Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Brouwersstraat 27
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager   Brouwersstraat 27 4-160 4-153 G-069 G-067
Naastliggers vanBrouwersstraat 27
ten oostenHofstraat 1
ten zuidende Hofstraat
ten westende Brouwersstraat
ten noordenBrouwersstraat 25


- advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Brouwersstraat 27, HarlingenBrouwersstraat 27H.J. Zeinstrasigarenmagazijn


1612 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0111v van 7 jun 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 25, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJentke Seyes


1613 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0163r van 15 mei 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 27Brouwersstraat OZ [staat: oude Kimswerderpijp]nieuw getimmerd huis, met een ledige plaats van 15 houtvoeten te meten vanaf de zuidoost hoek
 
aanhandelaarSytse Jochums, gehuwd metbakker0-00-00 CG
aanhandelaarEls Jans
verpachter grondde stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenHofstraat [staat: straat]
naastligger ten westenBrouwersstraat [staat: straat en diept]
naastligger ten noordenLaes Dircxs
verwandelaarSeger Riencx, gehuwd met
verwandelaarSwaen Clayses
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSytse Jochums, bakker x Elsjen Jans wandelkopen een nieuw huis en getimmer met 15 houtvoeten ledige plaats daarbij, te meten vanaf de zuidoosterhoek van het huis oostwaarts en van daar noordwaarts, bij de oude Kimswerderpijp aan de oostzijde van het diept. Ten O. verkopers' ledige plaats, ten Z. en W. de straat, ten N. Laes Dircx. Grondpacht 4 CG aan de stad. Door wandel verkregen van Seger Tuenick? x Swaen Cleysen.


1616 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0046v van 9 jun 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 25, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidensteeg in eigendom
naastligger ten zuidenSytse Jochums bakker


1631 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0032r van 11 dec 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 1, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhet eerste huis in deze akte*


1631 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0032r van 11 dec 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 27Brouwersstraat OZ [staat: naast de Kimswerderpijp]hoekhuis met kelder en twee bakovens
 
koper provisioneelN. N. 0-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen3-00-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelhet huis van de erfgenamen van wijlen Cornelis Jacobs Geestdorp1-00-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelhet huis van Cornelis0-10-00 CG
naastligger ten oostenhet andere huis van Saartje Sybrands, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Jochem Sytses schoenmaker
naastligger ten zuidenHofstraat [staat: straat]
naastligger ten westenBrouwersstraat [staat: straat]
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Dirck Gerrits
verkoperSaartie Sybrands voor haar kind, weduwe van
verkoperwijlen Jochum Sytsesschoenmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van Saartie Sybrants wv schoenmaker Jochum Sytses, als moeder en wettige voorstanderse van haar kind, (a) een hoekhuis met een kelder en twee bakovens naast de Kimswerderpijp, tegenover het huis van de heer Bonnema. Ten O. het andere huis van de verkoperse, ten Z. en W. de straat, ten N. erven Dirck Gerryts. Grondpacht 3 cg aan de Stad, waarentegen 20 st wordt ontvangen uit het huis van erven Cornelis Jacobs Geestdorp, en 10 st wordt ontvangen uit het huis van Cornelis voors.


1637 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0024r van 15 jan 1637 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 27Brouwersstraat OZ [staat: bij de Kimswerderpijp]huis
 
koperHarmen Saeckes, enleidekker472-00-00 GG
koperRinktjen Hoeytes
koperAernt Timons
naastligger ten oostende heer Bonnema
naastligger ten zuidenHofstraat [staat: straat]
naastligger ten westenBrouwersstraat [staat: straat]
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen oud burgemeester Dirk Gerrits
verkoperEvert Ruirdts, gehuwd met
verkoperSijke Jans
verkoperNanne Lieuues c.u.


1641 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0160v van 12 dec 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 25, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenSydtse Jochums bakker


1642 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0170r van 16 jan 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 27Brouwersstraat OZ [niet vermeld]huis met een kelder, 2 bakovens, put en bak
 
koperburgervaandrig Jan Everts houtkoper409-21-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen3-00-00 CG
naastligger ten oostende heer Bonnema
naastligger ten zuidenHofstraat [staat: straat]
naastligger ten westenBrouwersstraat [staat: straat]
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Sicke Gerryts
verkoper van 1/2Aernt Timens
verkoper van 1/2Tiaerd DouuesLeeuwarden


1642 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0005r van 13 mrt 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 25, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenSydtse Jochums bakker
naastligger ten zuidensteeg


1644 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0113v van 18 feb 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 27Brouwersstraat OZ [staat: bij de Kimswerderpijp op de hoek van de Hofstraat]huis
 
koperDirck Dirckx c.u.750-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen3-00-00 CG
naastligger ten oostenhet huis gekocht door Sipke Hendrix
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenBrouwersstraat [staat: diept]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperSybrant Hessels
verkoperJan Everts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirck Dirckx [Six] c.u. kopen een huis op de hoek van de Hofstraat bij de Kimswerderpijp. Ten O. het door Sipke Hendrix gekochte huis, ten Z. de Hofstraat, ten W. het diept. Grondpacht 3 CG. Gekocht van Sybrant Hessels x Jans Everts, voor 750 gg.


1644 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0149v van 24 nov 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 1, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhet huis waar de Verloren Arbeit uitgehangen heeft van Dirck Dirx Six


1646 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0205v van 1 feb 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 27Hofstraat [staat: Doelestraat], op de hoek van dehuis daar eertijt het verlooren arbeyt uuytgehangen heeft
 
koperJacob Heeres mr. kistmaker825-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten zuidenHofstraat [staat: Doelestraat]
naastligger ten westenBrouwersstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenLolcke Aelties
verkoperDirck Dircxen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Heeres, mr. kistmaker, koopt een huis staande op de hoek van de Doelestraat, daar eertijt het verlooren arbeyt uuyt gehangen heeft. Ten Z. de Doelestraat, ten W. de straat, ten N. Lolcke Aelties. Grondpacht 2 CG aan de Stad. Gekocht van Dirck Dircxen voor 825 GG.


1646 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0220v van 2 mei 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 25, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJacob Heeres


1655 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0266v van 25 feb 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 1, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhet huis genaamd de Verloren Arbeid


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0017va van 10 feb 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 1, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhet huis genaamd de Verlooren Arbeid


1674 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0132r van 11 jan 1674 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 25, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Jacob Heres kistmaker


1687 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0164v van 16 jan 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 1, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhet hoekhuis van de weduwe van wijlen Cornelis stoker


1692 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0388r van 17 jan 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 1, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van Cornelis stoker


1702 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0148v van 15 jan 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 25, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Cornelis stoker


1716 - reëelkohieradresgebruik
4-160Brouwersstraat 27huis
eigenaarwed. Tiete Tietes
gebruikerwed. Tiete Tietes
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
4-160Brouwersstraat 27huis
eigenaarwed. Tiete Tietes
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan16-5-1720


1724 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0191v van 23 jan 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 1, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Cornelis Dirks


1726 - reëelkohieradresgebruik
4-160 Brouwersstraat 27huis
eigenaarwed. Tyte Tytes
gebruikerwed. Tyte Tytes
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


1735 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0080v van 23 okt 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 1, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe en erfgenamen van wijlen Cornelis Dirks


1736 - reëelkohieradresgebruik
4-160 Brouwersstraat 27huis
eigenaarerven Cornelis Dirks
gebruikerHinke Fockes c.s.
huurwaarde48-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-00-00 CG


1738 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0289r van 23 nov 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 1, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe en erfgenamen van wijlen Cornelis Dirks


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
4-160 Brouwersstraat 27Arent Anthony, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaal08-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
4-160 Brouwersstraat 27huis
eigenaarSymon Fokkes
gebruikerArent Anthoni cum soc.
huurwaarde48-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-14-08 CG


1772 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0001r van 19 jan 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 27Brouwersstraat OZ [staat: op de hoek van de Hofstraat]huis
 
koperPoppe Ekes Menalda koopman750-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen2-00-00 CG
huurderde erfgenamen van wijlen Grietje Cornelis e.a.91-00-00 CG
naastligger ten oostenJetze Ottes
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenBrouwersstraat [staat: Brouwersgracht]
naastligger ten noordenGerryt Alberts
verkoperSimon Fokkes Bakkeroud mr. koperslager


1774 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0148v van 20 mrt 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 1, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenPoppe Eekes Menalda


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
4-157 Brouwersstraat 27Geertje Dekker
4-157 Brouwersstraat 27Jan Alberts
4-157 Brouwersstraat 27Eldert Jurjens


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0267r van 4 jun 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 1, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenL. Spannenburg


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-153 Brouwersstraat 27P Menalda wed2-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-069Brouwersstraat 27 Verkengebruiker wijk G-069; medegebruikers Stephanij, winkelier, Antje Agema; eigenaar is Sieb. Spannenburg, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-069Brouwersstraat 27Antie Ages Agema... ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-069Brouwersstraat 27Siebrand Laases Spannenburg... BS Franeker huw 1830; eigenaar en gebruiker van wijk F-025, koopman, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk G-069; gebruikers Siebren Stephanij, winkelier, Antie Agema, juffrouw Verken, 1814. (GAH204); gebruiker wijk ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-069Brouwersstraat 27Siebren/Sibrand Annes Stephanij... HRL 1805, dopen Grote Kerk HRL 1806, bsha huw 1814, huw 1816, huw 1818, ovl 1846,; gebruiker van wijk G-069, winkelier; medegebruikers Antie Agema en juffrouw Verken; eigenaar is Siebr. Spannenburg, 1814. (GAH204); ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-069Brouwersstraat 27Siebren Spannenburg Siebren Stephany winkelier
G-069Brouwersstraat 27Antie Agema
G-069Brouwersstraat 27 Verken juffrouw


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1559Brouwersstraat 27Sybren StephanyHarlingenwijnwerkerhuis (96 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-069Brouwersstraat 27Berber Everts Bouwknegt... T.S. Stephanij, goede bekende, 1 jun 1805; ondertrouw HRL; oud 63 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-069; VT1839; geb 1 feb 1775, ged 12 mrt 1775 Grote Kerk HRL, dv Evert Bouwknecht en Doedtje Klaases ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-069Brouwersstraat 27Geertruida Huisman... Stuver; BS huw 1813, huw 1823, ovl 1849; oud 49 jaar, (vnm: Truike), geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-069; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-069Brouwersstraat 27Janneke Sibrands Stephani... dopen Grote Kerk HRL 1806, BS huw 1844, ovl 1846; oud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-069; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-069BrouwersgragtJohannes Dijkstra48 jHarlingengezin 1, m, rooms katholiek, gehuwd, geen
G-069BrouwersgragtTruike Huisman49 jHarlingengezin 1, v, rooms katholiek, gehuwd
G-069BrouwersgragtAbe Dijkstra15 jHarlingengezin 1, m, rooms katholiek, ongehuwd
G-069BrouwersgragtAntoon Dijkstra12 jHarlingengezin 1, m, rooms katholiek, ongehuwd
G-069BrouwersgragtJohannes Dijkstra9 jHarlingengezin 1, m, rooms katholiek, ongehuwd
G-069BrouwersgragtJacoba de Goede26 jHarlingengezin 1, v, rooms katholiek, gehuwd
G-069BrouwersgragtJantie Knikken9 wHarlingengezin 1, v, rooms katholiek, ongehuwd
G-069BrouwersgragtJacobus H de Jong29 jHarlingengezin 2, m, protestant, gehuwd
G-069BrouwersgragtPetronella Schimmelpenning22 jHarlingengezin 2, v, protestant, gehuwd
G-069BrouwersgragtJohanna de Jong9 wHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
G-069HofstraatSybrand Stephany65 jHarlingengezin 3, m, protestant, gehuwd, winkelier
G-069HofstraatBerber Bouwknegt63 jHarlingengezin 3, v, protestant, gehuwd
G-069HofstraatJanneke Stephany33 jHarlingengezin 3, v, protestant, ongehuwd
G-069HofstraatDoetje Stephany25 jHarlingengezin 3, v, protestant, ongehuwd


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-069Brouwersstraat 27Giel Lieuwes Timmerman, overleden op 5 maart 184336 jr, geboren Vlieland, zeeman, overleden Hofstraat G 69, gehuwd, zoon van wijlen Lieuwe Timmerman & Sjoukje Giels Gorter, broer van Ietje, dienstmeid en minderjarige Pier, Jantje, Aaltje, Jan en Martha Lieuwes Timmerman. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-069Brouwersstraat 27Sybrand Stephanij, overleden op 3 februari 184672 jr (geboren 6/2/1774), winkelier, overleden Hofstraat G 69, gehuwd, vader van Janneke (wed. Jochum Oolgaard) en Doetje Sybrands Stephany (vrouw van Cornelis Kalis, koopman Texel). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-069Brouwersstraat 27Berber Bouwknegt, overleden op 14 september 184670 jr (geboren 20/4/1776), overleden Hofstraat G 69, wed. Sybrand Stephany, moeder van Janneke (wed. Jochum Oolgaard) en Doetje Sybrands Stephany (vrouw van Cornelis Kalis, koopman Texel). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-069Brouwersstraat 27Anna Reins Vettevogel, overleden op 7 juni 184740 jr (geboren 18/12/1806), overleden Brouwersgracht G 69, wed. Schelte Gebel, moeder van minderjarige Anna en Antje Scheltes Gebel (in weesgesticht). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-069Brouwersstraat 27Geertje Everts Bouwknegt... 1867 HRL, huwt met Arjen Andries Koopmans op 16 mei 1824 HRL, huw.afk. 2 en 9 mei 1824, N.H., ovl wijk G-069, dv Evert B., en Klaaske Beidschat; BS huw 1824, ovl 1842, ovl 1867, bev.reg. HRL 1851 wijk G-065, wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-069Brouwersstraat 27Grietje Aukes de Boer... dec 1864 HRL, huwt met Jan Jarigs Dinker op 26 mei 1825 HRL, huw.afk. 15 en 22 mei 1825, N.H., ovl wijk G-069, dv Auke Annes de B., en Jantje Willems Schaaf; BS huw 1825, ovl 1856, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-069Brouwersstraat 27Grietje Bangma... F-054, wijk G-032, 69, 74, 81; oud 29 jaar, geb Idsegahuizen en wonende te HRL. 1839, wijk G-123; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-069Brouwersstraat 27Jacob de Jong... 1867, bev.reg. HRL 1851 wijk B-105, 83; oud 29 jaar, (vnm: Jacobus), geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-069; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-069Brouwersstraat 27Johannes Dijkstra... ovl 1863, bev.reg. Ha18 51 wijk E-262, wijk G-025, 64; oud 48 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-069; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-069Brouwersstraat 27Pieter Miedemageb 17 jan 1807 Bozum, ovl 31 okt 1866 HRL, huwt met Grietje Bangma, werkman in 1851, DG, ovl wijk G-083, zv Jelte M, en Tjitske Bonnema; BS ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk F-054, wijk G-032, 69, 74, 81


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1559G-069 (Brouwersgracht)Doetje Stephani vrouw van Cornelis Kaliswoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1559G-067 (Hofstraat)Doetje Stephani, vrouw van Cornelis Kaliswoonhuis


1898 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Brouwersstraat 27, HarlingenBrouwersstraat 27J. Kalis Czn.smid, goud- en zilver-


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1559Brouwersstraat 27 (G-067)Corn. Kalis (en Cons., te Enkhuizen)woonhuis


1915 - schoolgeldadresnaam
Brouwersstraat 27Herman Zeinstra


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Brouwersstraat 27 Hermanus J. Zeinstrasigarenm. & winkel.
vorige grondslagf. 700
huidige grondslagf. 700


1928 - adresboekadresnaamberoep
Brouwerstraat 27aC.Molenaarhandelsreiziger


1965 - adresboekadresnaam
Brouwersstraat 27L.C. (Lucia) Koopmans wv Kramer
  terug