Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zuiderhaven 83
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager   Zuiderhaven 83 4-035 4-037 F-023 F-027
Naastliggers vanZuiderhaven 83
ten oostende Brouwersstraat
ten zuidende Zuiderhaven
ten westenZuiderhaven 81
ten noordenBrouwersstraat 28


1656 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0265v van 20 dec 1656 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 28, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende weduwe van Obbe Hansen


1657 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0104v van 3 jan 1657 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 28, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Obbe Hansen


1676 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0245r van 26 nov 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 28, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenhet huis van Claes Freerx


1703 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0202r van 21 jan 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 28, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Cornelis Minses


1716 - reëelkohieradresgebruik
4-035Zuiderhaven 83huis
eigenaarwed. Claes Allerts
gebruikerwed. Claes Allerts
huurwaarde22-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-08-00 CG


1717 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0303v van 10 okt 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 28, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenBacker, als erfgenaam van zijn vadersecretaris
naastligger ten zuidenwijlen Cornelis Minses


1719 - reëelkohieradresgebruik
4-035Zuiderhaven 83huis
eigenaarTheodorus Bensonides
huurwaarde22-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-08-00 CG
opmerkingbetaeld aen den executeur
aansl. huurw. voldaan--


1721 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0105r van 9 mrt 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 28, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Cornelis Minses


1725 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0223r van 18 feb 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 28, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenoud secretaris Backer


1726 - reëelkohieradresgebruik
4-035 Zuiderhaven 83huis
eigenaarPoppe Dirks
gebruikerPoppe Dirks
huurwaarde22-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-13-00 CG


1726 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0278v van 22 sep 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 83Brouwersstraat WZ [staat: Brouwersgracht hoek naast de Kimswerderpijp]huis en koolstek
 
koperFroukjen Clases Braem, gehuwd met750-00-00 CG
koperHarmanus Portier koopman
huurderde weduwe van wijlen Jan Meyes 63-00-00 CG
naastligger ten oostenBrouwersstraat [staat: Brouwersgracht en Kimswerderpijp]
naastligger ten zuidenZuiderhaven [staat: straat en haven]
naastligger ten westenArjen Teunis Block
naastligger ten noordenEecke Jans mr. bakker
verkoperRomulus de Backer J.U.D.oud secretaris van Barradeel en Franeker


1730 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0361v van 10 dec 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 83Zuiderhaven NZ bij de Kimswerderpijp [staat: Brouwersgracht]huis
 
koperThomas Jansen, gehuwd metdamastwever950-00-00 CG
koperTrijntje Douwes
huurder bovenThomas Jansen damastwever42-00-00 CG
huurder bovenTrijntje Douwes
huurder benedenClaes Gerrits c.u.
verkoperFroukjen Claeses Braam, gehuwd met
verkoperHarmanus Portierkoopman


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0006v van 8 apr 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 83Brouwersstraat WZ [staat: Brouwersgracht] achter de kopers, naast de verkoperskeuken
 
koperEeke Jansen, gehuwd metmr. bakker200-00-00 CG
koperAntie Poppes
verpachter grondde stad Harlingen0-00-00 CG
verkoperburgervaandrig Thomas Jansen, gehuwd metmr. damastwever
verkoperTrijntie Douwes


1735 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0048r van 12 jun 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 81, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenEke Jans Menolda c.u.mr. bakker
naastligger ten oostenburgerhopman Meyer


1736 - reëelkohieradresgebruik
4-035 Zuiderhaven 83huis
eigenaarTomas Jansen
gebruikerTomas Jansen
huurwaarde45-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-10-00 CG
4-035 Zuiderhaven 83kamer
eigenaarEke Jans
gebruikerTettie Taekes
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG
4-035 Zuiderhaven 83koolstek
eigenaarHarmanus Portier
gebruikerHarmanus Portier
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-10-00 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
4-035 Zuiderhaven 83Teunis Jansen, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal10-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
4-035 Zuiderhaven 83huis
eigenaarThomas Jansen
gebruikerThomas Jansen cum soc.
huurwaarde50-00-00 CG
aanslag huurwaarde09-01-12 CG
4-035 /2Zuiderhaven 83kamer
eigenaarEeke Jans
gebruikerEeke Jans
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-03-10 CG
4-035 /3Zuiderhaven 83koolstek
eigenaarEeke Jans
gebruikerEeke Jans
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-12-12 CG


1786 - reëelkohieradresgebruik
4-035 Zuiderhaven 83huis
eigenaarwd. Poppe Menalda
gebruikerwd. Poppe Menalda
huurwaarde55-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-14-08 CG
af: sint jacobi schatti7 0 0


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0262v van 10 feb 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 28, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende weduwe van de Haas


1794 - reëelkohieradresgebruik
4-035 Zuiderhaven 83huis
eigenaarwd. Poppe Menalda
gebruikerwd. Poppe Menalda
huurwaarde44-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-00-00 CG
grondpacht04-00-00 CG
aanslag grondpacht01-00-00 CG
grondpacht aan de stad Harlingen


1796 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0311r van 14 feb 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 83Zuiderhaven NZ hoek Brouwersgragthuis
 
koperJan Vettevogel, samen metkoopman650-26-00 GG
koperWytse Vettevogel koopman
huurderGeert Roelofs
huurder benedenwoning of kelderJan van Hoven
naastligger ten oostenBrouwersstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenZuiderhaven [niet vermeld]
naastligger ten westenvrouw Althuisius
naastligger ten noordenvrouw Althuisius
verkoper van 1/3Govert Albartus de Haasmr. bakker
verkoper q.q.Hotze Romkes Binksma, administratorkoopman
verkoper q.q.Albert Wimes Bakker, administratorkoopman
verkoper van 1/3Albertus Simons de Haas, nagelaten zoontie van
verkoperwijlen Simons de Haas
verkoper q.q.Hotze Romkes Binksma, administratorkoopman
verkoper q.q.Albert Wimes Bakker, administratorkoopman
verkoper van 1/3Antie Thomas de Haas, dochtertje van
verkoperThomas de Haas, zoon van
erflaterwijlen Antje Tomas Meyer, weduwe van
erflaterwijlen Albertus de Haas
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan- en Wytze Vettevogel kopen een huis en erf nz. Zuiderhaven, hoek Brouwersgracht, met ten N. vrouw Althuisius. Het is verhuurd aan Geert Roelofs, en de kelder aan Jan van Hoven? Gekocht van de administrateurs over de goederen van het nagelaten zoontje van wl. Simon de Haas en het dochtertje van wl. Thomas de Haas, hun aanbeerfd van hun wl. grootmoeder Antie Tomas Meyer wv Albertus de Haas, voor 650 gg.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-037 Zuiderhaven 83Jan W Vettevogel3-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-023Zuiderhaven 83Frans Andries de Boer... 1810 HRL, huw Grote Kerk HRL 1809, dopen Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1816, ovl 1829; gebruiker van wijk F-023, sjouwer, medegebruiker Lieuwe M. vd Veer, schoenmaker; eigenaar is J.W. Vettevogel erven, kantoor van ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-023Zuiderhaven 83Jan Wytses Vettevogel... 1814. (GAH204); id. van wijk E-194; gebruiker Anne Lenige, gealimenteerd, 1814. (GAH204); id. van wijk F-023; gebruikers Lieuwe M. vd Veer, schoenmaker, Frans Andries de Boer, sjouwer, kantoor van Stadsbelastingen, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-023Zuiderhaven 83Lieuwe Minnes van der Veer... vdV, en Hielkje Lieuwes; BS huw 1812, huw 1817, huw 1818, huw 1820, ovl 1835, ovl 1847; gebruiker wijk F-023, schoenmaker; medegebruiker Frans Andries de Boer, sjouwer, kantoor der Stadsbelastingen; eigenaar J.W. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-023Zuiderhaven 83Jan W Vettevogel erven kantoor van stadsbelastingen
F-023Zuiderhaven 83Lieuwe M van der Veer schoenmaker
F-023Zuiderhaven 83Frans Andries de Boer sjouwer


1814 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51006 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 183 en 184 van 13 aug 1814
adressoortbedraggebruik
F-023Zuiderhaven 83provisionele en finale toewijzing(2) huis noordzijde Zuiderhaven F-023
 
verkoperAkke Jans Vettevogel (weduwe van)
verkoperwijlen Laas Spannenburg
verkoperWytze Jans Vettevogel
verkoperHendrik Jans Vettevogel
verkoperJacob Jans Vettevogel
erflaterwijlen Jan Wytzes Vettevogel (gehuwd met)
erflaterGeertje Norel
koperJacob Jans Vettevogel


1815 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51007 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 36 van 16 mrt 1815
adressoortbedraggebruik
F-023Zuiderhaven 83koopaktefl. 400huis aan de noordzijde van de Zuiderhaven F-023
 
verkoperAkke Jans Vettevogel
verkoperWytze Jans Vettevogel
verkoperHendrik Jans Vettevogel
verkoper en koperJacob Jans Vettevogel


1818 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51009 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 67 en 88 van 25 mrt 1818
adressoortbedraggebruik
F-023Zuiderhaven 83provisionele en finale toewijzingfl. 660huis de Koolhaler F-023
 
verkoperAlbertus Rasschen
koperJan Jeltes Holwerda


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1557Zuiderhaven 83Jan Jeltes HilwerdaHarlingenbakkerhuis en erf (110 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-023Zuiderhaven 83Botje Harmens Steinfort... BS ovl 1856; bev.reg. HRL 1851 wijk C-147; oud 58 jaar, geb Oosterbierum en wonende te HRL. 1839, wijk F-023; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-023ZuiderhavenBotje N Steinfort58 jOosterbierumv, protestant, weduwe, geen
F-023ZuiderhavenFrouwkje van der Zee37 jWorkumv, protestant, ongehuwd


1841 - personele belastingadreseigenaargrondslaghuurwaardedeuren en venstershaardstedenmobilair
Sectie A nr. 1557Zuiderhaven 83jan jeltes hilwerda100 gl.5.00 gl.10.000 gl.7.00 gl.5.00 gl.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-023Zuiderhaven 83Okke Jacobs Bijlsma, overleden op 28 oktober 184674 jr, geboren Koudum 30/1/1772, koopman, overleden buitenwijk F 23, wednr. Ymkje Wabes Westra, man van enkele uren na hem overleden Rigtje Willems Meyer (lijfrente fl. 500,-/jaar: geen kinderen uit dit huwelijk: zie ook 7017/422), vader van wijlen Jeltje (vrouw van Symon Sytses Beidschat, koopman, moeder van minderjarige Okke, Jeltje, Pietje, Jacob, Ymkje en Froukje Simons Beidschat) en Jacob Okkes Bijlsma, idem (uit 1e huwelijk). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-023Zuiderhaven 83Richtje Willems, overleden op 28 oktober 184674 jr, geboren Makkum 29/4/1772, overleden buitenwijk F 23, laatst wed. Okke Jacobs Bijlsma (zie memorie 7017/328), moeder van Willem, schipper en Grietje W. Schoonhoven (vrouw van Pieter Wyga, bakker). Bijgevoegd is suppletoire memorie 7017/611 (aanvulling van onroerend goed). (in akte 7017/328 met familienaam 'Meyer') Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-023Zuiderhaven 83Froukje van der Zee... ovl 1865, bev.reg. HRL 1851 wijk E-207, wijk F-251; oud 37 jaar, geb Workum en wonende te HRL. 1839, wijk F-023; ... (alles)


1856 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 14 nov 1856
F-023Zuiderhaven 83Heerenhuizinge c.a. op de hoek der Zuiderhaven en Brouwersgracht. Finaal verkocht op 26 nov 1856 door notaris Goslings en mr. Schot. Waarop geboden is f. 1701..


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1557F-023 (Zuiderhaven)Nutte Hoedemakerwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1557F-027 (Zuiderhaven)Jan Hoedemakerwoonhuis


1932 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Zuiderhaven 83, HarlingenZuiderhaven 83P. Wassenaarrijwielen, -reparaties, autoverhuur


1932 - variaadresbronbericht
Zuiderhaven 83Oud Harlingen Magazine 1992jul: Nieuwe autogarage in gebruik genomen hoek Zuiderhaven-Brouwerstraat, eigenaar P. Wassenaar


1933 - kentekenadresnaam
B-18562
Zuiderhaven 83Jan Dotinga


1934 - kentekenadresnaam
B-19811
Zuiderhaven 83Aart Advocaat


1935 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Zuiderhaven 83, HarlingenZuiderhaven 83P. Wassenaargarage, reparatie-inrichting, taxi-verhuur


1935 - kentekenadresnaam
B-21276
Zuiderhaven 83Pieter Wassenaar


1949 - kentekenadresnaam
B-4849
Zuiderhaven 83Firma Gebroeders van der Meer


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenGarage W. Molenaar543


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Zuiderhaven 83rijksmonument 20788
  terug