Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Brouwersstraat 23
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerBrouwersstraat 234-158 4-151 G-067G-065


Naastliggers vanBrouwersstraat 23
ten oostende Both Apothekerstraat
ten zuidenBrouwersstraat 25
ten westende Brouwersstraat
ten noordenBrouwersstraat 21


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Brouwersstraat 23, HarlingenBrouwersstraat 23, Harlingen


1600 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0196r van 17 feb 1600 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 21, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidensteeg waarvan vrij medegebruik
naastligger ten zuidenOest Minckes


1601 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0254v van 15 mrt 1601 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 23bij de oude Kimswerderpijp280‑00‑00 GGhuis
koper finaalFedde Gabbes, gehuwd met
koper finaalFrouck Jans
verpachter grondFrans van Eysinga 3‑00‑00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelJan van Vreen2‑00‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenFreerck wever
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Benno Claes
verkoperAernt Douwes, gehuwd met
verkoperTrijn Lammerts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFedde Gabbes x Frouck Jans kopen huis omtrent de olde Kimswerter pijp. Ten Z. wever Freerck [Bartels], ten N. erven Benne Claes. Grondpacht 3 cg. aan mijn heer Frans van Eysinga, waartegen de proclamanten jaarlijks weer 2 cg. ontvangen van Jan van Vreen uit het huis daar achter. Gekocht van Aernt Douwes x Trijn Lammerts, voor 280 gg.


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0071r van 12 jan 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 23Brouwersstraat OZ [staat: bij de Kimswerderpijp]600‑00‑00 GGhuis
koperLuytgien Gerryts, gehuwd met
koperNeel Jans
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 CG
bewonerde koper Luytgien Gerryts
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenBrouwersstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperdominee Joost Minckes, gehuwd met te Ballum
verkoperSytse Gatses te Ballum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLuytgien Gerryts x Neel Jans kopen een huis oz. bij de Kimswerderpijp. Grondpacht 3 cg. Gekocht van Joost Minckes of Dominicus x Sytske Gatses te Ballum op Ameland voor 600 gg.


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0111v van 7 jun 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 25, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJoost Minckes


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0128r van 10 jan 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 23Brouwersstraat OZ [staat: het diept naar de oude Kimswerderpijp]1200‑00‑00 GGhuis en brouwerij met gereedschappen
koperSytse Pyters, gehuwd met
koperBauck Jacobs Banga
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Frans van Eysinga 3‑00‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenLaes Dircx
naastligger ten westenBrouwersstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenJan Lieuues
verkoperLuitgien Gerrits, gehuwd metbrouwer
verkoperNeel Jans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSytse Pyters x Bauck Jacob Banga kopen een huis en brouwerij met het brouwgereedschap aan de oz. van het diept naar de Kimswerderpijp. Ten Z. Laes Dircx, ten N. Jan Lieuues. Grondpacht 3 cg. aan wd. Frans van Eysinga. Gekocht van Luytgien Gerryts, brouwer x Neel Jans, voor 1200 gg.


1614 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0201r van 6 feb 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 23Brouwersstraat OZ [staat: Kimswerdervaart of diept]563‑00‑00 GGhuis met een ledige plaats erachter
koperEelcke Ipes, gehuwd met
koperRinck Fransen
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Frans van Eysinga 1‑05‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenLaes Dircxen c.u.mr. metselaar
naastligger ten westenBrouwersstraat [staat: Kimswerdervaart]
naastligger ten noordenMarthen Piethers
verkoperLaes Dircxen, gehuwd metmr. metselaar
verkoperJetscke Goverts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEelcke Ipes x Rinck Franses kopen een huis en ledige plaats daar achter oz. Kimswerdervaart of diept. Ten Z. de verkopers, ten N. Marthen Piethers. Grondpacht 25 st aan de erven van wed. Frans Eysinga. Gekocht van Laes Dircks, mr. metselaar x Jetscke Everts voor 563 GG.


1616 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0042v van 26 mei 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 23Brouwersstraat OZ [staat: aan de Kimswerdervaart]228‑21‑00 GG1/2 huis met een ledige plaats
koperRinttske Franses, weduwe van
koperwijlen Eelcke Ipes Cruys
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Frans van Eysinga 1‑05‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenLaes Dircx
naastligger ten westenBrouwersstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenMarten Pieters
verkoper q.q.Poppe Epes Cruys, oom van
verkoperRins ? Eelckes, en haar zuster
verkoperAntie Eelckes, erfgenamen van hun vader
erflaterwijlen Eelcke Ipes Cruys
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRintske Fransen wv Eelcke Ipes kopen 1/2 huis en ledige plaats erachter oz. Kimswerdervaart. Ten Z. Laes Dircx, ten N. Marten Pieters. Grondpacht (1/1) 25 st aan Frans van Eysinga erfgenamen. Gekocht van gezusters Ans? en Antie Eelckes, erfgenamen van Eelcke Ipes, gesterkt met hun oom Poppe Ipes, voor 228 gg 21 st.


1616 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0046v van 9 jun 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 25, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe en erfgenamen van wijlen Eelcke Ypes


1618 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0149r van 19 dec 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 23Brouwersstraat OZ [staat: OZ van het diept naar de Kimswerderpijp]510‑00‑00 GGhuis met een ledige plaats
koperAesge Reyns, gehuwd met
koperMartien Tietes
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Frans van Eysinga 1‑05‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenburgemeester Dirck Gerryts
naastligger ten westenBrouwersstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenMarthen Pieters
verkoperRintske Fransen, gehuwd met
verkoperWopcke Sybesmuller
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAesge Reyns x Martien Tietes kopen huis en ledige plaats daarachter, aan de oostsijde van `t diept nae de kimserterpijp streckende. Ten Z. burgemeester Dirck Gerryts, ten N. Marthen Pieters. Belast aan Frans van Eijsinga erffgenamen met 25 st jaarlijkse grondpacht. Verkocht door Rintie Franses, vrouw van Wopke Sybes, muller, voor 510 gg.


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0122r van 7 dec 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 21, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenEesge Reyns


1635 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0166r van 21 mrt 1635 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 23Brouwersstraat OZ [staat: bij de Kimswerderpijp]354‑07‑00 GGhuis en plaats
koperde weeskinderen van wijlen burgemeester Jelle Jaspars Bennama, met als tutoren
koperPouuels Jaspars, en
koperPyter Jelmers
verpachter grondde stad Harlingen1‑05‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende weduwe van Broer Hartmans
naastligger ten westenBrouwersstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordende weduwe en erfgenamen van wijlen Marten Pyters
verkoperEesge Reyns, gehuwd met
verkoperMarytie Tietes


1641 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0160v van 12 dec 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 25, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe en erfgenamen van wijlen Eelke Ipes


1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0005r van 13 mrt 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 25, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe en erfgenamen van wijlen Eelke Ipes


1646 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0220v van 2 mei 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 25, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Jelle Jaspers


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0252v van 11 mrt 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 21, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Bennema


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0144v van 16 jan 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 23Brouwersstraat OZ [staat: bij de oude Kimswerderpijp]607‑15‑00 GGhuis
koperSioerd Rinses
verpachter grondde stad Harlingen1‑05‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenCornelis Jans kuiper
naastligger ten westenBrouwersstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenhet huis genaamd het Vergulde Rad het Vergulde Rad
verkoperJelmer Bennema
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSioerd Rinses koopt huis bij de oude Kimswerderpijp. Ten Z. kuiper Cornelis Jans, ten N. het huis 'het Vergulde Rad'. Grondpacht 25 st aan de Stad. Gekocht van secr. Bennema voor 607 GG 15 st.


1664 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0219r van 14 feb 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 21, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenSioerd Rinses


1664 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0223v van 13 mrt 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 21, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenSjoerd Rinses


1669 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0183v van 10 jan 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 23achterBoth Apothekerstraat [staat: Molensteeg]119‑00‑00 GGhof of tuin en prieeltje
kopergezworen gemeensman Bavius Ziricus c.u.notaris
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 CG
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat [staat: Molensteeg]
naastligger ten zuidenJan Symons
naastligger ten westende weduwe van Sioerd Rinses
naastligger ten westenBoth Apothekerstraat [staat: Molensteeg]
naastligger ten noordenWalingh Jansen c.u.
verkoperWalingh Jansen c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBavius Ziricus, not. publicus koopt hof of tuin in de Molensteeg. Ten O. de Molensteeg, ten W. Sioerd Rinses, ten Z. Jan Symons, ten N. de verkoper. Gekocht van Waling Jansen (Grauda).


1670 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0024r van 30 okt 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 21, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenSjoerd Rinses


1674 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0132r van 11 jan 1674 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 25, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet huis van wijlen Sioerdt Rinses


1675 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0182r van 17 jan 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 21, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenSioerdt Rinses


1675 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0211r van 28 nov 1675 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 23Brouwersstraat OZ [staat: tussen de Kimswerderpijp en de twee bruggen]300‑00‑00 GGgrondpacht van 1-05-00 CG
koperJacob Claessen koopman
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van Sjoerd Rinses1‑05‑00 CG
verkoperjhr. Tjallingh Homme van Camstra, gehuwd met te Minnertsga
verkoperjuffrouw Foockel van Burmania
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Claessen, koopman, koopt 32 CG grondpacht van 15 huizen tussen de Kimswerderpijp en de twee bruggen. O.a. van het huis van (b) Sjoerd Rinses. Alleen de bewoners zijn vermeld. Geen naastliggers vermeld. De grondpacht is niet per huis vermeld. Gekocht van jhr. Tjalling Hommes van Camstra te Minnertsga als man en voorgd over juffrouw Foockel van Burmania, voor 300 GG.


1678 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0004r van 13 jan 1678 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 23Brouwersstraat OZ [staat: bij de oude Kimswerderpijp]540‑00‑00 CGhuis
koperTytte Tyttes, gehuwd met
koperTettie Clases
verpachter grondde stad Harlingen1‑05‑00 CG
naastligger ten oostenHans Hendricks
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenBrouwersstraat [staat: diept]
naastligger ten noordenhuis genaamd het Vergulde Radt het Vergulde Rad
verkoperSibble Jansen, gehuwd met
verkoperRinske Claeses
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTytte Tyttes x Tettie Clases koopt huis bij oude Kimswerderpijp. Ten O. de tuin van Hans Hendricks, ten W. het diept, ten N. 'het Vergulde Radt'. Gekocht van Sibble Jansen x Rinske Claeses.


1678 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0015v van 2 mrt 1678 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 23achterBrouwersstraat OZ [staat: bij de Kimswerderpijp]56‑14‑00 CGtuin
koperTytte Tyttes c.u.
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 CG
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat [staat: Molenstraat]
naastligger ten zuidenHendrick Riencks
naastligger ten westenTytte Tyttes
naastligger ten noordenhet achterhuis van het Vergulde Rad het Vergulde Rad
verkoperHans Hendricks
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTytte Tyttes koopt een tuin ten O. van zijn huis. Ten O. de Molenstraat, ten Z. Hendrick Romckes?, ten W. de koper, ten N. het achterhuis van 'het Vergulde Radt'. Gekocht van Hans Hendricks.


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0196v van 5 feb 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 23Brouwersstraat OZ [staat: bij de Kimswerderpijp]25‑00‑00 CGgrondpacht van 1-05-00 CG
koperTytte Tyttes commandeur
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis bewoond door Tytte Tyttescommandeur1‑05‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenBrouwersstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenN. N.
verkopervroedsman Jacob Claeses


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0199v van 19 feb 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 21, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenTytte Tyttes commandeur op Groenland


1690 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0333r van 16 nov 1690 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 23Brouwersstraat OZ [staat: oude Kimswerderpijp]500‑00‑00 CGhuis
koper door niaarHendrick Riencx Vlasblom, gehuwd metkoopman
geniaarde koperFeycke Haeringsoud luitenant ter zee
geniaarde koperJancke Gerrits Orsinga
toehaakeen ducaat tot een verering
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat [staat: Pieter Molentjesteeg]
naastligger ten zuidenHendrick Rienks
naastligger ten westenBrouwersstraat [staat: Olde Kimswerderpijp en diept]
naastligger ten noordenhet huis genaamd het Vergulden Radt het Vergulde Rad
verkoperTetje Clases, weduwe van
verkoperwijlen Tyete Tytescommandeur
eerdere samenvatting door Yde ElsingaKeimpe Vlasbloem koopt, na niaar ratione vicinitatis, een huis en tuin bij de Oude Kimswerderpijp. Ten O. de Pieter Molentjessteeg, de straat en diept, ten Z. Hendrick Rienks, ten N. het huis 'Het vergulde radt'. Gekocht van Tetje Clases wv Tytte Tyttes, commandeur.


1691 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0366v van 8 nov 1691 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 23Brouwersstraat OZ [staat: bij de oude Kimswerderpijp]500‑00‑00 CGhuis
koperTettje Claeses, weduwe van
koperwijlen Tyte Tytes commandeur
toehaakeen ducaat ter vereeringe
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat [staat: Pieter Molentjesteeg]
naastligger ten zuidenhendrick Riencks Vlasbloem c.u.
naastligger ten westenBrouwersstraat [staat: Kimswerderpijp en diept]
naastligger ten noordenhet huis genaamd het Vergulde Rad het Vergulde Rad
verkoperhendrick Riencks Vlasbloem c.u.


1702 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0148v van 15 jan 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 25, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van Tytte Tyttes* commandeur


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-158Brouwersstraat 23huis
eigenaarClaes Meyes
gebruikerClaes Meyes
huurwaarde06‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑04‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-158Brouwersstraat 23huis
eigenaarClaes Meyes
huurwaarde06‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑04‑00 CG
aansl. huurw. voldaan26‑9‑1720


1723 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0168v van 18 apr 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 21, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenTettie Claeses, weduwe van
naastligger ten zuidenwijlen Tyte Tytes commandeur


1724 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0195v van 12 mrt 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 21, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenTetsie Claes


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-158Brouwersstraat 23huis
eigenaarwed. Claes Meyes
gebruikerwed. Claes Meyes
huurwaarde06‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑00‑00 CG


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-158Brouwersstraat 23huis
eigenaarerven wed. Tyte Tytes
gebruikerGrietie Clases
huurwaarde35‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑16‑10 CG


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
4-158 Brouwersstraat 23Cornelis Annes, bestaande uit 3 personen06‑00‑00 cg02‑00‑00 cglogeert 2 vrijgesellen


1745 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0057r van 17 jan 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 21, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Tytte Tytes* commandeur


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-158Brouwersstraat 23huis
eigenaarerv. wed. Tytte Tyttes
gebruikerCornelis Annes
huurwaarde40‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde07‑05‑06 CG


1756 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0042v van 14 nov 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 21, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van Tytte commandeur


1799 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0143r van 17 feb 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 23Brouwersstraat OZ [staat: Brouwersgracht]510‑00‑00 CGhuis
koperHendrik Helmers, gehuwd mettimmerman
koperClaaske Zeilmaker
huurderWytze Feddema c.u.schoolmeester50‑00‑00 CG
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat [staat: steeg]
naastligger ten zuidenHendrik Helmers, gehuwd mettimmerman
naastligger ten zuidenClaaske Zeilmaker
naastligger ten westenBrouwersstraat [staat: Brouwersgracht]
naastligger ten noordenP. Fettevogel
verkoper q.q.W. J. Hanekuik, curatoradvocaat Hof van Friesland
verkoper q.q.Simon Wijma, curator overprocureur postulant
verkoperde gerepudieerde boedel van wijlen Wybe Johanneskoopman te Grettingabuurt onder Almenum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik Helmers, timmerman x Claaske Zeilmaker koopt huis oz. Brouwersgragt. Ten O. een steeg, ten Z. de koper, ten W. de straat, ten N. P. Vettevogel. Gekocht van (de curatoren over de boedel van) wl. Wybe Johannes uit Grettingabuurt onder Almenum, voor 510 cg.


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0049v van 31 jan 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 21, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHendrik Helmer


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
4-151, pag. 89Brouwersstraat 23Hendrik Helmer2‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-067Brouwersstraat 23Hendrik Georgius Helmer... de laatste afkondiging gehad den 1 may 1791 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; eigenaar van wijk G-067, drogistwinkel, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk G-073, pakhuis, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk G-158, ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-067Brouwersstraat 23Hendrik Helmer drogistwinkel


1830 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van dinsdag 30 nov 1830
vermeld alsgeschat adresbericht
G-067Brouwersstraat 23Huizinge, geapproprieerd en gebruikt voor pakhuis en laboratorium, voorzien van de noodige fornoisen, met annexen aan de Brouwersgracht, eigenaar h., helmer. Finaal verkocht op 22 dec 1830 in het Heeren-logement van D. Minnema door notaris Wijma.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1564Brouwersstraat 23Hendrik Georg HelmerdrogistHarlingenhuis (90 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-067Brouwersstraat 23Aukje Bernardus Proost... dopen Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1844, ovl 1865, bev.reg. HRL 1851 wijk E-130, wijk F-319, 320, wijk G-067; oud 51 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk F-243; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-067Brouwersstraat 23Hendrik Baukes Komst... huwt met Dieuke Bleeker op 11 mei 1823 HRL, huw afk. 27 apr en 4 mei 1823, reeder in 1851, N.H., ovl wijk G-067, wonende te te HRL. 1822, huw.get. bij L.J. Brandes en K.L. Rondaan, herbergier, 1812, kind: Anne ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-067Brouwersstraat 23Lykle Olpherts Duiker... HRL 1851 wijk C-060; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, deurwaarder direkte belastingen, wijk G-067; ... (alles)


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
G-067Brouwersstraat 23L O Duiker stemgerechtigde


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-067BrouwersgragtLikle Olferts Duiker37 jdeurwaarder der dir. bel.Harlingenm, protestant, gehuwd
G-067BrouwersgragtElisabeth Tichelaar27 jHarlingenv, protestant, gehuwd
G-067BrouwersgragtOlfius Freds. Duiker1,5 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-067BrouwersgragtSophia Vogelina Duiker3 wHarlingenv, protestant, ongehuwd
G-067BrouwersgragtTjamke Tichelaar21 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1840 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. 128 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-067Brouwersstraat 23Anne Sjoerds Foekens, overleden op 25 januari 184058 jr, hoofdonderwijzer, geboren Miedum, overleden Brouwersgracht G 67, weduwnaar, vader van Trijntje (vrouw van Hilbrand Zwanenburg, goud/zilversmid), Sybrigje, Sjoerd, cargadoor en minderjarige Jan, Foeke en Syds Annes Foekens (voogd is broer Sjoerd). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51020 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 150, 154 en 160 van 12 nov 1842
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-067Brouwersstraat 23provisionele en finale toewijzingfl. 545huis aan de Brouwersgracht G-067
 
verkoperKlaas Jans Gonggrijp
koperHendrik Baukes Komst


1844 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7016 aktenr. 91 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-067Brouwersstraat 23Sophia A. E. Barends Post, overleden op 16 april 1844A. E.=Anna-Elisabeth, 6 jr (geboren 3/9/1837), overleden Romastraat G 67, dochter van Barend Cornelis Post, zeeman en Antje Ruurds Duman, zuster van minderjarige Geertruida Barends Post. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. Ongenummerd, oktober (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-067Brouwersstraat 23Janna Pieters Dijkstra, overleden op 29 oktober 1846(Certificaat van onvermogen), 1 1/2 jr (geboren 1/5/1845), overleden Romastraat G 67. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. Ongenummerd, december (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-067Brouwersstraat 23Yda Pieters Dijkstra, overleden op 22 december 1847(Certificaat van onvermogen), 5 jr (geboren 10/3/1842), overleden Romastraat G 67. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. Ongenummerd, november (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-067Brouwersstraat 23Mietje Beuker, overleden op 3 november 1848(Certificaat van onvermogen), 20 jr (geboren 20/6/1828), overleden Romastraat G 67, ongehuwd. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-067Brouwersstraat 23Jacobus Rinkes... winkelier, wijk C-069; ... (alles)


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2257Gedempte Brouwersgracht G-065Johannes Metzelaarwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2257Brouwersstraat 23 (G-065)Jurjen Postemawoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Brouwersstraat 23 Jan van der Weide Bzn.kantoorbediendef. 1200f. 1500
Brouwersstraat 23 Douwe de Boerzonderf. 500f. 500


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Brouwerstraat 23J. v/d Weidekantoorbediende


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Brouwersstraat 23C.E. (Cecilia) Velthuis


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Brouwersstraat 23beeldbepalend pand8 van 10
  terug