Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Brouwersstraat 8
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
   huisnummer hogerBrouwersstraat 84-023 4-025 F-035F-038


Naastliggers vanBrouwersstraat 8
ten oostende Brouwersstraat
ten zuidenBrouwersstraat 10
ten westende Carl Visschersteeg
ten noordende Brouwersstraat


aangrenzende stegen
adresheeft
Brouwersstraat 8naamloze steeg ten noorden


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Brouwersstraat 8, Harlingen


1602 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0321r van 8 aug 1602 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidensteeg waarvan vrij medegebruik
naastligger ten zuidenTyalcke Sytses


1603 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0362r van 22 mei 1603 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenMaartgien Hendricx


1605 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0443r van 3 feb 1605 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 10, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenBauck, weduwe van
naastligger ten noordenwijlen Jan Tammes


1605 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0474r van 23 jun 1605 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 8bij de Kimswerderpijp28‑00‑00 GGkamer
koperEvert Tiercx, gehuwd metschipper op Bolsward
koperMary Claes
verpachter grondde stad Harlingen3‑10‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenAeltie, weduwe van
naastligger ten zuidenwijlen Rinse Hessels
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenGerryt Gerts
verkoperde crediteuren van Feycke Luyckes c.u.


1605 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0486r van 3 nov 1605 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenFoockele Jetses pottenbakker


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0146r van 27 feb 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 10, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordensteeg


1614 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0210r van 27 mrt 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenClaes Claesen leertouwer


1614 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0212v van 17 apr 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidensteeg waarlangs vrije doorgang
naastligger ten zuidenClaes Claesen leertouwer


1614 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0216r van 8 mei 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenClaes Claesen leertouwer


1618 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0129r van 3 mei 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenFreerck Freercks bakker


1623 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0345r van 1 feb 1623 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenFreerck Freercks bakker


1623 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0348r van 22 feb 1623 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenFreerck Freercks bakker


1623 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0356r van 4 mei 1623 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenFreerck Freercks bakker


1629 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0103r van 16 mei 1629 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenFreerck Freercks bakker


1630 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0163r van 21 nov 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 10, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenFreerck bakker


1634 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0150v van 23 aug 1634 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 10, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N. knoopmaker


1648 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0034v van 28 mei 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 6, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1656 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0059r van 19 jan 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 6, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidensteeg waarlangs vrij in- en uitgang


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0059r van 23 sep 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 64achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1689 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0271v van 20 jan 1689 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Freerx bakker
naastligger ten zuidensteeg


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0403v van 24 apr 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 6, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuideneen loods


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-023Brouwersstraat 8huis
eigenaarJan Freerks erven
gebruikerMarten Jilles
huurwaarde26‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑04‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-023Brouwersstraat 8huis
eigenaarJan Freerks erven
gebruikerMarten Gilles
huurwaarde26‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑04‑00 CG
aansl. huurw. voldaan18‑6‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-023Brouwersstraat 8huis
eigenaarMarten Gilles
gebruikerMarten Gilles
huurwaarde26‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑06‑08 CG


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0101r van 31 aug 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenMarten Gillis


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0035v van 16 jan 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenMarten Gilles


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-023Brouwersstraat 8huis
eigenaarAge Claassen
gebruikerAge Claassen
huurwaarde24‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑00‑00 CG


1738 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0274v van 19 okt 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 10, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1738 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0274v van 19 okt 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste wandelkoop. Een wandelkoop is eigenlijk een ruil en er komt normaliter geen geld aan te pas. De koopsom is daarom nul en een mooie bijkomstigheid daarvan is dat er geen belasting over de koopsom betaald hoeft te worden. Als de twee ruilobjecten erg in waarde verschillen vindt er verplicht taxatie plaats en wordt het verschil verrekend als een zgn. toehaak, een geschenk.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 8Brouwersstraat [staat: Brouwersgracht]0‑00‑00 CGtuintje naast het huis van
aanhandelaarCornelis Jacobs Backer, gehuwd metdistillateur
aanhandelaarTettie Martens Mesdag
aanhandelaarBerber Harmens Gonggrijp, weduwe van
aanhandelaarwijlen Age Clasen
naastligger ten oostenBrouwersstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verwandelaarBerber Harmens Gonggrijp, weduwe van
verwandelaarwijlen oud burgerhopman Age Clasen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Jacobs Backer, destillateur x Tettie Martens Mesdag doen wandelcoop van een tuintje achter hun huis, staande naast het huis van Berber Harmens Gonggrijp wv Age Clasen, op de wz. Brouwersgracht. Die laatste krijgt daarvoor een stukje erf achter het huis van de eerste. Dat erf loopt door tot aan de Carl Visschersteeg.


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0004r van 18 jan 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 8Brouwersstraat WZ [staat: Brouwersgracht]1000‑00‑00 CGhuis
koperTettie Martens Mesdag, gehuwd met
koperCornelis Jacobs Bakker distillateur
naastligger ten oostenBrouwersstraat [staat: Brouwersgracht]
naastligger ten zuidende weduwe van oud burgerhopman Agema
naastligger ten westende weduwe van oud burgerhopman Agema
naastligger ten noordensteeg in eigendom
naastligger ten noordenAnke Kimstra
naastligger ten noordenRuird Simons
verkoperAachjen Jans Bullart, weduwe van
verkoperwijlen Marten Gillis Mesdagmakelaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTettie Martens Mesdagh x Cornelis Jacobs Backer, destillateur, koopt huis wz. Brouwersgracht. Ten O. de straat en gracht, ten Z. en W. wd. oud-burgemeester Age Agema, ten N. Antie Kimstra en Ruird Simons. Gekocht van Aeghjen Jans Builart wv makelaar Marten Gilles Mesdagh, voor 1000 cg.


1743 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0289v van 17 feb 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 8Brouwersstraat WZ [staat: Brouwersgracht]801‑07‑00 GGhuis en stokerij
kopervroedsman Rein Sybeda gleibakker
verpachter grond huisde stad Harlingen4‑00‑00 CG
begunstigde van een lijfrentePyttie Jans, laatst weduwe van70‑00‑00 CG
begunstigde van een lijfrentewijlen Harmen Foekes
naastligger ten oostenBrouwersstraat [staat: Brouwersgracht]
naastligger ten zuidende weduwe Agema
naastligger ten westenCarl Visschersteeg
naastligger ten noordensteeg
naastligger ten noordenAntie Kimstra e.a.
verkoperCornelis Jacobs Backer, gehuwd metdistillateur
verkoperTettie Martens Mesdag
eerdere samenvatting door Yde ElsingaReyn Sybeda, mede-vroedschap en gleibakker, koopt een deftig huis en stokerij met alle inventaris, wz. Brouwersstraat. Ten O. het diept, ten Z. wd. Agema, ten W. de Carl Visschersteeg, ten N. Antie Kimstra en anderen. Met omschrijving. Er is een steeg ten noorden van het huis. Gekocht van (de hypotheek- en andere crediteuren van) destillateur Cornelis Jacobs Backer x Tettie Martens Mesdagh, voor 801 gg.


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
4-023 Brouwersstraat 8wed. Age Claessens, bestaande uit 1 persoon05‑00‑00 cg0


1744 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0048v van 22 nov 1744 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenvroedsman Rein Sybeda


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-023Brouwersstraat 8huis
eigenaarwed. Age Claeses
gebruikerwed. Age Claeses
huurwaarde24‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑07‑04 CG


1759 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0186v van 14 jan 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen vroedsman Rein Sybeda


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-023Brouwersstraat 8huis en bakkerij
eigenaarHessel Heerma
gebruikerHessel Heerma
huurwaarde60‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde10‑18‑02 CG


1786 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0070r van 29 jan 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 10, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJohannes Spannenburg koopman


1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0165r van 15 nov 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJacob Tjallingii n.u.koopman


1790 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0228r van 6 jun 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 10, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-023Brouwersstraat 8huis en bakkerij
eigenaarJan Crop
gebruikerJan Crop
huurwaarde60‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde10‑18‑02 CG


1794 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0195r van 18 mei 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 8Brouwersstraat [staat: Brouwersgracht]1050‑00‑00 CGhuis en stokerij
koperTrijntie Oosterhout, weduwe van
koperwijlen Cornelis Watzes
huurderH. Oswald koopman
naastligger ten oostenBrouwersstraat [staat: Brouwersgracht]
naastligger ten zuidenLaas Spannenburg
naastligger ten westenCarl Visschersteeg [staat: steeg]
naastligger ten noordenAntje Jansen
verkoper q.q.Renardus Hessel van Altena, curator namens zijn schoonvaderadvocaat en notaris
verkoperoud hopman Johannes Spannenburg
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTrijntje Oosterhout wv Cornelis Watzes koopt huis en stokerij. Ten O. de straat, ten W. de steeg, ten Z. Laas Spannenburg, ten N. Antje Jansen. Gekocht van Johannes Spannenburg.


1795 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0258v van 7 jun 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 8Brouwersstraat WZ [staat: Brouwersgracht] [staat: Brouwersgragt]750‑00‑00 GGhuis
koperEeltje Cornelis, gehuwd met
koperGrietje Reyns Akkerboom
naastligger ten oostenBrouwersstraat [staat: Brouwersgragt]
naastligger ten zuidenLaas Spannenburg koopman
naastligger ten westenCarl Visschersteeg [niet vermeld]
naastligger ten noordenAntje Jans
verkoper q.q.Ype Roodenhuis, curatormr. bakker
verkoper q.q.Marten Bosch, curatoren overmr. kuiper
verkoperde boedel van wijlen Trijntje Oosterhout
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEeltje Cornelis x Grietje Reyns Akkerboom koopt huis. Ten O. de straat, ten W. de Carl Visschersteeg, ten Z. Laas Spannenburg, ten N. Antje Jans. Er is een stokerij met gereedschappen bij. Gekocht van Trijntje Oosterhout.


1799 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0186r van 6 okt 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 8Brouwersstraat WZ [staat: Brouwersgracht]1064‑00‑00 CGhuis
koperJacobis J. Germans keurslijfmaker
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
bewonerEeltie Cornelis
naastligger ten oostenBrouwersstraat [staat: Brouwersgracht]
naastligger ten zuidenLaas Spannenburg koopman
naastligger ten westenCarl Visschersteeg [staat: steeg]
naastligger ten noordende weduwe van van Bergum
verkoper q.q.Jan Sybrens, curator bonorumreidmaker
verkoper q.q.Jacob Wassenaar, curatoren bonorum overnotaris
verkoperde geabandonneerde boedel van Eeltie Cornelis, gehuwd metmr. wolkammer
verkoperGriettie Reins
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacobus Geermans, keurslijfmaker koopt huis. Ten O. de gracht, ten W. een steeg, ten Z. Laas Spannenburg, ten N. wd. Bergum. Gekocht van Eelke Cornelis, mr. wolkammer x Grietje Reins. Zie voor Germans ook bij Brouwerstraat 2.


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0268v van 23 nov 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 10, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJacobus Germans


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0014r van 22 nov 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 8Brouwersstraat WZ [staat: Brouwersgracht] wijk F-0381536‑00‑00 CGhuis en jeneverstokerij
koperJan Claasen Reidsma mr. bakker
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
naastligger ten oostenBrouwersstraat [staat: Brouwersgracht]
naastligger ten zuidenJ. Agema c.u.
naastligger ten westenCarl Visschersteeg
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Rinse van Bergum
verkoperRegina Zijlstra, weduwe van te Leeuwarden
verkoperwijlen Ignatius Hubert, kleinkinderenritmeester
verkoperIgnatius Hendrikus Geermans, broer van
verkoperHendrikus Anastarius Geermans, broer van
verkoperCiprianus Regnaldus Geermans, kinderen van
erflaterwijlen Regina Hubert, weduwe van
erflaterwijlen Jacobus Geermansmr. stoker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Claasen Reidsma, mr. bakker koopt kapitaal huis wijk F-038. Ten O. de straat, ten W. de Carl Vissschersteeg, ten Z. J. Agema, ten N. erven Rinse van Bergum. Gekocht van erven Regina Hubert wv Jacobus Geermans, mr. stoker.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
4-025, pag. 76Brouwersstraat 8Jan Claasen Reidsma4‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-035Brouwersstraat 8Jan Klaasen Reidsma... 1800, 1803, 1806, 1811, BS huw 1814 1815 huwelijken, ovl 1830, ovl 1874; eigenaar en gebruiker van wijk F-035, koekbakker, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk F-041, pakhuis, 1814. (GAH204); kind: Gerben Jans Reidsma, ... (alles)


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Brouwersstraat 8 Jan C. Reidsmafl. 3


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-035Brouwersstraat 8Jan C Reidsma Jan C Reidsma koekbakker


1827 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7004 aktenr. 177 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-035Brouwersstraat 8Jan Klazes Reidsma, overleden op 5 december 1827enige dagen oud, zoon van Klaas Jans Reidsma, koekbakker en (reeds 8/12overleden) Hermina Allerts Wiersma, ten huize van aangevers van der op de Brouwersgracht F 35. (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1830 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7006 aktenr. 150 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-035Brouwersstraat 8Jan Klazes Reitsma, overleden op 17 december 183060 jr, bakker Brouwersgracht F 35, man van Tjetske Gerbens Rinsma, vader van Klaas, idem en minderjarige Gerben Jans Reitsma. (omslagvel: 19/12) Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1541Brouwersstraat 8Jan Klazes ReitsmakoekbakkerHarlingenhuis en erf (182 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-035Brouwersstraat 8Dirkje Sakes Dijkstra... D, en Marijke Dirks Tadema; dopen Grote Kerk HRL 1805, BS huw 1831, ovl 1884, bev.reg. HRL 1851 wijk F-035; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-035; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-035Brouwersstraat 8Klaas Jans Reitsma... Gerbens Rinsma; dopen Grote Kerk HRL 1803, BS huw 1827, huw 1831, ovl 1874, bev.reg. HRL 1851 wijk F-035; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koek- en banketbakker, wijk F-035; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
F-035BrouwersgragtKlaas Reitsma36 jkoek en banketbakkerHarlingenm, protestant, gehuwd
F-035BrouwersgragtDirkje Dijkstra34 jHarlingenv, protestant, gehuwd
F-035BrouwersgragtJan Reitsma1 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-035BrouwersgragtTjietske Reitsma6 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-035BrouwersgragtMarijke Reitsma5 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-035BrouwersgragtGerben Reitsma27 jkoek en banketbakkerHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-035BrouwersgragtGrietje Holmans25 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1541Brouwersgracht F-035Jan K. Reitsmawoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1541Gedempte Brouwersgracht F-038Sake Reitsma c.s.woonhuis


1898 - advertentiebron: Programma van de feestelijkheden te Harlingen op maandag 5 en dinsdag 6 september 1898, ter gelegenheid van de troonsbestijging van H.M. Wilhelmina [...]
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Brouwersstraat 8, HarlingenBrouwersstraat 8J. Janzen Jzn.bakkerij


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1541Brouwersstraat 8 (F-038)Sake Reitsmawoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Brouwersstraat 8 Jetze Jansenbanketbakkerf. 1000f. 1200


1921 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr. 8J. Janzen & Zn.195Koek- en banketbakkerij


1922 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr. 8J. Janzen & Zn.195Banketb.


1923 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr. 8J. Janzen & Zn.195Banketb.


1924 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr. 8J. Janzen & Zn.195Banketb.


1925 - advertentiebron: Gids voor Harlingen (Ferwerda, dr. S.)
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Brouwersstraat 8, HarlingenBrouwersstraat 8J. Janzen & zoonbakkerij, banket-


1925 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr. 8J. Janzen & Zn.195Banketb.


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Brouwerstraat 8J.J. Janzenbanketbakker
Brouwerstraat 8W.D. Janzenbanketbakker


1934 - advertentiebron: Officieele Feestgids Harlingen 700 jaar stad, Herdenkingsfeesten 27 augs. tot en met 3 sept. 1934
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Brouwersstraat 8, HarlingenBrouwersstraat 8 Janzenbanketbakkerij


1935 - advertentiebron: Gids voor Harlingen, VVV Harlingen
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Brouwersstraat 8, HarlingenBrouwersstraat 8 JanzenJanzen's banketbakkerijbanketbakkerij


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr. 8J. Janzen & Zn.195Banketb.


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr. 8J. Janzen & Zn.723Banketb.


1941 - variabron: Oud Harlingen Magazine 1993
adresgegevens
Brouwersstraat 8nov: Banketbakkerij Janzen Brouwersstraat welke bij het bombardement grotendeels verwoest werd, werd tijdelijk ondergebracht in de theewinkel van de heer F.S. Klein Voorstraat 85


1943 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-27280
Brouwersstraat 8Lodewijk Jan Kloprogge


1943 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-27280
Brouwerstraat 8Willem Eduard de Ruiter


1948 - advertentiebron: Zeehaven Harlingen (Wyga, Enne)
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Brouwersstraat 8, HarlingenBrouwersstraat 8 Janzenbakkerij


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwersstr.Janzen's Banketbakk. en Kokerij723


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwersstr.Janzen's Banketbakk. en Kokerij723D. Landman


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwersstr.Janzen's Banketbakk. en Kokerij723D. Landman


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Brouwersstraat 8D. (Durk) Landman


1983 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Brouwersstraat 8, HarlingenBrouwersstraat 8J. Kooistrameubelstoffeerderij


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Brouwersstraat 8rijksmonument 20326


2000 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 7317Brouwersstraat 8
  terug