Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.





De omgeving van Gardenierstraat 3
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
   huisnummer hogerGardenierstraat 3(niet bekend)(niet bekend)G-144G-153
   huisnummer hogerGardenierstraat 3(niet bekend)(niet bekend)G-145G-153


Naastliggers vanGardenierstraat 3
ten oostenGardenierstraat 5
ten zuidende Gardenierstraat
ten westende Gardenierstraat
ten noordenHeiligeweg 14


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0004v van 7 jan 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Gardenierstraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHendrik smid


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0038r van 3 mei 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 14, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende tuin van Teunis Willems van Dalen


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0257v van 31 jan 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Gardenierstraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenThonis Willems van Dalen


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0011v van 18 dec 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Gardenierstraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Thomas van Dalen


1666 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0057r van 11 nov 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Gardenierstraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Hendrik Hendrix Coudnagel


1722 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0126v van 18 jan 1722 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Gardenierstraat 3Gardenierstraat NZ [staat: Snakkerburen]66‑14‑00 GGhuis
koperGerrit Hilbrands c.u.
naastligger ten oostenCornelis c.u.schipper op Sneek
naastligger ten zuidenGardenierstraat [staat: Snakkerburen]
naastligger ten westende weduwe van Jan Wyberens
naastligger ten noordenDouwe Martens
verkoperYede Pytters


1727 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0306v van 26 jan 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Gardenierstraat 3Gardenierstraat NZ [staat: Snakkerburen]127‑10‑00 CGhuis
koperJan Jelles, gehuwd metzeevarende
koperSaepke Pyters
naastligger ten oostenCornelis schipper op Sneek
naastligger ten zuidenGardenierstraat [staat: Snackeburen]
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Jan Wybren
naastligger ten noordenDouwe Martens
verkoperGerrit Hilbrands, gehuwd metschoenlapper
verkoperMarijke Gerrits


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0154r van 30 nov 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Gardenierstraat 5, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Jelles


1750 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0087r van 11 okt 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Gardenierstraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Jelles


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0125v van 16 dec 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Gardenierstraat 3Gardenierstraat NZ [staat: Snakkerburen]30‑00‑00 GGwoning
koperJan Hendrix mr. brouwer te Franeker
naastligger ten oostenHaye Keimpes bierdrager
naastligger ten zuidenGardenierstraat [staat: Snakkerburen]
naastligger ten westenSibren Jogchems
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Douwe Martens
verkoperJan Jelles, gehuwd met
verkoperSaapke Pytters


1755 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0244v van 7 dec 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Gardenierstraat 5, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Brouwer


1761 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0069v van 24 mei 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Gardenierstraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Hendriks


1765 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0094r van 13 jan 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Gardenierstraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van Jan Hendriks


1767 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0010r van 30 aug 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Gardenierstraat 5, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van Jan Brouwer


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0233r van 7 nov 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Gardenierstraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van Bote Tuininga


1792 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0027v van 22 apr 1792 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Gardenierstraat 3Gardenierstraat NZ [staat: Snakkerburen]100‑00‑00 GGhuis
koperJacobus Sjoerds Hannema, gehuwd metapotheker
koperRinske Hylkes Dreyer
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenGardenierstraat [staat: Snakkerburen]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenPieter Jansen Kievyt
verkoperde Gereformeerde Gemeente: diaconie
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacobus Sjoerds Hannema, apotheker x Rinske Hylkes Dreyer kopen een huis in de Snakkerburen


1798 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0123r van 16 dec 1798 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Gardenierstraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-144Gardenierstraat 3Claas D. van der Molengebruiker van wijk G-144, gleybakkersknegt; eigenaar is Jan vd Veen, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-144Gardenierstraat 3Jan Lammerts van der Veen... (GAH204); id. van wijk G-045; gebruiker Taeke vd Vorm, kaarsemakersknegt, 1814. (GAH240); id. van wijk G-144; gebruiker Claas D. vd Molen, gleybakkersknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk G-323, tuin, 1814. (GAH204); ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-145Gardenierstraat 3Christoffel Doekes Posthuma... huw 1823, ovl 1826, ovl 1857, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk G-309, supp wijk G-402; gebruiker van wijk G-145, gleybakkersknegt; eigenaar is Jan Hannema, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-145Gardenierstraat 3Jan Hannema... van wijk E-214, branderij, 1814. (GAH204); id. van wijk E-215, wagenhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk G-145, gebruiker is Christ. Doekes Postma, gleybakkersknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk G-198, gebruikers zijn ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-144Gardenierstraat 3Jan van der Veen Claas D van der Molen gleybakkersknegt
G-145Gardenierstraat 3Jan Hannema Christoffel Doekes Postma gleybakkersknegt


1817 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51008 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 188 en 199 van 5 nov 1817
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-145Gardenierstraat 3provisionele en finale toewijzingfl. 80huis G-145
 
verkoperJacobus Hannema
koperWouter Burgerhof


1819 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51010 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 202 van 30 aug 1819
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-144Gardenierstraat 3koopaktefl. 10bouwvallig huis G-144
 
verkoperJan Lammerts van der Veen
koperWouter Burgerhof


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1589Gardenierstraat 3Johannes Jans SchoemakervleeschhouwerHarlingenhuis en erf (117 m²)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-144Gardenierstraat 3Anne Feddes Rinkema... zv Fedde Douwes R, en Trijntje Durks; dopen Grote Kerk HRL 1803, BS huw 1828, bev.reg. HRL 1851 wijk G-144; oud 36 jaar, geb Almenum en wonende te HRL. 1839, melktapper, wijk G-139; VT1839; A.F.R. eigenaar van ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-144Gardenierstraat 3Tjietske Reinders Voerman... en Minnertsga, N.H., dv Reinder Thomas V, en Janke Botes; BS huw 1828, ovl 1870, bev.reg. HRL 1851 wijk G-144; oud 35 jaar, (vnm: Tietje), geb Almenum(!) en wonende te HRL. 1839, wijk G-139; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-145Gardenierstraat 3Hinke Hendriks Leyenaar... Haantjes L, en Jeltje Hofman; dopen Grote Kerk HRL 1801, BS huw 1828, ovl 1846, bev.reg. HRL 1851 wijk G-145; oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-078; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1589Typelstegen G-144Jacob Nontjesplek grond
Sectie A nr. 1589Typelstegen G-145Jacob Nontjesstal


1865 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-145Gardenierstraat 3Catharina Hendrika Simmergeb 1788 Leeuwarden, ovl 5 okt 1865 HRL, huwt met George Casper Dijkhout, wonende te deventer, ovl wijk G-145, dv Hendrik S, en Mietje ... ; BS ovl 1865


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3916Gardenierstraat G-153Johannes F. Langenhorstwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3916Gardenierstraat 3 (G-153)Jelle de Jongwoonhuis




  terug