Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Brouwersstraat 26
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Brouwersstraat 26 4-034 4-035 F-025 F-029


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Brouwersstraat 26, Harlingen
Naastliggers vanBrouwersstraat 26
ten oostende Brouwersstraat
ten zuidenBrouwersstraat 28
ten westenZuiderhaven 79
ten noordenBrouwersstraat 24


1656 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0265v van 20 dec 1656 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 28, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenYbeltie Broers


1657 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0104v van 3 jan 1657 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 28, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenYebeltie Broers


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0016ra van 27 jan 1667 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 26Brouwersstraat WZ [staat: bij de kimswerderpijp]huis, keuken en kaarsenmakerij, plaats en een vrije steeg
 
koperN. N. 925-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen4-00-00 CG
huurderMeye Lolckes 100-00-00 CG
naastligger ten oostenBrouwersstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenJarich Minnema
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenJan Hansen brouwer
verkoperN. N.


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0021ra van 3 nov 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 26Brouwersstraat WZ [staat: bij de kimswerderpijp]huis
 
koperN. N. 0-00-00 CG
huurderMeye Lolckes kleermaker100-00-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenIppe Juckema bode Admiraliteit in Friesland
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenJan Hansen brouwer
verkoper q.q.Olphardus Belida, curator overrector van de Latijnse school
verkoper van 1/2de kinderen van wijlen Jan Heeres Sibersma, gehuwd met
verkoper van 1/2Imcke Belida
verkoper van 1/2Hiltie Rombarti voor haar dochter, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Thomas Heeres Sybersma
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(decreet) Wordt geveild ten verzoeke van (de curatoren over) Marike Doedes en molenaar Symen Douwes als man en voogd van Hylkjen Doedes, als erfgenamen van Doede Piers, een huis nz. Lanen waaruit Doede Piers is versturven. Ten O. wd. Gerloff Fransen, ten W. erven Aart Joannis en een steeg waarin uit- en ingang, ten N. een armekamer. Geen grondpacht. Gekocht door Symon Reins, voor 1000 GG 5 st.


1671 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0035r van 22 jan 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 26Brouwersstraat WZ [staat: brouwersgracht]huis
 
koperDouwe Hilles c.u.grootschipper1100-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenBrouwersstraat [staat: Brouwersgracht]
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Huibert Zent
naastligger ten westende hof van Meinte Douwes
naastligger ten noordenJan Hansen brouwer
verkoperds. Rombartus Drost c.u.


1676 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0245r van 26 nov 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 28, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende weduwe van Douwe Hilles


1703 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0194r van 14 jan 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 26Brouwersstraat WZ [staat: Brouwersgracht bij de Kimswerderpijp]huis
 
koperMeye Lolkes kaarsenmaker en koopman109-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen1-10-00 CG
naastligger ten oostenBrouwersstraat [staat: straat en diept]
naastligger ten zuidenClaes Allerts c.u.
naastligger ten westenBroer Jansen brouwer
naastligger ten noordenBroer Jansen Brouwer
naastligger ten noordensteeg
verkoper q.q.Reinder Clasen Fontein, gecommitteerde crediteur
verkoper q.q.Gerrit Theunis Heslinga, gecommitteerde crediteuren van
verkoperAllert Clasen, gehuwd metmr. bakker
verkoperSaepke Sibeles


1703 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0202r van 21 jan 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 28, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenBroer Jansen mr. brouwer
naastligger ten noordenhet huis gekocht door Meye Lolkes


1716 - reëelkohieradresgebruik
4-034Brouwersstraat 26huis
eigenaarMeye Lolkes
gebruikerJan Meyes
huurwaarde06-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-04-00 CG


1717 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0303v van 10 okt 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 28, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenBroer Jans Brouwer
naastligger ten noordenMeje Lolkes


1719 - reëelkohieradresgebruik
4-034Brouwersstraat 26huis
eigenaarMeye Lolkes erven
huurwaarde06-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-04-00 CG
aansl. huurw. voldaan6-8-1720


1721 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0105r van 9 mrt 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 28, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenBroer Jansen c.s.


1725 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0223r van 18 feb 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 28, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende weduwe van Broer Jansen


1726 - reëelkohieradresgebruik
4-034 Brouwersstraat 26huis
eigenaarMeye Lolkes dogter
gebruikerMeye Lolkes dogter
huurwaarde06-00-00 CG
aanslag huurwaarde00-00-00 CG


1726 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0294r van 8 dec 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 26Brouwersstraat WZ [staat: Brouwersgracht]huis, voorhuis met kamer ernaast en 2 zolders
 
koperNeeltje Folkerts, weduwe van420-00-00 CG
koperwijlen Broer Jans brouwer
verpachter grondde stad Harlingen1-10-00 CG
bewonerNeeltje Folkerts, weduwe van
bewonerwijlen Broer Jansbrouwer
naastligger ten oostenBrouwersstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenPoppe Dirks mr. bakker
naastligger ten westenNeeltje Folkerts, gehuwd met
naastligger ten westenBroer Jans brouwer
naastligger ten noordenNeeltje Folkerts, gehuwd met
naastligger ten noordenBroer Jans brouwer
verkoperBerber Claeses c.s., gehuwd metDrogeham
verkoperSipke JansDrogeham


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0297v van 19 dec 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 24, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenYbeltje Broers


1730 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0309r van 26 feb 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 24, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenYbeltje Broers


1736 - reëelkohieradresgebruik
4-034 Brouwersstraat 26huis
eigenaarEke Jans
gebruikerEke Jans
huurwaarde35-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-16-10 CG


1742 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0209r van 14 jan 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 24, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenYbeltie Broers


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
4-034 Brouwersstraat 26Eeke Jansen, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaal18-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
4-034 Brouwersstraat 26huis
eigenaarEeke Jans
gebruikerEeke Jans
huurwaarde35-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-07-04 CG


1766 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0152v van 19 jan 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 26Brouwersstraat WZ [staat: Brouwersgracht]fraai huis
 
koperPoppe Ekes Menalda koopman781-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen4-00-00 CG
huurderJ. J. Clebe c.u.mr. chirurgijn57-00-00 CG
naastligger ten oostenBrouwersstraat [staat: Brouwersgracht]
naastligger ten zuidenEke Menalda koopman
naastligger ten westende heer Daniel Heins
naastligger ten noordenFolkert Pyters koopman
verkoperAllard Scheltinga, gehuwd metkoopman
verkoperTrijntje Gerlofs
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPoppe Ekes Menalda, koopman, koopt een huis wz. Brouwersgracht. Nu als huurders bewoond door mr. chirurgijn J.J. Clebe c.u. voor 57 CG p.j. Grondpacht 4 CG aan de Stad. Ten O. de Brouwersgracht, ten Z. koopman Eke Menalda, ten W. Daniel Heins, ten N. koopman Folkert Pieters. Gekocht van Allard Scheltinga, koopman x Trijntje Gerlofs voor 781 GG.


1786 - reëelkohieradresgebruik
4-034 Brouwersstraat 26huis
eigenaarwd. Folkert Pieters
gebruikerIsaac Abrahams
huurwaarde52-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-18-02 CG
af: sint jacobi schatti3 0 0


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0262v van 10 feb 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 28, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende weduwe van Poppe Menalda koopman


1794 - reëelkohieradresgebruik
4-034 Brouwersstraat 26huis
eigenaarwd. Folkert Pieters en erven
gebruikerDirk G. van der Woude
huurwaarde45-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-12-12 CG
af: sint jacobi schatti3 0 0


1800 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0264r van 19 okt 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 24, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende weduwe van P. Menalda


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
4-027 Brouwersstraat 26S Spannenburg, 26 jaar, gehuwd


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-035 Brouwersstraat 26Sybren Spannenburg3-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-025Brouwersstraat 26Siebrand Laases Spannenburg... huw 1823, ovl 1834, ovl 1838, ovl 1854, ovl 1859, BS Franeker huw 1830; eigenaar en gebruiker van wijk F-025, koopman, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk G-069; gebruikers Siebren Stephanij, winkelier, Antie Agema, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-025Brouwersstraat 26S Spannenburg S Spannenburg koopman


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1555Brouwersstraat 26Sybrand Lazes SpannenburgHarlingenkoopmanhuis en erf (102 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-025Brouwersstraat 26Bergita Meill... huw 1830, huw 1836, bev.reg. HRL 1851 wijk F-026; oud 57 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk F-025; VT1839; Franeker, Sectie A, 1832: B.M. eigenaresse van perceel nr. 699, winkelierse te HRL, legger nr. ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-025Brouwersstraat 26Trijntje Koudenburg... N.H., dv Fokkert Tjeerds K, en Wiepkje Alkes Kramer; BS huw 1842, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk F-025; oud 30 jaar, geb Vlieland en wonende te HRL. 1839, naaister, wijk F-034; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-025BrouwersgragtBergita Meil57 jFranekerv, protestant, weduwe, geen
F-025BrouwersgragtMaaike K Pan22 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-025Brouwersstraat 26Jan Jans Hilwerda... HRL 1851 wijk F-024, 25, supp wijk C-249; oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-024; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-025Brouwersstraat 26Oeke Oosterwerfgeb 1793 Prov, N.H., A 13 apr 1858 Marssum; bev.reg. HRL 1851 wijk F-024-25; oud 46 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, wijk F-024; VT1839


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1555F-025 (Brouwersgracht)Jan P. Posthumuswoonhuis


1865 - variaadresbronbericht
Brouwersstraat 26Jaarboekje voor de Stad HarlingenBrouwersgracht wijk G-025 [moet zijn F-025], afvaart veerschip op Kimswerd: Woensdag 1 uur.


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1555F-029 (Gedempte Brouwersgracht)Jan P. Posthumuswoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1555Brouwersstraat 26 (F-029)Jan Pieters Posthumawoonhuis


1915 - schoolgeldadresnaam
Brouwersstraat 26Hendr. Nieuwenhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Brouwersstraat 26 Hendrikus J. Nieuwenhuiskalkbrander
vorige grondslagf. 3000
huidige grondslagf. 3000


1928 - adresboekadresnaamberoep
Brouwerstraat 26H.Nieuwenhuisfabrikant


1965 - adresboekadresnaam
Brouwersstraat 26A. (Anne) Smeding


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Brouwersstraat 26rijksmonument 20330


2004 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 1555Brouwersstraat 26
  terug