Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Heiligeweg 26
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerHeiligeweg 265-1175-1175-144G-043G-041


Naastliggers vanHeiligeweg 26
ten oostenHeiligeweg 28
ten zuidende Tiepelsteeg
ten westenHeiligeweg 24
ten noordende Heiligeweg


1628 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0042v van 26 jan 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 26Heiligeweg ZZ [staat: bij de Kerkbrug]215‑00‑00 gghuis
koperAucke Jacobs, gehuwd metmetselaar
koperMeinu Melles
verpachter grondde stad Harlingen0‑14‑00 cg
naastligger ten oostenCleys Bartels
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Reiner Claesen
naastligger ten noordenHeiligeweg [niet vermeld]
verkoperDouwe Taeckes, gehuwd met te Leeuwarden
verkoperTrijn Takes te Leeuwarden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAucke Jacobs, metselaar x Meinu Melles kopen een huis bij de kerkbrug. Ten O. Cleys Bartels, ten W. erven Riemer Bartels. Grondpacht 14 st. Gekocht van erven Douwe Taeckes x Trijn Takes te Leeuwarden voor 215 gg.


1629 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0089v van 14 feb 1629 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 26Heiligeweg ZZ [staat: bij de Kerkbrug]215‑00‑00 gghuis
koperHendrick Nieman, gehuwd met
koperJantien Melles
verpachter grondde stad Harlingen0‑14‑00 cg
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Haye Laes
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Reyner Claes
naastligger ten noordenN. N.
verkoperAucke Jacobs zwager van de kopers, gehuwd metmetselaar
verkoperMeynu Melles zuster van de kopers


1629 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0120r van 12 dec 1629 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 28, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAucke Jacobs* metselaar


1632 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0060v van 22 apr 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 26achterHeiligeweg ZZ [staat: achter het huis van Hendrick Niemandt ten oosten in de steeg]70‑00‑00 ggkamer
koperHendrick Niemandt bierdrager
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Bastiaan Pouuels
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westen*Hendrick Niemandt
naastligger ten noordenJan Willems
verkoperLuytie Douues c.u.


1635 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0169v van 9 mei 1635 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 28, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: diept]


1637 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0029v van 17 feb 1637 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 28, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: straat]


1649 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0067r van 3 feb 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 26Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven]600‑00‑00 gghuis
koperEvert Ruerts c.u.
verpachter grondde stad Harlingen0‑14‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenImck Hackes*, weduwe van
naastligger ten zuidenwijlen Pyter Reyners
naastligger ten westenHeiligeweg [niet vermeld]
naastligger ten noordenGerrit Symens* koordemaker
verkoperHendrick Nijman


1652 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0191v van 24 jan 1652 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 26Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven]835‑00‑00 gghuis
koperArian Watses c.u.bakker
verpachter grondde stad Harlingen0‑06‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenImck Hackes, weduwe van
naastligger ten zuidenwijlen Pytter Reiners
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenGerrit Symens koordwerker
verkoperEvert Rioerdts c.u.


1653 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0223v van 22 jan 1653 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 26Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven]693‑00‑00 ggvooreind van een huis, strekkende van voren tot achteren aan de dwarskamer toe
koperRintie Tomas
verpachter grondde stad Harlingen0‑14‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenYmck Hackes, weduwe van
naastligger ten zuidenwijlen burgemeester Pyter Reyners
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenGerrit Symens koordwerker
verkoperArian Watses c.u.bakker


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0001v van 6 nov 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 26Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven]528‑00‑00 gghuis
koperAlbert Sioerds, gehuwd metscheepstimmerman
koperAgnietie Bastiaens
verpachter grondde stad Harlingen0‑12‑00 cg
huurderde weduwe van wijlen Hylcke Tieerdts
naastligger ten oostenGerryt Symens koordewerker
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenImpck Hackes*, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Pyter Reyners*
naastligger ten noordenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
verkoperJetske Rinties, weduwe van te Stiens
verkoperwijlen Jan Taeckes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAlbert Sjoerds, scheepstimmerman x Trijntje Bastiaens koopt een huis zz. Turfhaven, bewoond door wd. Hylcke Tjeerdts. Ten O. wd. koordewerker Gerryt Symens, ten W. wd. Impck Pytters. Grondpacht 12 st. Gekocht van Jetske Rinties wv Jan Foeckes te Stiens, voor 528 gg.


1661 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0103v van 30 jun 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 28, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: straat]


1664 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0224r van 13 mrt 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 24, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1683 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0265r van 22 apr 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 24, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenAlbert Sioerdts timmerman


1706 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0340r van 6 jun 1706 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 24, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenoud burgemeester Jacob Alberts


1707 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0008v van 16 jan 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 24, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenoud burgemeester Jacob Alberts


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-117 , folio 103Heiligeweg 26huis
eigenaarJacob Alberts
gebruikerJan Lieuwes
huurwaarde totaal21‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑04‑00 cg
grondpacht aanAbe Sybes
grondpacht totaal00‑14‑00 cg
aanslag grondpacht00‑03‑08 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-117 , folio 67vHeiligeweg 26kamer
eigenaarburgemeester Winalda
gebruikerDirk van Zeist
huurwaarde totaal21‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑04‑00 cg
aansl. huurw. voldaan23‑7‑1720
grondpacht aanAbe Sybes
grondpacht totaal00‑14‑00 cg
aanslag grondpacht00‑03‑08 cg
opmerkingde grondpacht betaelt


1721 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0093v van 19 jan 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 26Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven]165‑00‑00 gghuis
koperBarent Baerentsen bontwever
verpachter grondde stad Harlingen0‑14‑00 cg
bewonerDirk van Zeist c.u.
naastligger ten oostende ? Gemeente: diaconie kamer
naastligger ten zuidenJan Jurjens
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten noordenJacob Dirx
verkoper q.q.burgemeester Tjalle Arjens Fopma, gecommitteerde
verkoper q.q.burgemeester Allardus Laquart, gecommitteerde
verkoper q.q.burgerhopman Wytse Piebes Talma, gecommitteerden uit
verkoperde hypothecaire crediteuren van oud burgemeester Jacob Alberts Winalda


1721 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0115r van 7 sep 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 26achterTiepelstegen40‑00‑00 cgkamer
koperBarend Barends bontwever
verpachter grondde stad Harlingen0‑12‑00 cg
naastligger ten oostenTiepelstegen
naastligger ten zuidenJan Jurjens
naastligger ten westenBarend Barends
naastligger ten noordenJacob Dirx* bakker
verkoperde Gereformeerde Gemeente: diaconie
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Jansen Ros koopt 1/6 huis, nz. Ossenmarkt. Ten O. Claes Gerlofs, ten W. Sipke Reins, ten Z. die straat, ten N. een doorgaande steeg [Pothondjessteeg]. Gekocht van Anske Jansen Ros, voor 90 cg.


1724 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0190v van 16 jan 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 28, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenBarent Baerentsen* bontwever


1724 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0202r van 17 sep 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 28, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenBerent Baerentsen* bontwever


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-117 , folio Heiligeweg 26huis
eigenaarBerend Berends
gebruikerBerend Berends
huurwaarde totaal21‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
grondpacht aanObbe Sybes
grondpacht totaal00‑14‑00 cg
aanslag grondpacht00‑02‑08 cg
opmerking1724 insolvent verklaard


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0248v van 13 mrt 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 26Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven OZ]430‑00‑00 cghuis en kamer
kopervrijgezel Theunis Hendrix Wesling bontwever
verpachter grondObe Sybes mr. kompasmaker0‑14‑00 cg
verpachter grond weefwinkelHarmen Douwes Faber mr. blauwverver0‑12‑00 cg
naastligger ten oostenTiepelsteeg
naastligger ten zuidenJan Jurgens
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: straat en Turfhaven]
naastligger ten noordenFreerk Lucas
verkoperBarent Baernts, gehuwd metmr. bontwever
verkoperAefke Bartels


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-117 , folio 68rHeiligeweg 26kamer
eigenaarTomas Weslings
gebruikerBeernt Beernts
huurwaarde totaal16‑14‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑15‑10 cg


1736 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0151r van 2 dec 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 28, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenTeunis Wessels mr. wever


1741 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0159v van 12 mrt 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 26Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven]700‑00‑00 cghuis
koperWillem Clasen, gehuwd metmr. wever
koperAntje Clasen
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidendoorgaande steeg
naastligger ten westenJan Jurjens
naastligger ten noordenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
verkoperTeunis Weslingsbontreder


1743 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0009v van 8 sep 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 24, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenWillem Claesen


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
5-117Heiligeweg 26Willem Claasen, bestaande uit 3 personen10‑00‑00 cg02‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-117 , folio 68rHeiligeweg 26kamer
eigenaarWillem Claesens
gebruikerWillem Claesens
huurwaarde totaal16‑14‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑00‑10 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
5-117, fol. 93rHeiligeweg 26Willem Claesen cum uxore, bestaande uit 3 volwassenen en geen kinderenwinkelier19:8:00 cg3:4:00 cgbestaet gemeen


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0195r van 20 feb 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 24, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenWillem Huisman


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-117 , folio 69rHeiligeweg 26huis
eigenaarWillem Clazes
gebruikerWillem Clazes
huurwaarde totaal16‑14‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑00‑10 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-117 , folio 69rHeiligeweg 26huis
eigenaarWillem Claezen
gebruikerWillem Claezen
huurwaarde totaal16‑14‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑00‑10 cg


1774 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0153r van 10 apr 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 26Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven]900‑00‑00 cghuis
koperJohannes Gerrits van Grol mr. bontwever
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidendoorgaande steeg
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenHeiligeweg [staat: Turfhaven en straat]
verkoperWillem Clazen Huisman, gehuwd met
verkoperAntje Claazes


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-144 , folio 121rHeiligeweg 26huis
eigenaarJohannes Gerryts
gebruikerJohannes Gerryts
huurwaarde totaal22‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑00‑00 cg


1780 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0233v van 16 jan 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 24, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJohannes Gerryts


1780 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0286v van 3 sep 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 26Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven]550‑00‑00 cghuis
koperArent Teutling, gehuwd met
koperNancke Gerryts
naastligger ten oostenJohannes Jacobs
naastligger ten zuidendoorgaande steeg
naastligger ten westen [staat: noorden]N. N.
naastligger ten noorden [staat: westen]Heiligeweg [staat: Turfhaven]
verkoperJohannes Gerryts van Grolmr. bontwever
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEkko Frieseman koopt huis hoek Voorstraat/Kleine Kerkstraat. Ten O. wd. Cleis Lanting, ten Z. erven Syds Schaaf, ten W. de Kleine Kerkstraat, ten N. de Voorstraat. Gekocht van Frans Zeeman x Maartje Kuipers.


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0264v van 16 jan 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 26Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven]700‑00‑00 cghuis
koperWillem Hendriks Gruis, gehuwd metmr. kuiper
koperAntje Johannes
naastligger ten oostenJohannes Jacobs
naastligger ten zuidendoorgaande steeg
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: straat en Turfhaven]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperArend Teutlingmr. bontwever


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-144 , folio 121rHeiligeweg 26huis
eigenaarWillem Hendriks
gebruikerWillem Hendriks
huurwaarde totaal22‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑00‑00 cg


1791 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0319r van 24 apr 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 26Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven of heiligen weg]175‑00‑00 gghuis
koperJohannes Alberts trekveerschipper
huurderPieter Warnders c.u.52‑00‑00 cg
naastligger ten oostenTiepelsteeg [niet vermeld]
naastligger ten zuidenJohannes Jacobus Hogerhuis
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten noordenJohannes Jacobus Hogerhuis
eerdere eigenaarHendrik Gruis, gehuwd met
eerdere eigenaarAntje Johannes
verkoperFrans Arjensmr. bakker
verkoperTietje Arjens, gehuwd met
verkoperSicco van der Laan c.m.
verkoperJohannes Alberts, vader vanmr. schipper
verkoperDoede Johannes
verkoperArjen Douwes, erfgenamen vanmr. wolkammer
erflaterwijlen Antje Franzen, weduwe van
erflaterwijlen Andries Doedes


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-144 , folio 121rHeiligeweg 26huis
eigenaarJohannes Alberts
gebruikerPieter Warnders
huurwaarde52‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting01‑10‑00 cg
huurwaarde totaal50‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑03‑10 cg


1799 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0196r van 10 nov 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 26Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven]550‑00‑00 cghuis
koperPieter Warnders metselaar
eerdere huurderPieter Warndersmetselaar52‑00‑00 cg
naastligger ten oostenTiepelsteeg [niet vermeld]
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen J. Hogerhuis
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen J. Hogerhuis
verkoperJohannes Albertstrekveerschipper op Franeker


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0167r van 15 sep 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 28, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenPieter Warnder


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0180r van 17 nov 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 24, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPieter Warnders


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0051r van 24 jun 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 24, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPieter Warnders


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0052r van 24 jun 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 28, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPieter Warnders koopman


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
5-144 , pag. 117Heiligeweg 26Pieter Warnders 1‑10‑00 cg


1810 - notariaatbron: Tresoar toegang 16 inv.nr. 540 (notaris Taeke Steffens Stephany) repertoire nr. 94 van 30 dec 1810
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-043Heiligeweg 26koopaktefl. 905huis G-043
 
verkoperFrans Leemkool (c.s.)
koperHarmen Nolles (c.u.)


1811 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0143r van 17 feb 1811 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 26Heiligeweg ZZ [niet vermeld] wijk G-043905‑00‑00 cghuis
koperHarmen Nolman, gehuwd met
koperMarijke Beerends
naastligger ten oostenJurjen van der Stok
naastligger ten zuidenTiepelsteeg
naastligger ten westende weduwe van wijlen Tjebbe van der Meulen
naastligger ten noordenHeiligeweg [staat: de vaart]
verkoperFrans Leemkoolkoopman
verkoperGerrit ter Heydekoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHarmen Nolman en Marijke Beerends kopen huis wijk G-043. Geen grondpacht. Ten O. Jurjen van der Hoek, ten Z. de Typelstegen, ten W. wd. Tjebbe van der Meulen, ten N. de vaart. Gekocht van Frans Leemkool en Gerrit ter Heyde, kooplieden, voor 905 cg.


1811 - notariaatbron: Tresoar toegang 16 inv.nr. 540 (notaris Taeke Steffens Stephany) repertoire nr. 112 van 12 dec 1811
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-043Heiligeweg 26cessiefl. 848renversaalbrief betreffende G-043
 
cedentGerrijt Terheyde (q.q.)
cessionarisFrans Leemkool
schuldenaarHarmen Nolman (c.u.)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-043Heiligeweg 26Bernardus Heins Drost... en Grietje Berends; BS huw 1812, huw 1817, huw 1818, huw 1819, huw 1820, ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk G-043; gebruiker van wijk B-164; eigenaar is Lamb. Atlas, 1814. (GAH204); id. van wijk F-243, winkelknegt; ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-043Heiligeweg 26Harmen Nolman... in 1828, kind: Willem N, geb 1810 HRL; BS ovl 1828; 1879 overlijdens; eigenaar en gebruiker van wijk G-043, wewer, 1814. (GAH204); H.N. ende Antje Anthonij, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd ... (alles)


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Heiligeweg 26H. Nolmansfl. 1


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-043Heiligeweg 26Harmen NolmanHarmen Nolmanwewer


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1613Heiligeweg 26Hendrikus Huisman arbeiderHarlingenhuis en erf (85 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-043Heiligeweg 26Johan Holsderber... kannonnier 2e klasse 3e Cie 6e Bat. artillerie, 2e huwt met Lijske vd Hout op 14 mei 1840 HRL, ovl wijk G-043, zeilmaker in 1864, zv Hendrik Johannes H, en Jetske Klaases Dreyer; dopen Grote Kerk HRL 1811, huw 1836, ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-043Heiligeweg 26Maria Batsaethoud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-043; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-043Heiligeweg 26Minke de Haan... Katholiek, dv Thomas IJpes dH, en Klaaske Pieters Broek; BS huw 1812, ovl 1878, bev.reg. HRL 1851 wijk G-043; oud 51 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, winkelierse, wijk G-050; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-043Heilgeweg42 jblaauwverwerHarlingenm, rooms katholiek, gehuwd
G-043Heilgeweg43 jHarlingenv, rooms katholiek, gehuwd
G-043Heilgeweg19 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. 762 (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-043Heiligeweg 26Maria Bonifacius Homminga, overleden op 12 mei 18473 mnd (geboren 27/2/1847), overleden Heiligeweg G 43, dochter van wijlen Bonifacius Sjieuwkes Homminga en Anna Huisman, zuster van minderjarige Hendrikus Bonifacius Homminga. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-043Heiligeweg 26Hendericus Huisman... ovl 1874, bev.reg. HRL 1851 wijk G-033, 34; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, blauwverver, wijk G-043; VT1839; H.H. eigenaar van perceel nr. 1613 te HRL, arbeider, woonplaats HRL, legger nr. 331, huis en erf, ... (alles)


1856 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7023 aktenr. 4249 (filmnr. 121)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-043Heiligeweg 26Cornelia Gerrits Dijkmans, overleden op 31 augustus 1856geboren 26/9/1853, dochter van Gerrit Dijkmans, blauwverver (Heiligeweg G 43) en Maria Kerkhoven. (in sterfregister met familienaam 'Dikmans') Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1613Heilige weg G-043Vereeniging Houtkoopers-Zeehandelaren woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3922Gedempte Heiligeweg G-041 Roomsch Cath. Armvoogdij woonhuis
Sectie A nr. 3922Gedempte Heiligeweg G-041 Roomsch Cath. Armvoogdij werkplaats


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3922Heiligeweg 26 (G-041)R.K. Armvoogdijwoonhuis en werkplaats


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Heiligeweg 26W. Boumawinkelier


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Heiligew.H. Schaafsma948Schoenmaker


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Heiligew.H. Schaafsma948Schoenmaker


1955 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Heiligew.H. Schaafsma948Schoenmaker


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Sectie A nr. 7131Heiligeweg 26gemeentelijk monument10 van 20


2004 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 7131Heiligeweg 26


2023
0.061422109603882


  terug