Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Carl Visschersteeg 6
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Carl Visschersteeg 6 4-008 (niet bekend) F-049 F-049
Naastliggers vanCarl Visschersteeg 6
ten oostende Carl Visschersteeg
ten zuidenCarl Visschersteeg 8
ten noordenCarl Visschersteeg 4


1716 - reëelkohieradresgebruik
4-008Carl Visschersteeg 6huis
eigenaarIJsbrand Pieters
gebruikerIJsbrand Pieters
huurwaarde43-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-12-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
4-008Carl Visschersteeg 6huis
eigenaarwed. IJsbrandt Pieters
gebruikerdr. Walrich
huurwaarde45-00-00 CG
aanslag huurwaarde09-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan18-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
4-008 Carl Visschersteeg 6huis
eigenaarJane Janes
gebruikerJane Janes
huurwaarde43-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-03-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
4-008 Carl Visschersteeg 6huis
eigenaards. van Sloten
gebruikerAlbert Beernts
huurwaarde35-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-16-10 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
4-008 Carl Visschersteeg 6Hendrik Reidhorst, bestaande uit 7 personenhavenchercher
aangebooden capitaal00-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
4-008 Carl Visschersteeg 6huis
eigenaarRimmert Heeres erv.
gebruikerHendrik Reidhorst
huurwaarde35-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-07-04 CG


1761 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0098r van 15 nov 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Carl Visschersteeg 6Carl Visschersteeg WZ dicht bij de twee bruggenwoning of kamer
 
koperDoitse Teunis 115-14-00 GG
huurderLamke Daniels 0-06-00 CG
naastligger ten oostenCarl Visschersteeg
naastligger ten zuidende heer dr. Sieverda
naastligger ten westende heer dr. Sieverda
naastligger ten noordenJan Boudewijns
verkoper van 1/2Jacob Harmens Beekmanmr. gortmakerFraneker
verkoper van 1/2Abel Dirksmr. schoenmaker


1786 - reëelkohieradresgebruik
4-008 Carl Visschersteeg 6huis
eigenaarEvh. Kedeth
gebruikerDavid Bas
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-05-04 CG
af: sint jacobi schatti1 10 0


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0270v van 24 feb 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Carl Visschersteeg 6Carl Visschersteeg WZhuis
 
koperPieter Rommerts, gehuwd met113-00-00 CG
koperAntje Wiegers
huurderde weduwe Gerrardus Mulder
naastligger ten oostenCarl Visschersteeg
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Munter
naastligger ten westende weduwe Noordga
naastligger ten noordende weduwe Noordga
verkoperDooitze Theuniskooltjer


1790 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0191v van 17 jan 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Carl Visschersteeg 6Carl Visschersteeg WZhuis
 
koperNeeltje Martens, gehuwd met130-00-00 CG
koperSipke Jansen arbeider
naastligger ten oostenCarl Visscherssteeg
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen de weduwe Munter
naastligger ten westenvroedsman Jacob Wassenaar
naastligger ten noordenvroedsman Jacob Wassenaar
verkoperPieter Rommerts, gehuwd met
verkoperAntje Wiegers


1794 - reëelkohieradresgebruik
4-008 Carl Visschersteeg 6huis
eigenaarJacob Wassenaar
gebruikerJacob Hofman
huurwaarde34-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-18-04 CG
af: sint jacobi schatti1 10 0


1798 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0114r van 21 okt 1798 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Carl Visschersteeg 6Carl Visschersteeg WZhuis
 
koperJacob Wassenaar notaris30-10-00 CG
huurderTaeke Klaeses c.u.
naastligger ten oostenCarl Visschersteeg
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen de weduwe Munter
naastligger ten westenJacob Wassenaar notaris
naastligger ten noordenMarten Jans
verkoperNeeltje Martens, gehuwd met
verkoperSipke Jans Schoonbergen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Wassenaar, notaris, koopt een huis wz. Carl Visschersteeg. Ten O. die steeg, ten W. de koper, ten Z. erven wd. Munter, ten N. Marten Jans. Gekocht van Neeltje Martens x Sipke Jans Schoonbergen, voor 30 cg.


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0163r van 4 dec 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Carl Visschersteeg 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende weduwe van van Straaten


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-049Carl Visschersteeg 6Campelius Cornelis van der Straaten... (GAH204); eigenaar van wijk F-048; gebruiker Alberts Sieds, varensgesel, 1814. (GAH204); id. van wijk F-049; gebruiker Rintje Jans van Dijk, varensgesel, 1814. (GAH204); de Weledel Gestrenge Heer Campegius C. vdS., ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-049Carl Visschersteeg 6Rintje Jans Dijk... HRL, komt van HRL. 1806, wonende te HRL 1831; huw Grote Kerk HRL 1806, BS ovl 1831; gebruiker van wijk F-049, varensgesel; eigenaar is C.C. vd Straaten wed., 1814. (GAH204); R.J.D. en Japke Tjeerds, beide van HRL, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-049Carl Visschersteeg 6C C van der Straaten Rintje Jans Dijks varensgesel


1830 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51016 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 22 en 33 van 17 mrt 1830
adressoortbedraggebruik
F-049Carl Visschersteeg 6provisionele en finale toewijzingfl. 50woning F-049
 
verkoperJacob Harings de Vries
koperEvert Zytzes Hoog


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1532Carl Visschersteeg 6Evert Sijtzes HoogHarlingenpakhuisknegthuis (18 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-049Carl Visschersteeg 6Antje Rinkema... BS huw 1827, ovl 1885, bev r HRL 1851 wijk G-147; oud 33 jaar, geb Almenum en wonende te HRL. 1839, wijk F-049; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-049Carl Visschersteeg 6Evert Sytses Hoog... ovl 1892, bev.reg. HRL 1851 wijk G-147; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, pakhuisknecht, wijk F-049; VT1839; E.S.H. eigenaar van perceel nr. 1532 te HRL, pakhuisknegt, woonplaats HRL, legger nr. 313, huis, ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-049KalvissersteegEvert Hoog34 jHarlingenm, protestant, gehuwd, pakhuisknegt
F-049KalvissersteegAntie Rinkema33 jAlmenumv, protestant, gehuwd
F-049KalvissersteegZytse Hoog11 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-049KalvissersteegFedde Hoog4 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-049KalvissersteegJohannes Hoog2 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-049KalvissersteegTrijntie Hoog10 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-049KalvissersteegAaltie Hoog7 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-049Carl Visschersteeg 6Hendrikje Sagemans, overleden op 22 februari 1848(Certificaat van onvermogen), 1 jr (geboren 8/3/1847), overleden CarlVissersteeg F 49. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1532F-049 (Karlvischerssteeg)Evert Sijtses Hoogwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1532F-049 (Carlvisschersteeg)Evert Sijtses Hoogwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1532Carl Visschersteeg 6 (F-049)Pieter Wiglemawoonhuis
  terug