Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Brouwersstraat 27
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  Brouwersstraat 274-1624-1604-153G-069G-067


Naastliggers vanBrouwersstraat 27
ten oostenHofstraat 1
ten zuidende Hofstraat
ten westende Brouwersstraat
ten noordenBrouwersstraat 25


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0111v van 7 jun 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 25, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJentke Seyes


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0163r van 15 mei 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 27Brouwersstraat OZ [staat: oude Kimswerderpijp]0‑00‑00 cgnieuw getimmerd huis, met een ledige plaats van 15 houtvoeten te meten vanaf de zuidoost hoek
aanhandelaarSytse Jochums, gehuwd metbakker
aanhandelaarEls Jans
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenHofstraat [staat: straat]
naastligger ten westenBrouwersstraat [staat: straat en diept]
naastligger ten noordenLaes Dircxs
verwandelaarSeger Riencx, gehuwd met
verwandelaarSwaen Clayses
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSytse Jochums, bakker x Elsjen Jans wandelkopen een nieuw huis en getimmer met 15 houtvoeten ledige plaats daarbij, te meten vanaf de zuidoosterhoek van het huis oostwaarts en van daar noordwaarts, bij de oude Kimswerderpijp aan de oostzijde van het diept. Ten O. verkopers' ledige plaats, ten Z. en W. de straat, ten N. Laes Dircx. Grondpacht 4 CG aan de stad. Door wandel verkregen van Seger Tuenick? x Swaen Cleysen.


1616 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0046v van 9 jun 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 25, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidensteeg in eigendom
naastligger ten zuidenSytse Jochums bakker


1631 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0032r van 11 dec 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 1, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet eerste huis in deze akte*


1631 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0032r van 11 dec 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 27Brouwersstraat OZ [staat: naast de Kimswerderpijp]0‑00‑00 cghoekhuis met kelder en twee bakovens
koper provisioneelN. N.
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 cg
grondpacht verschuldigd aan dit perceelhet huis van de erfgenamen van wijlen Cornelis Jacobs Geestdorp1‑00‑00 cg
grondpacht verschuldigd aan dit perceelhet huis van Cornelis0‑10‑00 cg
naastligger ten oostenhet andere huis van Saartje Sybrands, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Jochem Sytses schoenmaker
naastligger ten zuidenHofstraat [staat: straat]
naastligger ten westenBrouwersstraat [staat: straat]
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Dirck Gerrits
verkoperSaartie Sybrands voor haar kind, weduwe van
verkoperwijlen Jochum Sytsesschoenmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van Saartie Sybrants wv schoenmaker Jochum Sytses, als moeder en wettige voorstanderse van haar kind, (a) een hoekhuis met een kelder en twee bakovens naast de Kimswerderpijp, tegenover het huis van de heer Bonnema. Ten O. het andere huis van de verkoperse, ten Z. en W. de straat, ten N. erven Dirck Gerryts. Grondpacht 3 cg aan de Stad, waarentegen 20 st wordt ontvangen uit het huis van erven Cornelis Jacobs Geestdorp, en 10 st wordt ontvangen uit het huis van Cornelis voors.


1637 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0024r van 15 jan 1637 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 27Brouwersstraat OZ [staat: bij de Kimswerderpijp]472‑00‑00 gghuis
koperHarmen Saeckes, enleidekker
koperRinktjen Hoeytes
koperAernt Timons
naastligger ten oostende heer Bonnema
naastligger ten zuidenHofstraat [staat: straat]
naastligger ten westenBrouwersstraat [staat: straat]
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen oud burgemeester Dirk Gerrits
verkoperEvert Ruirdts, gehuwd met
verkoperSijke Jans
verkoperNanne Lieuues c.u.


1641 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0160v van 12 dec 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 25, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenSydtse Jochums bakker


1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0170r van 16 jan 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 27Brouwersstraat OZ [niet vermeld]409‑21‑00 gghuis met een kelder, 2 bakovens, put en bak
koperburgervaandrig Jan Everts houtkoper
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 cg
naastligger ten oostende heer Bonnema
naastligger ten zuidenHofstraat [staat: straat]
naastligger ten westenBrouwersstraat [staat: straat]
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Sicke Gerryts
verkoper van 1/2Aernt Timens
verkoper van 1/2Tiaerd Douues te Leeuwarden


1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0005r van 13 mrt 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 25, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenSydtse Jochums bakker
naastligger ten zuidensteeg


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0113v van 18 feb 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 27Brouwersstraat OZ [staat: bij de Kimswerderpijp op de hoek van de Hofstraat]750‑00‑00 gghuis
koperDirck Dirckx c.u.
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 cg
naastligger ten oostenhet huis gekocht door Sipke Hendrix
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenBrouwersstraat [staat: diept]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperSybrant Hessels
verkoperJan Everts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirck Dirckx [Six] c.u. kopen een huis op de hoek van de Hofstraat bij de Kimswerderpijp. Ten O. het door Sipke Hendrix gekochte huis, ten Z. de Hofstraat, ten W. het diept. Grondpacht 3 CG. Gekocht van Sybrant Hessels x Jans Everts, voor 750 gg.


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0149v van 24 nov 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 1, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet huis waar de Verloren Arbeit uitgehangen heeft van Dirck Dirx Six


1646 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0205v van 1 feb 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 27Hofstraat [staat: Doelestraat], op de hoek van de825‑00‑00 gghuis daar eertijt het verlooren arbeyt uuytgehangen heeft
koperJacob Heeres mr. kistmakerhet Verloren Arbeid
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 cg
naastligger ten zuidenHofstraat [staat: Doelestraat]
naastligger ten westenBrouwersstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenLolcke Aelties
verkoperDirck Dircxen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Heeres, mr. kistmaker, koopt een huis staande op de hoek van de Doelestraat, daar eertijt het verlooren arbeyt uuyt gehangen heeft. Ten Z. de Doelestraat, ten W. de straat, ten N. Lolcke Aelties. Grondpacht 2 CG aan de Stad. Gekocht van Dirck Dircxen voor 825 GG.


1646 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0220v van 2 mei 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 25, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJacob Heeres


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0266v van 25 feb 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 1, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet huis genaamd de Verloren Arbeid


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0017va van 10 feb 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 1, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet huis genaamd de Verlooren Arbeid


1674 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0132r van 11 jan 1674 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 25, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Jacob Heres kistmaker


1687 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0164v van 16 jan 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 1, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet hoekhuis van de weduwe van wijlen Cornelis stoker


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0388r van 17 jan 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 1, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van wijlen Cornelis stoker


1702 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0148v van 15 jan 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 25, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Cornelis stoker


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-162 , folio 79Brouwersstraat 27huis
eigenaarCornelis Dircks erven
gebruikerJan Sibrens c.soc.
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑00‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-162 , folio 51vBrouwersstraat 27huis
eigenaarCornelis Dirks erven
gebruikerJan Meyes cum soc.
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan26‑7‑1720


1724 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0191v van 23 jan 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 1, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Cornelis Dirks


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-162 , folio Brouwersstraat 27huis
eigenaarCornelis Dirks erven
gebruikerRouke Wytses cum soc.
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑00‑00 cg


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0080v van 23 okt 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 1, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe en erfgenamen van wijlen Cornelis Dirks


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-160 , folio 52rBrouwersstraat 27huis
eigenaarCornelis Dirks erven
gebruikerHinke Fockes cum soc.
huurwaarde totaal48‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑00‑00 cg


1738 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0289r van 23 nov 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 1, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe en erfgenamen van wijlen Cornelis Dirks


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
4-160Brouwersstraat 27Arent Anthony, bestaande uit 4 personen08‑00‑00 cg02‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-160 , folio 52rBrouwersstraat 27huis
eigenaarSymon Fokkes
gebruikerArent Anthoni cum soc.
huurwaarde totaal48‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑14‑08 cg


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-160 , folio 52vBrouwersstraat 27huis
eigenaarSimon Fockes
gebruikerArent Anthoni
huurwaarde totaal48‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑14‑08 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-160 , folio 52vBrouwersstraat 27huis
eigenaarSymon Fockes
gebruikerArent Anthoni
huurwaarde totaal48‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑14‑08 cg


1772 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0001r van 19 jan 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 27Brouwersstraat OZ [staat: op de hoek van de Hofstraat]750‑00‑00 gghuis
koperPoppe Ekes Menalda koopman
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 cg
huurderde erfgenamen van wijlen Grietje Cornelis e.a.91‑00‑00 cg
naastligger ten oostenJetze Ottes
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenBrouwersstraat [staat: Brouwersgracht]
naastligger ten noordenGerryt Alberts
verkoperSimon Fokkes Bakkeroud mr. koperslager


1774 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0148v van 20 mrt 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 1, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPoppe Eekes Menalda


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-153 , folio 92rBrouwersstraat 27huis
eigenaarPoppe E. Menalda
gebruikerSytse Hessels
huurwaarde18‑00‑00 cg
gebruikerTjeerd Tjeerds
huurwaarde18‑04‑00 cg
gebruikerHarmen Syberens
huurwaarde40‑00‑00 cg
gebruikerHendrik Gerbens wed.
huurwaarde18‑00‑00 cg
huurwaarde totaal94‑09‑00 cg
af: lasten04‑10‑00 cg
huurwaarde totaal89‑14‑00 cg
aanslag huurwaarde16‑06‑02 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-153 , folio 92rBrouwersstraat 27huis
eigenaarPoppe Menalda erven
gebruikerSytse Hessels
huurwaarde20‑00‑00 cg
gebruikerJan Alberts
huurwaarde22‑00‑00 cg
gebruikerChristoffel Anes
huurwaarde40‑00‑00 cg
gebruikerAuke Faber wed.
huurwaarde00‑00‑00 cg
opmerkingwoont vergeevsch
huurwaarde totaal82‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting04‑10‑00 cg
huurwaarde totaal77‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde14‑01‑12 cg


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-153 , folio 92rBrouwersstraat 27huis
eigenaarPoppe Menalda wed.
gebruikerSytze Hessels wed.
huurwaarde20‑00‑00 cg
gebruikerJan Alberts
huurwaarde20‑00‑00 cg
gebruikerAlbert Hessels wed.
huurwaarde45‑00‑00 cg
gebruikerAuke Faber wed.
huurwaarde00‑00‑00 cg
opmerkingwoond uit hoofde van armoede vergeefs
huurwaarde totaal85‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting04‑10‑00 cg
huurwaarde totaal80‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde14‑12‑12 cg
grondpacht vanPoppe Menalda wed.
grondpacht aanstad Harlingen
grondpacht totaal02‑00‑00 cg
aanslag grondpacht00‑10‑00 cg


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
4-157, pag. 62Brouwersstraat 27Geertje Dekker
4-157, pag. 62Brouwersstraat 27Jan Alberts
4-157, pag. 62Brouwersstraat 27Eldert Jurjens


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0267r van 4 jun 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 1, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenL. Spannenburg


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
4-153 , pag. 89Brouwersstraat 27P. Menalda wed.2‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-069Brouwersstraat 27 Verkengebruiker wijk G-069; medegebruikers Stephanij, winkelier, Antje Agema; eigenaar is Sieb. Spannenburg, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-069Brouwersstraat 27Antie Ages Agema... ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-069Brouwersstraat 27Siebrand Laases Spannenburg... BS Franeker huw 1830; eigenaar en gebruiker van wijk F-025, koopman, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk G-069; gebruikers Siebren Stephanij, winkelier, Antie Agema, juffrouw Verken, 1814. (GAH204); gebruiker wijk ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-069Brouwersstraat 27Siebren/Sibrand Annes Stephanij... HRL 1805, dopen Grote Kerk HRL 1806, bsha huw 1814, huw 1816, huw 1818, ovl 1846,; gebruiker van wijk G-069, winkelier; medegebruikers Antie Agema en juffrouw Verken; eigenaar is Siebr. Spannenburg, 1814. (GAH204); ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-069Brouwersstraat 27Siebren SpannenburgSiebren Stephanywinkelier
G-069Brouwersstraat 27Siebren SpannenburgAntie Agema
G-069Brouwersstraat 27Siebren Spannenburgjuffrouw Verken


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1559Brouwersstraat 27Sybren Stephany wijnwerkerHarlingenhuis (96 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-069Brouwersstraat 27Berber Everts Bouwknegt... T.S. Stephanij, goede bekende, 1 jun 1805; ondertrouw HRL; oud 63 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-069; VT1839; geb 1 feb 1775, ged 12 mrt 1775 Grote Kerk HRL, dv Evert Bouwknecht en Doedtje Klaases ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-069Brouwersstraat 27Geertruida Huisman... Stuver; BS huw 1813, huw 1823, ovl 1849; oud 49 jaar, (vnm: Truike), geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-069; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-069Brouwersstraat 27Janneke Sibrands Stephani... dopen Grote Kerk HRL 1806, BS huw 1844, ovl 1846; oud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-069; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-069BrouwersgragtJohannes Dijkstra48 jgeenHarlingengezin 1, m, rooms katholiek, gehuwd
G-069BrouwersgragtTruike Huisman49 jHarlingengezin 1, v, rooms katholiek, gehuwd
G-069BrouwersgragtAbe Dijkstra15 jHarlingengezin 1, m, rooms katholiek, ongehuwd
G-069BrouwersgragtAntoon Dijkstra12 jHarlingengezin 1, m, rooms katholiek, ongehuwd
G-069BrouwersgragtJohannes Dijkstra9 jHarlingengezin 1, m, rooms katholiek, ongehuwd
G-069BrouwersgragtJacoba de Goede26 jHarlingengezin 1, v, rooms katholiek, gehuwd
G-069BrouwersgragtJantie Knikken9 wHarlingengezin 1, v, rooms katholiek, ongehuwd
G-069BrouwersgragtJacobus H de Jong29 jHarlingengezin 2, m, protestant, gehuwd
G-069BrouwersgragtPetronella Schimmelpenning22 jHarlingengezin 2, v, protestant, gehuwd
G-069BrouwersgragtJohanna de Jong9 wHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
G-069HofstraatSybrand Stephany65 jwinkelierHarlingengezin 3, m, protestant, gehuwd
G-069HofstraatBerber Bouwknegt63 jHarlingengezin 3, v, protestant, gehuwd
G-069HofstraatJanneke Stephany33 jHarlingengezin 3, v, protestant, ongehuwd
G-069HofstraatDoetje Stephany25 jHarlingengezin 3, v, protestant, ongehuwd


1843 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7015 aktenr. 377 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-069Brouwersstraat 27Giel Lieuwes Timmerman, overleden op 5 maart 184336 jr, geboren Vlieland, zeeman, overleden Hofstraat G 69, gehuwd, zoon van wijlen Lieuwe Timmerman & Sjoukje Giels Gorter, broer van Ietje, dienstmeid en minderjarige Pier, Jantje, Aaltje, Jan en Martha Lieuwes Timmerman. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. 643 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-069Brouwersstraat 27Sybrand Stephanij, overleden op 3 februari 184672 jr (geboren 6/2/1774), winkelier, overleden Hofstraat G 69, gehuwd, vader van Janneke (wed. Jochum Oolgaard) en Doetje Sybrands Stephany (vrouw van Cornelis Kalis, koopman Texel). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. 218 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-069Brouwersstraat 27Berber Bouwknegt, overleden op 14 september 184670 jr (geboren 20/4/1776), overleden Hofstraat G 69, wed. Sybrand Stephany, moeder van Janneke (wed. Jochum Oolgaard) en Doetje Sybrands Stephany (vrouw van Cornelis Kalis, koopman Texel). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. 759 (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-069Brouwersstraat 27Anna Reins Vettevogel, overleden op 7 juni 184740 jr (geboren 18/12/1806), overleden Brouwersgracht G 69, wed. Schelte Gebel, moeder van minderjarige Anna en Antje Scheltes Gebel (in weesgesticht). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-069Brouwersstraat 27Geertje Everts Bouwknegt... 1867 HRL, huwt met Arjen Andries Koopmans op 16 mei 1824 HRL, huw.afk. 2 en 9 mei 1824, N.H., ovl wijk G-069, dv Evert B., en Klaaske Beidschat; BS huw 1824, ovl 1842, ovl 1867, bev.reg. HRL 1851 wijk G-065, wijk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-069Brouwersstraat 27Grietje Aukes de Boer... dec 1864 HRL, huwt met Jan Jarigs Dinker op 26 mei 1825 HRL, huw.afk. 15 en 22 mei 1825, N.H., ovl wijk G-069, dv Auke Annes de B., en Jantje Willems Schaaf; BS huw 1825, ovl 1856, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-069Brouwersstraat 27Grietje Bangma... F-054, wijk G-032, 69, 74, 81; oud 29 jaar, geb Idsegahuizen en wonende te HRL. 1839, wijk G-123; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-069Brouwersstraat 27Jacob de Jong... 1867, bev.reg. HRL 1851 wijk B-105, 83; oud 29 jaar, (vnm: Jacobus), geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-069; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-069Brouwersstraat 27Johannes Dijkstra... ovl 1863, bev.reg. Ha18 51 wijk E-262, wijk G-025, 64; oud 48 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-069; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-069Brouwersstraat 27Pieter Miedemageb 17 jan 1807 Bozum, ovl 31 okt 1866 HRL, huwt met Grietje Bangma, werkman in 1851, DG, ovl wijk G-083, zv Jelte M, en Tjitske Bonnema; BS ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk F-054, wijk G-032, 69, 74, 81


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1559Brouwersgracht G-069Klaas D. de Jong woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1559Hofstraat G-067 Doetje Stephani vrouw van Cornelis Kaliswoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1559Brouwersstraat 27 (G-067)Corn. Kalis (en Cons., te Enkhuizen)woonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Brouwerstraat 27aC. Molenaarhandelsreiziger


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Brouwersstraat 27L.C. (Lucia) Koopmans wv Kramer


2023
0.12170004844666


  terug