Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Heiligeweg 4
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerHeiligeweg 44-1464-1444-137G-054G-052


Naastliggers vanHeiligeweg 4
ten oostenHeiligeweg 6
ten zuidenBrouwersstraat 1
ten westenHeiligeweg 2
ten noordende Heiligeweg


1599 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0180v van 18 nov 1599 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 4Heiligeweg ZZ [staat: bij de houten brug naar Botte Apotheekers kamer of hof]100‑00‑00 ggkamers of hovinge
koper provisioneelN. N.
verpachter grondmijnheer Frans van Eysinge raad Hof van Friesland3‑00‑00 cg
bewonerSybe Wopckes
naastligger ten oostenhet huis van Pieter Pieters
naastligger ten oostenals bewoner Jan Berns
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenhet huis van Eeling Pieters
naastligger ten westenals bewoner Pieter Martens
naastligger ten noordenHeiligeweg [niet vermeld]
crediteur (triumphant)burgemeester Fedde Claes
verkoper (gesuccumbeerde)Aebe Aenes
eerdere samenvatting door Yde Elsingabij de holten brug alsmen over gaet nae Botte apteekers camers ofte houwinge. Grondpacht 3 gulden aan heer Frans van Eysinge raedt ordinaris inden hove van Vrieslandt.


1600 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0205v van 6 apr 1600 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 4Heiligeweg ZZ [staat: Schritsen bij de twee houten bruggen]125‑00‑00 gghuis
koper provisioneelJan Vincenti procureur
bewonerde weduwe van wijlen Sybe Wopckes
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenHeiligeweg [niet vermeld]
crediteur (triumphant)burgemeester Fedde Claes
verkoper (gesuccumbeerde)Abbe Aemes de Boer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild opte Scritsen omtrent de twee bruggen


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0009r van 26 jan 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 4Heiligeweg ZZ [staat: Schritsen]1225‑00‑00 gghuis met bakkerij en de gereedschappen
koperPyter Lubberts, gehuwd metbakker
koperJanthien Arians
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Focke van Eysinga 1‑00‑00 cg
naastligger ten oostenPyter Pyters
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Sierck goudsmid
naastligger ten noordenN. N.
verkoperHarmen Harmens, gehuwd met
verkoperLampck Oenes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPyter Lubberts, bakker x Jantgien Arians kopen een huis op de Schritsen. Vrije uitgang naar de Molensteeg. Ten O. Pyter Pyters, ten W. erven goudsmid Sierck. Grondpacht 1 cg aan erven Focke van Eysinga. Gekocht van Harmen Harmens x Lampck Oenes, voor 1225 gg.


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0154r van 28 mrt 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPyter Lubberts* bakker


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0254r van 19 feb 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPieter Lubberts bakker


1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0200r van 9 jan 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenWatse Uubles bakker


1622 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0330v van 14 dec 1622 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1623 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0341v van 25 jan 1623 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenWatse Uulbes


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0075r van 18 jun 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenWatse Uubles


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0076v van 9 jul 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenWatze Ubles bakker


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0110r van 4 feb 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenWatze Ubles, gehuwd met
naastligger ten westenJantyen Arians


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0122v van 31 mrt 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJoost Pyters bakker


1645 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0164v van 26 jan 1645 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0004ra van 22 jan 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van wijlen Joost Pytters


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0025v van 22 jan 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van wijlen Joost Pytters


1666 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0052r van 13 mei 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Joost Pytters


1666 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0011va van 25 nov 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 4Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven] bij de twee bruggen770‑00‑00 gghuis met loods, plaats en bakhuis met de achteruitgang in de Pieter Molentjesteeg
koperYsaac Bastiaans te Vlieland
verpachter grondde heer Homme Laes van Burmania 1‑00‑00 cg
naastligger ten oostenPieter Douwes
naastligger ten zuidenvroedsman Pieter Hylkes n.u.
naastligger ten westenMarten Salvus
naastligger ten noordenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
verkoperde nagelaten woning van wijlen Joost Pieters, gehuwd metbakker
verkoperTrijntje Martens


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 4, fol. 19vHeiligeweg 4Ysaack Bastiaens, bakkerf. 2000-00-00


1675 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0211r van 28 nov 1675 (het 14e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 4Brouwersstraat OZ [staat: tussen de Kimswerderpijp en de twee bruggen]300‑00‑00 gggrondpacht [van 1-00-00 cg]
koperJacob Claessen koopman
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van de weduwe van wijlen Joost Pyters1‑00‑00 cg
verkoperjhr. Tjallingh Homme van Camstra, gehuwd met te Minnertsga
verkoperjuffrouw Foockel van Burmania
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Claessen, koopman, koopt 32 CG grondpacht van 15 huizen tussen de Kimswerderpijp en de twee bruggen. O.a. van het huis van (n) wed. Joost Pyters. Alleen de bewoners zijn vermeld. Geen naastliggers vermeld. De grondpacht is niet per huis vermeld. Gekocht van jhr. Tjalling Hommes van Camstra te Minnertsga als man en voorgd over juffrouw Foockel van Burmania, voor 300 GG.


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0035ra van 16 jan 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 4Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven] bij de twee bruggen350‑24‑00 gghuis, loods, plaatsje en bakhuis
koper finaalPieter Bruyns
koper provisioneelAucke Jansen Backer 350‑10‑00 gg
verpachter grondHomme Laas Burmania 1‑00‑00 cg
bewonerTyte Pytersmr. bakker
naastligger ten oostenals bewoner Egbert Pieters vetermaker
naastligger ten zuidenMayke Cartouw
naastligger ten westenMarten Salvus
naastligger ten noordenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
verkoperde gezamenlijke erfgenamen van wijlen Ysaac Bastiaens c.u.


1686 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0125v van 11 apr 1686 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe en erfgenamen van wijlen Eybert Jansen vetermaker


1703 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0210r van 25 feb 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Fransen gortmaker


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-146 , folio 77Heiligeweg 4huis
eigenaarPieter Franzens
gebruikerBartel Cleijs wed.
huurwaarde totaal33‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑12‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-146 , folio 50rHeiligeweg 4huis
eigenaarPieter Fransen cum soc.
gebruikerJelle Stevens
huurwaarde totaal33‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑12‑00 cg
aansl. huurw. voldaan21‑6‑1720
grondpacht aanburgemeester Sloterdijk
grondpacht totaal01‑00‑00 cg
aanslag grondpacht00‑05‑00 cg
aansl. grondp. voldaan21‑3‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-146 , folio Heiligeweg 4huis
eigenaarPyter Fransens
gebruikerwed. Claes Gerrits
huurwaarde totaal33‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑10‑00 cg
grondpacht aanburgemeester Sloterdijk erven
grondpacht totaal01‑00‑00 cg
aanslag grondpacht00‑04‑00 cg


1726 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0291v van 1 dec 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPieter Fransen gortmaker


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-144 , folio 50vHeiligeweg 4huis
eigenaarPieter Fransen
gebruikerSytse Sipkes
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑06‑10 cg
grondpacht aanburgemeester Slooterdijk erven
grondpacht totaal01‑00‑00 cg
aanslag grondpacht00‑04‑00 cg


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0004va van 25 okt 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 4Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven bij de twee bruggen]616‑00‑00 gg1/3 huis
koperOlfert Everts c.u.
verpachter grondSymon Sloterdijk convooimeester Admiraliteit in Friesland1‑00‑00 cg
naastligger ten oostenClaas Gerrits
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat [staat: Pietermolentjesteeg]
naastligger ten zuidenWilhelmus van Cassel
naastligger ten westenJohannis de Waart
naastligger ten noordenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
verkoperFrans Pieters Wijngaarden, zoon van
erflaterPieter Fransen Wijngaarden


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0077v van 29 nov 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 4Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven] bij de twee bruggen410‑18‑10 gg2/3 huis
koperOlfert Everts, gehuwd metmr. bakker
koperGryetje* Johannis* Schuttenius
verpachter grondSymon Sloterdijk convooimeester Admiraliteit in Friesland1‑00‑00 cg
huurderSytse Poelstra c.u.
naastligger ten oostenClaas Gerrits
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat [staat: Pietermolentjesteeg]
naastligger ten zuidenWilhelmus van Cassel
naastligger ten westenJohannis de Waart
naastligger ten noordenHeiligeweg [staat: straat en diept]
verkoper van 1/3Tjietske Pieters Wijngaarden, gehuwd met te Leeuwarden
verkoper van 1/3Keimpe Pietersoud mr. scheepstimmerman te Leeuwarden
verkoper van 1/3Arjaantie Pieters Wijngaarden, gehuwd met
verkoper van 1/3Sytse Sipkes Poelstrapikeur
eerdere samenvatting door Yde ElsingaOlfert Everts, mr. bakker x [niet ingevuld] Schuttenius kopen 2/3 huis zz. Turfhaven bij de twee bruggen. Mandelige muren met de naastliggers ten O. en W. Ten O. Claas Gerrits en de Pieter Molentjesteeg waarin vrije in- en uitgang, ten Z. Wilhelmus van Cassel, ten W. Johannes de Waart, ten N. de straat en diept. Grondpacht 1 CG aan convooimeester Sloterdijk. Gekocht van Tjietske Pieters Wijngaarden x oud mr. scheepstimmerman te Leeuwarden Keimpe Pieters voor 1/3, en van Arjaantje Pieters Wijngaarden x piquer Sytse Sipkes Poelstra voor 1/3, voor 410 GG 18 st 10 2/3 pn.


1743 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0001ra van 20 okt 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenOlphert Everts mr. bakker


1743 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0013r van 20 okt 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 6, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenOlphert Everts mr. bakker
naastligger ten westenOlphert Everts mr. bakker


1743 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0013r van 20 okt 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 6, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenOlphert Everts mr. bakker
naastligger ten westenOlphert Everts mr. bakker


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
4-144Heiligeweg 4Olphert Everts, bestaande uit 3 personen08‑00‑00 cg03‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-144 , folio 50vHeiligeweg 4huis
eigenaarOlphert Everts
gebruikerOlphert Everts
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg
grondpacht aanburgemr. Sloterdijk erven
grondpacht totaal01‑00‑00 cg
aanslag grondpacht00‑05‑00 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
4-144, fol. 69rHeiligeweg 4Olphert Everts cum uxore, bestaande uit 2 volwassenen en 3 kinderenbakker, mr.24:3:00 cg4:0:00 cgbestaet sober


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0219v van 9 apr 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenOlphert Everts mr. bakker


1754 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0181r van 20 okt 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 4Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven ZZ bij de twee bruggen]351‑07‑00 gghuis en bakkerij
koperEvert Paulus, gehuwd metreidmaker
koperTrijntje Abrahams
verpachter grondSimon Sloterdijck convooimeester Admiraliteit in Friesland1‑00‑00 cg
naastligger ten oostenPoulus Dirks
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat [staat: Pietermolentjesteeg]
naastligger ten zuidenWilhelmus van Castel
naastligger ten westenJohannes de Waart
naastligger ten noordenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
verkoperOlphert Everts, gehuwd metmr. bakker
verkoperGrietje Schuttenius


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-144 , folio 51rHeiligeweg 4huis
eigenaarEvert Paulus
gebruikerHendricus Lensing
huurwaarde totaal22‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑00‑00 cg
grondpacht aanburgemeester Sloterdijk erven
grondpacht totaal01‑00‑00 cg
aanslag grondpacht00‑05‑00 cg


1758 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0151r van 3 sep 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 4Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven]650‑00‑00 cghuis
koperArjen Clazes, gehuwd metwinkelier
koperLolkje Harmens winkelierse
verpachter grondS. Sloterdijk convooimeester Admiraliteit in Friesland1‑00‑00 cg
huurderHendricus Lansing c.u.
naastligger ten oostenPaulus Dirks
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat [staat: Pyter Molentjesteeg]
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Wilhelmus van Cassels
naastligger ten westenJohannes de Waard
naastligger ten noordenHeiligeweg [staat: straat]
verkoperEvert Paulus Beva, gehuwd metmr. reidmaker
verkoperTrijntje Abrahams


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-144 , folio 51rHeiligeweg 4huis
eigenaarEvert Paulus
gebruikerArjen Clases
huurwaarde totaal22‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑00‑00 cg
grondpacht aanburgemeester Sloterdijk erven
grondpacht totaal01‑00‑00 cg
aanslag grondpacht00‑05‑00 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-137 , folio 90rHeiligeweg 4huis
eigenaarGeert Jansz
gebruikerGeert Jansz
huurwaarde totaal22‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑00‑00 cg
grondpacht vanGeert Jans
grondpacht aanb[urgem]r. Sloterdijk erven
grondpacht totaal01‑00‑00 cg
aanslag grondpacht00‑05‑00 cg


1776 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0015v van 24 nov 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenGeert Jans n.u.


1780 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0307v van 12 nov 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenGeert Vos n.u.


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0252r van 28 nov 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 4Heiligeweg ZZ bij de twee bruggen [staat: Turfhaven]810‑00‑00 gghuis
koperClaas Baukes, gehuwd metmr. bakker
koperWytske Sikkes
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Sloterdijk convooimeester Admiraliteit in Friesland1‑00‑00 cg
eerdere bewonerwijlen Lolkje Harmens
naastligger ten oostenSybrand Sybrandus
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat [staat: Pietermolentjesteeg]
naastligger ten zuidenH. Mollema
naastligger ten westenH. Mollema
naastligger ten noordenHeiligeweg [staat: straat]
verkoper q.q.Sicco Rienstra, geauthoriseerde redder vanprocureur postulant
verkoperde boedel van Lolkjen Harmens, laatst weduwe van
verkoperwijlen Geert Jans Vos
verkoperLolkjen Harmens, eerder gehuwd geweest met
verkoperwijlen Arjen Claasesturfdrager
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaas Baukes, mr. bakker x Wytske Sikkes kopen een wel ter nering staand huis zz. Turfhaven bij de twee bruggen, door Lolkje Harmens metterdood ontruimd. Mandelige muren met de naastliggers ten O. en W. Ten O. Sybrand Sybrandus en de Pieter Molentjesteeg (waarin vrije in- en uitgang), ten Z. en W. H. Mollema, ten N. de straat. Grondpacht 1 CG aan convooimeester Sloterdijk. Gekocht van (de geauthoriseerde redder der boedel en nalatenschap van) Lolkjen Harmens, laatst wv Geert Jans en eerder getrouwd geweest met turfdrager Arjen Claeses, voor 810 gg.


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-137 , folio 90rHeiligeweg 4huis
eigenaarClaas Baukes
gebruikerClaas Baukes
huurwaarde totaal28‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑01‑12 cg
grondpacht vanClaas Baukes
grondpacht aanburgemeester Sloterdijk erven
grondpacht totaal01‑00‑00 cg
aanslag grondpacht00‑05‑00 cg


1786 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0134r van 26 nov 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenClaas Baukes mr. bakker


1793 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0135v van 15 sep 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenClaas Baukes


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-137 , folio 90rHeiligeweg 4huis
eigenaarClaas Baukes
gebruikerClaas Baukes
huurwaarde totaal28‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑01‑12 cg
grondpacht vanClaas Baukes
grondpacht aanburgemeester Sloterdijk erven
grondpacht totaal01‑00‑00 cg
aanslag grondpacht00‑05‑00 cg


1799 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0153r van 3 mrt 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van wijlen Klaas Baukes


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
4-141, pag. 60Heiligeweg 4wed. Claas Baukes


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0009r van 11 okt 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 4Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven] wijk G-0551050‑00‑00 cghuis en bakkerij
koperPoppe Cornelis de Boer c.u.
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Sloterdijk convooimeester Admiraliteit in Friesland1‑00‑00 cg
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Hendrik Swaal
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat [staat: Pietermolentjesteeg]
naastligger ten zuidenGerbrandus Pettinga
naastligger ten westenGerbrandus Pettinga
naastligger ten noordenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
verkoperWytske Sikkes, weduwe van
verkoperwijlen Klaas Baukes


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0074r van 21 feb 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 4Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven wijk G-053]350‑00‑00 cghuis en bakkerij
koperGerbrandus Pettinga koopman
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Sloterdijk convooimeester Admiraliteit in Friesland1‑00‑00 cg
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Hendrik Swaal
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat [staat: Pietermolentjesteeg]
naastligger ten zuidende koper Gerbrandus Pettinga
naastligger ten westende weduwe van wijlen Radsma
naastligger ten noordenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
verkoper q.q.Taeke Stephani, geautoriseerd curator overprocureur fiscaal
verkoperde geabandonneerde boedel van Poppe Cornelis de Boer c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerbrandus Pettinga, koopman, koopt huis en bakkerij zz. Turfhaven, met vrije in- en uitgang in de P. Molentjessteeg, wijk G-053. Mandelige muren met de naastliggers ten O. en W. Ten O. wd. Hendrik Swaal en de Pieter Molentjessteeg, ten Z. de koper, ten W. wd. Radsma, ten N. de straat. Grondpacht 1 CG aan convooimeester Sloterdijk. Gekocht van (de geauthoriseerde curator bonorum over de verlaten boedel van) Poppe Cornelis de Boer c.u., voor 350 cg.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
4-137 , pag. 87Heiligeweg 4G. Pettinga 2‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-054Heiligeweg 4Gerbrandus Pettinga... eigenaar van wijk G-041; gebruiker Pieter Douwes de Vries, sjouwer, 1814. (GAH204); id. van wijk G-054, kantoor, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk G-056, grutter, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-054Heiligeweg 4G Pettingakantoor


1830 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49023 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 10 en 24 van 13 jan 1830
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-054Heiligeweg 4provisionele en finale toewijzingfl. 605huis aan de Heiligeweg G-054
 
verkoperGerbrandus Pettinga
koperJohannes Keil
koperTeunis van Arum


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1582Heiligeweg 4Johannes Keil en mede eig.kleermakerHarlingenhuis en erf (78 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-054Heiligeweg 4Oense Cornelis Akkerboom... huw 1840, ovl 1861; oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, geamployeerde ter sekretarie 1839, wijk G-054; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-054Heiligeweg 4Uilke van Leeuwen... vL, en Baukje Uilkes; BS huw 1828, ovl 1848; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, huisschilder, wijk G-054; ... (alles)


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
G-054Heiligeweg 4U van Leeuwen stemgerechtigde


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-054HeilgewegUilke van Leeuwen41 jhuisschilderHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd
G-054HeilgewegSophia Godthelp45 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
G-054HeilgewegOense Akkerboom28 jgeamployeerde ter secretarieHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. 580 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-054Heiligeweg 4Lutske Jans Kronenburg, overleden op 25 januari 184681 jr (geboren 1/6/1765), overleden Heiligeweg G 54, wed. Eduard Keyser, geen kinderen, zuster van wijlen Aaltje (moeder van wijlen Geert Steenveld, man van Hittje Johan-Philip Steioef, vdv: zie ad a) en wijlen Ritske Jans Kronenburg (vader van wijlen Eelke Ritskes Kronenburg, vader van Grietje Eelkes Kronenburg), testamentair erfgenamen zijn alleen Hittje, Aaltje en Antoinetta. Saldo fl. 87,75. - ad a: Aaltje, Antoinetta (vrouw van Harmen de Wit, werkman), Klaas en Jan Geerts Steenveld. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. Ongenummerd, februari (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-054Heiligeweg 4Uilke van Leeuwen, overleden op 3 februari 1848(Certificaat van onvermogen), 49 jr (geboren 20/4/1799), overleden Heiligeweg G 54, huisschilder, gehuwd, geen kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-054Heiligeweg 4Anna Maria Mecima... over A.M., op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 4e quartier: f. 66:0:0 ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-054Heiligeweg 4Sophia Johannes Godthelp... 1851: wijk C-211, wijk E-158, 224, wijk F-258, wijk G-046; oud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-054; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-054Heiligeweg 4Trufina/Fenna Meewezengeb 10 jun 1809 Leeuwarden, ovl 5 jan 1855 HRL, ongehuwd, vest. 8dec18 54 uit Leeuwarden, Rooms Katholiek, dv Gerardus M, en IJmkje Vliegendehond; BS ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk G-054


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1582Heilige weg G-054Jantje Vogelzang vrouw van Jacob Visser woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1582Gedempte Heiligeweg G-052 Uilke Voordewind woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1582Heiligeweg 4 (G-052)Pieter Dekkerswoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Heiligeweg 4Gezs. Douma-


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Heiligeweg 4beeldbepalend pand5 van 10


2023
0.098469972610474


  terug