Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Brouwersstraat 10
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Brouwersstraat 10 4-024 4-026 F-034 F-037


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Brouwersstraat 10, Harlingen
Naastliggers vanBrouwersstraat 10
ten oostende Brouwersstraat
ten zuidende Brouwersstraat
ten westende Carl Visschersteeg
ten noordenBrouwersstraat 8


1605 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0443r van 3 feb 1605 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 10Brouwersstraat WZ [staat: Kimswerderpijp aan de wz van het diept achter Jencke metseler]huis of kamer
 
koperSybrandt Tyaerdts, gehuwd met55-00-00 GG
koperAnne Jans
verpachter grondSivert Tiercx 0-05-00 CG
naastligger ten oostenJencke metselaar
naastligger ten zuidenJasper de Wael
naastligger ten westen
naastligger ten noordenBauck, weduwe van
naastligger ten noordenwijlen Jan Tammes
verkoperFoecke Jetses, gehuwd met
verkoperNiencke Annes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSybrandt Tyaerdts x Anne Jans kopen een huis of kamer aan de westzijde vant diept bij de Kimswerter pijp, achter Jemke metselaars huis. Ten O. metselaar Jemke, ten Z. Jasper Dewael?, ten N. Bauck wd. Jan Tammes. Grondpacht 5 st. aan Evert Tiercx. Gekocht van Foockele Jetses x Mencke Annes, voor 55 GG.


1605 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0474r van 23 jun 1605 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenAeltie, weduwe van
naastligger ten zuidenwijlen Rinse Hessels


1613 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0146r van 27 feb 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 10Brouwersstraat WZ [staat: Schritsen WZ van het diept naar de Kimswerderpijp, naast het huis Tziam Hessels]huis met het vrije gebruik en onderhoud vd steeg ten noorden en westen
 
koperDirck Willems de Wolff, gehuwd met113-00-00 GG
koperAeff Gerryts
verpachter grondFreerck Freecks 0-05-00 CG
naastligger ten oostenFreerck Freecks bakker
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenGerryt Geerts
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordensteeg
verkoperTziam Hessels, gehuwd met
verkoperNanningh Minnes


1605 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0474r van 23 jun 1605 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1630 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0163r van 21 nov 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 10Brouwersstraat WZ [staat: bij de Kimswerderpijp]huis
 
koperN. N.
verpachter grondde stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenBrouwersstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten zuidenJan Piers
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenFreerck bakker
verkoper q.q.Coenraed Abbes, curator
verkoper q.q.Jan Jacobs, curatoren overtingieter
verkoperde twee weeskinderen van wijlen Jan Dircks de Wolff


1605 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0474r van 23 jun 1605 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1634 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0150v van 23 aug 1634 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 10Brouwersstraat [staat: bij de oude Kimswerderpijp]kamer met een ledige plaats daarachter
 
koperFocke Fockes, gehuwd met155-00-00 GG
koperMaycke Dirckx
huurder voor 14 jarenN. N.
naastligger ten oostenBrouwersstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidende koper Focke Fockes c.u.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N. knoopmaker
verkoperGerryt Geerts, gehuwd metkalkmeter
verkoperEelck Liuues


1605 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0474r van 23 jun 1605 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1605 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0474r van 23 jun 1605 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1605 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0474r van 23 jun 1605 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1605 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0474r van 23 jun 1605 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1605 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0474r van 23 jun 1605 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1605 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0474r van 23 jun 1605 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1605 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0474r van 23 jun 1605 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1605 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0474r van 23 jun 1605 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1716 - reëelkohieradresgebruik
4-024Brouwersstraat 10huis
eigenaarhopman Age Claessen
gebruikerhopman Age Claessen
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-16-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
4-024Brouwersstraat 10huis
eigenaarAge Claessen
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-16-00 CG
aansl. huurw. voldaan19-9-1720


1605 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0474r van 23 jun 1605 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1726 - reëelkohieradresgebruik
4-024 Brouwersstraat 10huis
eigenaarAge Clasen
gebruikerAge Clasen
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
4-024 Brouwersstraat 10huis
eigenaarerven Abbe Rinses
gebruikerPieter Gerryts
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG


1738 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0274v van 19 okt 1738 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 10Brouwersstraat WZ [staat: Brouwersgracht]erf aan de westkant van de Brouwersgracht strekkende tot de Carel Vissers Steeg
 
aanhandelaarBerber Harmens Gonggrijp, weduwe van0-00-00 CG
aanhandelaarwijlen oud burgerhopman Age Clasen
naastligger ten oostenBrouwersstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verwandelaarCornelis Jacobs Backer, gehuwd metdistillateur
verwandelaarTettie Martens Mesdag


1738 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0274v van 19 okt 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1739 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0004r van 18 jan 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende weduwe van oud burgerhopman Agema


1743 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0289v van 17 feb 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende weduwe Agema


1746 - reëelkohieradresgebruik
4-024 Brouwersstraat 10huis
eigenaarAbbe Rinses erv.
gebruikerPytter Gerrits
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-10-14 CG


1743 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0289v van 17 feb 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1743 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0289v van 17 feb 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1786 - reëelkohieradresgebruik
4-024 Brouwersstraat 10huis
eigenaarDirk Cornelis
gebruikerWillem Jansen
huurwaarde53-00-00 CG
aanslag huurwaarde09-01-12 CG
af: sint jacobi schatti3 0 0


1786 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0070r van 29 jan 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 10Brouwersstraat WZ [staat: Brouwersgracht]huis en tuin
 
koperSophia Dreuws, gehuwd met2050-00-00 CG
koperPieter Asmus uitlandig in 1782scheepskapitein op het hoekerschip Jonge Jacob
voormalig bewonerBaatje Dirks Agema, weduwe van
voormalig bewonerwijlen Wassenaar
naastligger ten oostenBrouwersstraat [staat: Brouwersgracht]
naastligger ten zuidenAntje Abbes
naastligger ten westenCarl Visschersteeg
naastligger ten noordenJohannes Spannenburg koopman
verkoper van 1/4burgemeester Simon Frieseman
verkoper van 1/2Hiske Alberts, gehuwd met
verkoper van 1/2Jan van der Veenkoopman
verkoper van 1/4Laas Spannenburgkoopman
verkopers van 1/4Jelle Agemasteenhouwer
erflaterwijlen Batje Dirks Agema, weduwe van
erflaterwijlen Gerben Sipkes Wassenaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSophia Dieuws x Pieter Asmus, scheepskapt. op het hoekerschip `de Jonge Jacob`, koopt huis en tuin wz. Brouwersgracht strekkende tot de Carel Visschersteeg, waarin vrij in- en uitgang. Ten O. de Brouwersgracht, ten W. die steeg, ten Z. Antje Abbes, ten N. Johannes Spannenburg. Gekocht van Simon Frieseman, burgemeester, Hiske Alberts x Jan v.d. Veen, Laas Spannenburg en Jelle Agema, steenhouwer, elk voor 1/4 als erfgenamen van Baatje Dirks Agema wv Gerben Sipkes Wassenaar.


1743 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0289v van 17 feb 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1790 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0228r van 6 jun 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 10Brouwersstraat [staat: Brouwersgracht]huis
 
koper door niaarLaas Spannenburg, gehuwd met100-00-00 CG
koper door niaarGeertje S. Osinga
niaarnemer ratione societatis et vicinitatisoud burgemeester Jouke Olinjus
niaarnemer ratione societatis et vicinitatisvroedsman Ype Rodenhuis
niaarnemer ratione societatis et vicinitatisWillem de Boerkoopman
naastligger ten oostenBrouwersstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenCarl Visschersteeg [niet vermeld]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperAnna Drewis oud 58 jaren, weduwe van
verkoperwijlen Pieter Asmusgrootschipper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLaas Spannenburg x Geertje S. Osinga koopt hecht huis wz. Brouwersgracht. Gekocht van Anna Drewes wv Pieter Asmus, grootschipper, tegen een levenslange lijfrente van 100 cg. per jaar. Er is geniaard, ratione vicinitatis en societatis, door Jouke Olinjus, burgemeester Ype Rodenhuis en Willem de Boer.


1794 - reëelkohieradresgebruik
4-024 Brouwersstraat 10huis
eigenaarRinze van Bergum
gebruikerRinze van Bergum
huurwaarde44-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-00-00 CG


1794 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0195r van 18 mei 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenLaas Spannenburg


1795 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0258v van 7 jun 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenLaas Spannenburg koopman


1799 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0186r van 6 okt 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenLaas Spannenburg koopman


1806 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0268v van 23 nov 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 10Brouwersstraat WZhuis en tuin
 
koperJohannes Agema, gehuwd metchirurgijn en vroedmeester1600-00-00 CG
koperEttje Jans
verpachter grondde stad Harlingen4-00-00 CG
huurderD. Lyklama apotheker
naastligger ten oostenBrouwersstraat
naastligger ten zuidenLaas T. Spannenburg
naastligger ten westenCarl Visschersteeg
naastligger ten noordenJacobus Germans
verkoperLaas T. Spannenburg
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Agema, chirurgijn x Elsje Jans Hoekstra koopt huis en tuin, strekkende tot de Carl Visschersteeg, waar vrij uit- en ingang. Ten O. de Brouwersgracht, ten W. deze steeg, ten Z. de verkoper, ten N. Jacobus Germans. Gekocht van Laas Spannenburg.


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0014r van 22 nov 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJ. Agema c.u.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-026 Brouwersstraat 10Johannes Agema3-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-034Brouwersstraat 10Johannes Jelles Agema... 1779, ged 21 feb 1779 Grote Kerk HRL, zv Jelle Agema en Rinske Lanting; eigenaar en gebruiker van wijk F-034; chirurgijn, 1814. (GAH204); geb 1779 HRL, ovl 27 aug 1839 HRL, huwt met Etje Jans Hoekstra op 6 jun 1802 ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-034Brouwersstraat 10Johannes Agema Johannes Agema chirurgijn


1820 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-034Brouwersstraat 10Fredrik Schuman, overleden op 24 februari 1820Brouwersgracht F 34, man van Antje Helmer (erft vruchtgebruik), vader van minderjarige Cornelia en Clasina Fredriks Schuman. (geen ovl. datum in akte) Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1543Brouwersstraat 10erven Fredrik SchumanHarlingenhuis en tuintje (490 m²)


1833 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 08 feb 1832
F-034Brouwersstraat 10Huizinge met tuin en annexen, ledig staande aan de Brouwersgracht. Finaal verkocht op 27 feb 1833 door notaris Wijma..


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-034Brouwersstraat 10Trijntje Koudenburg... ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk F-025; oud 30 jaar, geb Vlieland en wonende te HRL. 1839, naaister, wijk F-034; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-034Brouwersstraat 10Wiepkje Alkes Kramergeb 1777 Vlieland, ovl 20 jan 1848 HRL, huwt met Folkert Koudenburg, dv Alke K, en Trijntje ... ; BS ovl 1848; 1860 overlijdens; oud 63 jaar, (vnm: Wiekje), geb Vlieland en wonende te HRL. 1839, wijk F-034; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-034BrouwersgragtWiekje Kramer63 jVlielandv, protestant, weduwe, geen
F-034BrouwersgragtTrijntie Koudenburg30 jVlielandv, protestant, ongehuwd, naaister


1849 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-034Brouwersstraat 10Sytze Pieters Bos, overleden op 30 september 1849zoon van Pieter Bos, beeldhouwer (Brouwersgracht F 34) en Aafke Toering, broer van minderjarige Anna, Andries en Hendrik Pieters Bos. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1543F-034 (Brouwersgracht)Pieter Boswoonhuis


1864 - bewonersadresnaamgegevens
F-034Brouwersstraat 10Pieter Bos... ovl 22 jan 1864 HRL, huwt met Aafke Toering, (gk), beeldhouwer in 1851, kastmaker in 1864, ovl wijk F-034, DG, zv Andries B., en Annigje Piek; BS ovl 1864; bev.reg. HRL 1851 wijk F-034; oud 31 jaar, geb Sneek en ... (alles)


1865 - variaadresbronbericht
Brouwersstraat 10Jaarboekje voor de Stad HarlingenBrouwersgracht wijk F-035, afvaart veerschip op Arum, Witmarsum: Woensdag 1 uur.


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2779F-037 (Gedempte Brouwersgracht)Sijtse de Jongwoonhuis


1895 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49096 (notaris Auke Hermanus van Kleffens) repertoire nr. 963 van 16 mei 1895
adressoortbedraggebruik
F-037Brouwersstraat 10koopaktefl. 2500winkelhuis met erf aan de Brouwerstraat F-037
 
verkoperCatharina van Schouwenburg (wv Sybrand van Hulst)
koperJacob Edema


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4942Brouwersstraat 10 (F-037)Arend Dekkerwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Brouwersstraat 10 Trijntje Visserzonder
vorige grondslagf. 700
huidige grondslagf. 700
Brouwersstraat 10 Kornelis R. Visseronderwijzeres
vorige grondslagf. 1000
huidige grondslagf. 1300


1928 - adresboekadresnaamberoep
Brouwerstraat 10mej. P.G.Kosteronderwijzeres


1965 - adresboekadresnaam
Brouwersstraat 10C. (Cornelis) de Groot


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Brouwersstraat 10rijksmonument 20327
  terug