Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Heiligeweg 14
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerHeiligeweg 145-122 5-149 G-049G-047


Naastliggers vanHeiligeweg 14
ten oostenHeiligeweg 16
ten westenHeiligeweg 12
ten noordende Heiligeweg


aangrenzende stegen
adresheeft
Heiligeweg 14naamloze steeg ten oosten


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0038r van 3 mei 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 14Heiligeweg ZZ [staat: Schritsen]715‑00‑00 GGhuis en ledige plaats
koperJan Aernts c.u.kuiper
naastligger ten oostenHendrick Hendricx
naastligger ten zuidende tuin van Teunis Willems van Dalen
naastligger ten westenWillem Jetses kuiper
naastligger ten noordenHeiligeweg [staat: straat]
verkoperGerryt Gijsberts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Aernts, kuiper c.u.,


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0015va van 20 jan 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0071v van 20 jan 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0013va van 20 jan 1667 (het 5e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 14Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven]950‑05‑12 GG1/2 huis en kamer met een hof, prieel en bomen
koperdr. Nicolaus Arckenbout
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelde heer Joan Wittert1‑00‑00 CG
huurderde weduwe van Hendrik Hendrix
naastligger ten oostenPier Janties brouwer
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenJan Arents kuiper
naastligger ten noordenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
verkoperde minderjarige erfgenaam van Hendrik Hendrikskoolkoper


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0070r van 20 jan 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 14Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven]950‑05‑12 GG1/2 huis met kamers erachter en een tuin met prieel en bomen
koperdoc.? Nicolaus Arckenbout
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
huurderde weduwe van Hendrik Hendrix
naastligger ten oostensteeg tussen het verkochte en de brouwerij
naastligger ten oostenPytter Janties brouwer
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenJan Arents kuiper
naastligger ten noordenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
verkoperde erfgenamen van wijlen Hendrik Hendrix


1671 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0033v van 8 jan 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet huis van de weduwe van dr. Arkenbout


1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0061r van 18 jun 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten westenN. N.


1710 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0129r van 16 nov 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 14Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven]475‑00‑00 CGhuis, hof en prieel
koperDouwe Martens c.u.
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 CG
verpachter grondde heer Wittert 1‑00‑00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Hein Piers
naastligger ten zuidenPier Haies
naastligger ten westende weduwe van Reintien Romkes
naastligger ten noordenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
verkoperMeinert Arkenbout te Noordwijk
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDouwe Martens c.u. kopen een huis, hof en prieel zz. Turfhaven. Ten O. wd. Hein Piers, ten Z. Pier Haies, ten W. wd. Reintien Romkes, ten N. de straat. Met eigendom van de steeg ten oosten. Grondpacht 2 CG aan de Stad en 1 CG aan de heer Wittert. Gekocht van Meinert Arkenbout te Noordwijk, voor 475 VG.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-122Heiligeweg 14huis
eigenaarDouwe Martens
gebruikerDouwe Martens
grondpacht aan G. Suringar erven
grondpacht01‑00‑00 CG
aanslag grondpacht00‑05‑00 CG
opmerkingpro deo begeert


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-122Heiligeweg 14huis
eigenaarDouwe Martens
aansl. huurw. voldaan‑‑
opmerkingpro deo begeert
grondpacht aan G. Suringar
grondpacht01‑00‑00 CG
aanslag grondpacht00‑05‑00 CG


1722 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0126v van 18 jan 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Gardenierstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenDouwe Martens


1724 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0212v van 10 dec 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenDouwe Martens


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-122Heiligeweg 14huis
eigenaarDouwe Martens
gebruikerDouwe Martens
grondpacht aan G. Zuringar erven
grondpacht01‑00‑00 CG
aanslag grondpacht00‑04‑00 CG
opmerkingpro deo begeert


1727 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0306v van 26 jan 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Gardenierstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenDouwe Martens


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-122Heiligeweg 14huis
eigenaarDouwe Martens
gebruikerDouwe Martens
opmerkingpro deo begeert
grondpacht aan Gouke Suiringar
grondpacht01‑00‑00 CG
aanslag grondpacht00‑04‑00 CG


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
5-122 Heiligeweg 14wed. Douwe Martens, bestaande uit 3 personen06‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-122Heiligeweg 14huis
eigenaarwed. Douwe Martens
gebruikerGerrit Jacobs
huurwaarde25‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑10‑14 CG
grondpacht aan Gouke Suiringar erven
grondpacht01‑00‑00 CG
aanslag grondpacht00‑05‑00 CG


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0125v van 16 dec 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Gardenierstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Douwe Martens


1754 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0138v van 27 jan 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Both Apothekerstraat 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Douwe Martens c.s.


1760 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0035r van 16 nov 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHiltje Douwes


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0208r van 7 apr 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPieter Jansen Kievyt
naastligger ten westenPieter Jansen Kievyt


1791 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0302r van 23 jan 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPieter Kievyt
naastligger ten westenPieter Kievyt


1791 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0315v van 3 apr 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPieter Jans Kievit
naastligger ten westenPieter Jans Kievit


1791 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0353v van 6 nov 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 14Heiligeweg ZZ ten westen van brouwerij het springend Paard [staat: Turfhaven]412‑00‑00 GGhuis en tuin
koperPier Freerks, gehuwd mettimmerknecht
koperAntje Scheltes
huurder bovende vrouw van Bote Botes
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 CG
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Suringar 1‑00‑00 CG
naastligger ten oostenbrouwerij het Springend Paard het Springende Paard
naastligger ten zuidendiverse
naastligger ten westenFokke Martens
naastligger ten noordenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
verkoperPieter Jansen Kiewytoud beurtschipper


1792 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0027v van 22 apr 1792 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Gardenierstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenPieter Jansen Kievyt


1793 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0159r van 15 dec 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPier Freerks c.u.
naastligger ten westenPier Freerks c.u.


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0267r van 26 jun 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 14Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven]1000‑00‑00 CGhuis
koperJohannes Broodkorf, gehuwd metmr. kleermaker
koperSara Catharina Snijder
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 CG
huurderHarm Bandsma c.u.50‑00‑00 CG
naastligger ten oostenFrans Leemkool
naastligger ten zuidenbrouwerij het Springend Paard van J. Hannema c.s.het Springende Paard
naastligger ten westenFokke Martens
naastligger ten noordenHeiligeweg [staat: straat]
verkoperAntje Scheltes, weduwe van
verkoperwijlen Pier Freerks
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Broodkorf, mr. kleedmaker x Sara Catharina Snijder kopen een huis zz. Turfhaven, nu gehuurd door Harmen Bandsma, ten W. van de brouwerij het Springend Paard. Ten O. de brouwerij van Frans Leemkoel, ten W. Fokke Martens, ten N. de straat. Grondpacht 1 cg aan de Stad. Gekocht van Antje Scheltes wv Pier Freerks, voor 1000 cg.


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
5-150 , pag. 81Heiligeweg 14J. Broodkorf, 38 jaar, gehuwd


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
5-149, pag. 117Heiligeweg 14Johannes Broodkorf1‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-049Heiligeweg 14Johannes Anthoon Broodkorf... Catharina Snijder. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 1 nov 1815; gebruiker en eigenaar van wijk G-049, kleermaker, 1814. (GAH204); J.A.B., Tamboer onder de compagnie van capitein Panneboeter, en Sara ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-049Heiligeweg 14Minne Vellinga... V, geb 1801 HRL, wethouder 1809, ontvangt interesse en tractement 1803-1811; BS ovl 1833; gebruiker wijk G-049; eigenaar en medegebruiker is Johannes Broodkorf kleermaker, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk G-311; ... (alles)


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Heiligeweg 14 Johs. Broodkorffl. 2


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-049Heiligeweg 14Johannes Broodkorf Johannes Broodkorf kleermaker


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1588Heiligeweg 14Johannes BroodkorfkleermakerHarlingenhuis en tuintje (220 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-049Heiligeweg 14Doeke Jans Siersema... Bouwe Harm. de Vries, keetknegt, 1814. (GAH204); oud 69 jaar, geb Dokkum en wonende te HRL. 1839, wijk G-049; VT1839; woont in 1e quartier, huisno. 30, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, 1 may 1802, may ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-049Heiligeweg 14Janna Cuperusoud 67 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-049; VT1839


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
G-049Heiligeweg 14J Broodkorf stemgerechtigde


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-049HeilgewegJohannes Broodkorf74 jkleermakerLeeuwardengezin 1, m, protestant, gehuwd
G-049HeilgewegSara C Snijder72 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
G-049HeilgewegHarink van der Sluis22 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
G-049HeilgewegDoeke Siersma69 jgeenDokkumgezin 2, m, protestant, gehuwd
G-049HeilgewegJanna Cuperus67 jHarlingengezin 2, v, protestant, gehuwd


1842 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7013 aktenr. 99 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-049Heiligeweg 14Janna C. Couperus, overleden op 7 augustus 1842C.=Catharina, 70 jr, overleden Heiligeweg G 49, vrouw van Doeke Jans Siersma, moeder van Johanna (wed. Johan Frederik Tuinstra), negotiante en Maaike Doekes Siersma (vrouw van Johannes Bernardus Schultze, notaris Leeuwarden). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7014 aktenr. 447 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-049Heiligeweg 14Trijntje IJzenbeek, overleden op 27 september 184367 jr (geboren 29/10/1775), overleden Heiligeweg G 49, wed. Petrus Franciscus Battaardt, moeder van Maartje Petrus Battaardt (wed. Johannes de Windt). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-049Heiligeweg 14Anna Vissergeb 1810 HRL, huwt met Gerben Huisinga, (gk), A 12 mei 1850 Leeuwarden, RK; bev.reg. HRL 1851 wijk G-049; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-159; VT1839


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-049Heiligeweg 14Maria Nieuwenhuisgeb 1799 HRL, Rooms Katholiek, A 12 mei 1850 Leeuwarden; bev.reg. HRL 1851 wijk G-049


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-049Heiligeweg 14Sara Catharina Snijder... den 5 jun 1787 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; oud 72 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-049; VT1839; Wij Ondergetekenden Johannes Broodkorf & S.C.S. Echtelieden te HRL, Verklaren bij dezen te ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1588Heilige weg G-049Hendrik H. Boltawoonhuis


1869 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49067 (notaris Jan Adriaan Zaal Stroband) repertoire nr. 53 van 6 mei 1869
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-049Heiligeweg 14koopaktefl. 3000huis G-049
 
verkoperHendrik Bolta
verkoperDirk van der Meer
verkoperCasper Schrage
verkoperJohanna Harmens (te Almenum)
koperHermanus Drost (te Almenum)


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3915Gedempte Heiligeweg G-047Hermanus Schragewoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3915Heiligeweg 14 (G-047)Herms. Schragewoonhuis en bergplaats


1905 - arbeidsinspectiebron: Oud Archief gemeente Harlingen, archief Commissaris van Politie
vermeld adresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
Heiligeweg 14C. Wilkeshuisjongens: 4, meisjes: 0
vrouwen: 0
boekdrukkerij


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Heiligeweg 14 Cornelis Wilkeshuisboekdr. en boekh.f. 1700f. 2000
Heiligeweg 14 Cornelis Wilkeshuis jr.onderwijzerf. 600f. 0


1924 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Heiligeweg 14C. Wilkeshuis225Drukk., boekh.


1925 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Heiligeweg 14C. Wilkeshuis225Drukk., boekh.


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Heiligeweg 14C. Wilkeshuisuitgever


1934 - advertentiebron: Officieele Feestgids Harlingen 700 jaar stad, Herdenkingsfeesten 27 augs. tot en met 3 sept. 1934
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Heiligeweg 14, HarlingenHeiligeweg 14R. Houbijndrukkerij


1934 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-20135
Heiligeweg 14Roelof Houbijn


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Heiligew. 14R. Houbijn225Drukk. en uitg. advert.blad


1936 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-22184
Heiligeweg 14Roelof Jr. Houbyn


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Heiligew. 14R. Houbijn866Drukk. en uitg. adv.blad


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Heiligew.R. Houbijn866Drukk. en uitg. adv.blad


1949 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Heiligeweg 14, HarlingenHeiligeweg 14R. Houbijndrukkerij, uitgave streekblad voor noordwest friesland


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Heiligew.R. Houbijn866Drukk. en uitg. adv.blad


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Heiligew.Houbijn866Drukk., Uitg. Harlinger en Franeker Nieuwsblad


1954 - advertentiebron: Handel en Industrie in Harlingen (Wijga, Enne)
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Heiligeweg 14, HarlingenHeiligeweg 14R. HoubijnHoubijn, R.drukkerij


1954 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Heiligeweg 14, HarlingenHeiligeweg 14R. Houbijnstreekblad voor Noordwest Friesland, Harlinger Nieuwsblad


1957 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Heiligeweg 14, HarlingenHeiligeweg 14R. HoubijnN.V. drukkerij en uitgeverij R. Houbijndrukkerij, uitgave streekblad voor noordwest friesland


1959 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Heiligeweg 14 (noordgevel), HarlingenHeiligeweg 14 (noordgevel)1959'Deze datum is van een verbouwing.


1962 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Heiligeweg 14, HarlingenHeiligeweg 14R. Houbijnstreekblad voor Noordwest Friesland, Harlinger Nieuwsblad


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Heiligeweg 14beeldbepalend pand5 van 10
  terug