Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Heiligeweg 2
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
   huisnummer hogerHeiligeweg 24-1474-1454-138G-055G-053


Naastliggers vanHeiligeweg 2
ten oostenHeiligeweg 4
ten zuidenBrouwersstraat 1
ten westende Brouwersstraat
ten noordende Heiligeweg


1599 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0180v van 18 nov 1599 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet huis van Eeling Pieters
naastligger ten westenals bewoner Pieter Martens


1600 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0205v van 6 apr 1600 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0009r van 26 jan 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Sierck goudsmid


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0154r van 28 mrt 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 2Heiligeweg ZZ [staat: Schritsen]850‑00‑00 gghuis
koperPyter Jans, gehuwd met
koperSyts Takes
naastligger ten oostenPyter Lubberts* bakker
naastligger ten zuidenSibrandus Abeli
naastligger ten westenBrouwersstraat [staat: straat en diept]
naastligger ten noordenHeiligeweg [staat: straat]
verkoperHarmen Harmens, gehuwd metbakker
verkoperLampke Oenes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPyter Jans x Syts Takes kopen een huis op de Schritsen. Ten O. Pyter backer, ten Z. Sibrandus Abeli, ten W. en N. straat en diept. Gekocht van Harmen Harmens backer x Lampke Oenes voor 850 GG.


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0254r van 19 feb 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 2Heiligeweg ZZ [staat: Schritsen]535‑00‑00 gghuis zijnde het noordooster hoekhuis van het diept naar de Kimswerderpijp lopend
koperAnnius Petry Austrophorus, gehuwd metnotaris
koperWypck Douwes
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Frans van Eysinga 1‑10‑00 cg
naastligger ten oostenPieter Lubberts bakker
naastligger ten zuidenSibrandus Abels
naastligger ten westenBrouwersstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenHeiligeweg [staat: straat]
verkoperHarmen Harmens, gehuwd metbakker
verkoperLampcke Oenes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMr. Annius Petri Austrophorus, notarius publicus x Wypck Douwes, kopen een huis op de Schritsen, zijnde het noordooster hoekhuis van het diept naar de Kimswerderpijp


1622 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0330v van 14 dec 1622 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 2Heiligeweg ZZ [staat: op de hoek van de Schritsen op het noordeind van de zuiderhoek naar de oude Kimswerderpijp]00‑00‑00 cghuis
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperWypck Douues, weduwe van
verkoperwijlen mr. Anne Austrophorus
verkoperPieter Annii
verkoperKempo Annii
verkoper q.q.N. N., curator over
verkoperde onmondige kinderen van Wypck Douues, weduwe van
verkoperwijlen mr. Anne Austrophorus


1623 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0341v van 25 jan 1623 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 2Heiligeweg ZZ [staat: op de hoek van het diept naar de oude Kimswerderpijp bij de houten brug]373‑00‑00 gghuis
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenWatse Uulbes
naastligger ten zuidenPiebe Bauckes
naastligger ten westenBrouwersstraat [niet vermeld
naastligger ten noordenHeiligeweg [niet vermeld]
verkoperhet sterfhuis van wijlen mr. Anne Austrophorus


1634 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0156v van 20 dec 1634 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1635 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0165r van 7 mrt 1635 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe en erfgenamen van wijlen mr. Anne Astrophorus
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Watse Uubles bakker


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0122v van 31 mrt 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 2Heiligeweg ZZ [staat: Schritsen ZZ]350‑00‑00 gghuis
koperHillert Meynerts c.u.
verpachter grondde stad Harlingen1‑10‑00 cg
naastligger ten oostenJoost Pyters bakker
naastligger ten zuidenhet huis gehuurd door Olphardus Belida rector
naastligger ten westenBrouwersstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenHeiligeweg [staat: straat]
verkoperWypk Douues, weduwe van
verkoperwijlen mr. Anneprocureur


1666 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0052r van 13 mei 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 2Heiligeweg ZZ [staat: Schritsen zijnde noordoostersche hoekhuis van het diept nae de Kimswerderpijp toelopende]425‑00‑00 gghuis
koperMarten Salvus, gehuwd met
koperTrijntie Cornelis
verpachter grondde stad Harlingen1‑10‑00 cg
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Joost Pytters
naastligger ten zuidenJacob Jansen du Bois
naastligger ten westenBrouwersstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenHeiligeweg [staat: straat]
verkoperClaas Hillerts vrijgezel


1666 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0011va van 25 nov 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenMarten Salvus


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0035ra van 16 jan 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenMarten Salvus


1699 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0004r van 5 feb 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenOene Pieters


1699 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0029r van 19 nov 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenOene Pytters wijdschipper


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-147 , folio 77Heiligeweg 2huis
eigenaarWyme Wybes
gebruikerWyme Wybes
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑00‑00 cg
grondpacht aanburgemeester Sloterdijk
grondpacht totaal01‑10‑00 cg
aanslag grondpacht00‑07‑08 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-147 , folio 50rHeiligeweg 2huis
eigenaarWyme Wybes
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan12‑7‑1720
grondpacht aanburgemeester Sloterdijk
grondpacht totaal01‑10‑00 cg
aanslag grondpacht00‑07‑08 cg
aansl. grondp. voldaan21‑3‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-147 , folio Heiligeweg 2huis
eigenaarwed. Wyne Wybes
gebruikerWyne Wybes
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑10‑00 cg
grondpacht aanburgemeester Sloterdijk
grondpacht totaal01‑10‑00 cg
aanslag grondpacht00‑06‑00 cg


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0077v van 9 okt 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJohannes de Waerd


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-145 , folio 50vHeiligeweg 2huis
eigenaarJohannes Pyters
gebruikerJohannes Pyters
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑10‑00 cg
grondpacht aanburgemeester Slooterdijk erven
grondpacht totaal01‑10‑00 cg
aanslag grondpacht00‑06‑00 cg


1737 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0175v van 7 apr 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0004va van 25 okt 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJohannis de Waart


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0077v van 29 nov 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJohannis de Waart


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
4-145Heiligeweg 2Johannes de Waerd, bestaande uit 6 personen08‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-145 , folio 50vHeiligeweg 2huis
eigenaarJohannes de Waert
gebruikerJohannes de Waert
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑14‑08 cg
grondpacht aanburgemr. Sloterdijk erven
grondpacht totaal01‑10‑00 cg
aanslag grondpacht00‑07‑08 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
4-145, fol. 69rHeiligeweg 2Johannes de Waart , bestaande uit 4 volwassenen en 3 kinderenkock op 't admiraliteyts Jagt33:4:00 cg5:10:00 cgvan maetigh bestaen


1754 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0181r van 20 okt 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJohannes de Waart


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-145 , folio 51rHeiligeweg 2huis
eigenaarJohannes de Waerd
gebruikerJohannes de Waerd
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑14‑08 cg
grondpacht aanburgemeester Sloterdijk erven
grondpacht totaal01‑10‑00 cg
aanslag grondpacht00‑07‑08 cg


1758 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0151r van 3 sep 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJohannes de Waard


1760 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0004v van 8 jun 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJohannes de Waart


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-145 , folio 51rHeiligeweg 2huis
eigenaarJoh. de Waard
gebruikerJoh. de Waard
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑14‑08 cg
grondpacht vanJoh. de Waard
grondpacht aanburgemeester Sloterdijk erven
grondpacht totaal01‑10‑00 cg
aanslag grondpacht00‑07‑08 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-138 , folio 90rHeiligeweg 2huis
eigenaarJohannes de Waard wed.
gebruikerJohannes de Waard wed.
huurwaarde totaal22‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑00‑00 cg
grondpacht vanJoh. de Waard
grondpacht aanb[urgem]r. Sloterdijk erven
grondpacht totaal01‑10‑00 cg
aanslag grondpacht00‑07‑08 cg


1776 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0015v van 24 nov 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 2Heiligeweg ZZ [staat: hoek Brouwersgracht]247‑00‑00 gghuis
koperburgervaandrig Hein Mollema koopman
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Sloterdijk 1‑10‑00 cg
naastligger ten oostenGeert Jans n.u.
naastligger ten zuidenHein Mollema
naastligger ten westenBrouwersstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenHeiligeweg [staat: straat]
verkoperAken Wynus, weduwe van
verkoperwijlen Johannes de Waard
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHein Mollema, vaandrig en koopman, koopt een huis op de hoek van de Brouwersgracht. Ten O. Geert Jans n.u., ten Z. de koper, ten W. en N. de straat. Grondpacht 30 st aan erven Sloterdijk. Gekocht van Aken Wijnus wv Johannes de Waard, voor 247 GG.


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0252r van 28 nov 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenH. Mollema


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-138 , folio 90rHeiligeweg 2huis
eigenaarHein Mollema
gebruikerJacob Geerts
huurwaarde26‑00‑00 cg
bij: afgeloste grondpacht01‑10‑00 cg
huurwaarde totaal27‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑00‑00 cg


1786 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0136r van 26 nov 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenvroedsman M. Tuininga


1786 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0134r van 26 nov 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 2Brouwersstraat OZ [staat: hoek Brouwersgracht]655‑00‑00 gghuis
kopervroedsman Menno Tuininga, gehuwd met
koperKlaaske Hanzes de Jong
huurderJacob Geerts c.u.
naastligger ten oostenClaas Baukes mr. bakker
naastligger ten zuidengrutterij van Cornelis Ennes Wijga
naastligger ten westenBrouwersstraat [staat: Brouwersgracht]
naastligger ten noordenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
verkoper q.q.Jacob Hibma, curator
verkoper q.q.Gerben Mollema, curator te Leeuwarden
verkoper q.q.Pieter J. Hanekuik, curatoren over
verkoperde minderjarige kinderen van wijlen Hein Mollemakoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMenno Tuininga


1793 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0135v van 15 sep 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 2Heiligeweg ZZ [staat: bij de twee bruggen]106‑05‑00 cg1/4 huis
koperFeikje Tuininga, weduwe van
koperwijlen J. Radsma
verpachter grondde stad Harlingen0‑00‑00 cg
eigenaar van 1/4Feikje Tuininga
eigenaar van 1/4Maartje Tuininga
eigenaar van 1/4Jetske Tuininga
naastligger ten oostenClaas Baukes
naastligger ten zuidenGerbrand Pettinga
naastligger ten westenBrouwersstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenHeiligeweg [staat: straat]
verkoperGeertje Tuininga, gehuwd met
verkoperDirk Feddemaschrijf- en rekenmeester


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-138 , folio 90rHeiligeweg 2huis
eigenaarMenno Tuininga
gebruikerAndries Willems
huurwaarde30‑00‑00 cg
gebruikerAndries Ales
huurwaarde34‑00‑00 cg
huurwaarde totaal64‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting en grondpacht01‑10‑00 cg
huurwaarde totaal62‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde11‑07‑04 cg


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
4-142, pag. 60Heiligeweg 2Jan Bierma van den Brug, 25 jaar, gehuwd
4-142, pag. 60Heiligeweg 2Anderies Willems


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0182v van 24 nov 1805 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 2Heiligeweg ZZ hoek Brouwersstraat [staat: Brouwersgracht hoek Turfhaven]100‑00‑00 cg1/4 huis
koperFeikje Tuininga, weduwe van
koperwijlen J. Radsma
eigenaar van 3/4Feikje Tuininga
verpachter grondde stad Harlingen0‑00‑00 cg
huurderDirk Feikes c.u.
verkoper q.q.Ritske J. Kronenburg, curator overmr. huistimmerman
verkoperkinderen van Martje Tuininga, dochter van
verkoperMenno Tuininga


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0009r van 11 okt 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenGerbrandus Pettinga


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0074r van 21 feb 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van wijlen Radsma


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
4-138 , pag. 87Heiligeweg 2Jelte Radsma wed.2‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-055Heiligeweg 2Adam Reinius... 1843, ovl 1844; vrouw A.R. eigenaar en gebruiker van wijk B-025, 1814. (GAH204); A.R. eigenaar van wijk G-055; medegebruikers Dirk Feykes de Boer, schoenmaker, Luitje Walstra, koekebakkersknegt, 1814. (GAH204); oud ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-055Heiligeweg 2Dirk Feykes de Boer... 1811, BS geb 1811, huw 1815, huw 1821, ovl 1828, ovl 1830, huw 1837, overlijdens; gebruiker van wijk G-055, schoenmaker; medegebruiker Luitje Walstra, koekebakkersknegt; eigenaar is Adam Reinius, 1814. (GAH204); ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-055Heiligeweg 2Luitje Walstra... huw.afk. 20 en 27 feb 1814, zv Bart W, en Sjouwkje Luitjes Faber; BS huw 1814, ovl 1842; gebruiker wijk G-055, koekebakkersknegt; medegebruiker Dirk Feykes de Boer, schoenmaker; eigenaar is Adam Reinius, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-055Heiligeweg 2Adam ReiniusDirk Feykes de Boerschoenmaker
G-055Heiligeweg 2Adam ReiniusLuitje Walstrakoekebakkersknegt


1817 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51008 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 226 van 20 dec 1817
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-055Heiligeweg 2koopaktefl. 4000huis en de gortmakerij G-055
 
verkoperGerbrand Pettinga
koperHendrik Alberts Ridsma (te Franeker, in de b.s. is de familienaam: Ritsma)
koperIke Nicolaas Lenz (te Franeker, in de b.s. is de familienaam: Lentz en voornaam: Yke)


1831 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49024 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 225 van 15 aug 1831
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-055Heiligeweg 2koopaktefl. 300huis op de Heiligeweg G-055
 
verkoperItske Radsma
verkoperAdam Reinius
ten oostenJohannes Keil
ten oostenTeunis van Arum
ten zuidenAbraham Freerks de Ruiter
Brouwersgracht
Heiligeweg
koperLaas Wijnalda
cessionarisDaniËl Oolgaard


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1580Heiligeweg 2Adam Reinius trekschipperHarlingenhuis (30 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-055Heiligeweg 2Akke Eeltjes Faber... F., en ... ; BS ovl 1847; oud 48 jaar, geb Oudebildtzijl en wonende te HRL. 1839, winkelierse, wijk G-055; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-055Heiligeweg 2Catharina Jans de Haan... dv Jan Tjietses dH., en IJbeltje Tjeerds Dijkstra; BS huw 1838, ovl 1851, bev.reg. HRL 1851 wijk G-055; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-060; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-055HeilgewegMatthijs Overmeer39 jstuurman ter zeeMakkumgezin 1, m, rooms katholiek, gehuwd
G-055HeilgewegHouwkje Dijkstra40 jHarlingengezin 1, v, rooms katholiek, gehuwd
G-055HeilgewegBerendina Overmeer13 jHarlingengezin 1, v, rooms katholiek, ongehuwd
G-055HeilgewegAkke Eeltjes Faber48 jwinkelierscheOudebildtzijlgezin 2, v, protestant, weduwe
G-055HeilgewegJochem Elzinga14 jArumgezin 2, m, protestant, ongehuwd


1843 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7015 aktenr. 369 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-055Heiligeweg 2Theresia van Oudenhoven, overleden op 4 juni 184356 jr, geboren Antwerpen 27/11/1786, overleden Heiligeweg G 55, ongehuwd, zuster van Johannes van Oudenhoven, particulier Antwerpen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7016 aktenr. 231 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-055Heiligeweg 2Japke Gerrits Bleeker, overleden op 7 september 18446 jr (geboren 1/2/1838), overleden Heiligeweg G 55, dochter van Gerrit Bleeker, wafelbakker en Jetje de Boer, zuster van minderjarige Klaske Gerrits Bleeker. (in tafel 'Janke') Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. 71 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-055Heiligeweg 2Rein Wijnalda, overleden op 4 mei 1846levenloos kind van Rein Wijnalda (Turfhaven G 55) en Trijntje Sikkes Stellingwerf. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-055Heiligeweg 2Houkje Dijkstra... ovl 1875, bev.reg. HRL 1851 wijk E-063, 78 wijk F-212; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-055; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-055Heiligeweg 2Isabella Taedes Dijkstrageb 1771 Bolsward, ovl 11 mei 1850 HRL, huwt met Jan Tjitzes de Haan, RK dv Taede D, en Houkje Jorna; BS ovl 1850; bev.reg. HRL 1851 wijk G-055


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-055Heiligeweg 2Maria/Marijke Berends Nieuwenhuis... Visser, wafelbakster in 1851, RK; BS ovl 1849, bev.reg. HRL 1851 wijk C-131, 212, wijk F-340, wijk G-055, supp wijk H-300; Marten Johannes Visser en Marijke Berends Nieuwhuis, beide van HRL, zijnde wegens de ... (alles)


1851 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7021 aktenr. 2337 (filmnr. 120/121)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-055Heiligeweg 2Jan Pieters Postma, overleden op 7 november 1851geboren 8/11/1851, zoon van Pieter Jans Postma, schipper (Brouwersgracht G 55) en Nieskje van der Meer. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1580Heilige weg G-055Albert van der Weide en mede eig.woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3636Gedempte Brouwersgracht G-053 Elisabeth Joustra wed. Klaas A. van der Werfwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3636Heiligeweg 2 (G-053)Jan van der Werf (Kzn.)woonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Heiligeweg 2J. Kuiperssigarenwinkelier
Heiligeweg 2aH. de Waardbankwerker
Heiligeweg 2aK.A. de Waardmolenbaas


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Heiligeweg 2rijksmonument 20396


2023
0.11590194702148


  terug