Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Brouwersstraat 21
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerBrouwersstraat 214-157 4-150 G-066G-064


Naastliggers vanBrouwersstraat 21
ten oostende Brouwersstraat
ten zuidenBrouwersstraat 23
ten westende Brouwersstraat
ten noordenBrouwersstraat 19


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Brouwersstraat 21, Harlingen


1600 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0196r van 17 feb 1600 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 21Brouwersstraat OZ [staat: Schritsen]404‑00‑00 GGhuis met de ledige plaats daarachter; met het vrije medegebruik van de steeg
koperJan Lieuwes, gehuwd met
koperBauck Jacobs
verpachter grondN. N. 2‑00‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidensteeg waarvan vrij medegebruik
naastligger ten zuidenOest Minckes
naastligger ten westenBrouwersstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenSymon Buwes
verkoperJan Aryens
verkoperGriedt Mincx


1601 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0254v van 15 mrt 1601 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 23, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Benno Claes


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0071r van 12 jan 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 23, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0128r van 10 jan 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 23, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan Lieuues


1614 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0201r van 6 feb 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 23, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenMarthen Piethers


1616 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0042v van 26 mei 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 23, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenMarten Pieters


1618 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0149r van 19 dec 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 23, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenMarthen Pieters


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0120r van 23 nov 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 19, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van Marten Pyters


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0122r van 7 dec 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 21Brouwersstraat OZ [staat: Kimswerderpijp]00‑00‑00 cghuis daer het Vergulden Radt uutsteeckt
koper provisioneelN. N. het Vergulde Rad
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Julius van Eysinga 1‑00‑00 CG
huurderde weduwe van Marten Pyters
naastligger ten oostenAnsck, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Claes Egberts
naastligger ten zuidenEesge Reyns
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Jan Clasen
verkoper q.q.burgemeester Pybe Bauckes, curator
verkoper q.q.burgemeester Jan Goverts, curatoren over
verkoperPyter Martens


1635 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0166r van 21 mrt 1635 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 23, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe en erfgenamen van wijlen Marten Pyters


1641 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0147v van 9 mei 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 19, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenAuke Dirx koopman


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0252v van 11 mrt 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 21Brouwersstraat OZ [staat: tussen de twee bruggen en het oude Kimswerderpijp opde oostkant van het diept]1500‑00‑00 GGhuis daer het Gulden Radt uythanght
koper provisioneelN. N. het Gouden Rad
verpachter grondde erfgenamen van wijlen jr Julius Eysinga 3‑00‑00 CG
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Bennema
naastligger ten westenBrouwersstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Roeliff Claessens timmerman
verkoperde erfgenamen van wijlen Aucke Dircx


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0144v van 16 jan 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 23, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet huis genaamd het Vergulde Rad


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0056r van 2 sep 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 21achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0056r van 2 sep 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 21achterBoth Apothekerstraat WZ [staat: Molenstraat] tegenover het Spinhuis222‑00‑00 GGwoning
koperAle Minnes, gehuwd met
koperPiercke Auckes
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat [staat: Molenstraat]
naastligger ten zuidenLolcke Jetses
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende woning van Pieter Molentie
verkoperPytter Jacobstimmerman


1664 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0219r van 14 feb 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 21Brouwersstraat OZ [staat: Tussen de twee bruggen en de oude Kimswerder pijpen]1465‑07‑00 GGhuis waar het Vergulden Radt uithangt
koperJoucke Hoyties c.u. te Arum het Vergulde Rad
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 CG
naastligger ten oostenhet tweede perceel in deze akte
naastligger ten zuidenSioerd Rinses
naastligger ten westenBrouwersstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenhet huis van Roeleff Jans* timmerman
verkoperAlle Minnes c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJoucke Hoytes [Beyma] c.u. te Arum koopt een huis tussen de twee bruggen en de Oude Kimswerder Pijp, op de Oz., waar 'het Vergulde Radt' uithangt. Ten Z. Sjoerd Rinses, ten N. timmerman Roeleff, met nog een huis erachter in de Molenstraat tegenover het Spinhuis, met ten O. de straat, ten Z. Lolcke Jetzes, ten N. Pieter Molentjes woning. Er is een doorgang van het voorhuis naar het achterhuis en de ledige plaets daar tussenin. Grondpacht 5 cg. Gekocht van Abbe Rinses voor 1465 gg.


1664 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0219r van 14 feb 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 21achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet eerste perceel in deze akte


1664 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0219r van 14 feb 1664 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 21achterBoth Apothekerstraat WZ [staat: Molenstraat] tegenover het spinhuis1465‑07‑00 GGhuis achter waar het Vergulden Radt uithangt
koperJoucke Hoyties c.u. te Arum het Vergulde Rad
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat [staat: Molenstraat]
naastligger ten zuidenLolcke Jetses
naastligger ten westenhet eerste perceel in deze akte
naastligger ten noordenPytter Molentie
verkoperAlle Minnes c.u.


1664 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0223v van 13 mrt 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 21Brouwersstraat [staat: bij de Kimswerderpijp]1570‑00‑00 GGhuis waar het Vergulden Radt uithangt, een huis ten noorden, een huis daarachter in de Molenstraat tegenover het Spinhuis en een ledige plaats daar tussenin
koperWalingh Jansen het Vergulde Rad
naastligger ten oostenhet tweede perceel in deze akte
naastligger ten zuidenSjoerd Rinses
naastligger ten westenBrouwersstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenRoeleff Jans* timmerman
verkoperJoucke Hoyties c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWalingh Jansen [Grauda] koopt een huis bij de Kimswerderpijp daer 't vergulden radt uythanght. Ten Z. Sjoerd Rinses, ten N. timmerman Roelef. Daarbij een huis daarachter in de Pieter Molentjesstraat, tegenover het Spinhuis, met ten Z. Lolcke Jetses, ten N. Pieter Molentie. Grondpacht 5 cg. Gekocht van Joucke Hoytes [Beyma] voor 1570 gg.


1664 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0223v van 13 mrt 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 21achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet eerste perceel in deze akte


1664 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0223v van 13 mrt 1664 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 21achterBoth Apothekerstraat WZ [staat: Molenstraat tegenover het spinhuis]1570‑00‑00 GGhuis met nog een huis ten noorden en een huis daarachter in de Molenstraat staand tegenover het Spinhuis en een ledige plaats tussen beide woningen in
koperWalingh Jansen
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenLolcke Jetses
naastligger ten westenhet eerste perceel in deze akte
naastligger ten noordenPytter Molentie
verkoperJoucke Hoyties c.u.


1670 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0024r van 30 okt 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 21Brouwersstraat OZ [staat: bij de Kimswerderpijp]1200‑00‑00 GGhuis alwaar het Vergulde Radt uithangt
koperJoucke Hoites het Vergulde Rad
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 CG
toehaakeen gouden en drie zilveren ducatons
naastligger ten oostenhet tweede perceel in deze akte
naastligger ten zuidenSjoerd Rinses
naastligger ten westenBrouwersstraat [staat: Kimswerderpijp]
naastligger ten noordenhet huis van Roeloff Jans* timmerman
verkoperWaling Jansen Grauda c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJoucke Hoites [Beyma] koopt huis bij de Kimswerderpijp, 'het Vergulde Radt'. Ten W. de straat en diept, ten Z. Sioerd Rinses, ten N. timmerman Roelof, met nog een fraai huis erachter in de P.M. straat tegenover het Spinhuis. Gekocht van Waling Jansen Grauda.


1670 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0024r van 30 okt 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 21achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet eerste perceel in deze akte


1670 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0024r van 30 okt 1670 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 21achterBoth Apothekerstraat WZ [staat: Molenstraat] achter het vorige huis, tegenover het Spinhuis1200‑00‑00 GGhuis
koperJoucke Hoites
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat [staat: Molenstraat]
naastligger ten zuidenLolke Jetses
naastligger ten westenhet eerste perceel in deze akte
naastligger ten noordende woning van Pytter Molentie
verkoperWaling Jansen Grauda c.u.


1672 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0107r van 20 okt 1672 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 21Brouwersstraat OZ [staat: bij de Kimswerderpijp]36‑00‑00 CGgrondpacht van 2-00-00 CG
koperJoucke Hoytes Beyma
eigenaar perceelgrondpacht uit de kamer achter het huis genaamd het Radt van Joucke Hoytes Beyma2‑00‑00 CGhet Rad
verkoperAeltie Joannis Hechtumannus, gehuwd met
verkoperCornelis Middachtengerechtsbode


1674 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0139r van 22 feb 1674 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 21achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet huis genaamd de Radt


1674 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0139r van 22 feb 1674 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 21achterBoth Apothekerstraat WZ [staat: bij de Kimswerderpijp achter het huis van de verkoper, het Radt genaamd]130‑00‑00 GGkamer of woning
koperWillem Andries de Wit, gehuwd metmr. glasmaker
koperAntie Jans
verpachter grondJoucke Hoytes Beyma 1‑00‑00 CG
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat [staat: de straat die naar de Hoffstraat en de andersints uitloopt]
naastligger ten zuidende tuin van vroedsman Bavius Ziricus
naastligger ten westenhet huis genaamd de Radt de Rad
naastligger ten noordenhet huis van Jacob Haspelman
verkoperJoucke Hoytes Beyma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWillem Andries de Wit, mr. glazenmaker x Antie Jans koopt woning achter het huis van Joucke Hoytes Beyma, 'Het Radt', bij de Kimswerderpijp. Ten O. de straat die naar de Hofstraat loopt, ten W. het huis 'Het Radt', ten Z. de tuin van vroedsman Bavius Ziricus, ten N. Jacob Haspelman. Gekocht van Joucke Hoytes Beyma.


1675 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0182r van 17 jan 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 21Brouwersstraat OZ [staat: tussen de twee bruggen en de oude Kimswerderpijp]800‑00‑00 GGhuis genaamd het Vergulde Radt
koperAbbe Rinses c.u.kuiperhet Vergulde Rad
verpachter grondde erfgenamen van wijlen jhr. Julius van Eysinga 3‑00‑00 CG
toehaakeen gouden ducaton voor de huisvrouw van de verkoper
naastligger ten oostende kamer gekocht door Willem Andries c.u.
naastligger ten zuidenSioerdt Rinses
naastligger ten westenBrouwersstraat [staat: diept]
naastligger ten noordenhet huis van Roelff Claessen* timmerman
verkoperJoucke Hoytes Beyma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAbbe Rinses, kuiper, koopt het huis 'het Vergulde Radt' tussen de 2 bruggen en de oude Kimswerderpijp, aan de oz. van het diept. Ten O. de door Willem Andries gekochte camers, ten Z. Sioerdt Rinses, ten W. het diept, ten N. timmerman Roelff. Vrij eigen uit- en ingang achter door de steeg, tot in de (Pieter) Molenstraat. Gekocht van Joucke Hoytes Beyma, voor 800 gg. en een gouden ducaat voor zijn vrouw.


1675 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0181v van 17 jan 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 21achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet huis genaamd het Vergulde Radt


1675 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0181v van 17 jan 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 21achterBoth Apothekerstraat [staat: Molenstraat] achter het huis genaamd het Vergulde Radt150‑00‑00 GGtwee kamers
koperWillem Andries, gehuwd metmr. glasmaker
koperAntie Jans
naastligger ten oostenMolenstraat
naastligger ten zuidenLolke Jetzes
naastligger ten westenhet huis genaamd het Vergulde Radt het Vergulde Rad
naastligger ten noordende woning van Pieter Molentie
verkoperJoucke Hoytes Beyma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWillem Andries (de Wit), mr. glazenmaker x Antie Jans koopt 2 camers in de (Pieter) Molenstraat achter 'het Vergulde Radt'. Ten O. die straat, ten W. 'het Vergulde Radt', ten Z. Lolke Jetzes, ten N. de Pieter Molentjes woning. Met een steeg waardoor de eigenaars van 'het Vergulde Radt' vrij in- en uitgang hebben naar de Molenstraat. Gekocht van Joucke Hoytes Beyma, 150 gg.


1675 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0211r van 28 nov 1675 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 21Brouwersstraat OZ [staat: tussen de Kimswerderpijp en de twee bruggen]300‑00‑00 GGgrondpacht van 2-00-00 CG
koperJacob Claessen koopman
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van Alle Minnes2‑00‑00 CG
verkoperjhr. Tjallingh Homme van Camstra, gehuwd met te Minnertsga
verkoperjuffrouw Foockel van Burmania
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Claessen, koopman, koopt 32 CG grondpacht van 15 huizen tussen de Kimswerderpijp en de twee bruggen. O.a. van het huis van (c) Alle Minnes. Alleen de bewoners zijn vermeld. Geen naastliggers vermeld. De grondpacht is niet per huis vermeld. Gekocht van jhr. Tjalling Hommes van Camstra te Minnertsga als man en voorgd over juffrouw Foockel van Burmania, voor 300 GG.


1678 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0004r van 13 jan 1678 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 23, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhuis genaamd het Vergulde Radt


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0196v van 5 feb 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 23, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0199v van 19 feb 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 21Brouwersstraat OZ [staat: Brouwersgracht]700‑00‑00 GGhuis
koperhuis genaamd het Vergulden Rad Jan Hoeff commissaris en politiemeesterhet Vergulde Rad
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 CG
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat [staat: Pieter Molentjesteeg]
naastligger ten zuidenTytte Tyttes commandeur op Groenland
naastligger ten westenBrouwersstraat OZ [staat: Brouwersgracht]
naastligger ten noordenDirck Christiaens
verkoperde weduwe van wijlen Abbe Rinseskuiper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDe commissaris Jan Hoeff koopt het huis 'het Vergulden Rad'. Ten O. de Pieter Molentjessteeg, ten Z. de commandeur Tytte Tyttes, ten W. de gracht, ten N. Dirk Christiaans. Vrij in- en uitgang in de Pieter Molentjessteeg. Gekocht van wd. kuiper Abbe Rinses, voor 700 gg.


1690 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0333r van 16 nov 1690 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 23, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet huis genaamd het Vergulden Radt


1691 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0357v van 14 jun 1691 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 21achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet huis genaamd het Vergulde Rad van Sytske Wybes, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Jan Hoeff commissaris


1691 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0357v van 14 jun 1691 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 21achterBoth Apothekerstraat WZ [niet vermeld]25‑00‑00 CGstal met een steeg
koperTjallingh Lourens mr. dopjeswever
koperWillem Gerrits mr. schaafmaker
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 CG
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat [staat: Pieter Molentjesteeg]
naastligger ten zuidenHendrick Rienx Vlasbloem
naastligger ten westenhet huis genaamd het Vergulde Rad van Sytske Wybes, weduwe vanhet Vergulde Rad
naastligger ten westenwijlen Jan Hoeff commissaris
naastligger ten noordende weduwe en de erfgenamen van wijlen dr. Ludinga
verkoperBroer Jansen c.u.mr. brouwer


1691 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0366v van 8 nov 1691 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 23, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet huis genaamd het Vergulde Rad


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0385r van 17 jan 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 21achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet huis genaamd het Vergulde Rad, van de weduwe van Jan Hoeff commissaris


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0385r van 17 jan 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 21achterBoth Apothekerstraat WZ [niet vermeld]42‑00‑00 CG1/2 stal
koperWillem Gerrits c.u.schaafmaker
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 CG
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat [staat: Pieter Molentjesteeg]
naastligger ten zuidenHendrick Riencks
naastligger ten westenhet huis genaamd het Vergulde Rad, van de weduwe van Jan Hoeff commissarishet Vergulde Rad
naastligger ten noordende weduwe en de erfgenamen van wijlen dr. Ludinga
eerdere eigenaarBroer Jansenmr. brouwer
verkoperTjallingh Lourens c.u.dopjeswever


1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0061v van 18 jun 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 21achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0061v van 18 jun 1693 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 21achterBrouwersstraat WZ [staat: Kimswerderpijp recht achter het Radt]135‑00‑00 CGgrondpacht van 1-00-00 CG
koperburgerhopman Aucke Jansen Banga het Rad
eigenaar perceelgrondpacht uit de kamer van Willem Gerritsbombazijnwever1‑00‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperWybe Fransenbakker


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0136r van 27 jan 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 19, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van commissaris Hoeff


1696 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0213v van 9 feb 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 19, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van commissaris Hoeff


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-157Brouwersstraat 21huis
eigenaarGerben Jansen
gebruikerGerben Jansen
huurwaarde00‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde00‑00‑00 CG
opmerkingpauper


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-157Brouwersstraat 21huis
eigenaarGerben Jansen
opmerkingpauper
huurwaarde00‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde00‑00‑00 CG
aansl. huurw. voldaan‑‑


1723 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0168v van 18 apr 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 21Brouwersstraat OZ [staat: Brouwersgracht] tussen de twee bruggen en Kimswerderpijp100‑00‑00 CG1/3 huis genaamd het Vergulden Rad
koperAnne Rinties, gehuwd metkorendragerhet Vergulde Rad
koperElske Jansen Hoeff
eigenaar van 1/3Anne Rinties c.u.korendrager
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 CG
naastligger ten oostenachterhuis (2 kamers)
naastligger ten zuidenTettie Claeses, weduwe van
naastligger ten zuidenwijlen Tyte Tytes commandeur
naastligger ten westenBrouwersstraat [staat: straat en diept]
naastligger ten noordenSytske Rommerts, weduwe van
naastligger ten noordenwijlen Claes Meyes mr. kuiper
verkoperAbraham Jansen Hoeff


1724 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0195v van 12 mrt 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 21Brouwersstraat [staat: Brouwersgracht]110‑00‑00 CG1/3 huis
koperAnne Rintjes, gehuwd met
koperElske Jans
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 CG
naastligger ten oostenSeerp Dirks koopman
naastligger ten zuidenTetsie Claes
naastligger ten westenBrouwersstraat [staat: straat en diept]
naastligger ten noordende weduwe van Claas Meyes
verkoper q.q.de Gereformeerde Gemeente: diaconie, alimentatores van
verkoperAntie Jetses


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-157Brouwersstraat 21huis
eigenaarCornelis ten Toorn
gebruikerJelle Alberts
huurwaarde18‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑00‑00 CG


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-157Brouwersstraat 21huis
eigenaarerven Anne Rinties
gebruikererven Anne Rinties
huurwaarde20‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑06‑10 CG
grondpacht aanerven burgemeester Slooterdijk
grondpacht03‑00‑00 CG
aanslag grondpacht00‑12‑00 CG


1737 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0166r van 13 jan 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 19, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van Anne Rinties


1745 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0057r van 17 jan 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 21Brouwersstraat OZ [staat: Brouwersgracht bij de Kimswerderpijp]600‑00‑00 GGhuis
koperClaas Freerks houtmolenaar te Almenum
koperPytter Freerks houtmolenaar te Almenum
verpachter grondS. Sloterdijk convooimeester Admiraliteit in Friesland3‑00‑00 CG
huurder bovenLieuwe Dirx c.u.3‑00‑00 CG
naastligger ten oostenSeerp Wildschut
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Tytte Tytes* commandeur
naastligger ten westenBrouwersstraat [staat: Brouwersgracht]
naastligger ten noordenJan Harmens mr. blauwverver
verkoperElske Jans Hoeff, weduwe van
verkoperwijlen Anne Rinties


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-157Brouwersstraat 21huis
eigenaarPyter Freerks
eigenaarClaes Freerks
gebruikerHans Uilkes
huurwaarde25‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑10‑14 CG
grondpacht aanburgemr. Sloterdijk erven
grondpacht03‑00‑00 CG
aanslag grondpacht00‑15‑00 CG


1747 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0181r van 18 jun 1747 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 21achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPieter Freerks
naastligger ten westenClaas Freerks


1747 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0181r van 18 jun 1747 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 21achterBoth Apothekerstraat WZ [staat: Pieter Molentjessteeg]100‑00‑00 CGhuis
koperJan Harmens, gehuwd metblauwverver
koperTrijntie Freerks Kroon
huurderHendrik Lucas c.u.
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat [staat: Pieter Molentjessteeg]
naastligger ten zuidenGosse Tjebbes
naastligger ten westenPieter Freerks
naastligger ten westenClaas Freerks
naastligger ten noordenJan Harmens blauwverver
verkoperSeerp Wildschutkoopman


1750 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0077v van 6 sep 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 19, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenPyter Freerks c.s.


1750 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0079r van 6 sep 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 21achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPyter Freerks c.s.


1750 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0079r van 6 sep 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 21achterBrouwersstraat OZ [staat: aan het huis door Robijn Cornelis c.u. gekocht]101‑00‑00 GGdrogerij en kamer
koper door niaarPieter Freerks, broer vantrekveerschipper onder Almenum
koper door niaarClaes Freerks onder Almenum
geniaarde koperUlbe Jans Menaldatrekveerschipper
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat [staat: Pietermolentjesteeg]
naastligger ten zuidenGosse Tiebbes n.u.
naastligger ten westenPyter Freerks c.s.
naastligger ten noorden[de geniaarde] Robijn Cornelis c.s.
verkoperde hypothecaire crediteuren van Janke Symons, weduwe van
verkoperwijlen Beernd Geersma
erflaterde verlaten boedel van wijlen Jan Harmens, gehuwd metmr. blauwverver
erflaterwijlen Trijntie Freerks
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter en Claes Freerks, broeders onder Almenum, kopen na niaar vicinitatis tegen Ulbe Jans Menalda, een nieuwgebouwde drogerij aan het door Dirk Bartling gekochte huis. Ten O. de Pyter moolentiesteeg, ten Z. Gosse Tiebbes n.u., ten W. Pyter Freerks c.s., ten N. Dirk Bartling (die niaarde tegen Robijn Cornelis). Geen grondpacht. Gekocht van Freerk Fontein, koopman en B. Dreyer, procureur fiscaal als gelastigde van de boedel van Janke Symens wv wl. Beernt Geersma, voor 101 gg.


1756 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0042v van 14 nov 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 21Brouwersstraat OZ [staat: Brouwersgracht bij de Kimswerderpijp]365‑00‑00 GGhuis
koperWytse Jansen Vettevogel mr. wolkammer
verpachter grondSimon Slooterdijk convooimeester3‑00‑00 CG
huurderBonne Teunis c.u.schipper
naastligger ten oostenClaas Freerks te Leeuwarden
naastligger ten oostenPieter Freerks houtmolenaar onder Almenum
naastligger ten zuidende weduwe van Tytte commandeur
naastligger ten westenBrouwersstraat [staat: Brouwersgracht en het diept]
naastligger ten noordenDirk Bertling
verkoperClaas Freerkshoutmolenaar te Leeuwarden
verkoperPieter Freerkshoutmolenaar onder Almenum


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0160r van 16 dec 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 19, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenPieter Vettevogel


1793 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0155r van 17 nov 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 19, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenPieter Wytzes Vettevogel


1797 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0011v van 15 jan 1797 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 19, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenPieter Wytzes Vettevogel


1798 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0111r van 14 okt 1798 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 21achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Wytzes Vettevogel


1798 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0111r van 14 okt 1798 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 21achterBoth Apothekerstraat WZ [staat: Pietermolentjesteeg]178‑00‑00 CGhuis
koperDirk Pieters Wijngaarden, gehuwd metmr. wever
koperMarike Melles
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenWybe Johannes* wever
naastligger ten westen [staat: oosten]Jan Wytzes Vettevogel
naastligger ten noordenJan Wytzes Vettevogel
verkoper van 1/2Sytske Jacobus Inia, gehuwd metkoopvrouw te Leeuwarden
verkoper van 1/2Freerk Claeses van der Meulenkoopman te Leeuwarden
verkoper van 1/4huisman Tjalling Jorritsma, erfgenaam te IJlst
verkoper van 1/4Walle Jans Oppedijk, erfgenamen van hun ouderskoopman te IJlst
erflaterwijlen Jan Walles Oppedijk, gehuwd met te IJlst
erflaterwijlen Tjeerdtje Sybrens te IJlst
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirk Pieters Wijngaarden, mr. wever x Marike Melles koopt huis in de Pieter Molentjessteeg. Ten O. de straat, ten Z. Minke Fokkes, ten W. en N. Jan Wytzes Vettevogel. Gekocht van Sietske Jacobusma als erfgenaam van wl. Freerk Claeses v.d. Meulen, beiden te Leeuwarden voor 1/2, en anderen samen ook voor 1/2.


1799 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0143r van 17 feb 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 23, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenP. Fettevogel


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
4-154 , pag. 61Brouwersstraat 21P.W. Vettevogel


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0001r van 6 sep 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 21achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPieter W. Vettevogel


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0001r van 6 sep 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 21achterBoth Apothekerstraat WZ [staat: Pieter Molentjesteeg] wijk G-072250‑00‑00 CGhuis
koperHendrik Helmer, gehuwd metdrogist
koperAntje Bretel
afgewezen niaarnemer ratione societatisPieter W. Vettevogel
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenHendrik Helmer drogist
naastligger ten westenPieter W. Vettevogel
naastligger ten noordenJohannes bleker
verkoperDirk Pieters Wijngaarden, gehuwd met
verkoperMarijke Melles
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik Helmers, drogist x Antje Bretel koopt huis wijk G-073 in de Pieter Molentjessteeg. Ten O. die straat, ten W. Pieter Vettevogel, ten Z. de koper, ten N. Johannes Bleeker. Gekocht van Dirk Pieters Wijngaarden, mr. wever x Marijke Melles, voor 250 gg.


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0049v van 31 jan 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 21Brouwersstraat OZ [staat: Brouwersgracht] wijk G-0651100‑00‑00 CGhuis
koperThomas C. Smith, gehuwd metmr. wolkammer
koperGeertje Petrus van der Veer
huurderde koper Thomas C. Smith mr. wolkammer
naastligger ten oostenHendrik Helmer
naastligger ten zuidenHendrik Helmer
naastligger ten westenBrouwersstraat [staat: Brouwersgracht]
naastligger ten noordenJohannes Harmens ter Mos
verkoperAkke Pieters Vettevogel, gehuwd met
verkoperHendrik J. Vettevogel, erfgenamen vanmr. banketbakker
erflatervader Pieter W. Vettevogelmr. wolkammer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaThomas C. Smith, mr. wolkammer x Geertje Petrus v.d. Veer kopen een huis op de Brouwersgracht, wijk G-065. Ten O. en Z. Hendrik Helmer, ten W. de Brouwersgracht, ten N. Johannes Harmens ter Mos. Geen grondpacht. Gekocht van Akke Pieters Vettevogel x mr. banketbakker Hendrik J. Vettevogel, als erfgename van haar vader mr. wolkammer Pieter W. Vettevogel, voor 1100 CG.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
4-150, pag. 89Brouwersstraat 21Thomas Smith2‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-066Brouwersstraat 21Thomas Coenraads Smith... BS ovl 1827, ovl 1846, ovl 1851, ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk G-061,; eigenaar en gebruiker van wijk G-066, wolkammer, 1814. (GAH204); oud 66 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wolkammer, wijk G-066; VT1839; kind: ... (alles)


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Brouwersstraat 21 Th. Smithfl. 2


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-066Brouwersstraat 21Thomas Smith Thomas Smith wolkammer


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1566Brouwersstraat 21Thomas Coenraad SmithwolkammerHarlingenhuis en erf (96 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-066Brouwersstraat 21Aafke Smitgeb 9 mei 1806 HRL, ged 1 jun 1806 HRL, dv Thomas Coenraad S, en Geertje Pieters vd Veen; dopen Grote Kerk HRL 1806; oud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-066; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-066Brouwersstraat 21Geertje Petrus van der Veer... 1812 Grote Kerk HRL, moeder als: Aatje P. v. d. ... (alles)


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
G-066Brouwersstraat 21Thomans Smith stemgerechtigde


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-066BrouwersgragtThomas C Smith66 jwolkammerHarlingenm, protestant, gehuwd
G-066BrouwersgragtGeertje Petrus van der Veer64 jDokkumv, protestant, gehuwd
G-066BrouwersgragtAafke T Smith33 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-066Brouwersstraat 21Jetze Jans de Boergeb 1792 Slooten, ovl 30 mrt 1854 HRL, huwt met Sibbeltje Simons van der Meulen, keetknegt in 1851, N.H., zv Jan de B., en ... ; BS ovl 1854; bev.reg. HRL 1851 wijk G-066, 227


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-066Brouwersstraat 21Sibbeltje van der Meulengeb 8 nov 1786 Gaastmeer, ovl 4 dec 1870 HRL, huwt met Jetze de Boer, N.H., dv Simon vdM, en Antje Jelles Visser; BS ovl 1870; bev.reg. HRL 1851 wijk G-066, 227, 261, supp wijk G-393, bev.reg. HRL 1860-80


1851 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7021 aktenr. 2106 (filmnr. 120/121)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-066Brouwersstraat 21Thomas Smith, overleden op 26 april 1851wolkammer Brouwersgracht G 66, wednr. Geertje Petrus van der Veer (overleden 2/2/1851), vader van Petronella (vrouw van Johannes Johannes Godthelp, vleeshouwersknecht), Hendrik, verversknecht, Taetske (vrouw van Jan Sytses Goverts, oud kantoorbediende) en wijlen Aafke Thomas Smith (2e vrouw van Ritske Engels Breitsma, grofsmid Pietersbierum, moeder van minderjarige Thomas en Petrus Ritskes Breitsma). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51029 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 39 van 13 aug 1851
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-066Brouwersstraat 21koopaktefl. 3501/2 deel in huis G-066
 
verkoperJan Jans van Glinstra
koperUilke de Vrij


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1566Brouwersgracht G-066Uilke J. de Vrijwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1566Gedempte Brouwersgracht G-064Uilke S. de Vrijwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4741Brouwersstraat 21 (G-064)Gerrit Joh. Ruijsch (te Utrecht)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Brouwersstraat 21 Heijo Dijkstraopzichterf. 2700f. 3000


1923 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-6067
Brouwerstraat 21Wybren Plantinga


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Brouwerstraat 21W. Haitsmabetonfabrikant


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr. 21W. Haitsma270


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr. 21W. Haitsma885


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr.W. Haitsma885
Brouwerstr.Haitsma885(b.g.g.)


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr.Haitsma885(b.g.g.)
Brouwerstr.Bouwstoffennd. v.h. J. v. Hulst885(b.g.g.)
Brouwerstr.W. Haitsma885


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr.J. Haitsma737Woonh. F. Haitsma
Brouwerstr.Bouwstoffennd. v.h. J. v. Hulst885(b.g.g.)


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Brouwersstraat 21F. (Foppe) Haitsma


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Brouwersstraat 21beeldbepalend pand8 van 10
  terug