Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Brouwersstraat 12
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerBrouwersstraat 124-0274-0264-028(niet bekend)(niet bekend)


aangrenzende stegen
adresheeft
Brouwersstraat 12naamloze steeg ten zuiden


1597 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0035v van 13 mrt 1597 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 12zuidBrouwersstraat WZ [staat: Schritsen]245‑00‑00 gghuis
koperJan Janssen, gehuwd met
koperAeff IJsbrants
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenMaertyen koolster
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenJasper de Wael
verkoperClaes Hendricx
verkoperSyts Thoenis
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Janssen en Aeff IJsbrands. Huys op de Scritsen. Van Claes Hendrix en Syts Thoenis. Voor 245 gg.


1602 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0288r van 31 jan 1602 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 12zuidBrouwersstraat WZ [staat: Schritsen]162‑14‑00 gghuis
koperTialcke Syttes, gehuwd met
koperTeth Douwes
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenMaritgien koolster
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Frans Jans
naastligger ten noordenJaspar de Wael
verkoperJan Janssen, gehuwd met
verkoperTiets Jacobs
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTialcke Sytties x Teth Douwes kopen een huis op de Schritsen. Ten N. Jaspar de Wael


1603 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0362r van 22 mei 1603 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 12noord_achterBrouwersstraat WZ [staat: Schritsen achter Tialcke Sytses huis]200‑00‑00 gghuis
koperJaspert Roberts, gehuwd met
koperLijsbeth Claesses
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
verpachter gronduit het huis van Tialcke Sytses 2‑00‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenMaartgien Hendricx
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenRincke Hessels
verkoperDirck Claesen, gehuwd metmetselaar
verkoperAntke Fransses
verkoperGriet Jochems
verkoperGrietke Riencx, zwager en erfgenaam te Kollum
verkoperJan Franssen, zwager en erfgenaam te Franeker
verkoperAuck Sioerts absent sijnde, zwagers en erfgenamen van
erflaterwijlen Frans Jans, gehuwd met
erflaterwijlen Syouck Giecke


1614 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0210r van 27 mrt 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 12zuidBrouwersstraat WZ [staat: aan de WZ van het diept naar de Kimswerderpijp]555‑00‑00 gghuis met ledige plaats
koperJacob Tziercx, gehuwd met
koperReynscke Diercx
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
grondpacht verschuldigd aan dit perceeltwee kamers achter en ten westen2‑00‑00 cg
naastligger ten oostenBrouwersstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenClaes Claesen leertouwer
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenTzialcke Sytzes
verkoperGeert Janssen, gehuwd met
verkoperGaats Tettens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Tziercx x Reynscke Diercx kopen een huis met ledige plaats aan de westzijde van het diept naar de Kimswerderpijp toe strekkende. Ten Z. leertouwer Claes Claeses, ten N. Tzialcke Sytzes. Grondpacht 4 cg aan de Stad, waarentegen de proclamanten uit de twee kamers achter en ten westen van dit huis elk 1 cg krijgen. Gekocht van Geert Janssen x Gaats Tettens voor 555 gg.


1614 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0212v van 17 apr 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 12zuidBrouwersstraat WZ [staat: Schritsen WZ van de Kimswerdervaart]437‑00‑00 gghuis met de plaats erachter
koperburgervaandrig Andries Janssen
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
grondpacht verschuldigd aan dit perceeltwee achtergelegen kamers of plaatsen2‑00‑00 cg
naastligger ten oostenBrouwersstraat [staat: Schritsen]
naastligger ten zuidensteeg waarlangs vrije doorgang
naastligger ten zuidenClaes Claesen leertouwer
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenTyalcke Sytzes
verkoperMarrytye Augustinus, gesterkt met haar zoon
verkoperGerryt Henricx
verkoperMarrytye Augustinus, weduwe van
verkoperwijlen Hendrick Bernts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAndries Janssen, vaandrig, koopt een huis met de plaats daar achter, op de Schritsen aan de westzijde van de Kimswerdervaart. Ten Z. leertouwer Claes Claeses, ten N. Tyalcke Sytzes. Grondpacht 4 cg aan de Stad, waarentegen de proclamant uit de twee huisjes of steeden achter dit huis elk 1 cg krijgen. Deze beide achterliggers hebben vrije doorgang door de steeg ten zuiden van dit huis en vrije op- en afslag op de wal voor dit huis. Gekocht van Marrytye Augustinus wv Hendrick Bernts, gesterkt met haar zoon Gerryt Hendricx, voor 437 gg.


1614 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0216r van 8 mei 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 12zuidBrouwersstraat WZ [staat: Schritsen WZ van de Kimswerdervaart]470‑00‑00 gghuis met de plaats erachter
koperGeert Janssen, gehuwd met
koperGaats Tettens
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
grondpacht verschuldigd aan dit perceeltwee achtergelegen kamer of plaatsen2‑00‑00 cg
naastligger ten oostenBrouwersstraat [staat: Schritsen]
naastligger ten zuidenClaes Claesen leertouwer
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenTyalcke Sytses
verkoperburgervaandrig Andries Janssenpottenbakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGeert Janssen x Gaats Tettens kopen een huis en plaats van vier voeten daar achter, op de Schritsen aan de westzijde van de Kimswerdervaart. Ten Z. leertouwer Claes Claeses, ten N. Tyalcke Sytzes. Grondpacht 4 CG aan de Stad, waarentegen de proclamanten uit de twee huizen of steeden achter dit huis elk 1 cg krijgen. Gekocht van pottenbakker en vaandrig Andries Janssen voor 470 gg.


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0237v van 18 jun 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 12zuidBrouwersstraat WZ [staat: bij de kimswerderpijp WZ]350‑00‑00 gghuis met plaatsje daar achter
koperMelle Sytses, gehuwd met
koperBarber Floris
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
grondpacht verschuldigd aan dit perceelhet huis van Syts Lases1‑00‑00 cg
grondpacht verschuldigd aan dit perceelhet huis van Jouck Feddes1‑00‑00 cg
naastliggersteeg waarvan vrij medegebruik
naastligger ten oosten*Brouwersstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Claes Foppes
naastligger ten westen*Syts Lases
naastligger ten noordenTialcke Sytses
verkoperJacob Jansen, broeder van
verkoperDirck Jansen
verkoperGerryt Hayes, gehuwd met te Leeuwarden
verkoperAnna Jansen te Leeuwarden


1621 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0263v van 3 feb 1621 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 12noordBrouwersstraat WZ [staat: WZ van het diept naar de oude kimswerderpijp]410‑00‑00 gghuis
koperJan Jansen, gehuwd met
koperTrijncke Beerns
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 cg
protesteert vanwege een competentieFrans Jacobs de Fries
naastligger ten oosten*Brouwersstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenMelle Sytses
naastligger ten westen*de kamer van Lijsbeth Jaspers
naastligger ten noordensteeg waarvan mede eigendom
naastligger ten noordenDirck Willems
verkoperTyalcke Sytses, gehuwd met
verkoperAth Douues


1631 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0017v van 28 aug 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 12noordBrouwersstraat WZ [staat: bij de oude Kimswerderpijp]242‑00‑00 gg1/2 huis
kopermr. Sybrant Feyes, gehuwd metchirurgijn
koperMayke Jans
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 cg
naastligger ten oostenBrouwersstraat [moet vermeld]
naastligger ten zuidenMelle Sytses
naastligger ten westen*de kamer van Lijsbet Jaspers
naastligger ten noordensteeg
naastligger ten noordenDirck Willems de Wolff
verkoperJan Piers, gehuwd met
verkoperTrijntie Beerns


1632 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0049r van 25 feb 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 12zuid_achterCarl Visschersteeg OZ [staat: bij de Kimswerderpijp]200‑00‑00 ggkamer, loods, plaats(erachter)bak en medegebruik put
koperAert Cornelis te Franeker
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 cg
naastligger ten oostenMelle Sytses
naastligger ten zuidenTrijntie Metskes
naastligger ten westenCarl Visschersteeg [niet vermeld]
naastligger ten noordenLijsbeth Jaspars
verkoper q.q.Jan Melles
verkoper q.q.Floris Melles


1641 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0125r van 10 jan 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 12zuidBrouwersstraat WZ [staat: bij de oude Kimswerderpijp]506‑08‑00 gghuis en kamer erachter
koperChristiaen Christoffels, gehuwd met
koperEertie Dirx
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
grondpacht verschuldigd aan dit perceelAet Cornelis1‑00‑00 cg
naastligger ten oostenBrouwersstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten zuidenTrijntie
naastligger ten westende kamers van Aen Cornelis
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Trijn, weduwe van
naastligger ten noordenwijlen Jan Broers
verkoperde erfgenamen van wijlen Willem Karstes


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0102v van 21 jan 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 12zuid_achterBrouwersstraat WZ [staat: bij de Kimswerderpijp]225‑07‑00 ggkamer, loods en plaats
koper door niaarCristiaen Stoffels vrijgezel
geniaarde koperClaes Claessen vrijgezelbakker
naastligger ten oostenCristiaen Stoffels
naastligger ten zuidende (geniaarde) koper Claes Claessen vrijgezelbakker
naastligger ten westenBrouwersstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Joost rogmeter
verkoperWopke Sioerds voor zich en q.q.schoenmaker te Franeker


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0110v van 11 feb 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 12noord_achterKimswerderpijp in de steeg ten zuiden van het hofje van Maycke Fockes, bij de365‑00‑00 ggkamer, loods en plaatsje
koperJan Gerrits, gehuwd met
koperTrijn Jans
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 cg
naastligger ten oostende loods van Sibrant Feyes
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenCarl Visschersteeg [niet vermeld]
naastligger ten noordenhet hofje van Maycke Dirckx*, weduwe van
naastligger ten noordenwijlen Focke Fockes*
verkoperWaling Tiaerts
verkoperWopke Wytses


1646 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0236r van 29 nov 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 12noordKimswerderpijp strekkende van voren de straat tot aan de kamer van Jan Gerryts, bij de oude684‑00‑00 gghuis
koper door niaarMayke Dirckx, weduwe van
koper door niaarwijlen Foecke Fockes
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 cg
geniaarde koperburgervaandrig Tymen Dirckx c.u.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenCrystiaen Christoffels* bakker
naastligger ten westenJan Gerryts turfdrager
naastligger ten noordende niaarnemerse Mayke Dirckx
verkopermr. Sybrand Feyes c.u.chirurgijn


1647 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0243r van 17 jan 1647 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 12noordBrouwersstraat WZ [staat: bij de oude Kimswerder Pijp]684‑00‑00 gghuis
koperMaycke Dircks, weduwe van
koperwijlen Focke Fockes
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 cg
naastligger ten oostenBrouwersstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenChristiaen Christoffels bakker
naastligger ten westenJan Gerrits turfdrager
naastligger ten noordende koperse Maycke Dircks
verkoperSybrand Feyesmr. chirurgijn


1656 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0097r van 13 dec 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 12noordBrouwersstraat WZ [staat: bij de oude Kimswerderpijp]00‑00‑00 cghuis
koperFreerck Jansen c.u.timmerman
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 cg
teruggetrokken niaarnemer ratione sanguinisMartien Jans moeder van kindskinderen van de verkoperse, gehuwd met
teruggetrokken niaarnemer ratione sanguinisFocke Jacobs Haspelman
teruggetrokken niaarnemer ratione sanguinisMartien Jans voor haar kinderen, eerder weduwe van
teruggetrokken niaarnemer ratione sanguiniswijlen Dirck Fockes, gehuwd met
naastligger ten oostenBrouwersstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenCristiaen Cristoffels
naastligger ten westenJan Gerryts
naastligger ten noordensteeg waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten noordende verkoperse Maycke Dircx
verkoperMaycke Dircx, weduwe van
verkoperwijlen Focke Fockes


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0110r van 30 jun 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 12noord_achterBrouwersstraat WZ [staat: bij de Kimswerderpijp]345‑00‑00 cghuis en loods met een bleekveld
koper door niaarFreerck Jansen mr. timmerman
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 cg
geniaarde koperTrijntie Sybbrens, weduwe van
geniaarde koperwijlen Pybe Alewijn
huurderde weduwe van wijlen Jan Gerryts
naastligger ten oostenFreerck Jansen* timmerman
naastligger ten zuidenJan bakker
naastligger ten westende kamer van Caerle Feiskers
naastligger ten noordenMayke Dircks*, weduwe van
naastligger ten noordenwijlen Focke Fockes*
verkoperIbel Fockes c.s.


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0147v van 2 feb 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 12zuidBrouwersstraat WZ [staat: Brouwersgracht]750‑00‑00 gghuis
koperTake Takes c.u.
verpachter grondN. N. 4‑00‑00 cg
naastligger ten oostenBrouwersstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenClaes Claessens
naastligger ten westenhet achterhuis
naastligger ten noordenFreerck Jansen timmerman
verkoperDirck Christiaens c.u.


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0163r van 10 mei 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 12zuid_achterBrouwersstraat WZ achter het huis en kamer van Fecke Freercks [staat: bij de Kimswerderpijp]165‑00‑00 ggkamer, loods, plaats, put en bak en het medegebruik van de steeg
koperFedde Louws mr. glasmaker
koperWybe Jansen
koperHarmen Jansen
verpachter grondDirck Christiaens 1‑00‑00 cg
huurderHille Cruissebroer
naastliggersteeg waarvan medegebruik
naastligger ten oosten*huis en kamer gekocht door Fecke Freercks c.u.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperDirck Christiaens c.u.


1674 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0150r van 26 apr 1674 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 12zuid_achterBrouwersstraat WZ [staat: bij de Kimswerderpijp aan de westkant van het diept, achter het huis en de kamer gekocht door Taecke Taeckes]60‑00‑00 cg[1/3] kamer, loods, plaats, put en bak
koperHarmen Jansen mr. bakker
eigenaar van 1/3Harmen Jansenmr. bakker
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenCarl Visschersteeg [niet vermeld]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperFedde Louwsmr. glasmaker


1674 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0151v van 3 mei 1674 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 12zuid_achterBrouwersstraat WZ [staat: Brouwersgracht] achter het door de kopers bewoonde huis128‑16‑00 ggkamer
koperTake Takes, gehuwd metbombazijnwever
koperHendrikjen Daniels
verpachter grondde stad Harlingen1‑08‑00 cg
naastligger ten oostenhet huis van Take Takes, gehuwd met
naastligger ten oostenHendrikjen Daniels
naastligger ten zuidenJan Coenes bakker
naastligger ten westenCarl Visschersteeg [niet vermeld]
naastligger ten noordenFreeck Jansen timmerman
verkoperWybe Sickes
verkoperHarmen Jansenbakker


1674 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0153r van 5 jul 1674 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 12zuid_achterBrouwersstraat WZ [staat: bij de Kimswerderpijp]12‑00‑00 gggrondpacht van 1-00-00 cg
koperJoucke Hoytes Beyma
eigenaar perceelgrondpacht uit een kamer, loods en plaats achter het pas gekochte huis van Fecke Freerx1‑00‑00 cg
eerdere eigenaareerder in bezit van Fedde Louws c.s.glasmaker
verkoperDirck Christiaensmr. schoenmaker


1685 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0067r van 18 jan 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 12zuidBrouwersstraat WZ [staat: Brouwersgracht]1245‑00‑00 cghuis en tuin alwaar de Grauwe Gans vooraan de gevel is uitgehangen
koperWytske Freerx, weduwe vande Grauwe Gans
koperwijlen Rinse Jetses koopman
verpachter grondde stad Harlingen5‑00‑00 cg
naastligger ten oostenBrouwersstraat [staat: Brouwersgracht]
naastligger ten zuidenJan Coenes mr. bakker
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenAnthony Anthony mr. kleermaker
verkoperAentie Taekes, gehuwd met
verkoperJacob Sytsesmr. kuiper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWytske Freerx x Rinse Jetses koopt huis met tuin, alwaer de grauwe gans vooraen de gevel is uythangende. Ten O. de Brouwersgracht, ten W.?, ten Z. mr. bakker Jan Coenes, ten N. mr. kleermaker Anthony. Gekocht van Antie Taekes x mr. kuiper Jacob Sytses.


1685 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0080v van 8 feb 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 12noord_achterCarl Visschersteeg OZ [staat: kale visscherssteeg]20‑19‑00 ggkamer
koperAlbert Alberts
koperFrancois van Buren
verpachter grondN. N. 1‑00‑00 cg
huurderMargriet Pytters
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenHendrik Baltes zakkendrager
naastligger ten westenCarl Visschersteeg [niet vermeld]
naastligger ten noordenPytter Jacobs bootsgezel
verkoper q.q.de heer Francois van Burum, namensraad Hof van Friesland
verkoperde crediteuren van Jarig Clasen c.u. te Holwerd ?
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Wijngaarden, niet te vinden, maar staat wel in de index.


1687 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0013ra van 11 dec 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 12noordBrousersstraat WZ [staat: Brouwersgracht tussen de twee bruggen en de Kimswerderpijp]830‑07‑00 cghuis met vrije in- en uitgang in de steeg ten noorden
koperReyner Claesen Fontein koopman
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
naastligger ten oostenBrouwersstraat [staat: diept]
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Rinse Jetses
naastligger ten westenAlbert Alberts mr. pottenbakker
naastligger ten noordensteeg waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten noordenAge Claessen mr. kistmaker
verkoper q.q.ds. Fredericus Butterwegh, curator overpredikant
verkoperJeltie Anthonii, kind en erfgenaam
verkoper q.q.de Doopsgezinde Gemeente (verenigde waterlandse) Wytse Pybes van Tallum, gelastigde
verkoper q.q.Reyner Claesen Fontein, gelastigden vankoopman
verkoper q.q.de Doopsgezinde Gemeente (verenigde Waterlandse), alimentatores van
verkoperSchelte Anthonii, kind en erfgenaam
verkoperRinske Anthonii, kind en erfgenaam
verkoperJeltie Anthonii, kind en erfgenaam
verkoper q.q.Pyter Bruyns, oom en curatormr. metselaar
verkoper q.q.Cornelis Scheltes, ooms van en curatoren overhoutmolenaar te om zuid van Harlingen
verkoperGoickjen Anthonii, kinderen en erfgenamen van
erflaterwijlen Anthonius Anthonii, gehuwd metmr. kleermaker
erflaterwijlen Sjoerdtie Scheltes


1689 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0272v van 20 jan 1689 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 12zuidBrouwersstraat WZ [staat: Brouwersgracht]1150‑00‑00 cghuis en tuin alwaer de Grauwe Gans is uythangende
koperJancke Gerrits, weduwe vande Grauwe Gans
koperwijlen Teunis Foppes
verpachter grondde stad Harlingen5‑00‑00 cg
naastligger ten oostenBrouwersstraat [staat: Brouwersgracht]
naastligger ten zuidensteeg overbouwd op ribben, eigen vrije
naastligger ten zuidenJan Coenis mr. bakker
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenhet huis van Allert Kirghmans
verkoperWytske Freerx, weduwe van
verkoperwijlen Rinse Jetses Roordakoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJancke Gerrits wv Teunis Foppes, koopt een huis en tuintje op de Brouwersgracht alwaer de grauwe gans is uythangende. Ten O. straat en diept, ten Z. mr. bakker Jan Coenes en een eigen steeg die ten dele overbouwd is op ribben 'welke schieten in de huysinge ten suyden', ten N. Allert Kinghmans. Grondpacht 5 cg. Gekocht van Wytske Freerx, laatst wd. van koopman Rinse Jetses Roorda, voor 1150 cg.


1691 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0342r van 18 jan 1691 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 12zuid_achterCarel Visscherssteeg OZ125‑00‑00 cghuis
koperAlbert Alberts Potter, gehuwd metmr. pottenbakker
koperTrijntie Pytters
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 cg
naastligger ten oostenhet huis genaamd de Grauwe Gans de Grauwe Gans
naastligger ten zuidende stokerij van de erfgenamen van wijlen Cornelis Dirx
naastligger ten westenCarel Visscherssteeg
naastligger ten noordenSjoukie Jelles, gehuwd met
naastligger ten noordenAlbert Alberts Potter mr. pottenbakker
verkoperHendrick Baltes c.u.korendrager
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Albert Alberts, mr. pottenbakker x Trijntie Pytters koopt een woning oz. Carl Visschersteeg. Ten O. het huis 'de Grauwe Gans', ten W. die steeg, ten Z. de stokerij van erven Cornelis Dirx, ten N. de koper. Gekocht van Hendrick Baltus, koorndrager, voor 125 cg.


1713 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0199r van 20 aug 1713 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 12zuidBrouwersstraat WZ [staat: Brouwersgracht]759‑00‑00 cghuis
koperDirck Doeckes, gehuwd metassistent Admiraliteit in Friesland
koperCatharina Swart
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
naastligger ten oostenBrouwersstraat [staat: Brouwersgracht en diept]
naastligger ten zuidensteeg, vrije eigen
naastligger ten zuidenAart Hendricks mr. schilder
naastligger ten westenJoost Auckes mr. metselaar
naastligger ten noordenhet huis van de erfgenamen van wijlen Allert Kirchman
verkoperJarig Jacobs, gehuwd metkoopman
verkoperAttie Teunis
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirck Doeckes [Folperda], assistent bij de Admiraliteit x Catharina Swart koopt huis Brouwersgracht. Ten O. de straat en diept, ten W. mr. metselaar Joost Auckes, ten Z. mr. schilder Aarnt Hendriks en een vrije eigen steeg, ten N. erven Albert Ruurds? Gekocht van Jarig Jacobs, voor zijn vrouw Attie Teunis.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-027 , folio 66Brouwersstraat 12huis
eigenaarDirk Doekes
gebruikerDirk Doekes
huurwaarde totaal24‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑16‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-027 , folio 42rBrouwersstraat 12huis
eigenaarDirk Doeckes
gebruikerDirk Doeckes
huurwaarde totaal24‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑16‑00 cg
aansl. huurw. voldaan16‑5‑1720


1720 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0086r van 10 nov 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 12noordBrouwersstraat WZ [staat: Brouwersgracht]830‑00‑00 cghuis
koperAbbe Rinses, gehuwd met
koperJelske Symens
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
naastligger ten oostenBrouwersstraat [staat: Brouwersgracht]
naastligger ten zuidenDirk Doekes
naastligger ten westeneen kamer
naastligger ten noordensteeg waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten noordenburgerhopman Age Clasen
verkoperAaltie van de Bergh te Leeuwarden
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(noordelijke deel) Abbe Rinses x Jetske Symens koopt huis. Ten O. de gracht, ten W. een kamer, ten Z. Dirk Doekes, ten N. Age Clasen, hopman. Vrij in- en uitgang door een steeg ten N. Gekocht van Aeltie v.d. Bergh te Leeuwarden.


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-027 , folio 42vBrouwersstraat 12huis
eigenaarDirk Doekes
gebruikerDirk Doekes
huurwaarde totaal24‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑00‑00 cg


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0383r van 14 jan 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 12zuid_achterCarl Visschersteeg OZ27‑03‑08 gg1/2 woning
koperSicke Janzen, gehuwd met
koperDieuke Joosten
eigenaar van 1/2Sicke Janzen, gehuwd met
eigenaar van 1/2Dieuke Joosten
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 cg
huurderJochum Jochums c.u.spinbaas
naastligger ten oostenhet huis genaamd de Grauwe Gans de Grauwe Gans
naastligger ten zuidenburgerhopman Cornelis Cuperus
naastligger ten westenCarl Visschersteeg
naastligger ten noordenAlbert Roelofs c.u.
verkoperJan Janzen, gehuwd metglasmaker te Makkum
verkoperSyntje Joosten te Makkum


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0004v van 1 apr 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 12zuid_achterCarl Visschersteeg OZ88‑00‑00 cgwoning
koperJochem Jochums, gehuwd metspinbaas
koperEna Pyters
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 cg
huurderJochem Jochums 11‑00‑00 cg
naastligger ten oostenDirk Doekes
naastligger ten zuidenTjeerd Pyters c.s.
naastligger ten westenCarl Visschersteeg
naastligger ten noordenAlbert Roelofs
verkoperSicke Jansen, gehuwd met
verkoperDieuke Joosten


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-026 , folio 42vBrouwersstraat 12huis
eigenaarDirk Doekes erven
gebruikerJan Ripers
huurwaarde totaal27‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑10‑00 cg
opmerking[vermeld als 4-027]


1736 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0117r van 15 apr 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 12zuid_achterCarl Visscherssteeg OZ90‑00‑00 cghuis
koperJan Hendriks, gehuwd metbrouwer
koperYbeltie Jelles
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 cg
huurderJacob Gerryts
naastligger ten zuidenSymon Jacobs
naastligger ten oostenFolperda predikant
naastligger ten noordenAlbert Jacobs
naastligger ten westenCarl Visscherssteeg
verkoperJocchum Jocchums voor zijn dochter, weduwnaar vanspinbaas
verkoperwijlen Ena Pyters


1742 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0226v van 4 mrt 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 12zuid_achterCarl Visschersteeg OZ117‑10‑00 cgkamer
koperJohannes Acama, gehuwd metapotheker
koperAdriana Kuik
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 cg
naastligger ten oosten [staat: zuiden]ds. Duco Folperda
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen vroedsman Pyter Hoytes Reidsma
naastligger ten westenCarl Visschersteeg [staat: steeg]
naastligger ten noordenAlbert Jacobs*
verkoperJan Hendriks, gehuwd metmr. brouwer
verkoperYbeltje Jelles
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Acama, apotheker x Adriana Kuik koopt een camer in de Carl Visschersteeg. Ten N. en O. Albert Ruurds?, ten W. erven vroedsman Pyter Hoytes Reidsma en die steeg, ten Z. ds. Duco Folperda. Gekocht van mr. brouwer Jan Hendriks x Ybeltje Jelles.


1743 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0300r van 21 apr 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 12zuidBrouwersstraat WZ [staat: Brouwersgracht]1074‑00‑00 gghuis
koperJohannes Acama, gehuwd metapotheker
koperAdriana Cuyk
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
naastligger ten oostenBrouwersstraat [staat: Brouwersgracht]
naastligger ten zuidensteeg, vrije eigen
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen vroedsman Reydsma
naastligger ten westenJohannes Acama c.u.
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Abbe Rinses
verkoperDuco Folperda, erfgenaam en namenspredikant te Birdaard
verkoperDirck Scheerhagen, erfgenamen van hun vader resp. bestevader
erflaterwijlen Dirck Doeckes Folperda
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Acama, apotheker x Adriana Cuyk koopt huis. Ten O. de straat, ten W. de kopers, ten Z. erven vroedsman Reydsma, ten N. erven Abbe Rinses. Gekocht van erven Dirck Doeckes Folperda.


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
4-026Brouwersstraat 12Johannes Acama, bestaande uit 2 personen10‑00‑00 cg02‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-026 , folio 42vBrouwersstraat 12huis
eigenaarJohannes Acama
gebruikerJohannes Acama
huurwaarde totaal62‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde11‑05‑06 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
4-026, fol. 58vBrouwersstraat 12Johannes Acoma cum uxore, bestaande uit 2 volwassenen en geen kinderenapothecarius25:0:00 cg4:3:00 cgbestaet maetigh wel


1754 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0158r van 1 sep 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 12zuidBrouwersstraat WZ [staat: Brouwersgracht] strekkend tot aan de Carl Visschersteeg1400‑00‑00 cghuis met tuin daarachter
kopervroedsman Tjebbe Spannenburgh, gehuwd metmr. tingieter
koperRinske Dirks Agema
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
toehaakeen zilveren lepel voor de bij de verkopers wonende Hylkjen Pieters
naastligger ten oostenBrouwersstraat WZ [staat: Brouwersgracht]
naastligger ten zuidensteeg, vrije eigen
naastligger ten zuidenClaas Doedes
naastligger ten westenCarl Visschersteeg
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Abbe Rinses
verkoperJohannes Acama, gehuwd metapotheker
verkoperAdriana Kuik


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-026 , folio 43rBrouwersstraat 12huis
eigenaarTjebbe Spannenburg
gebruikerTjebbe Spannenburg
huurwaarde totaal62‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde11‑05‑06 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-026 , folio 43rBrouwersstraat 12huis
eigenaarTjebbe Spannenburg wed.
gebruikerTjebbe Spannenburg wed.
huurwaarde totaal62‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde11‑05‑06 cg


1773 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0068v van 17 jan 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 12noordBrouwersstraat WZ [staat: Brouwersgracht]338‑00‑00 gg1/2 huis
kopermeerderjarige vrijster Antie Abbes Kuyper
eigenaar van 1/2meerderjarige vrijster Antie Abbes Kuyper
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
huurderBeernd Ymkes en nog vier andere huisgezinnen116‑00‑00 cg
naastligger ten oostenBrouwersstraat [staat: Brouwersgracht]
naastligger ten zuidenAlbert Doedes
naastligger ten westende weduwe van wijlen A. Noordga
naastligger ten noordensteeg
verkoper q.q.burgervaandrig Sicco Rienstra, curator overprocureur postulant
verkoperwijlen Auke Janz Faber, gehuwd metkoopman
verkoperwijlen Hylkjen Abbes Kuiper
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(noordelijke deel) Antie Abbes Kuyper koopt een huis waarvan zij al 1/2 bezit, en door meerderen bewoond, wz. Brouwersgracht. Vrij in- en uitgang door een steeg ten N. Ten O. de straat, ten W. wd. A. Noordga, ten Z. Albert Doedes, ten N. de steeg. Gekocht van de curator over de verlaten boedel van Auke Janz Faber x Hylkjen Abbes Kuyper.


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-028 , folio 78rBrouwersstraat 12huis
eigenaarL. Spannenburg
gebruikerL. Spannenburg
huurwaarde60‑00‑00 cg
af: lasten03‑10‑00 cg
huurwaarde totaal56‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑05‑06 cg


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0231r van 7 nov 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 12noordCarl Visschersteeg OZ67‑07‑00 gghuis
koperLaas Spannenburg koopman
huurderJacob Gerryts
naastligger ten oostenAntie Kuiper
naastligger ten zuidenLaas Spannenburg koopman
naastligger ten westenCarl Visschersteeg
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Gerben Wassenaar
verkoper q.q.Laas Spannenburg, curatorkoopman
verkoper q.q.Coerd Duman, curatoren overkoopman
verkoperWillem Douwes Bakker, gehuwd met
verkoperRinske Alberts Noordga


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-028 , folio 78rBrouwersstraat 12huis
eigenaarLaas Spannenburg
gebruikerLaas Spannenburg
huurwaarde totaal50‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑01‑12 cg


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0276v van 9 mrt 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 12noordBrouwersstraat WZ [staat: Brouwersgracht]1200‑00‑00 gghuis
kopervroedsman Jouke Hendriks Olinjus
kopervroedsman Ype Roodenhuis
koperWillem de Boer koopman
koperOkke van der Stok koopman
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
huurder voorbenedendeelSweerus Willems c.u.50‑00‑00 gg
huurder achterbenedenkamerRinske Klaases 23‑00‑00 gg
huurder achterkeukenPieter Pieters 0‑06‑00 gg
huurder vooropkamerJielles Keimpes 0‑08‑00 gg
huurder achteropkamerAukje Reidhorst 20‑00‑00 gg
naastligger ten oostenBrouwersstraat [staat: Brouwersgracht]
naastligger ten zuidenL. Spannenburg
naastligger ten westenL. Spannenburg
naastligger ten noordende weduwe van wijlen P. Asmus
verkoperAukje Abbes Kuiper bejaarde vrijster
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(noordelijke deel) Jouke Hendriks Olinjus en Ype Rodenhuis, mede-raden in de vroedschap, en Willem de Boer en Okke v.d. Stok, kopen een huis wz. Brouwersgracht. Ten O. die gracht, ten W. en Z. Laas Spannenburg, ten N. wd. Pieter Asmus. Het huis is in zessen verhuurd. Gekocht van Antje Abbes Kuiper, vryster, voor 1200 gg.


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-028 , folio 78rBrouwersstraat 12huis
eigenaarLaas Spannenburg
gebruikerLaas Spannenburg
huurwaarde totaal50‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑01‑12 cg


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
4-026, pag. 52Brouwersstraat 12L. Spannenburg


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0170v van 15 sep 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 12Brouwersstraat WZ [staat: Brouwersgracht]150‑15‑00 cg1/4 huis
koperLaas Spannenburg koopman
eigenaar van 3/4oud burgemeester J. Olinjus
huurder benedenJohannes Harmens korendrager38‑00‑00 cg
naastligger ten westenLaas Spannenburg koopman
naastligger ten zuidenLaas Spannenburg koopman
naastligger ten noordenLaas Spannenburg koopman
naastligger ten oostenBrouwersstraat [staat: Brouwersgracht]
verkoperOkke van der Stok, gehuwd met
verkoperGeertje P. Scheltema
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(noordelijke deel) Laas Spannenburg koopt 1/4 huis, door diverse gezinnen bewoond, wz. Brouwersgracht, w. v. 3/4 in bezit is van oud-burgemeester Jouke Olinjus. Ten O. die straat, ten W., Z. en N. de koper. Gekocht van Okke v.d. Stok en Geertje P. Scheltema, voor 150 gg.


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0267v van 16 nov 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 12Brouwersstraat WZ150‑00‑00 cg1/4 huis
koperschepen en lid gemeentebestuur Jouke Hendriks Olinjus
koperlid gemeentebestuur Ype Roodenhuis
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
eigenaar van 1/4Laas Spannenburgkoopman
naastligger ten oostenBrouwersstraat
naastligger ten zuidenLaas Spannenburg
naastligger ten westenLaas Spannenburg
naastligger ten noordenLaas Spannenburg
verkoperGeeske Freerks de Groot, weduwe van te Grouw
verkoperwijlen Willem de Boer
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(noordelijke deel) Jouke Hendriks Olinjus, schepen en raadslid en Ype Roodenhuis, lid van het Gemeentebestuur, kopen samen 1/4 van een huis wz. Brouwersstraat, waarvan zij elk al 1/4, en Laas Spannenburg het andere 1/4 bezit. Ten O. de Brouwersgracht, ten W., Z en N. Laas Spannenburg. Het is bewoond door meerdere gezinnen. Gekocht van Geeske Freerks de Groot wv Willem de Boer te Grouw.


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0306v van 22 feb 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 12Brouwersstraat WZ500‑00‑00 cg3/4 huis
koperLaas T. Spannenburgh koopman
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
naastligger ten oostenBrouwersstraat
naastligger ten zuidenLaas T. Spannenburgh
naastligger ten westenLaas T. Spannenburgh
naastligger ten noordenLaas T. Spannenburgh
verkoperJ. H. Olinjus
verkoperY. Roodenhuis
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(noordelijke deel) Laas Spannenburg koopt 3/4 huis, w. v. hij al 1/4 bezit, wz. Brouwersstraat. Ten O. die straat, ten W., Z. en N. de koper. Het is bewoond door meerdere gezinnen. Gekocht van Jouke Olinjus en Ype Rodenhuis, voor 500 cg.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
4-028 , pag. 76Brouwersstraat 12L. Spannenburg 4‑00‑00 cg


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1545Brouwersstraat 12Sybrand Spannenburg koopmanHarlingenhuis en tuin (119 m²)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1545Brouwersgracht F-032W. Houtsma woonhuis


1904 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstraat F 36J. & S. Wiarda5
Brouwerstraat F 36Wm.H. Müller & Co.6


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4943Brouwersstraat 12 (F-036)fa. I. en S. Wiardawoonhuis


1905 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
BrouwerstraatJac. Fontein5Cargadoor, Expediteur
Brouwerstr. 12Wm.H. Müller & Co.6Hoofdkantoor, Cargadoors en expediteurs


1906 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstraat 12I. & S. Wiarda5Cargadoors, Expediteurs en Import. van steenkolen
Brouwerstr. 12Wm.H. Müller & Co.6Hoofdkantoor, Cargadoors en expediteurs


1910 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr. 12I. & S. Wiarda5Cargadoors, Expedit. en Import. van steenkolen
Brouwerstr. 12Wm.H. Müller & Co.6Hoofdkant., Cargadoors en expedit.


1913 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstraat 12I. & S. Wiarda5Cargadoors, Expedit. en Import. van steenkolen
Brouwerstr. 12Wm.H. Müller & Co.6Hoofdkant., Cargadoors en expedit.


1915 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstraat 12I. & S. Wiarda5Cargadoors, expeditie en import van steenkolen
Brouwerstraat 12Wm.H. Müller & Co.6Hoofdkantoor, cargadoors en expediteurs


1917 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstraat 12I. & S. Wiarda5cargadoors, expeditie en import van steenkolen
Brouwerstraat 12Wm.H. Müller & Co.6Hoofdkantoor, cargadoors en expediteurs


1920 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr. 12I. & S. Wiarda5Cargadoors, Expedit. en Import. van steenkolen
Brouwerstr. 12Wm.H. Müller & Co.6Hoofdkant., Cargadoors en expedit.


1921 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr. 12I. & S. Wiarda5Cargadoors, Expedit. en Import. van steenkolen
Brouwerstr. 12Wm.H. Müller & Co.6Hoofdkant., Cargadoors en expedit.


1922 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr. 12I. & S. Wiarda5Cargadoors, Exped. en Imp. v. steenkolen
Brouwerstr. 12W.H. Müller & Co.6Hoofdkant., Cargad. en expedit.
Brouwerstr. 12v.d. Wal, Eppinga155Schelpfabrik.


1923 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr. 12I. & S. Wiarda5Cargadoors, Exped. en Imp. v. steenkolen
Brouwerstr. 12W.H. Müller & Co.6Hoofdkant., Cargad. en expedit.
Brouwerstr. 12v.d. Wal & Eppinga155Schelpkalkfabrik.


1924 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr. 12I. & S. Wiarda5Cargadoors, Exped. en Imp. v. steenkolen
Brouwerstr. 12W.H. Müller & Co.6Hoofdkant., Cargad. en expedit.
Brouwerstr. 12v.d. Wal & Eppinga155Schelpkalkfabrik.


1925 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr. 12I. & S. Wiarda5Cargadoors, Exped. en Imp. v. steenkolen
Brouwerstr. 12W.H. Müller & Co.6Hoofdkant., Cargad. en expedit.
Brouwerstr. 12v.d. Wal & Eppinga155Schelpkalkfabrik.


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Brouwerstraat 12F. Eppingafabrikant


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwersstr. 12Hotel Centraal310Café-rest. annex lunchroom, A.B. v.d. Veen


1937 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-23384
Brouwersstraat 12Piet Hein Doeksen


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr. 12Hotel Centraal674Café-rest. annex lunchroom, A.B. v.d. Veen


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr.Hotel Café-Restaurant Centraal600P. Miedema


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr.Hotel Café-Rest. Centraal600A.B. v.d. Veen


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr.Hotel Café-Rest. Centraal600A.B. v.d. Veen


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Brouwersstraat 12K. (Klaas) Homminga


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Sectie A nr. 4943Brouwersstraat 12gemeentelijk monument17 van 20ca. 1880


2004 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 4943Brouwersstraat 12


2023
0.12315392494202


  terug