Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zuiderhaven 79
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zuiderhaven 79 4-036 4-038 F-022 F-026
Naastliggers vanZuiderhaven 79
ten oostenZuiderhaven 81
ten zuidende Zuiderhaven
ten westenZuiderhaven 77


aangrenzende stegensteeg
Zuiderhaven 79Carl Visschersteeg of Brouwerssteeg of Roomse steegje ten westen


1640 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0120v van 20 dec 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 77, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenCarl Visschersteeg [staat: Jan Douwessteeg]


1640 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0120v van 20 dec 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 77, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenFoeke Jansen


1640 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0120v van 20 dec 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 77, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1640 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0120v van 20 dec 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 77, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1656 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0265v van 20 dec 1656 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 28, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1657 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0104v van 3 jan 1657 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 28, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0016ra van 27 jan 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 26, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0021ra van 3 nov 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 26, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1656 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0265v van 20 dec 1656 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 28, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1671 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0035r van 22 jan 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 26, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende hof van Meinte Douwes


1671 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0035r van 22 jan 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 26, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1676 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0242v van 12 nov 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 79Zuiderhaven NZ [staat: Nieuwe Zuiderhaven]huis en koolstek
 
koper q.q.Wybren Jansen Huisman, bestevaer en wettige voorstander overkoopman3900-00-00 CG
koper (requirant)Teuntie Symons jongedochter, nagelaten kind van
koperwijlen Symon Wybrens, gehuwd met
koperwijlen Grietie Douwes
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.Pyter Jacobs, broerontvanger-generaal Westdongeradeel
verkoper q.q.Freerck Jacobs, broers vanontvanger Vijf Deelen Zeedijken buitendijks en koopman
verkoper (requireerde)Grietie Jacobs, weduwe van
verkoper (requireerde)wijlen oud burgervaandrig Meynte Douwes Hobbema, gesterkt met haar broers
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWybren Jansen Huysman, koopman, als bestevader en wettige voorstander over jongedochter Teuntie Symens, nagelaten kind van Symon Wybrens en Grietie Douwes, als requirant, en Grietie Jacobs wv oud vaandig Meynte Douwes Hobbema, zoveel nodig gesterkt met haar broers ontvanger-generaal van Westdongeradeel Pyter Jacobs en ontvanger der vijf delen buitendijks en koopman Freerck Jacobs, als gerequireerde, doen afrekening waarbij van eigenaar verwisselt (a) een huis nz. Zuiderhaven, tegenwoordig bewoond door requireerde. Verkocht door wl. Symon Wybrens voor 1/2 en door requireerde voor 1/2.


1676 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0245r van 26 nov 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 28, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1676 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0245r van 26 nov 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 28, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1676 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0245r van 26 nov 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 28, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1703 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0194r van 14 jan 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 26, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenBroer Jansen brouwer


1703 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0202r van 21 jan 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 28, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenoud burgerkolonel Theotardus Sloterdijk koopman


1716 - reëelkohieradresgebruik
4-036Zuiderhaven 79huis
eigenaarsecretaris Backer
gebruikerJohannes Cramer
huurwaarde66-00-00 CG
aanslag huurwaarde13-04-00 CG


1717 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0303v van 10 okt 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 28, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen burgerhopman Sloterdijk


1719 - reëelkohieradresgebruik
4-036Zuiderhaven 79huis
eigenaarsecrets. Backer
gebruikerJoh. Cramer
huurwaarde66-00-00 CG
aanslag huurwaarde13-04-00 CG
aansl. huurw. voldaan19-6-1720


1721 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0105r van 9 mrt 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 28, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen burgerkolonel Tjeerd Sloterdijk


1721 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0114r van 7 sep 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 79Zuiderhaven NZhuis met leeg erf
 
koperkoopman Arjen Theunis c.u.houtreder1900-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen8-00-00 CG
huurderHelena Landsman
huurderwijlen de Bruin
naastligger ten oostenhet huis van Backer secretaris
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westenCarl Visschersteeg [staat: Carl Vissersteeg]
naastligger ten noordenBroer Jansen Brouwer
verkoper van 1/2Wibrandus SloterdijkpredikantKimswerd
verkoper van 1/2Dominicus Sloterdijkconvooimeester Admiraliteit in Friesland


1725 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0223r van 18 feb 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 28, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenArjen Teunis koopman


1726 - reëelkohieradresgebruik
4-036 Zuiderhaven 79huis
eigenaarsecretaris Backer
gebruikerJelle Jacobs en andere
huurwaarde66-00-00 CG
aanslag huurwaarde11-00-00 CG


1726 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0294r van 8 dec 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 26, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenNeeltje Folkerts, gehuwd met
naastligger ten westenBroer Jans brouwer


1733 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0235r van 27 sep 1733 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 79Zuiderhaven NZ bij het Klein Vallaathuis, ledig erf en tuin
 
aanhandelaarPieter Gelinda, gehuwd metkoopman0-00-00 CG
aanhandelaarPyttie Jans
toehaak1400-00-00 CG als toehaak op het verwandelde
naastligger ten oostenhet koolstek van Harm. Portier koopman
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westenCarl Visscherssteeg [staat: steeg]
naastligger ten noordenJan Hendryx brouwer
verwandelaarArien Theunis Blocq voor zich en zijn kinderen, weduwnaar vanlijnslager en koopman
verwandelaarwijlen Eelkien Cornelis
eerdere samenvatting door Yde ElsingaArien Theunis Blocq, lijnslager en wednr. van Eelkien Cornelis doet wandelkoop van een huis met tuin erachter, hoek Hoogstraat. Ten O. Auckien Goytiens Braam, ten W. de Karremanstraat, ten Z. de Hoogstraat, ten N. Lubbe Alles, gortmaker. Het is het huis van Pieter Gelinde, die daarvoor krijgt een huis c.a. bij het Klein Vallaat, en 1400 cg. toebetaalt. Zie bij nz. Zuiderhaven.


1735 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0048r van 12 jun 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 81, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenPieter Gelinda koopman


1736 - reëelkohieradresgebruik
4-036 Zuiderhaven 79huis
eigenaarPieter Gelinde
gebruikerPieter Gelinde
huurwaarde100-00-00 CG
aanslag huurwaarde16-13-06 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
4-036 Zuiderhaven 79Pieter Gelinda, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaal50-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
4-036 Zuiderhaven 79huis
eigenaarPieter Glinda
gebruikerPieter Glinda
huurwaarde100-00-00 CG
aanslag huurwaarde18-03-10 CG


1749 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0029r van 23 nov 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 79Zuiderhaven NZ bij het Klein Vallaathuis en tuin
 
koperde heer Robijn Arjens koopman2121-21-00 GG
naastligger ten oostenEeke Jans Menalda
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westenCarl Visschersteeg [staat: doorgaande steeg]
naastligger ten noordenJan Hendrix Brouwer
verkoper van 1/3Jan Gelinde [staat: Glinda], erfgenaamkoopman
verkoper van 1/3Jarig Gelinde [staat: Glinda], erfgenaamkoopman
verkoper van 1/3Pieter Gelinde [staat: Glinda], erfgenamen van hun vader
erflaterwijlen Pieter Gelinde [staat: Glinda] de oude
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRobijn Arjens, koopman, koopt deftig huis en tuin c.a. aan de noordkant van de Zuiderhaven omtrent `t klein vallaat, laatst bewoond door koopman Pieter Glinda de oude en metterdood ontruimd. Ten O. Eeke Jans Menalda, ten Z. de straat en haven, ten W. een doorgaande steeg, ten N. Jan Hendriks Brouwer. Geen grondpacht. Gekocht van de kooplieden Jan en Jarig Glinda als erfgenamen van 2/3, en als geauthoriseerde administratoren over de goederen ons broeder Pieter Glinda van ons gedagte wijlen vaader aanbesturven voor 1/3, voor 2121 GG 21 st.


1753 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0038v van 14 jan 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 79Zuiderhaven NZ bij het Klein Vallaathuis en tuin
 
koperHidde Brouwer, gehuwd metkoopman3300-00-00 CG
koperAlbertina Dronrijp
huurderJan Gelinde
naastligger ten oostenEeke Jans Menalda
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westenCarl Visschersteeg [staat: doorgaande steeg]
naastligger ten noordenHendrik Overzee
verkoperRobijn Arjenskoopman


1763 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0192v van 10 apr 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 79Zuiderhaven NZ bij het Klein Vallaathuis en tuin
 
koperde heer Daniel Heins jr.3506-00-00 GG
naastligger ten oostenEeke Jans Menalda
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westenCarl Visschersteeg [staat: doorgaande steeg]
naastligger ten noordenThomas IJsenbeek
verkoperburgemeester Hidde Brouwer, gehuwd met
verkoperAlbertina Dronrijp


1766 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0152v van 19 jan 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 26, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende heer Daniel Heins


1766 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0164v van 26 jan 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 79Zuiderhaven NZ bij de kleine sluisheerlijk huis en tuin
 
koper op redemptieHeer Teunis van der Ley koopman6000-00-00 CG
naastligger ten oostenEke Jans Menalda
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westenCarl Visschersteeg [staat: steeg]
naastligger ten noordenThomas IJsenbeek
verkoperDaniel Heinsius, gehuwd met
verkoperDebora Hartman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTeunis v.d. Ley koopt een huis aan de nz. Zuiderhaven, bij het klein vallaat. Ten O. Eeke Jans Menalda, ten Z. de straat en haven, ten W. een doorgaande steeg, ten N. Thomas IJsenbeek. Gekocht van Daniel Heinsius x Debora Hartman.


1778 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0118v van 22 mrt 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 79Zuiderhaven NZ [staat: Carl Visschersteeg]huis
 
koperVolkert van der Plaats 4200-00-00 CG
huurderds. Nicolaus Klopper doopsgezind predikant170-00-00 CG
naastligger ten oostenPoppe Menalda
naastligger ten zuidenZuiderhaven [staat: straat en haven]
naastligger ten westenCarl Visschersteeg [staat: doorgaande steeg]
naastligger ten noordenThomas IJsenbeek
verkoperBente van der Leykoopman
verkoperJarig van der Leykoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFolkert v.d. Plaats koopt huis aan de noordkant [moet zijn: oostkant] van de Carl Visschersteeg, nu gebruikt door doopsgezind leraar ds. Nicolaus Klopper. Ten O. Poppe Menalda, ten Z. de straat en haven, ten W. de doorgaande steeg, ten N. Thomas IJsenbeek. Vrij in- en uitgang in de steeg. Geen grondpacht. Gekocht van de voorname kooplieden Bente en Jarig van der Ley, voor 4200 cg.


1786 - reëelkohieradresgebruik
4-036 Zuiderhaven 79huis, bakkerij en koolstek
eigenaarwd. Poppe Menalda
gebruikerwd. Poppe Menalda
huurwaarde60-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-18-02 CG


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0262v van 10 feb 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 28, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende heer V. van der Plaats


1794 - reëelkohieradresgebruik
4-036 Zuiderhaven 79huis, bakkerij en koolstek
eigenaarA. Oosterbaan
gebruikerJan Jeltes
huurwaarde125-00-00 CG
aanslag huurwaarde22-00-00 CG
af: sint jacobi schatti4 0 0


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0262v van 10 feb 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 28, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0230v van 17 apr 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 79Zuiderhaven NZ nabij de sluishuis en tuin
 
koperJanneke Schaaff, weduwe van3200-00-00 CG
koperwijlen Minne Blok
naastligger ten oostende weduwe van Poppe Menalda
naastligger ten oostende weduwe van A. Oosterbaan
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westenCarl Visschersteeg
naastligger ten noordenAbraham Willems
verkoperVolkert van der Plaats, gehuwd met
verkoperAnna Toussaint
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJanneke Schaaff wv Minne Blok koopt een huis en tuin nz. Zuiderhaven, bij de Sluis. Ten O. wd. Poppe Menalda en wd. A. Oosterbaan, ten W. de Carl Visschersteeg, ten Z. die straat, ten N. Abraham Willems. Vrij in- en uitgang in de steeg ten W. Gekocht van Folkert v.d. Plaats x Anna Toussaint, voor 3200 cg.


1806 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0191r van 19 jan 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 79Zuiderhaven NZ nabij de kleine sluishuis en grond
 
koperTeeke Plantinga, gehuwd metcommies van de lands gemene middelen3800-00-00 CG
koperJanke Hilwerda Leeuwarden
naastligger ten oostende weduwe van Poppe Menalda
naastligger ten oostenJan Jeltes
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westenCarl Visschersteeg
naastligger ten noordenAbraham Willems
verkoperJanneke Schaaff, weduwe van
verkoperwijlen Minne Blokkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTaeke Plantinga, commies van `s Lands openbare middelen x Janke Holwerda te Leeuwarden koopt een huis en grond of bleekveld, nz. Zuiderhaven bij de Kleine Sluis. Ten O. wd. Poppe Menalda en Jan Jeltes, ten Z. de straat, ten W. de Carl Visschersteeg, ten N. Abraham Willems. Vrij in- en uitgang in de steeg ten W. Gekocht van Janneke Schaaff wv Minne Blok, voor 3800 cg.


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0262v van 10 feb 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 28, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-038 Zuiderhaven 79T Plantinga6-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-022Zuiderhaven 79T Plantingaeigenaar en gebruiker van wijk F-022, controlleur, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-022Zuiderhaven 79F Plantinga F Plantinga controlleur


1819 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51010 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 291 en 298 van 15 dec 1819
adressoortbedraggebruik
F-022Zuiderhaven 79provisionele en finale toewijzingfl. 2583huis F-022
 
verkoperWyger Harmens
koperAbraham Ledeboer
koperFrederica Charlotta Louise Verster


1829 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51016 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 70 en 77 van 12 aug 1829
adressoortbedraggebruik
F-022Zuiderhaven 79provisionele en finale toewijzingfl. 3205huis F-022
 
verkoperAbraham Ledeboer (gehuwd met Frederica Charlotta Verster)
koperSimon Stinstra


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1558Zuiderhaven 79Simon StinstraHarlingenkoopmanhuis en erf (360 m²)


1833 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51017 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 1 van 30 jan 1833
adressoortbedraggebruik
F-022Zuiderhaven 79koopaktefl. 3200huis F-022
 
verkoperSimon Stinstra
koperJan van Hulst


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-022Zuiderhaven 79Hendrika de Boeroud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-022; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-022Zuiderhaven 79Jan van Hulstoud 35 jaar, geb Kampen en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk F-022; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-022ZuiderhavenJan van Hulst35 jKampenm, protestant, gehuwd, koopman
F-022ZuiderhavenAnna Spannenburg26 jHarlingenv, protestant, gehuwd
F-022ZuiderhavenAnna van Hulst3 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-022ZuiderhavenJan van Hulst3 mHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-022ZuiderhavenHenderika de Boer33 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-022Zuiderhaven 79Maria Geertje Jans van Hulst, overleden op 22 april 18461 1/2 jr (geboren 8/9/1844), overleden Zuiderhaven F 22, dochter van Jan van Hulst, koopman en Anna Spannenburg, zuster van minderjarige Anna, Jan en Sybrand Jans van Hulst. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-022Zuiderhaven 79Akke Ynses van der Zee... 1851 wijk B-159, wijk D-161, wijk G-127, supp wijk G-402; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-022; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-022Zuiderhaven 79Jacob Okkes Bijlsma... Kerk HRL 1805, BS huw 1828, huw 1844, ovl 1862, lijst ingez Minnga/Sexb. 1825, bev.reg. Ha18 51 wijk ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1558F-022 (Zuiderhaven)Jan van Hulstwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1558F-026 (Zuiderhaven)Jan van Hulstwoonhuis


1880 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 06 feb 1879
F-022Zuiderhaven 79Een uitmuntend logeabel ingericht hecht en sterk gebouwd Heerenhuis [met verdere beschrijving] aan de noordzijde van de Zuiderhaven, in eigen gebruik bij den weledelen heer J. van, Hulst sr.. Provisioneel verkocht op 18 feb 1880 door notaris J.A. Zaal Stroband..


1880 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 20 feb 1879
F-022Zuiderhaven 79Een uitmuntend logeabel ingericht hecht en sterk gebouwd Heerenhuis [met verdere beschrijving] aan de noordzijde van de Zuiderhaven, in eigen gebruik bij den weledelen heer J. van, Hulst sr.. Finaal verkocht op 25 feb 1880 door notaris J.A. Zaal Stroband. Waarop geboden is f. 7118..


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4190Zuiderhaven 79 (F-026)Hendrik Reinier Snijder (Azn.)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Zuiderhaven 79 Hermanus Wittezonder
vorige grondslagf. 10500
huidige grondslagf. 11000


1928 - adresboekadresnaamberoep
Zuiderhaven 79H.Wittemanufacturier


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh. 79A. de Jong324Tandarts


1940 - kentekenadresnaam
B-26652
Zuiderhaven 79Lolke Wierstra


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh. 79L. Wierstra681Deurwaarder


1948 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Zuiderhaven 79, HarlingenZuiderhaven 79C. Kuhlman Jzn.cargadoor


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh.C. Kuhlman Jzn.831Cargad., exp.- en assur.ag.


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh.C. Kuhlman Jzn.831Cargad., exp.- en assur.ag.


1954 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Zuiderhaven 79, HarlingenZuiderhaven 79C. Kuhlman Jzn.cargadoor


1962 - variaadresbronbericht
Zuiderhaven 79Plattegrond 'Wegwijs in Harlingen'Deens Vice-consulaat, J.H. van der Meer


1962 - variaadresbronbericht
Zuiderhaven 79Plattegrond 'Wegwijs in Harlingen'Noord Vice-consulaat, J.H. van der Meer


1965 - adresboekadresnaam
Zuiderhaven 79J. (Johannes) v.d. Meer


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Zuiderhaven 79rijksmonument 20787
  terug