Visschersteeg [niet vermeld]
naastligger ten zuidende heer Crytenburg
naastligger ten westen*de weduwe van wijlen Ruurd verver
naastligger ten noordende heer Overbeek
verkoperJan Broers, gehuwd met
verkoperMayke Geerds


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0016v van 27 mei 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Carl Visschersteeg 16, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan Broers


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-012 , folio 41vCarl Visschersteeg 14kamer
eigenaarTjeerd Syvarda
gebruiker
opmerkingonverhuurd


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-012 , folio 41vCarl Visschersteeg 14tuin en kamer
eigenaarTjeerd Siverda
gebruikerTjeerd Siverda
huurwaarde totaal14‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑10‑14 cg


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-012 , folio 42rCarl Visschersteeg 14tuin en kamer
eigenaarJacob Buitenpost
gebruikerJacob Buitenpost
huurwaarde totaal14‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑10‑14 cg
opmerking[voor de tweede maal vermeld als 4-011/2]


1765 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0098r van 20 jan 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Carl Visschersteeg 16, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-012 , folio 42rCarl Visschersteeg 14tuin en kamer
eigenaarJacob Buitenpost wed.
gebruikerJacob Buitenpost wed.
huurwaarde totaal14‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑10‑14 cg


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0011r van 25 feb 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Carl Visschersteeg 16, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende Rooms Katholieke Gemeente


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-045Carl Visschersteeg 14Harmen Kostergeb 1732 HRL, ovl 23 nov 1816 HRL, in zijn huis ovl Aaltje Jans, geb 1744; BS ovl 1816; gebruiker van wijk F-045, gealimenteerd, eigenaar is Roomsche Gemeente, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-045Carl Visschersteeg 14Roomsche GemeenteHarmen Kostergealimenteerd


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1528Carl Visschersteeg 14Roomsch Gemeente Harlingenhuis (18 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-045Carl Visschersteeg 14Hendrik Bosgeb 1812 HRL, ovl 12 mei 1861 HRL; wijk F-045, werkman, ongehuwd, zv Arjen Geerts B., en IJttje Jans; BS ovl 1861; oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-045; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-045Carl Visschersteeg 14Jan Jans Fluit... 1833, zv Jan Jans F, en Antje Jans Bos; BS huw 1833, huw 1841, ovl 1843, ovl 1863, bev.reg. HRL 1851 wijk F-045; oud 55 jaar, geb Wolvega en wonende te HRL. 1839, tichelaar, wijk I-017; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-045Carl Visschersteeg 14Yetje J Spoelstraoud 65 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk F-045; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
F-045KalvissersteegYetje J Spoelstra65 jFranekerv, rooms katholiek, weduwe
F-045KalvissersteegHendrik A Bos28 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-045Carl Visschersteeg 14Catharina Beuker... ovl wijk F-015, dv Johannes B., en Akke Kroesen; BS huw 1816, ovl 1842, ovl 1863, bev.reg. HRL 1851 wijk F-045; oud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-048; VT1839; Wij Ondergetekenden Johannes Jans Beuker en ... (alles)


1861 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-045Carl Visschersteeg 14Jeltje Blokgeb 1784 Makkum, ovl 11 jan 1861 HRL, huwt met Berend Kloppenburg, ovl wijk F-045, dv Pieter B., en Hielkje Stam; BS ovl 1861


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1528Karlvischerssteeg F-045Hersteld Evangelisch Lutherse Gemeente woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1528Carlvisschersteeg F-045 Roomsch Cath. Gemeente woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4399Carl Visschersteeg 14 (F-045)R.K. Gemeentewoonhuis


2023
0.095030069351196


  terug