Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Heiligeweg 12
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
   huisnummer hoger Heiligeweg 12 5-123 5-150 G-143 G-048
aangrenzende stegensteeg
Heiligeweg 12naamloze steeg ten westen


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


1671 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0033v van 8 jan 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 12Heiligeweg ZZ [staat: tegenover de brouwerij van het Swaentie bij de twee bruggen]huis en tuintje
 
koperHessel Wabes 550-00-00 GG
naastligger ten oostenhet huis van de weduwe van dr. Arkenbout
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenHeiligeweg [staat: straat en diept]
verkoperJan Arents c.u.kuiper


 


 


 


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
5-123Heiligeweg 12huis
eigenaarReintien Romkes erven
gebruikerSybe Reins cum soc.
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-16-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
5-123Heiligeweg 12huis
eigenaarSybe Reins kinderen
gebruikerSybe Reins cum soc.
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-16-00 CG
aansl. huurw. voldaan27-5-1720


 


1724 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0212v van 10 dec 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 12Heiligeweg ZZ [staat: bij de twee bruggen]huis tuin erachter
 
koperAbraham Rosen, gehuwd metmr. reidemaker360-00-00 GG
koperJohanna Brouwer
naastligger ten oostenDouwe Martens
naastligger ten zuidenweduwe en erfgenamen van Wybren Jansen
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenPyter Fransen
naastligger ten westenYwe Jacobs
naastligger ten noordenHeiligeweg [staat: straat en diept]
verkoper van 1/3Rein Sybeskoopman
verkoper van 1/3Reinkje Sybes, gehuwd met
verkoper van 1/3Jan Bouwes thans uitlandig
Jan Ydes, curator overkleermaker
verkoper van 1/3Beitske Sybes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAbraham Rosen, mr. reidemaker x Johanna Brouwer kopen een huis met een steeg ten westen, waarlangs men de bovenkamers kan bereiken, omtrent de twee bruggen. Ten O. Douwe Martens, ten Z. wd. en erven Wybren Jansen, ten W. Pyter Fransen en Ywe Jacobs, ten N. de straat en diept. Geen grondpacht. Gekocht voor 1/3 van Rein Sybes, koopman, voor 1/3 van Reinkjen Sybes x Jan Bouwes thans uitlandig, en van Beitske Sybes gesterkt met mr. Jan Ydes, kleermaker, als geauthoriseerde curator, voor 360 gg.


1726 - reëelkohieradresgebruik
5-123 Heiligeweg 12huis
eigenaarAbraham Roos
gebruikerAbraham Roos
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG


 


 


 


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
5-123 Heiligeweg 12huis
eigenaarvroedsman Rosen
gebruikervroedsman Rosen c.s.
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG


 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
5-123 Heiligeweg 12vroedsman Roosen, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal15-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
5-123 Heiligeweg 12huis
eigenaarvroedsm. Roosen
gebruikervroedsm. Roosen cum soc.
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-09-00 CG


 


1760 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0035r van 16 nov 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 12Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven] bij de twee bruggenhuis
 
koperGerryt Offeringa, gehuwd metmr. bakker750-14-00 GG
koperLupkjen Douwes
naastligger ten oostenHiltje Douwes
naastligger ten zuidenSybren Jogchems
naastligger ten westenPhilippus Bos
naastligger ten westenGerryt Jacobs
naastligger ten noordenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
verkoperJohanna Brouwer, weduwe van
verkoperwijlen burgemeester Abraham Roosen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerryt Offringa, mr. bakker x Lupjen Douwes koopt een huis omtrent de 2 bruggen, zz. Turfhaven. Ten O. Hiltje Douwes, ten W. Philippus Bos, ten Z. Sybren Jogchems, ten N. die straat en diept. verkoper is Johanna Brouwer wv burgemeester Abraham Roosen, voor 750 gg.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
5-114 Heiligeweg 12Jan Frederiks
5-114 1/2Heiligeweg 12Jurjen Christiaans
5-114 1/3Heiligeweg 12Marten Fokkes, 25 jaar, gehuwd


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
5-150 Heiligeweg 12Fokke Martens2-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-143Heiligeweg 12Fokke Martenseigenaar van wijk G-143; gebruiker Gerrit P. Burghout, militair, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-143Heiligeweg 12Gerrit Pieters Burghout... zv Pieter Klaases B, en Eelkje Berends Siderius; BS huw 1813, ovl 1819, ovl 1834; gebruiker van wijk G-143, militair; eigenaar is Fokke Martens, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-143Heiligeweg 12Fokke Martens Gerrit P Burghout militair


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1586Heiligeweg 12Bernardus Heins DrostHarlingenwinkelierhuis (42 m²)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-143Heiligeweg 12Aaltje Boomgaard... ovl 1848, ovl 1867, bev.reg. HRL 1851 wijk G-138, 143, 293, wijk H-005, supp wijk F-364, supp wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-143Heiligeweg 12Dirk Annes Leeninga... HRL 1851 wijk G-071, 143, 216; oud 40 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk G-156; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-143Heiligeweg 12Fenne Willems Muller... A-097, wijk G-071, 143, 216, supp wijk G-470; oud 39 jaar, geb en wonende te Hrl. 1839, wijk G-156; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1586G-143 (Typelstegen)Bernardus H Drostplek grond


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1586G-048 (Gedempte Heiligeweg)Aldert Reinersachterhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4181Heiligeweg 12 (G-048)Aldert Reinierswoonhuis en bergplaats


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Heiligeweg 12 Aldert Reinersstoffeerder
vorige grondslagf. 1100
huidige grondslagf. 1100


1927 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Heiligeweg 12, HarlingenHeiligeweg 12Fa. A. Reinersstoffeerderij


1928 - adresboekadresnaamberoep
Heiligeweg 12A.Reinersstoffeerder
Heiligeweg 12aNic.Reindersstoffeerder


1934 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Heiligeweg 12, HarlingenHeiligeweg 12N. Reinersstoffeerderij


1935 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Heiligeweg 12, HarlingenHeiligeweg 12N. Reinersstoffeerderij, karpetten, loopers, tafelkleeden


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Heiligew. 12L.J. Drost980Burger- en Uniformkl.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Heiligew.L.J. Drost980burger- en uniformkleerm.


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Heiligew.L.J. Drost980burger- en uniformkleerm.


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Heiligeweg 12beeldbepalend pand9 van 10
  terug