Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Carl Visschersteeg 1
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
    Carl Visschersteeg 1 4-017 (niet bekend) F-041 F-038
 


1629 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0085v van 17 jan 1629 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Carl Visschersteeg 1Carl Visschersteeg OZ [staat: Jan Douwessteeg]kamer
 
koper provisioneelN. N. 0-00-00 GG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenJoost Jansen
naastligger ten westenCarl Visschersteeg [staat: Jan Douuessteeg]
naastligger ten noordenCarel Pouwels
verkoperde curator over Jan Jans, weeskind van
verkoperJan Haesmetselaar


 


1680 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0078v van 25 jan 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Carl Visschersteeg 1Carl Visschersteeg OZ1/3 kamer, loods en plaats
 
koperPyter IJsbrandts, gehuwd metwijdschipper55-00-00 CG
koperMaycke Symens
verpachter grondde stad Harlingen1-00-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenAntie Clases
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Carel Visscher
verkoperHeyn Werps
verkoperLovys Werps
verkoperTjetske Werps, gehuwd met
verkoperTjebbe Herckesgortmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter IJsbrants, wijdschipper x Maycke Symens koopt 1/3 van een camer, loods en plaets, waarvan hij al 2/3 bezit, oz. Carl Visschersteeg. Ten Z. Antie Clases, ten N. erven Carl Visscher. Gekocht van Rein?- en Louis- en Tjietske Werps x Tjebbe Herkes?, gortmaker, voor 55 cg.


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
4-017Carl Visschersteeg 1kamer
eigenaarwed. Pyter Isbrands
gebruikerSimen Jansen
huurwaarde10-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
4-017Carl Visschersteeg 1huis
eigenaarwed. Pieter IJsbrands
gebruikerSimen Jansen
huurwaarde10-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan9-7-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
4-017 Carl Visschersteeg 1huis
eigenaarwed. Pyter IJsbrands
gebruikerDirk Ypes
huurwaarde10-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-13-00 CG


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
4-017 Carl Visschersteeg 1woning
eigenaarJochem Jochems
gebruikerAlbert Ruerds
huurwaarde13-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-03-06 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
4-017 Carl Visschersteeg 1huis
eigenaarvroedsm. Sybeda
gebruiker
opmerkingleedigh


 


 


 


 


1786 - reëelkohieradresgebruik
4-017 Carl Visschersteeg 1woning
eigenaarDe Diacony
gebruikerHendrik Croese
opmerkingwoont vergeefs


1794 - reëelkohieradresgebruik
4-017 Carl Visschersteeg 1woning
eigenaarDe Diacony
gebruiker
opmerkingledig, is na den 4 may 1720 geacquireerd


 


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-041Carl Visschersteeg 1Jan Klaasen Reidsma... ovl 1830, ovl 1874; eigenaar en gebruiker van wijk F-035, koekbakker, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk F-041, pakhuis, 1814. (GAH204); kind: Gerben Jans Reidsma, geb 17 dec 1811, ged 5 jan 1812 Grote Kerk HRL; ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-041Carl Visschersteeg 1Jan C Reidsma pakhuis


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1542Carl Visschersteeg 1Jan Klazes ReitsmaHarlingenkoekbakkerhuis (30 m²)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1542F-041 (Karlvischerssteeg)Jan K. Reitsmawoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1542F-038 (Gedempte Brouwersgracht)Sake Reitsma c.s.werkplaats


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1542Carl Visschersteeg 1 (F-043)Sake Reitsmawerkplaats
  terug