Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Kerkpad 20
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerKerkpad 204-094 4-094 G-104G-110
 huisnummer lager  huisnummer hogerVianen 20(niet bekend)(niet bekend)G-106G-113


Naastliggers vanKerkpad 20
ten oostenhet Kerkpad
ten zuidenKerkpad 22
ten noordenKerkpad 18


1604 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0405r van 18 mrt 1604 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 18, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0161r van 8 mei 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpad 20Kerkpad WZ [staat: ten zuidwesten van de kerk]105‑00‑00 GGkamer
koperLambert Hobbes, gehuwd met
koperGriet Haentkes
naastligger ten oostenKerkpad [niet vermeld]
naastligger ten zuidenWillem Thonis
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenHendrick Willems
verkoperWillem Thonis te Leeuwarden


1616 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0032r van 7 apr 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 22, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenLammert Hobbes


1616 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0032v van 7 apr 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpad 20Kerkpad WZ [staat: kerkhof]115‑00‑00 GGkamer
koperRoeliff Jacobs
naastligger ten oostenKerkpad [staat: kerkhof]
naastligger ten zuidenWillem Thonys
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenHendrick Willems
verkoperLammert Hobbes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRoeliff Jacobs koopt een kamer ten westen van het kerkhof. Ten Z. Willem Thonys, ten N. Hendrick Willems. Geen grondpacht. Gekocht van Lammert Hobbes voor 115 GG.


1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0194v van 14 nov 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpad 20Kerkpad WZ [staat: ten westen van het kerkhof]92‑00‑00 GGkamer
koperSymmen Jelles, gehuwd met
koperDieuw Lamberts
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenBeern Jansen
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenHendrick Willems
verkoperRoeliff Jacobs, gehuwd met
verkoperTiem Greldts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSymmen Jelles x Dieuw Lamberts kopen een kamer ten westen van het kerkhof. Ten Z. Beern Jans, ten N. Hendrick Willems. Geen grondpacht. Gekocht van Roeliff Jacobs x Tjem Greldts voor 90 gg.


1630 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0128r van 17 jan 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 18, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenSymon Jelles


1630 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0128r van 17 jan 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vianen 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet tweede perceel in deze akte


1630 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0128r van 17 jan 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vianen 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenplaats


1639 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0072r van 16 jan 1639 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 22, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende kamer van de weduwe van Symen Jelles


1641 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0141r van 21 mrt 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 18, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van Simen Jelles
naastligger ten zuidende hof van de verkopers Dirck Ariaens c.u.


1651 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0171r van 31 mei 1651 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpad 20Kerkpad WZ [staat: west van het kerkhof]72‑00‑00 CGkamer
koperFrans Hendrix, gehuwd met
koperLijsbet Piters
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende weduwe van Jelle Feddes
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenFrans Hendrix, gehuwd met
naastligger ten noordenLijsbet Piters
verkoper van 1/3Jets Lammerts, weduwe van te Franeker
verkoper van 1/3wijlen Jan Reins
verkoper van 1/3Rins Lammerts, weduwe van te Franeker
verkoper van 1/3wijlen Jan Jansen
verkoper van 1/6Cornelis Tomas, en
verkoper van 1/6Tomas Tomas, kinderen en erfgenamen van hun moeder
erflaterwijlen Trijntie Lammerts, samen erfgenamen van
erflaterwijlen Dieu Lammerts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFrans Hendrix x Lijsbet Piters


1671 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0064r van 8 okt 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpad 20Kerkpad [staat: ten westen van het groot kerkhof]140‑00‑00 CGkamer
koperCornelis Claesen, gehuwd met
koperTrijntie Fransen
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenFedde Jelles
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenCornelis Claesen, gehuwd met
naastligger ten noordenTrijntie Fransen
verkoperPytter Fransenlinnenwever


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0190r van 22 jan 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 18, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0213v van 2 jul 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpad 20Oud kerkhof WZ23‑00‑00 CGkamer
koperEppe Allerts, gehuwd met
koperAaltje Jans
verpachter grondde stad Harlingen0‑17‑00 CG
naastligger ten oostenKerkpad [staat: oud kerkhof]
naastligger ten zuidende Doopsgezinde Gemeente: armvoogdij kamer
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenAlbert Jacobs
verkoperJan Janeswijdschipper


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-094Kerkpad 20woningh
eigenaarJohannes Cramer
gebruikerHendrik Jansen
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑08‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-094Kerkpad 20huis
eigenaarJoh. Cramer
gebruikerJan Andries
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑08‑00 CG
aansl. huurw. voldaan19‑6‑1720


1719 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0040r van 26 feb 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpad 20Kerkpad WZ [staat: ten westen aan het grote kerkhof]104‑00‑00 CGwoning of kamer
koperHuibert Jansen c.u.zeemtouwer
verpachter grondde stad Harlingen0‑02‑08 CG
naastligger ten oostenKerkpad [staat: kerkhof]
naastligger ten zuidende ? diaconie: kamer
naastligger ten westenJan Willems
naastligger ten noordende weduwe Jetske Arjens
verkoperJetske Arjens, weduwe van
verkoperwijlen Albert Jacobs*koster


1720 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0076v van 2 jun 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 18, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHuibert Jansen


1721 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0098r van 19 jan 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpad 20Kerkpad WZ [staat: groot kerkhof]58‑07‑00 GGhuis
koperTrijntie Jans c.p., dochter van
koperJan Jansen Blauw
verpachter grondde stad Harlingen0‑02‑08 CG
naastligger ten oostenKerkpad [staat: groot kerkhof]
naastligger ten zuidende ? diaconie: kamer
naastligger ten westenJan Willems
naastligger ten noordenJan Vrijman
verkoperHuibert Jans c.u.bontwever


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-094Kerkpad 20huis
eigenaarJohannes Cramer erven
gebruikerJan Andries
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑00‑00 CG


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-094Kerkpad 20huis
eigenaarJan Rienks
gebruikerJan Rienks
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑00‑00 CG


1738 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0273v van 19 okt 1738 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 18, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenBeerd Wytses


1741 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0193r van 19 nov 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 18, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenTrijntie Jans Blauw
naastligger ten zuidende koper Hendrik Cornelis mr. huistimmerman


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
4-094 Kerkpad 20Jan Rienks, bestaande uit 3 personen05‑00‑00 cg03‑00‑00 cgheeft 1 weeversknegt


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-094Kerkpad 20huis
eigenaarJan Rienks
gebruikerJan Rienks
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑03‑10 CG


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0243v van 6 nov 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpad 20Kerkpad WZ [staat: groot kerkhof]100‑00‑00 GGwoning
koperHuige Gerryts koopman
verpachter grondde stad Harlingen0‑02‑08 CG
huurderFrans Cornelis c.u.
naastligger ten oostenKerkpad [staat: groot kerkhof]
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Pieter Knoop
naastligger ten westenJan Hendrik Snaak
naastligger ten noordenEngbert Jansen*
verkoper van 1/4Douwe Douwesmr. reidmaker
verkoper van 1/4Jan Jansenolieslagersknecht te Almenum
verkoper van 1/8Trijntje Yemes, gehuwd met
verkoper van 1/8Pieter Jetzesbontwever
verkoper van 1/8Aukjes Yemes, gehuwd met
verkoper van 1/8Frans Cornelisbontwever
verkoper van 1/8Trijntje Johannes Hobbes, gehuwd met te de Koog
verkoper van 1/8Bruin Pytersolieslagersknecht te de Koog
verkoper van 1/8Berbertje Johannes Hobbes meerderjarige vrijster te Zaandam


1770 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0176v van 11 nov 1770 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpad 20Kerkpad WZ [staat: ten westen van t groot kerkhof]103‑07‑00 GGwoning
koperBroer Wybrens mr. timmerman
verpachter grondde stad Harlingen0‑02‑08 CG
huurderBeernt Coenraads c.u.0‑09‑00 CG
naastligger ten oostenKerkpad [staat: groot kerkhof]
naastligger ten zuidende weduwe van Pieter Tjallings
naastligger ten westende weduwe van Engbert Jansen
naastligger ten noordenJan Hendriks
verkoper q.q.Bernardus Dreyer, curator overnotaris
verkoperHuige Gerryts
verkoperSibrigje Pieters


1792 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0006v van 15 jan 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 22, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende verkoper Wiebren Broers mr. timmerman


1796 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0305v van 24 jan 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpad 20Kerkpad WZ [staat: aan het groot kerkhof]190‑00‑00 CGhuis
kopermeerderjarig vrijster Aukjen Reidhorst
verpachter grondde stad Harlingen0‑02‑08 CG
huurderPietje Harings
naastligger ten oostenKerkpad [staat: kerkhof]
naastligger ten zuidende verkoper Wybren Broers mr. timmerman
naastligger ten westenWytse Vettevogel
naastligger ten noordenHarm Harmens Tunig
verkoperWybren Broers
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAukjen Reidhorst, vrijster, koopt een huis aan het Groot Kerkhof, verhuurd aan Pietje Harings. Ten O. dat Kerkhof, ten W. Wytse Vettevogel, ten Z. de verkoper, ten N. Harmen Harmens Tuining? Het is een camer met plaetske, bleek, put en back. Het huisje van de verkoper zal voortaan het recht hebben om vrij water te halen uit die put en back. Gekocht van Wybren Broers, mr. timmerman, voor 190 cg.


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0131r van 3 feb 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 22, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenAukje Reidhorst


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0071r van 21 feb 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 22, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Broer Wybrens


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0232v van 19 mrt 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vianen 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0241v van 23 apr 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpad 20Kerkpad WZ [staat: groot kerkhof wijk G-104]80‑00‑00 CGhuis
koperJan Ages Beust schippersknecht
naastligger ten oostenKerkpad
naastligger ten zuidenGosse Abes
naastligger ten westenJohannes Hendriks
naastligger ten noordenBeerend Hilles
verkoperAukje Reidhorst bejaarde vrijster


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0245v van 7 mei 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 22, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenAukje Reidhorst


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0015v van 18 mrt 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vianen 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
4-094, pag. 83Kerkpad 20Jan Ages0‑10‑00 cg


1812 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-106Vianen 20Berber Hendriksgeb 1780 HRL, ovl 16 sep 1812 HRL, huwt met Willem Moes, ovl wijk G-106; BS ovl 1812; Willem Moes en B.H., beide van HRL, zijnde de aangaave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 19 jul 1806; ondertrouw HRL


1812 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-106Vianen 20Hendrik Jans Steentjegeb 1746 ... , ovl 4 apr 1812 HRL, timmermansknecht, ovl wijk G-106; BS ovl 1812


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-104Kerkpad 20Jan Ages Hofman... Kerk HRL 1800, 1803, BS ovl 1829, huw 1833, ovl 1834, ovl 1840, ovl 1873; eigenaar en gebruiker van wijk G-104, varensgesel, 1814. (GAH204); J.H. ende IJtje Epkes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-106Vianen 20Gosse Abes Schipper... huw Grote Kerk HRL 1808, dopen Grote Kerk HRL 1811, BS huw 1817, ovl 1852 bev.reg. HRL 1851 wijk G-106; eigenaar en gebruiker van wijk G-102, schipper, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk G-103; gebruiker ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-106Vianen 20Pieter Cummel... geb 10 mrt 1798, ged 27 mrt 1798 Grote Kerk HRL, moeder als J. Beernts; wed. P.C. gebruiker van wijk G-106, eigenaar is Willem Moes, 1814. (GAH204); ed. P.C. gebruiker van wijk G-106; eigenaar is Willem Moes, ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-104Kerkpad 20Jan Ages Hofman Jan Ages Hofman varensgesel
G-106Vianen 20Willem Moes Pieter Cummel wed


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1654Kerkpad 20Jan Ages HofmanvarensgezelHarlingenhuis en erf (54 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1654Vianen 20Jan Ages HofmanvarensgezelHarlingenhuis en erf (54 m²)


1833 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7007 aktenr. 62 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-104Kerkpad 20Jan Ages Balthasar Hofman, overleden op 21 mei 1833beurtschipper op Amsterdam (Groot Kerkhof G 104), vader van Jeltje, vrijster, Trijntje, idem en Hendrika Jans Hofman (vrouw van Sipke Pieters de Boer, metselaarsknecht), testamentair executeur is Abel Hendriks van Gelder, besteller Amsterdamse Veer. (op omslagvel 22/5) Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1834 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7010 aktenr. 202 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-104Kerkpad 20Jaartje? Jans Hofman, overleden op 26 september 1834vrouw van Sybren Martens Hellinga, bakker Kerkepad G 104, moeder van minderjarige Jelle Sybrens Hellinga. (voornaam ook te lezen als 'Saartje'!) Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-104Kerkpad 20Bregtje Ofkes Poelstra... bev.reg. HRL 1851 wijk I-016, supp wijk G-402; oud 59 jaar, geb Almenum (!) en wonende te HRL. 1839, wijk G-104; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-104Kerkpad 20Sybe Eeltjes Zeilmaker... Kerk HRL 1807, BS huw 1832, ovl 1833, huw 1834, ovl 1838, huw 1840, ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk G-104, 171; oud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-209; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-104Kerkpad 20Teunis Cornelis Vorstenburg... huw 1811, huw 1813, huw 1815, ovl 1840, ovl 1855; oud 66 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, wijk G-104; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-106Vianen 20Antje Pieters Bruining... BS huw 1832, ovl 1851, bev.reg. HRL 1851 wijk G-118; oud 48 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-106; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-106Vianen 20Hermanus Annes Hovenier... 1829, ovl 1831, huw 1832, ovl 1842, ovl 1844; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, timmerman, wijk G-106; VT1839; H.H. eigenaar van perceel nr. 1351 te HRL, timmerman, woonplaats HRL, legger nr. 326, huis en ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-106Vianen 20Trijntie Nakoud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-106; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-104Theunis Vurstenburg66 jgeenBolswardm, protestant, gehuwd
G-104Bregje Poelstra59 jAlmenumv, protestant, gehuwd
G-106Harmanus Hovenier34 jtimmermanHarlingengezin 1, m, rooms katholiek, gehuwd
G-106Trijntie Nak34 jHarlingengezin 1, v, rooms katholiek, gehuwd
G-106Anne Hovenier9 jHarlingengezin 1, m, rooms katholiek, ongehuwd
G-106Jan Hovenier5 jHarlingengezin 1, m, rooms katholiek, ongehuwd
G-106Maartie Hovenier3 jHarlingengezin 1, v, rooms katholiek, ongehuwd
G-106Paulina Hovenier2 jHarlingengezin 1, v, rooms katholiek, ongehuwd
G-106Ale Alberts de Wilde48 jkorenmeeterHarlingengezin 2, m, protestant, gehuwd
G-106Antie Bruining48 jHarlingengezin 2, v, protestant, gehuwd
G-106Pieter de Wilde12 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
G-106Maria de Wilde16 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
G-106Albertje de Wilde9 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd


1840 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. 155 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-104Kerkpad 20Teunis Cornelis Vurstenburg, overleden op 23 april 184065 jr, geboren Bolsward, overleden Kerkhof G 104, man van Bregtje Ofkes Spoelstra (erft vruchtgebruik). Saldo fl. 11,50. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7016 aktenr. 88 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-104Kerkpad 20Jan Reins de Groot, overleden op 6 maart 184410 mnd, overleden Kerkhof G 104, zoon van Rein Jans de Groot, gleibakker en Antje Piebes Pooch. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. Ongenummerd, januari (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-104Kerkpad 20Karst Thomas van der Meulen, overleden op 23 januari 1848(Certificaat van onvermogen), 56 jr (geboren 14/7/1791), turfdrager, overleden Landwerndersteeg G 104, gehuwd, 1 kind. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-106Vianen 20Ale Alberts de Wilde... wijk B-193, wijk A-228, wijk G-118, 165, 195; oud 48 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, korenmeter, wijk G-106; ... (alles)


1853 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49051 (notaris Jan Adriaan Zaal Stroband) repertoire nr. 21 van 31 mrt 1853
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-104Kerkpad 20koopaktefl. 350huis G-104
 
verkoperJacob Scheltes Molenaar
koperDaniel Alberts Boonstra
gesubrogeerd schuldeiserJelle Horrius


1860 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-106Vianen 20Bernardus Fok... HRL, ovl 17 apr 1860 HRL, huwt met Trijntje Schaafsma, (gk) op 13 mei 1841 HRL, metzelaar, N.H., ovl wijk G-106, zv Johannes F, en Grietje vd Werff; BS huw 1841, ovl 1861, bev.reg. HRL 1851 wijk G-111; oud 30 jaar, geb ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1654Kerkpad G-104Daniel Alberts Boonstrawoonhuis


1876 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50053 (notaris Willem Sijpkens Kijlstra) repertoire nr. 189 van 2 aug 1876
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-104Kerkpad 20koopaktefl. 1600huis G-104
 
verkoperHendrik Dirks Haagsma
koperFetje Molenaar (wv Stephanus ter Mos)


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3942Kerkpad G-110Tettje Molenaar, wed. Stephanus ter Moswoonhuis
Sectie A nr. 3830Vianen G-113Rudolph Bisschopwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3942Kerkpad 20 (G-110)Gerard Bouwmeesterwoonhuis
Sectie A nr. 3830Vianen 20 (G-113)Rudolf Bisschopwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Kerkpad 20 Lieuwe R. Veltmanschipperf. 1000f. 1200


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Kerkpad 20J. Bergsma-


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Kerkpad 20rijksmonument 20452 1873
Kerkpad 20beeldbepalend pand
  terug