Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Heiligeweg 36
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Heiligeweg 36 5-113 5-142 G-037 G-037
aangrenzende stegensteeg
Heiligeweg 36naamloze doorlopende steeg ten westen


 


 


 


 


1620 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 pagina 460r van 13 mei 1620 (exacte ligging niet zeker)
(in dit boek wordt gebruik gemaakt van doorlopende paginanummering, geen folio recto en verso)
adressamenvatting
Heiligeweg 36Antie Dircks te Bolsward wv Pieter Brefoort koopt 4/10 van twee huizen bij de kerkbrug, de verkoper aangeerfd als mede erfgenaam van Harmen Hendricks honichman. Geen grondpacht genoemd. Gekocht van haar broeder Hendrick Dircks, voor 112 GG 13 st.


 


 


 


1631 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0174v van 9 jan 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 36Grote Kerkstraat ZZ op de hoek 1/2 huis
 
koperDouue Douues, gehuwd metbakker529-00-00 GG
koperTiaerdtie Hessels
eigenaar van 1/2Hendrick Willemsboendermaker
huurderDouue Douues c.u.
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenerfgenamen van wijlen Claes Alberts bezemmaker
naastligger ten noordwestenHeiligeweg [staat: Kerkbrug en Heerestraat]
naastligger ten zuidensteeg
verkoperHibbe Euues, gehuwd metkoopman
verkoperUylck Gepckes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDouwe Douwes, bakker x Tiaerdtie Hessels kopen 1/2 huis waarvan boendermaker Hendrik Willems de andere 1/2 bezit, op de hoek zz. Grote Kerkstraat, verhuurd aan de koper. Ten O. erven bezemmaker Claes Alberts en een steeg, ten NW de Kerkbrug en de Herenstraat, ten Z. ook diezelfde steeg. Gekocht van koopman Hibbe Luues x Uylck Gepkes, voor 529 gg.


 


 


 


 


 


 


 


 


1664 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0206v van 11 jan 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 36Grote Kerkstraat bij de Kerkbrug, op de hoek van de1/2 huis
 
koperJan Jansen 555-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen0-05-00 CG
naastligger ten oostenRippert Jacobs Forsenburg
naastligger ten zuidensteeg [staat: straat]
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: straat]
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat
verkoperTieerd Jelles Koesma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Jansen [Graafsma] koopt 1/2 huis op de hoek zz. Grote Kerkstraat bij de Kerkbrug. Ten O. Rippert Jacobs Forsenburg, ten Z. en W. de straten, ten N. de Grote Kerkstraat. Over de andere 1/2 [Heiligeweg 36] wordt decreet geleverd. Grondpacht 5 st. Gekocht van Tieerd Jelles Koesma, voor 555 gg 3 st 8 pn.


 


 


 


1710 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0134v van 13 dec 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 36Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven OZ]huis
 
koperJan Jacobs c.u.mr. timmerman360-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen0-02-00 CG
naastligger ten oostensteeg [staat: straat]
naastligger ten zuidensteeg [staat: straat]
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: straat]
naastligger ten noordenhet huis onlangs gekocht door Pieter Jansen c.u.schoenmaker
verkoperJan Jansen Grafsmamr. steenhouwer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Jacobs, mr. timmerman c.u. kopen een huis oz. Turfhaven. Ten O., Z. en W. de straten, ten N. het zojuist door Pieter Jansen c.u. gekochte huis [Grote Kerkstraat 26]. Grondpacht 2 st. Gekocht van mr. steenhouwer Jan Jansen Grafsma, voor 360 gg.


1716 - reëelkohieradresgebruik
5-113Heiligeweg 36huis en tuin
eigenaarJacob Alberts
gebruikerFrans Fransen
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-16-00 CG
grondpacht aan Harmen Douwes
grondpacht00-14-00 CG
aanslag grondpacht00-03-08 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
5-113Heiligeweg 36kamer
eigenaarburgem. Winalda
gebruikerFrans Fransen
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-16-00 CG
aansl. huurw. voldaan23-7-1720
grondpacht aan Harmen Douwes
grondpacht00-14-00 CG
aanslag grondpacht00-03-08 CG
aansl. grondp. voldaan14-5-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
5-113 Heiligeweg 36huis
eigenaarGerrit Berends
gebruikerFrans Fransen
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG
grondpacht aan Harmen Douwes
grondpacht00-14-00 CG
aanslag grondpacht00-02-08 CG


 


1730 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0308v van 5 feb 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 36Turfhaven OZ bij Kerkbrughuis
 
koperMaertje Cornelis, weduwe van335-00-00 GG
koperwijlen Rinse Abbes mr. kuiper
verpachter grondde Stad Harlingen0-02-00 CG
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidendoorgaande steeg
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten noordenPyter Jansen mr. schoenmaker
verkoperJacob Jansenmr. timmerman, portier vd Kerkpoort
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMaartje Cornelis wv mr. kuiper Rinse Abbes, koopt een huis oz. Turfhaven bij de Kerkbrug. Ten O. en Z. een doorgaande steeg, ten W. de straat en Turfhaven, ten N. mr. schoenmaker Pyter Jansen. Gekocht van mr. timmerman en portier van de kerkpoort Jacob Jansen voor 335 gg.


1736 - reëelkohieradresgebruik
5-113 Heiligeweg 36kamer
eigenaarFrans Fransen
gebruikerGerryt Hendriks
huurwaarde10-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-13-06 CG
grondpacht aan Harmen Douwes
grondpacht00-14-00 CG
aanslag grondpacht00-02-12 CG


 


 


 


 


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0164v van 13 jan 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 36Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven OZ hoek Kerkbrug]3/4 huis
 
koperTrijntje Haanstra, gehuwd met178-00-04 GG
koperTeye Hilarius mr. koperslager
eigenaar van 1/4Trijntje Haanstra c.u.
huurderAntje Jans 36-00-00 CG
huurderwijlen Jan Hansen
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten noordenDirk Cornelis
verkoper q.q.Pieter Lensius, curatormr. chirurgijn
verkoper q.q.Cornelis Bouwes Schiere, curatoren overmr. zeilmaker
verkoper van 2/32/3 van de boedel van wijlen Trijntje Rinses, gehuwd geweest met
verkoper van 2/3wijlen Jan Jansenzeilmaker
verkoper van 1/3Maartje Haanstra, weduwe van
verkoper van 1/3wijlen vroedsman Hotze de Reus
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTrijntje Haanstra, gesterkt met haar man Teye Hilarius, mr. koperslager, koopt 3/4 een huis c.a. waarvan de koperse de overige 1/4 toebehoort, oz. Turfhaven op de hoek van de kerkbrug, thans als huurderse bewoond door Antje Jans wv Jan Hansen voor 36 cg. Ten O., Z. en W. de straat en steeg, ten N. Dirk Cornelis. Gekocht van (de redders van het sterfhuis van) Trijntje Rinses en haar wijlen man Jan Jansen Zeilmaker voor 2/3, en Maartje Haanstra wv vroedsman Jan de Reus voor 1/3, voor 178 gg. 4 penn.


1793 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 108r van 16 jun 1793 (exacte ligging vrij zeker)
adressamenvatting
Heiligeweg 36Christiaan Boormeester mr. steenhouwer x Froukje Sybrens Buursma koopt een steenhouwerij oz. Turfhaven nabij de Kerkbrug. Huurders zijn mr. kuiper Regt Walings c.u. voor 29 cg. Grondpacht 2 st aan de Stad. Ten O. en Z. en W. een doorgaande steeg, ten N. mr. schoenmaker Eise .... Gekocht van Magdalena Hilarius x mr. kleermaker te Franeker Johan Hendrik Schoenmaker voor 3/4 en mr. koperslager Teye Hilarius voor 1/4, als voogd over zijn zoon Watze, voor 161 gg.


1793 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0108v van 16 sep 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 36Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven OZ] bij de Kerkbrug3/4 huis
 
koperChristiaan Boormeester, gehuwd metmr. steenhouwer161-00-00 GG
koperFroukje Sybrens Buursma
verpachter grondde Stad Harlingen0-02-00 CG
huurderRegt Walings c.u.mr. kuiper29-00-00 CG
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidendoorgaande steeg
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: steeg]
naastligger ten noordenEise Freerks* mr. schoenmaker
verkoper van 3/4Magdalena Hilarius, gehuwd methuisvrouw
verkoper van 3/4Johan Hendrik Schoenmakermr. kleermakerFraneker
verkoper van 1/4Teye Hilarius, vader vanmr. koperslager
verkoper van 1/4Watze Hilarius


1798 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0070v van 21 jan 1798 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 36Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven OZ] bij de Kerkbrughuis
 
koperPieter Joseph Bottemanne, gehuwd metmr. steenhouwer460-00-00 CG
koperHelena Kemper
verpachter grondde Stad Harlingen0-02-00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten noordenEyse Freerks mr. schoenmaker
verkoperChristiaan Boormeester, gehuwd metmr. steenhouwer
verkoperFroukje Sybrens Buursma


 


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0277r van 4 sep 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 36Heiligeweg ZZ bij de Kerkbrug [staat: Turfhaven OZ]huis
 
koperWybren Broers mr. huistimmerman225-05-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen0-02-00 CG
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidendoorgaande steeg
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten noordende erfgenamen van Dirk Cornelis
Johannes Gaarder, gehuwd met
verkoperHelena Cemper, weduwe en boedelhoudster van
verkoperwijlen Pieter Joseph Bottemanne


 


1805 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0137v van 10 mrt 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 36Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven bij de Kerkbrug]huis
 
koperElisabeth Bakker uitdraagster250-00-00 CG
huurderHendrik Rietstra
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidendoorgaande steeg
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten noordenEise Freerks
verkoperWybren Broers


1810 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49003 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 174 van 14 jul 1810
adressoortbedraggebruik
G-037Heiligeweg 36koopaktefl. 200huis G-037
 
verkoperElisabeth Cornelis (wv P. Bakker)
koperJan Alberts Bakker


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
5-142 Heiligeweg 36Jan A Bakker2-00-00 CGstond: pyter bakker wed


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0108r van 2 dec 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 36Heiligeweg ZZ [staat: nabij de Kerkbrug] wijk G-037huis
 
koperJan A. Bakker 200-00-00 CG
huurderDirk Dinhart
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidendoorgaande steeg
naastligger ten westenHeiligeweg
naastligger ten noordenEise Freerks
verkoper q.q.Hylke Minnes, gelastigdekoopman
verkoper q.q.Jan A. Bakker, gelastigden vankoopman
verkoperElisabeth Cornelis, weduwe van
verkoperwijlen C. Bakker


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-037Heiligeweg 36Jan Alberts Bakker... de Vries, winkelier, Trijntje Hoogstra, Grietje Edsgers, gealimenteert, 1814. (GAH204); id. van wijk G-037; gebruiker is Pieter Aukes van Vliet wed., 1814. (GAH204); id. van wijk G-277; gebruiker Jiellis van ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-037Heiligeweg 36Pieter Aukes van Vliet... HRL 1807, dopen Grote Kerk HRL 1807, 1809, 1811, BS huw 1812, ovl 1813, huw 1818; wed. gebruiker wijk G-037; eigenaar is Jan Alb. Bakker, 1814. (GAH204); wed. eigenaar van wijk G-165; gebruiker Gerben Dijkstra, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-037Heiligeweg 36Jan Alberts Bakker Pieter Aukes van Vliet wed


1819 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49012 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 92 van 30 mrt 1819
adressoortbedraggebruik
G-037Heiligeweg 36koopaktefl. 175huis bij de Kerkbrug G-037
 
verkoperJan Sikkes IJzenbeek
verkoperGooitje Hingst
verkoperMartinus Pettinga
koperJan van Sandvoort


1824 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49017 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 64 van 17 mrt 1824
adressoortbedraggebruik
G-037Heiligeweg 36koopaktefl. 200huis bij de Kerkbrug, G-037
 
verkoperJan van Sandvoort
koperMarten Douma
cessionarisHemmes van der Meulen


1827 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49020 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 329 van 23 okt 1827
adressoortbedraggebruik
G-037Heiligeweg 36koopaktefl. 450huis G-037
 
verkoperMarten Douwes Douma
koperJan Walings Faber


1830 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49023 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 139 van 30 apr 1830
adressoortbedraggebruik
G-037Heiligeweg 36koopaktefl. 350huis op de Heiligeweg
 
verkoperJan Walings Faber
koperPieter Tuinhout


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1618Heiligeweg 36Pieter Asmus TuinhoutHarlingenkoopmanhuis (48 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-037Heiligeweg 36Fokeltje Harda... A mei 1850 Franeker, vest. 30 okt 1860 van uit Franeker, A 2 mei 1864 Kimswerd; bev.reg. HRL 1851 wijk G-037, supp wijk G-405, oud 49 jaar, geb Kornwerd en wonende te HRL. 1839, wijk H-122; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-037Heiligeweg 36Jan Adams Olivier... 1811 HRL, ovl 5 mrt 1861 HRL, huwt met Wiepkje Hendriks Erich op 24 mrt 1836 HRL, koorndrager, ovl wijk G-037 en korfmaker, zv Adam Jans O, en Aaltje Pieters; dopen Grote Kerk HRL 1811, BS huw 1836, ovl 1861; oud 28 ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-037Heiligeweg 36Johanna Spoelstrageb 1800 Sneek, ovl 24 jul 1852 HRL, huwt met Lieuwe de Vries, N.H., dv Sijbren S, en Baukje Kuipers; BS ovl 1852; bev.reg. HRL 1851 wijk G-159, 193; oud 40 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, wijk G-037; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-037Heiligeweg 36Lieuwe de Vries... overlijdens; oud 45 jaar, (vnm: Lieuwke), geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, zeepziedersknecht, wijk G-037; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-037HeiligewegLieuwke de Vries45 jLeeuwardenm, protestant, gehuwd, zeepziedersknegt
G-037HeiligewegJohanna S Spoelstra40 jSneekv, protestant, gehuwd
G-037HeiligewegRykle de Vries10 jSneekm, protestant, ongehuwd
G-037HeiligewegSyberen de Vries8 jSneekm, protestant, ongehuwd
G-037HeiligewegRinse de Vries6 jSneekm, protestant, ongehuwd


1842 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1618G-037 Pieter TuinhoutHarlingeneen nieuwe gevel, ramen, kozijnen enz. en alzoo veel verfraaid en verbeterd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-037Heiligeweg 36Japke Boorsma... 1837, dv Gerrit B., en Trijntje ... ; BS geb 1837, huw 1840, ovl 1852, bev.reg. HRL 1851 wijk F-199, wijk G-037; oud 58 jaar, geb Peins en won, . HRL. 1839, wijk E-117; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1618G-037 (Heilige weg)Pieter Asmus Tuinhoutwoonhuis


1872 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 16 feb 1871
G-037Heiligeweg 36Een winkelhuis c.a. op den Heiligeweg, bewoond door mejufvr. de wed. Van, Glinstra. Finaal verkocht op 21 feb 1872 door notaris J.A. Zaal Stroband. Waarop geboden is f. 1161..


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1618G-037 (Gedempte Heiligeweg)Johannes W. Drostwoonhuis


1896 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Heiligeweg 36 (noordgevel (Kerkstraat)), HarlingenHeiligeweg 36 (noordgevel (Kerkstraat))Speijer, Clara EvaDen 1 Juni 1896 is
de eerste steen
gelegd door
CLARA EVA SPEIJER
oud 4 jaren.'


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1618Heiligeweg 36 (G-037)Hendrikus Nautawoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Heiligeweg 36 Hendrikus Nautaslager
vorige grondslagf. 700
huidige grondslagf. 800


1928 - adresboekadresnaamberoep
Heiligeweg 36H.Nautakoopman in vetten


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Heiligeweg 36rijksmonument 20405
  terug