Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Brouwersstraat 12
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Brouwersstraat 12 4-025 4-027 F-033 F-036
- advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Brouwersstraat 12, HarlingenBrouwersstraat 12K. HommingaCentraalhotel


- advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Brouwersstraat 12, HarlingenBrouwersstraat 12K. HommingaCentraalhotel


- advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Brouwersstraat 12, HarlingenBrouwersstraat 12 Centraalhotel


aangrenzende stegensteeg
Brouwersstraat 12naamloze steeg ten zuiden


 


 


 


1644 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0110v van 11 feb 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 12noord_Kimswerderpijp in de steeg ten zuiden van het hofje van Maycke Fockes, bij dekamer, loods en plaatsje
 
koperJan Gerrits, gehuwd met365-00-00 GG
koperTrijn Jans
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostende loods van Sibrant Feyes
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenhet hofje van Maycke Dirckx*, weduwe van
naastligger ten noordenwijlen Focke Fockes*
verkoperWaling Tiaerts
verkoperWopke Wytses


1646 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0236r van 29 nov 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 12noordKimswerderpijp strekkende van voren de straat tot aan de kamer van Jan Gerryts, bij de oudehuis
 
koper door niaarMayke Dirckx, weduwe van684-00-00 GG
koper door niaarwijlen Foecke Fockes
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
geniaarde koperburgervaandrig Symen Dirckx c.u.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenCrystiaen Christoffels* bakker
naastligger ten westenJan Gerryts turfdrager
naastligger ten noordende niaarnemerse Mayke Dirckx
verkopermr. Sybrand Feyes c.u.chirurgijn


1647 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0243r van 17 jan 1647 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 12noordBrouwersstraat WZ [staat: bij de oude Kimswerder Pijp]huis
 
koperMaycke Dircks, weduwe van684-00-00 GG
koperwijlen Focke Fockes
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostenBrouwersstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenChristiaen Christoffels bakker
naastligger ten westenJan Gerrits turfdrager
naastligger ten noordenkoper Maycke Dircks
verkoperSybrand Feyesmr. chirurgijn


1656 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0097r van 13 dec 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 12noordBrouwersstraat WZ [staat: bij de oude Kimswerderpijp]huis
 
koperFreerck Jansen c.u.timmerman
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
teruggetrokken niaarnemer ratione sanguinisMartien Jans moeder van kindskinderen van d, gehuwd met
teruggetrokken niaarnemer ratione sanguinisFocke Jacobs Haspelman
teruggetrokken niaarnemer ratione sanguinisMartien Jans voor haar kinderen, eerder weduwe van
teruggetrokken niaarnemer ratione sanguiniswijlen Dirck Fockes, gehuwd met
naastligger ten oostenBrouwersstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenCristiaen Cristoffels
naastligger ten westenJan Gerryts
naastligger ten noordensteeg waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten noordende verkoperse Maycke Dircx
verkoperMaycke Dircx, weduwe van
verkoperwijlen Focke Fockes


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0110r van 30 jun 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 12noord_Brouwersstraat WZ [staat: bij de Kimswerderpijp]huis en loods met een bleekveld
 
koper door niaarFreerck Jansen mr. timmerman345-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
geniaarde koperTrijntie Sybbrens, weduwe van
geniaarde koperwijlen Pybe Alewijn
huurderde weduwe van Jan Gerryts
naastligger ten oostenFreerck timmerman
naastligger ten zuidenJan bakker
naastligger ten westende kamer van Caerle Feiskers
naastligger ten noordenMayke Fockes
verkoperIbel Fockes c.s.


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0163r van 10 mei 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 12zuidBrouwersstraat WZ achter het huis en kamer van Fecke Freercks [staat: bij de Kimswerderpijp]kamer met loods en plaats en het medegebruik van de steeg
 
koperFedde Louws mr. glasmaker165-00-00 GG
koperWybe Jansen
koperHarmen Jansen
verpachter grondDirck Christiaens 1-00-00 CG
huurderHille Cruissebroer
naastligger ten oostenBrouwersstraat [staat: diept en straat]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noorden*Fecke Freercks c.u.
verkoperDirck Christiaens c.u.


1674 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0150r van 26 apr 1674 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 12zuid_aBrouwersstraat WZ [staat: bij de Kimswerderpijp aan de westkant van het diept, achter het huis en de kamer gekocht door Taecke Taeckes]kamer, loods, plaats, put en bak
 
koperHarmen Jansen mr. bakker60-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen1-00-00 CG
naastligger ten oostenBrouwersstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperFedde Louwsmr. glasmaker


1674 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0151v van 3 mei 1674 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 12zuidBrouwersstraat WZ [staat: Brouwersgracht] achter het door de kopers bewoonde huiskamer
 
koperTake Takes, gehuwd metbombasijnwever128-16-00 GG
koperHendrikjen Daniels
verpachter grondde Stad Harlingen1-08-00 CG
naastligger ten oostenhet huis van Take Takes, gehuwd met
naastligger ten oostenHendrikjen Daniels
naastligger ten zuidenJan Coenes bakker
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenFreeck Jansen timmerman
verkoperWybe Sickes
verkoperHarmen Jansenbakker


1674 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0153r van 5 jul 1674 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 12noordBrouwersstraat WZ [staat: bij de Kimswerderpijp]grondpacht van 1-00-00 CG
 
koperJoucke Hoytes Beyma 12-00-00 GG
eigenaar perceelgrondpacht uit een kamer, loods en plaats achter het pas gekochte huis van Fecke Freerx1-00-00 CG
eerder in bezit van Fedde Louws c.s.glasmaker
verkoperDirck Christiaensmr. schoenmaker


 


 


1685 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0067r van 18 jan 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 12zuidBrouwersstraat WZ [staat: Brouwersgracht]huis en tuin alwaar de Grauwe Gans vooraan de gevel is uitgehangen
 
koperWytske Freerx, weduwe van1245-00-00 CG
wijlen Rinse Jetseskoopman
verpachter grondde Stad Harlingen5-00-00 CG
naastligger ten oostenBrouwersstraat [staat: Brouwersgracht]
naastligger ten zuidenJan Coenes mr. bakker
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenAnthony Anthony mr. kleermaker
verkoperAentie Taekes, gehuwd met
Jacob Sytsesmr. kuiper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWytske Freerx x Rinse Jetses koopt huis met tuin, alwaer de grauwe gans vooraen de gevel is uythangende. Ten O. de Brouwersgracht, ten W.?, ten Z. mr. bakker Jan Coenes, ten N. mr. kleermaker Anthony. Gekocht van Antie Taekes x mr. kuiper Jacob Sytses.


1685 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0080v van 8 feb 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 12noord_Carl Visschersteeg OZkamer
 
koperAlbert Alberts 20-19-00 GG
koperFrancois van Buren
verpachter grondde Stad Harlingen1-00-00 CG
huurderMargriet Pytters
naastligger ten zuidenHendrik Baltes zakkendrager
naastligger ten noordenPytter Jacobs
verkopercrediteuren van Jarig Clasen c.u.Holwerd ?
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Wijngaarden, niet te vinden, maar staat wel in de index.


1687 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0013ra van 11 dec 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 12noordBrousersstraat WZ [staat: Brouwersgracht tussen de twee bruggen en de Kimswerderpijp]huis met vrije in- en uitgang in de steeg ten noorden
 
koperReyner Claesen Fontein koopman830-07-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenBrouwersstraat [staat: diept]
naastligger ten zuidende weduwe van Rinse Jetses
naastligger ten westenAlbert Alberts mr. pottenbakker
naastligger ten noordensteeg waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten noordenAge Claessen mr. kistmaker
ds. Fredericus Butterwegh, curator overpredikant
verkoperJeltie Anthonii, kind en erfgenaam
de Doopsgezinde Gemeente (verenigde waterlandse) Wytse Pybes van Tallum, gelastigde
Reyner Claesen Fontein, gelastigden vankoopman
de Doopsgezinde Gemeente (verenigde Waterlandse), alimentatores van
verkoperSchelte Anthonii, kind en erfgenaam
verkoperRinske Anthonii, kind en erfgenaam
verkoperJeltie Anthonii, kind en erfgenaam
verkoperPyter Bruyns, oom en curatormr. metselaar
Cornelis Scheltes, ooms van en curatoren overhoutmolenaarom zuid van Harlingen
verkoperGoickjen Anthonii, kinderen en erfgenamen van
erflaterwijlen Anthonius Anthonii, gehuwd metmr. kleermaker
erflaterwijlen Sjoerdtie Scheltes


1689 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0272v van 20 jan 1689 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 12zuidBrouwersstraat WZ [staat: Brouwersgracht alwaer de Grauwe Gans uithangt]huis en tuin alwaer de Grauwe Gans is uythangende
 
koperJancke Gerrits, weduwe van1150-00-00 CG
koperwijlen Teunis Foppes
verpachter grondde Stad Harlingen5-00-00 CG
naastligger ten oostenBrouwersstraat [staat: Brouwersgracht]
naastligger ten zuidensteeg overbouwd op ribben, eigen vrije
naastligger ten zuidenJan Coenis mr. bakker
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenhet huis van Allert Kirghmans
verkoperWytske Freerx, weduwe van
verkoperwijlen Rinse Jetses Roordakoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJancke Gerrits wv Teunis Foppes, koopt een huis en tuintje op de Brouwersgracht alwaer de grauwe gans is uythangende. Ten O. straat en diept, ten Z. mr. bakker Jan Coenes en een eigen steeg die ten dele overbouwd is op ribben 'welke schieten in de huysinge ten suyden', ten N. Allert Kinghmans. Grondpacht 5 cg. Gekocht van Wytske Freerx, laatst wd. van koopman Rinse Jetses Roorda, voor 1150 cg.


1691 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0342r van 18 jan 1691 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 12zuid_aCarel Visscherssteeg OZhuis
 
koperAlbert Alberts Potter, gehuwd metmr. pottenbakker125-00-00 CG
koperTrijntie Pytters
verpachter grondde Stad Harlingen1-00-00 CG
naastligger ten oostenhet huis genaamd de Grauwe Gans
naastligger ten zuidende stokerij van de erven van Cornelis Dirx
naastligger ten westenCarel Visscherssteeg
naastligger ten noordenSjoukie Jelles, gehuwd met
naastligger ten noordenAlbert Alberts Potter mr. pottenbakker
verkoperHendrick Baltes c.u.korendrager
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Albert Alberts, mr. pottenbakker x Trijntie Pytters koopt een woning oz. Carl Visschersteeg. Ten O. het huis 'de Grauwe Gans', ten W. die steeg, ten Z. de stokerij van erven Cornelis Dirx, ten N. de koper. Gekocht van Hendrick Baltus, koorndrager, voor 125 cg.


 


1713 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0199r van 20 aug 1713 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 12zuidBrouwersstraat WZ [staat: Brouwersgracht]huis
 
koperDirck Doeckes, gehuwd metassistent Admiraliteit in Friesland759-00-00 CG
koperCatharina Swart
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenBrouwersstraat [staat: Brouwersgracht en diept]
naastligger ten zuidensteeg, vrije eigen
naastligger ten zuidenAart Hendricks mr. schilder
naastligger ten westenJoost Auckes mr. metselaar
naastligger ten noordende erfgenamen van de huisinge van Allert Kirchman
verkoperJarig Jacobs, gehuwd metkoopman
verkoperAttie Teunis
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirck Doeckes [Folperda], assistent bij de Admiraliteit x Catharina Swart koopt huis Brouwersgracht. Ten O. de straat en diept, ten W. mr. metselaar Joost Auckes, ten Z. mr. schilder Aarnt Hendriks en een vrije eigen steeg, ten N. erven Albert Ruurds? Gekocht van Jarig Jacobs, voor zijn vrouw Attie Teunis.


1716 - reëelkohieradresgebruik
4-025Brouwersstraat 12huis
eigenaarJan Alles van den Bergh
gebruikerTake Cornelis
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
4-025Brouwersstraat 12huis
eigenaarAlbert Kirgmans erven
gebruikerTaecke Cornelis
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan12-6-1720


1720 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0086r van 10 nov 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 12noordBrouwersstraat WZ [staat: Brouwersgracht]huis
 
koperAbbe Rinses, gehuwd met830-00-00 CG
koperJelske Symens
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenBrouwersstraat [staat: Brouwersgracht]
naastligger ten zuidenDirk Doekes
naastligger ten westeneen kamer
naastligger ten noordensteeg waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten noordenburgerhopman Age Clasen
verkoperAaltie van de BerghLeeuwarden
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(noordelijke deel) Abbe Rinses x Jetske Symens koopt huis. Ten O. de gracht, ten W. een kamer, ten Z. Dirk Doekes, ten N. Age Clasen, hopman. Vrij in- en uitgang door een steeg ten N. Gekocht van Aeltie v.d. Bergh te Leeuwarden.


1726 - reëelkohieradresgebruik
4-025 Brouwersstraat 12huis
eigenaarAbbe Rinses
gebruikerAbbe Rinses
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-06-08 CG


 


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
4-025 Brouwersstraat 12
eigenaar
gebruiker


1736 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0117r van 15 apr 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 12zuid_aCarl Visscherssteeg OZhuis
 
koperJan Hendriks, gehuwd metbrouwer90-00-00 CG
koperYbeltie Jelles
verpachter grondde Stad Harlingen1-00-00 CG
huurderJacob Gerryts
naastligger ten zuidenSymon Jacobs
naastligger ten oostenFolperda predikant
naastligger ten noordenAlbert Jacobs
naastligger ten westenCarl Visscherssteeg
verkoperJocchum Jocchums voor zijn dochter, weduwnaar vanspinbaas
verkoperwijlen Ena Pyters


 


 


1742 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0226v van 4 mrt 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 12zuid_aCarl Visschersteeg OZkamer
 
koperJohannes Acama, gehuwd metapotheker117-10-00 CG
koperAdriana Kuik
verpachter grondde Stad Harlingen1-00-00 CG
naastligger ten oosten [staat: zuiden]ds. Duco Folperda
naastligger ten westende erfgenamen van vroedsman Pyter Hoytes Reidsma
naastligger ten westenCarl Visschersteeg [staat: steeg]
naastligger ten noordenAlbert Jacobs*
verkoperJan Hendriks, gehuwd metmr. brouwer
verkoperYbeltje Jelles
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Acama, apotheker x Adriana Kuik koopt een camer in de Carl Visschersteeg. Ten N. en O. Albert Ruurds?, ten W. erven vroedsman Pyter Hoytes Reidsma en die steeg, ten Z. ds. Duco Folperda. Gekocht van mr. brouwer Jan Hendriks x Ybeltje Jelles.


1743 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0300r van 21 apr 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 12zuidBrouwersstraat WZ [staat: Brouwersgracht]huis
 
koperJohannes Acama, gehuwd metapotheker1074-00-00 GG
koperAdriana Cuyk
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenBrouwersstraat [staat: Brouwersgracht]
naastligger ten zuidensteeg, vrije eigen
naastligger ten zuidende erfgenamen van vroedsman Reydsma
naastligger ten westenJohannes Acama c.u.
naastligger ten noordende erfgenamen van Abbe Rinses
verkoperDuco Folperda, erfgenaam en namenspredikantBirdaard
verkoperDirck Scheerhagen, erfgenamen van hun vader resp. bestevader
erflaterDirck Doeckes Folperda
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Acama, apotheker x Adriana Cuyk koopt huis. Ten O. de straat, ten W. de kopers, ten Z. erven vroedsman Reydsma, ten N. erven Abbe Rinses. Gekocht van erven Dirck Doeckes Folperda.


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
4-025 Brouwersstraat 12Freerk Pieters, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal00-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
4-025 Brouwersstraat 12huis
eigenaarAbbe Rinses erv.
gebruikerFreerk Pytters
huurwaarde32-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-16-06 CG


 


 


1754 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0158r van 1 sep 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 12zuidBrouwersstraat WZ [staat: Brouwersgracht] strekkend tot aan de Carl Visschersteeghuis met winkel
 
kopervroedsman Tjebbe Spannenburgh, gehuwd metmr. tinnegieter1400-00-00 CG
koperRinske Dirks Agema
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
toehaakeen zilveren lepel voor Hylkjen Pieters die bij de verkopers woonde
naastligger ten oostenBrouwersstraat WZ [staat: Brouwersgracht]
naastligger ten zuidenClaas Doedes
naastligger ten zuidensteeg, vrije eigen
naastligger ten westenCarl Visschersteeg
naastligger ten noordende erfgenamen van Abbe Rinses
verkoperJohannes Acama, gehuwd metapotheker
verkoperAdriana Kuik


1773 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0068v van 17 jan 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 12noordBrouwersstraat WZ [staat: Brouwersgracht]1/2 huis
 
kopermeerderjarige vrijster Antie Abbes Kuyper 338-00-00 GG
eigenaar van 1/2meerderjarige vrijster Antie Abbes Kuyper
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
huurderBeernd Ymkes en nog vier andere huisgezinne116-00-00 CG
naastligger ten oostenBrouwersstraat [staat: Brouwersgracht]
naastligger ten zuidenAlbert Doedes
naastligger ten westende weduwe van A. Noordga
naastligger ten noordensteeg
burgervaandrig Sicco Rienstra, als curator overprocureur postulant
verkoperwijlen Auke Janz Faber, gehuwd metkoopman
verkoperwijlen Hylkjen Abbes Kuiper
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(noordelijke deel) Antie Abbes Kuyper koopt een huis waarvan zij al 1/2 bezit, en door meerderen bewoond, wz. Brouwersgracht. Vrij in- en uitgang door een steeg ten N. Ten O. de straat, ten W. wd. A. Noordga, ten Z. Albert Doedes, ten N. de steeg. Gekocht van de curator over de verlaten boedel van Auke Janz Faber x Hylkjen Abbes Kuyper.


 


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0231r van 7 nov 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 12noordCarl Visschersteeg OZhuis
 
koperLaas Spannenburg koopman67-07-00 GG
huurderJacob Gerryts
naastligger ten oostenAntie Kuiper
naastligger ten zuidenLaas Spannenburg koopman
naastligger ten westenCarl Visschersteeg
naastligger ten noordende weduwe van Gerben Wassenaar
verkoper q.q.Laas Spannenburg, curatorkoopman
verkoper q.q.Coerd Duman, curatoren overkoopman
verkoperWillem Douwes Bakker, gehuwd met
verkoperRinske Alberts Noordga


1786 - reëelkohieradresgebruik
4-025 Brouwersstraat 12huis en stokerij
eigenaarhopman Spannenburg
gebruikerTomas de Haas
huurwaarde110-00-00 CG
aanslag huurwaarde18-12-10 CG
af: sint jacobi schatti7 10 0


 


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 274v van mrt 1788 (exacte ligging vrij zeker)
adressamenvatting
Brouwersstraat 12(noordelijke deel) Jouke Hendriks Olinjus en Ype Rodenhuis, mede-raden in de vroedschap, en Willem de Boer en Okke v.d. Stok, kopen een huis wz. Brouwersgracht. Ten O. die gracht, ten W. en Z. Laas Spannenburg, ten N. wd. Pieter Asmus. Het huis is in zessen verhuurd. Gekocht van Antje Abbes Kuiper, vryster, voor 1200 gg.


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0276v van 9 mrt 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 12Brouwersstraat WZ [staat: Brouwersgracht]huis
 
kopervroedsman Jouke Hendriks Olinjus 1200-00-00 GG
kopervroedsman Ype Roodenhuis
koperWillem de Boer koopman
koperOkke van der Stok koopman
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
huurder voorbenedendeelSweerus Willems c.u.50-00-00 GG
huurder achterbenedenkamerRinske Klaases 23-00-00 GG
huurder achterkeukenPieter Pieters 0-06-00 GG
huurder vooropkamerJielles Keimpes 0-08-00 GG
huurder achteropkamerAukje Reidhorst 20-00-00 GG
naastligger ten oostenBrouwersstraat [staat: Brouwersgracht]
naastligger ten zuidenL. Spannenburg
naastligger ten westenL. Spannenburg
naastligger ten noordende weduwe van P. Asmus
verkoperAukje Abbes Kuiper bejaarde vrijster
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBonifatius Oolgaard, hovenier x Dirkje Alberts koopt een tuin en zomerhuis nz. Kruisstraat. Ten O. en N. de heer Hibma, ten W. de koper en Pieter Klaazen, timmermansknegt, ten Z. die straat. Zie de voorwaarden. Gekocht van Menno Vink, burgemeester, voor 350 cg.


 


1794 - reëelkohieradresgebruik
4-025 Brouwersstraat 12huis
eigenaarTrijntje Oosterhout
gebruikerTrijntje Oosterhout
huurwaarde88-00-00 CG
aanslag huurwaarde16-00-00 CG
grondpacht04-00-00 CG
aanslag grondpacht01-00-00 CG
grondpacht aan de stad Harlingen


 


1805 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0170v van 15 sep 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 12Brouwersstraat WZ [staat: Brouwersgracht]1/4 huis
 
koperLaas Spannenburg koopman150-15-00 CG
eigenaar van 3/4oud burgemeester J. Olinjus
huurder benedenJohannes Harmens korendrager38-00-00 CG
naastligger ten westenLaas Spannenburg koopman
naastligger ten zuidenLaas Spannenburg koopman
naastligger ten noordenLaas Spannenburg koopman
naastligger ten oostenBrouwersstraat [staat: Brouwersgracht]
verkoperOkke van der Stok, gehuwd met
verkoperGeertje P. Scheltema
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(noordelijke deel) Laas Spannenburg koopt 1/4 huis, door diverse gezinnen bewoond, wz. Brouwersgracht, w. v. 3/4 in bezit is van oud-burgemeester Jouke Olinjus. Ten O. die straat, ten W., Z. en N. de koper. Gekocht van Okke v.d. Stok en Geertje P. Scheltema, voor 150 gg.


1806 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0267v van 16 nov 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 12Brouwersstraat WZ1/4 huis
 
koperschepen en lid gemeentebestuur Jouke Hendriks Olinjus 150-00-00 CG
koperlid gemeentebestuur Ype Roodenhuis
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
eigenaar van 1/4Laas Spannenburgkoopman
naastligger ten oostenBrouwersstraat
naastligger ten zuidenLaas Spannenburg
naastligger ten westenLaas Spannenburg
naastligger ten noordenLaas Spannenburg
verkoperGeeske Freerks de Groot, weduwe vanGrouw
verkoperwijlen Willem de Boer
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(noordelijke deel) Jouke Hendriks Olinjus, schepen en raadslid en Ype Roodenhuis, lid van het Gemeentebestuur, kopen samen 1/4 van een huis wz. Brouwersstraat, waarvan zij elk al 1/4, en Laas Spannenburg het andere 1/4 bezit. Ten O. de Brouwersgracht, ten W., Z en N. Laas Spannenburg. Het is bewoond door meerdere gezinnen. Gekocht van Geeske Freerks de Groot wv Willem de Boer te Grouw.


 


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0306v van 22 feb 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 12Brouwersstraat WZ3/4 huis
 
koperLaas T. Spannenburgh koopman500-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenBrouwersstraat
naastligger ten zuidenLaas T. Spannenburgh
naastligger ten westenLaas T. Spannenburgh
naastligger ten noordenLaas T. Spannenburgh
verkoperJ. H. Olinjus
verkoperY. Roodenhuis
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(noordelijke deel) Laas Spannenburg koopt 3/4 huis, w. v. hij al 1/4 bezit, wz. Brouwersstraat. Ten O. die straat, ten W., Z. en N. de koper. Het is bewoond door meerdere gezinnen. Gekocht van Jouke Olinjus en Ype Rodenhuis, voor 500 cg.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-027 Brouwersstraat 12L Spannenburg4-00-00 CG


1812 - bewonersadresnaamgegevens
F-033Brouwersstraat 12Laas Tjebbes Spannenburg... 1814. (GAH204); id. van wijk F-032; gebruiker Tjaardus Houtsma, koopman, 1814. (GAH204); id. van wijk F-033, pakhuis, 1814. (GAH204); gebruiker van wijk F-036; eigenaar is R. van Bergum erven, 1814. (GAH204); ... (alles)


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1544Brouwersstraat 12Sybrand Lazes SpannenburgHarlingenkoopmanpakhuis (112 m²)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1544F-033 (Brouwersgracht)Anna S. Spannenburg vrouw van J. van Hulstwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3556F-036 (Gedempte Brouwersgracht)Anna Sijbrands Spannenburg, vrouw van Jan van Hulstwoonhuis


1904 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstraat F 36J. & S. Wiarda5


1904 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstraat F 36Wm.H. Müller & Co.6


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4943Brouwersstraat 12 (F-036)fa. I. en S. Wiardawoonhuis


1905 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr. 12Wm.H. Müller & Co.6Hoofdkantoor, Cargadoors en expediteurs


1905 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
BrouwerstraatJac. Fontein5Cargadoor, Expediteur


1906 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr. 12Wm.H. Müller & Co.6Hoofdkantoor, Cargadoors en expediteurs


1906 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstraat 12I. & S. Wiarda5Cargadoors, Expediteurs en Import. van steenkolen


1910 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr. 12I. & S. Wiarda5Cargadoors, Expedit. en Import. van steenkolen


1910 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr. 12Wm.H. Müller & Co.6Hoofdkant., Cargadoors en expedit.


1913 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr. 12Wm.H. Müller & Co.6Hoofdkant., Cargadoors en expedit.


1913 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstraat 12I. & S. Wiarda5Cargadoors, Expedit. en Import. van steenkolen


1915 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstraat 12I. & S. Wiarda5Cargadoors, expeditie en import van steenkolen


1915 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstraat 12Wm.H. Müller & Co.6Hoofdkantoor, cargadoors en expediteurs


1917 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstraat 12I. & S. Wiarda5cargadoors, expeditie en import van steenkolen


1917 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstraat 12Wm.H. Müller & Co.6Hoofdkantoor, cargadoors en expediteurs


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Brouwersstraat 12 Folkert Wijmaboekhouder
vorige grondslagf. 3000
huidige grondslagf. 2700
Brouwersstraat 12 Gerrit van der Veldekleermakersknecht
vorige grondslagf. 500
huidige grondslagf. 600


1920 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr. 12I. & S. Wiarda5Cargadoors, Expedit. en Import. van steenkolen


1920 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr. 12Wm.H. Müller & Co.6Hoofdkant., Cargadoors en expedit.


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr. 12I. & S. Wiarda5Cargadoors, Expedit. en Import. van steenkolen


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr. 12Wm.H. Müller & Co.6Hoofdkant., Cargadoors en expedit.


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr. 12I. & S. Wiarda5Cargadoors, Exped. en Imp. v. steenkolen


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr. 12W.H. Müller & Co.6Hoofdkant., Cargad. en expedit.


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr. 12v.d. Wal, Eppinga155Schelpfabrik.


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr. 12I. & S. Wiarda5Cargadoors, Exped. en Imp. v. steenkolen


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr. 12W.H. Müller & Co.6Hoofdkant., Cargad. en expedit.


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr. 12v.d. Wal & Eppinga155Schelpkalkfabrik.


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr. 12I. & S. Wiarda5Cargadoors, Exped. en Imp. v. steenkolen


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr. 12W.H. Müller & Co.6Hoofdkant., Cargad. en expedit.


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr. 12v.d. Wal & Eppinga155Schelpkalkfabrik.


1925 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Brouwersstraat 12, HarlingenBrouwersstraat 12Wm.H. Müller & Co.expediteurs, cargadoors


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr. 12I. & S. Wiarda5Cargadoors, Exped. en Imp. v. steenkolen


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr. 12W.H. Müller & Co.6Hoofdkant., Cargad. en expedit.


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr. 12v.d. Wal & Eppinga155Schelpkalkfabrik.


1928 - adresboekadresnaamberoep
Brouwerstraat 12F.Eppingafabrikant


1931 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Brouwersstraat 12, HarlingenBrouwersstraat 12A.B. van der VeenCentraalhotel


1934 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Brouwersstraat 12, HarlingenBrouwersstraat 12I. & S. Wiardacargadoors & expediteurs, groothandel in steenkolen


1934 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Brouwersstraat 12, HarlingenBrouwersstraat 12Wm. H. Müller & Co.Mineralexpediteurs, cargadoors


1934 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Brouwersstraat 12, HarlingenBrouwersstraat 12 Centraalhotel


1935 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Brouwersstraat 12, HarlingenBrouwersstraat 12A.B. van der VeenCentraalhotel-pension, bondshotel a.n.w.b.


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwersstr. 12Hotel Centraal310Café-rest. annex lunchroom, A.B. v.d. Veen


1937 - kentekenadresnaam
B-23384
Brouwersstraat 12Piet Hein Doeksen


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr. 12Hotel Centraal674Café-rest. annex lunchroom, A.B. v.d. Veen


1948 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Brouwersstraat 12, HarlingenBrouwersstraat 12A.B. van der VeenCentraalhotel


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr.Hotel Café-Restaurant Centraal600P. Miedema


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr.Hotel Café-Rest. Centraal600A.B. v.d. Veen


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr.Hotel Café-Rest. Centraal600A.B. v.d. Veen


1954 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Brouwersstraat 12, HarlingenBrouwersstraat 12K. HommingaCentraalhotel


1954 - variaadresbronbericht
Brouwersstraat 12Oud Harlingen Magazine 1995jan: Hotel Centraal wordt onderhands verkocht aan K. Homminga


1962 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Brouwersstraat 12, HarlingenBrouwersstraat 12 Centraalhotel, café, restaurant


1965 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Brouwersstraat 12, HarlingenBrouwersstraat 12 Centraalhotel


1965 - adresboekadresnaam
Brouwersstraat 12K. (Klaas) Homminga


1972 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Brouwersstraat 12, HarlingenBrouwersstraat 12 Centraalhotel


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Sectie A nr. 4943Brouwersstraat 12gemeentelijk monument17 van 20ca. 1880


2004 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 4943Brouwersstraat 12
  terug