Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Zuiderhaven 79
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerZuiderhaven 794-0374-0364-038F-022F-026
 huisnummer lager  huisnummer hogerZuiderhaven 79a4-0374-0364-038F-022F-026


Naastliggers vanZuiderhaven 79
ten oostende Zuiderhaven
ten zuidende Zuiderhaven
ten westenZuiderhaven 77


aangrenzende stegen
adresheeft
Zuiderhaven 79Carl Visschersteeg of Brouwerssteeg of Roomse steegje ten westen


1614 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0236r van 27 nov 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 26, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende andere plaats van Tziaert Sioerts Bonck


1616 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0033r van 7 apr 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 77, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten oostenTiaerdt Sioerdts Bonck


1622 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0296r van 20 jan 1622 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 77oost, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenCarl Visschersteeg [staat: steeg waarvan vrij medegebruik]
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Tiaard Bonck


1640 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0120v van 20 dec 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 77, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenCarl Visschersteeg [staat: Jan Douwessteeg]


1640 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0120v van 20 dec 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 77, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0136v van 1 sep 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 26, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1656 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0265v van 20 dec 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 26, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0104v van 3 jan 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 26, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0016ra van 27 jan 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 26, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0021ra van 3 nov 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 26, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0148v van 16 feb 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 77oost, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenCarl Visschersteeg
naastligger ten oostenMeynte Douwes Hobbema


1671 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0035r van 22 jan 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 26, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende hof van Meinte Douwes


1675 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0168v van 10 jan 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 77oost, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenCarl Visschersteeg
naastligger ten oostenMeynte Douwes Hobbema koopman


1676 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0242v van 12 nov 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 79Zuiderhaven NZ [staat: Nieuwe Zuiderhaven]3900‑00‑00 cghuis en koolstek
koper q.q.Wybren Jansen Huisman, bestevaer en wettige voorstander overkoopman
koper (requirant)Teuntie Symons jongedochter, nagelaten kind van
koperwijlen Symon Wybrens, gehuwd met
koperwijlen Grietie Douwes
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.Pyter Jacobs, broerontvanger-generaal Westdongeradeel
verkoper q.q.Freerck Jacobs, broers vanontvanger Vijf Deelen Zeedijken buitendijks en koopman
verkoper (requireerde)Grietie Jacobs, weduwe van
verkoper (requireerde)wijlen oud burgervaandrig Meynte Douwes Hobbema, gesterkt met haar broers
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWybren Jansen Huysman, koopman, als bestevader en wettige voorstander over jongedochter Teuntie Symens, nagelaten kind van Symon Wybrens en Grietie Douwes, als requirant, en Grietie Jacobs wv oud vaandig Meynte Douwes Hobbema, zoveel nodig gesterkt met haar broers ontvanger-generaal van Westdongeradeel Pyter Jacobs en ontvanger der vijf delen buitendijks en koopman Freerck Jacobs, als gerequireerde, doen afrekening waarbij van eigenaar verwisselt (a) een huis nz. Zuiderhaven, tegenwoordig bewoond door requireerde. Verkocht door wl. Symon Wybrens voor 1/2 en door requireerde voor 1/2.


1676 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0245r van 26 nov 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 28, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0022ra van 1 feb 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 77oost, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenCarl Visschersteeg
naastligger ten oostenburgerhopman Theotardus Sloterdijck


1701 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0127r van 25 sep 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 77oost, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenCarl Visschersteeg
naastligger ten oostenT. Sloterdijk koopman


1703 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0194r van 14 jan 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 26, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenBroer Jansen brouwer


1703 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0202r van 21 jan 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 28, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenoud burgerkolonel Theotardus Sloterdijk koopman


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-037 , folio 67Zuiderhaven 79huis
eigenaarhopman Sloterdijk erven
gebruikerburgemeester Croese
huurwaarde totaal60‑00‑12 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg


1717 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0303v van 10 okt 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 28, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen burgerhopman Sloterdijk


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-037 , folio 43rZuiderhaven 79huis
eigenaarhopman Sloterdijk erven
gebruikerjuffr. de Bruin
huurwaarde totaal60‑00‑12 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan22‑2‑1720


1721 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0105r van 9 mrt 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 28, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen burgerkolonel Tjeerd Sloterdijk


1721 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0114r van 7 sep 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 79Zuiderhaven NZ1900‑00‑00 cghuis met leeg erf
koperkoopman Arjen Theunis c.u.houtreder
verpachter grondde stad Harlingen8‑00‑00 cg
huurderHelena Landsman
huurderwijlen de Bruin
naastligger ten oostenhet huis van Backer secretaris
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westenCarl Visschersteeg [staat: Carl Vissersteeg]
naastligger ten noordenBroer Jansen brouwer
verkoper van 1/2Wibrandus Sloterdijkpredikant te Kimswerd
verkoper van 1/2Dominicus Sloterdijkconvooimeester Admiraliteit in Friesland


1725 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0223r van 18 feb 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 28, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenArjen Teunis koopman


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-037 , folio 43vZuiderhaven 79huis
eigenaarArjen Teunis
gebruikerArjen Teunis
huurwaarde totaal60‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑00‑00 cg


1726 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0294r van 8 dec 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 26, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenNeeltje Folkerts, gehuwd met
naastligger ten westenBroer Jans brouwer


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0163r van 30 nov 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 77oost, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenCarl Visschersteeg


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0235r van 27 sep 1733 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste wandelkoop. Een wandelkoop is eigenlijk een ruil en er komt normaliter geen geld aan te pas. De koopsom is daarom nul en een mooie bijkomstigheid daarvan is dat er geen belasting over de koopsom betaald hoeft te worden. Als de twee ruilobjecten erg in waarde verschillen vindt er verplicht taxatie plaats en wordt het verschil verrekend als een zgn. toehaak, een geschenk.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 79Zuiderhaven NZ bij het Klein Vallaat0‑00‑00 cghuis, ledig erf en tuin
aanhandelaarPieter Gelinda, gehuwd metkoopman
aanhandelaarPyttie Jans
toehaak1400-00-00 CG als toehaak op het verwandelde
naastligger ten oostenhet koolstek van Harm. Portier koopman
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westenCarl Visscherssteeg [staat: steeg]
naastligger ten noordenJan Hendryx brouwer
verwandelaarArien Theunis Blocq voor zich en zijn kinderen, weduwnaar vanlijnslager en koopman
verwandelaarwijlen Eelkien Cornelis
eerdere samenvatting door Yde ElsingaArien Theunis Blocq, lijnslager en wednr. van Eelkien Cornelis doet wandelkoop van een huis met tuin erachter, hoek Hoogstraat. Ten O. Auckien Goytiens Braam, ten W. de Karremanstraat, ten Z. de Hoogstraat, ten N. Lubbe Alles, gortmaker. Het is het huis van Pieter Gelinde, die daarvoor krijgt een huis c.a. bij het Klein Vallaat, en 1400 cg. toebetaalt. Zie bij nz. Zuiderhaven.


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0048r van 12 jun 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 81west, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPieter Gelinda koopman


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-036 , folio 43vZuiderhaven 79huis
eigenaarPieter Gelinde
gebruikerPieter Gelinde
huurwaarde totaal100‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde16‑13‑06 cg


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
4-036Zuiderhaven 79Pieter Gelinda, bestaande uit 4 personen50‑00‑00 cg0
4-036Zuiderhaven 79aPieter Gelinda, bestaande uit 4 personen50‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-036 , folio 43vZuiderhaven 79huis
eigenaarPieter Glinda
gebruikerPieter Glinda
huurwaarde totaal100‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde18‑03‑10 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
4-036, fol. 59rZuiderhaven 79Pieter Gelinda , bestaande uit 3 volwassenen en geen kinderenbontreeder, mr.71:15:00 cg11:19:00 cgbestaet wel


1749 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0029r van 23 nov 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 79Zuiderhaven NZ bij het Klein Vallaat2121‑21‑00 gghuis en tuin
koperde heer Robijn Arjens koopman
naastligger ten oostenEeke Jans Menalda
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westenCarl Visschersteeg [staat: doorgaande steeg]
naastligger ten noordenJan Hendrix Brouwer
verkoper van 1/3Jan Gelinde [staat: Glinda], erfgenaamkoopman
verkoper van 1/3Jarig Gelinde [staat: Glinda], erfgenaamkoopman
verkoper van 1/3Pieter Gelinde [staat: Glinda], erfgenamen van hun vader
erflaterwijlen Pieter Gelinde [staat: Glinda] de oude
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRobijn Arjens, koopman, koopt deftig huis en tuin c.a. aan de noordkant van de Zuiderhaven omtrent `t klein vallaat, laatst bewoond door koopman Pieter Glinda de oude en metterdood ontruimd. Ten O. Eeke Jans Menalda, ten Z. de straat en haven, ten W. een doorgaande steeg, ten N. Jan Hendriks Brouwer. Geen grondpacht. Gekocht van de kooplieden Jan en Jarig Glinda als erfgenamen van 2/3, en als geauthoriseerde administratoren over de goederen ons broeder Pieter Glinda van ons gedagte wijlen vaader aanbesturven voor 1/3, voor 2121 GG 21 st.


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0038v van 14 jan 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 79Zuiderhaven NZ bij het Klein Vallaat3300‑00‑00 cghuis en tuin
koperHidde Brouwer, gehuwd metkoopman
koperAlbertina Dronrijp
huurderJan Gelinde
naastligger ten oostenEeke Jans Menalda
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westenCarl Visschersteeg [staat: doorgaande steeg]
naastligger ten noordenHendrik Overzee
verkoperRobijn Arjenskoopman


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-036 , folio 44rZuiderhaven 79huis
eigenaarHidde Brouwer
gebruikerHidde Brouwer
huurwaarde totaal100‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde18‑03‑10 cg


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0192v van 10 apr 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 79Zuiderhaven NZ bij het Klein Vallaat3506‑00‑00 gghuis en tuin
koperde heer Daniel Heins jr.
naastligger ten oostenEeke Jans Menalda
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westenCarl Visschersteeg [staat: doorgaande steeg]
naastligger ten noordenThomas IJsenbeek
verkoperburgemeester Hidde Brouwer, gehuwd met
verkoperAlbertina Dronrijp


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-036 , folio 44rZuiderhaven 79huis
eigenaarTeunis van der Ley
gebruikerTeunis van der Ley
huurwaarde totaal100‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde18‑03‑10 cg


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0152v van 19 jan 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 26, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende heer Daniel Heins


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0164v van 26 jan 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop op redemptie. Bij een koop op redemptie, ofwel met recht van wederkoop, verwisselt een onroerend goed of land van eigenaar zoals dat bij een normale verkoop ook het geval is. Verschil is dat in de koopakte een termijn van meestal een aantal jaren wordt vastgelegd waarbinnnen de verkoper het verkochte mag terugkopen voor dezelfde koopsom plus eventuele bijkomende kosten. De koper bepaalt of en wanneer hij wil terugverkopen, aangezien hij volkomen eigenaar is van het verkochte. Na het verstrijken van de vastgelegde termijn is de koper vrij om te verkopen aan wie hij wil.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 79Zuiderhaven NZ bij de kleine sluis6000‑00‑00 cgheerlijk huis en tuin
koper op redemptieHeer Teunis van der Ley koopman
naastligger ten oostenEke Jans Menalda
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westenCarl Visschersteeg [staat: steeg]
naastligger ten noordenThomas IJsenbeek
verkoperDaniel Heinsius, gehuwd met
verkoperDebora Hartman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTeunis v.d. Ley koopt een huis aan de nz. Zuiderhaven, bij het klein vallaat. Ten O. Eeke Jans Menalda, ten Z. de straat en haven, ten W. een doorgaande steeg, ten N. Thomas IJsenbeek. Gekocht van Daniel Heinsius x Debora Hartman.


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-038 , folio 79rZuiderhaven 79huis
eigenaarT. van der Ley
gebruikerds. N. Klopper
huurwaarde170‑00‑00 cg
af: lasten06‑00‑00 cg
huurwaarde totaal164‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde29‑16‑06 cg


1778 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0118v van 22 mrt 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 79Zuiderhaven NZ [staat: Carl Visschersteeg]4200‑00‑00 cghuis
koperVolkert van der Plaats
huurderds. Nicolaus Klopper doopsgezind predikant170‑00‑00 cg
naastligger ten oostenPoppe Menalda
naastligger ten zuidenZuiderhaven [staat: straat en haven]
naastligger ten westenCarl Visschersteeg [staat: doorgaande steeg]
naastligger ten noordenThomas IJsenbeek
verkoperBente van der Leykoopman
verkoperJarig van der Leykoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFolkert v.d. Plaats koopt huis aan de noordkant [moet zijn: oostkant] van de Carl Visschersteeg, nu gebruikt door doopsgezind leraar ds. Nicolaus Klopper. Ten O. Poppe Menalda, ten Z. de straat en haven, ten W. de doorgaande steeg, ten N. Thomas IJsenbeek. Vrij in- en uitgang in de steeg. Geen grondpacht. Gekocht van de voorname kooplieden Bente en Jarig van der Ley, voor 4200 cg.


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-038 , folio 79rZuiderhaven 79huis
eigenaarF. van der Plaats
gebruikerF. van der Plaats
huurwaarde totaal98‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde17‑16‑06 cg


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0262v van 10 feb 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 28, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende heer V. van der Plaats


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-038 , folio 79rZuiderhaven 79huis
eigenaarF. van der Plaats
gebruikerF. van der Plaats
huurwaarde totaal98‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde17‑16‑06 cg


1794 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0229r van 30 nov 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 77oost, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenCarl Visschersteeg


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0230v van 17 apr 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 79Zuiderhaven NZ nabij de sluis3200‑00‑00 cghuis en tuin
koperJanneke Schaaff, weduwe van
koperwijlen Minne Blok
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Poppe Menalda
naastligger ten oostende weduwe van wijlen A. Oosterbaan
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westenCarl Visschersteeg
naastligger ten noordenAbraham Willems
verkoperVolkert van der Plaats, gehuwd met
verkoperAnna Toussaint
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJanneke Schaaff wv Minne Blok koopt een huis en tuin nz. Zuiderhaven, bij de Sluis. Ten O. wd. Poppe Menalda en wd. A. Oosterbaan, ten W. de Carl Visschersteeg, ten Z. die straat, ten N. Abraham Willems. Vrij in- en uitgang in de steeg ten W. Gekocht van Folkert v.d. Plaats x Anna Toussaint, voor 3200 cg.


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0191r van 19 jan 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 79Zuiderhaven NZ nabij de kleine sluis3800‑00‑00 cghuis en grond
koperTeeke Plantinga, gehuwd metcommies van de lands gemene middelen te Leeuwarden
koperJanke Hilwerda te Leeuwarden
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Poppe Menalda
naastligger ten oostenJan Jeltes
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westenCarl Visschersteeg
naastligger ten noordenAbraham Willems
verkoperJanneke Schaaff, weduwe van
verkoperwijlen Minne Blokkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTaeke Plantinga, commies van `s Lands openbare middelen x Janke Holwerda te Leeuwarden koopt een huis en grond of bleekveld, nz. Zuiderhaven bij de Kleine Sluis. Ten O. wd. Poppe Menalda en Jan Jeltes, ten Z. de straat, ten W. de Carl Visschersteeg, ten N. Abraham Willems. Vrij in- en uitgang in de steeg ten W. Gekocht van Janneke Schaaff wv Minne Blok, voor 3800 cg.


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0355r van 11 feb 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 77oost, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenCarl Visschersteeg


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
4-038 , pag. 77Zuiderhaven 79T. Plantinga 6‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-022Zuiderhaven 79T Plantingaeigenaar en gebruiker van wijk F-022, controlleur, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-022Zuiderhaven 79F PlantingaF Plantingacontrolleur


1819 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51010 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 291 en 298 van 15 dec 1819
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-022Zuiderhaven 79provisionele en finale toewijzingfl. 2583huis F-022
 
verkoperWyger Harmens
koperAbraham Ledeboer
koperFrederica Charlotta Louise Verster


1829 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51016 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 70 en 77 van 12 aug 1829
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-022Zuiderhaven 79provisionele en finale toewijzingfl. 3205huis F-022
 
verkoperAbraham Ledeboer (gehuwd met Frederica Charlotta Verster)
koperSimon Stinstra


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1558Zuiderhaven 79Simon Stinstra koopmanHarlingenhuis en erf (360 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1558Zuiderhaven 79aSimon Stinstra koopmanHarlingenhuis en erf (360 m²)


1833 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51017 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 1 van 30 jan 1833
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-022Zuiderhaven 79koopaktefl. 3200huis F-022
 
verkoperSimon Stinstra
koperJan van Hulst


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-022Zuiderhaven 79Hendrika de Boeroud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-022; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-022Zuiderhaven 79Jan van Hulstoud 35 jaar, geb Kampen en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk F-022; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
F-022Zuiderhaven35 jkoopmanKampenm, protestant, gehuwd
F-022Zuiderhaven26 jHarlingenv, protestant, gehuwd
F-022Zuiderhaven3 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-022Zuiderhaven3 mHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-022Zuiderhaven33 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. 105 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-022Zuiderhaven 79Maria Geertje Jans van Hulst, overleden op 22 april 18461 1/2 jr (geboren 8/9/1844), overleden Zuiderhaven F 22, dochter van Jan van Hulst, koopman en Anna Spannenburg, zuster van minderjarige Anna, Jan en Sybrand Jans van Hulst. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-022Zuiderhaven 79Akke Ynses van der Zee... 1851 wijk B-159, wijk D-161, wijk G-127, supp wijk G-402; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-022; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-022Zuiderhaven 79Jacob Okkes Bijlsma... Kerk HRL 1805, BS huw 1828, huw 1844, ovl 1862, lijst ingez Minnga/Sexb. 1825, bev.reg. Ha18 51 wijk ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1558Zuiderhaven F-022Doetje Spannenburg wed. Tj. Houtsma woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1558Zuiderhaven F-026 Jan van Hulst woonhuis


1880 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 06 feb 1879
vermeld alsgeschat adresbericht
F-022Zuiderhaven 79Een uitmuntend logeabel ingericht hecht en sterk gebouwd Heerenhuis [met verdere beschrijving] aan de noordzijde van de Zuiderhaven, in eigen gebruik bij den weledelen heer J. van, Hulst sr.. Provisioneel verkocht op 18 feb 1880 in de Korenbeurs bij Fekkes door notaris J.A. Zaal Stroband.


1880 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 20 feb 1879
vermeld alsgeschat adresbericht
F-022Zuiderhaven 79Een uitmuntend logeabel ingericht hecht en sterk gebouwd Heerenhuis [met verdere beschrijving] aan de noordzijde van de Zuiderhaven, in eigen gebruik bij den weledelen heer J. van, Hulst sr.. Finaal verkocht op 25 feb 1880 in de Korenbeurs bij Fekkes door notaris J.A. Zaal Stroband. Waarop geboden is f. 7118.


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4190Zuiderhaven 79 (F-026)Hendrik Reinier Snijder (Azn.)woonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Zuiderhaven 79H. Wittemanufacturier


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh. 79A. de Jong324Tandarts


1940 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-26652
Zuiderhaven 79Lolke Wierstra


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh. 79L. Wierstra681Deurwaarder


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh.C. Kuhlman Jzn.831Cargad., exp.- en assur.ag.


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh.C. Kuhlman Jzn.831Cargad., exp.- en assur.ag.


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Zuiderhaven 79J. (Johannes) v.d. Meer


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Zuiderhaven 79rijksmonument 20787


2023
0.21042108535767


  terug