Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Hofstraat 23
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Hofstraat 23 4-131 4-127 G-094 G-098
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
4-131Hofstraat 23
eigenaarwed. Jan Kievyt
gebruikerwed. Jan Kievyt
grondpacht aan van der Woldt
grondpacht02-00-00 CG
aanslag grondpacht00-10-00 CG
opmerkingpauper


 


1719 - reëelkohieradresgebruik
4-131Hofstraat 23huis
eigenaarwed. Jan Kievyt
opmerkingpauper
aansl. huurw. voldaan--
grondpacht aancapt. van der Wolt
grondpacht02-00-00 CG
aanslag grondpacht00-10-00 CG
aansl. grondp. voldaan16-5-1720


 


 


1726 - reëelkohieradresgebruik
4-131 Hofstraat 23huis
eigenaarJan Kievyt erven
gebruikerJan Kievyt erven
grondpacht aan van der Wolt
grondpacht02-00-00 CG
aanslag grondpacht00-08-00 CG
opmerkingpro deo begeert


 


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
4-131 Hofstraat 23huis
eigenaarwed. Waling Jansen
gebruikerwed. Waling Jansen
opmerkingpauper


 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
4-131 Hofstraat 23Regt Symons, bestaande uit 6 personen
aangebooden capitaal00-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
4-131 Hofstraat 23huis
eigenaarRecht Symons
gebruikerRecht Symons
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-03-10 CG


1757 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0054v van 23 jan 1757 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 23Hofstraat NZhuis
 
koperLucas Bos, gehuwd met140-14-00 GG
Aafke Cornelis
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
huurderJan Theunis Beslingh c.u.bontwever
naastligger ten oostende erfgenamen van Regt Simons
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenAlbert Roos
naastligger ten noordenherberg Roma
verkoperDirk Craamerkoopman


 


 


 


 


 


 


1766 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0219r van 9 nov 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 23Hofstraat NZdeftig huis
 
koperTjepke Gratama koopman170-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostenHylke Sybes
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westende weduwe van Foecke Clases
naastligger ten noordenhet huis Roma
verkoperLuicas Bos, voor zich en als erfgename van zijn vrouwarbeider
wijlen Aefke Cornelis


 


1768 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0068v van 11 sep 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 23Hofstraat NZhuis
 
koperJurjen Ockes, gehuwd metmr. metselaar150-00-00 GG
Aaltje Harkes
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
huurderJacob Knoop c.u.
naastligger ten oostenHylke Sybes
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westende weduwe van Foeke Claasens
naastligger ten noordenherberg Roma
verkoperTjepke Gratamakoopman


 


 


 


 


 


 


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0181r van 25 apr 1784 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 23Hofstraat NZhuis
 
koperPieter Alberts mr. sleefmaker91-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
huurderSjoerd Ockes 20-00-00 CG
naastligger ten oostenDirk Wynekes
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westende weduwe van Albert Floris
naastligger ten noordenhet huis Roma
verkoperHarke Jurjens van der Stokmetselaar
verkoperOkke Jurjen van der Stok, zonen vancementmolenaaronder Almenum
erflaterwijlen Jurjen Ockes van der Stock, gehuwd met
erflaterwijlen Aaltje Harkes


 


 


 


 


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0270r van 4 jun 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 23Hofstraat NZ wijk G-093huis
 
koperCornelis A. Jonker 126-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostenSybe Ulkes
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenvan Rooyen
naastligger ten noordenhet huis Roma
verkoperAlbert Pieters


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-127 Hofstraat 23Sybe Uilkes0-15-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-094Hofstraat 23Siebe Uilkes Visser... Besling, 1814, scheepstimmerman; BS huw 1813, huw 1814, ovl 1821, ovl 1829; eigenaar engebruiker van wijk G-094 en wijk G-095, timmerknegt, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-094Hofstraat 23Siebe U Uilkes Visser Siebe Uilkes Visser timmerknegt


1821 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-094Hofstraat 23Siebe Uilkes Visser, overleden op 13 februari 1821man van Aaltje Dirks, vader van (reeds overleden) Uilke Siebes Visser (Hofstraat G 94, man van Catharina Barends, vader van minderjarige Grietje en Siebe Uilkes Visser). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1821 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-094Hofstraat 23Uilke Siebes Visser, overleden op 21 februari 1821zoon van Aaltje Dirks (Laanen E 210), man van Catharina Barends (Hofstraat G 94), vader van minderjarige Grietje en Siebe Uilkes Visser. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1666Hofstraat 23Wopke Djoerds van der StelHarlingenhuis en erf (36 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-094Hofstraat 23Sybrand Folkerts Park... 1857, bev.reg. HRL 1851 wijk E-211, wijk G-202; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schipper, wijk G-094; VT1839; geb 26 nov 1809, ged 10 dec 1809 Grote Kerk HRL, zv Folkert Jans Park en Antje Jans ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-094Hofstraat 23Webeltje Boomsma... ovl wijk G-173; dv Freerk Simons B., en IJtje Oppedijk; BS huw 1835, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk G-094, 205; oud 36 jaar, (vnm: Wemeltie), geb IJlst en wonende te HRL. 1839, wijk H-149; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-094HofstraatSybren Park30 jHarlingenm, protestant, gehuwd, schipper
G-094HofstraatAkke Wit25 jHarlingenv, protestant, gehuwd
G-094HofstraatVolkert Park2 jHarlingenm, protestant, ongehuwd


1851 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-094Hofstraat 23Geertje Andries Vlietstra, overleden op 26 juni 1851geboren 10/9/1850, dochter van Andries Vlietstra, schipper (Hofstraat G 94) en Durkje de Wit, zuster van minderjarige Itje, Janke en Geertje Andries Vlietstra. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1666G-091 (Hofstraat)Franciscus Velthuiswoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1663Hofstraat 23 (G-098)Sophie Tigchelaar (wed. H. Goverts, en Cons.)woonhuis


1927 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Hofstraat 23, HarlingenHofstraat 23J. Cunémachinale srijk- en glansinrichting


1928 - adresboekadresnaamberoep
Hofstraat 23J.Kunéborderwasscher
Hofstraat 23P.Kunéhulp-brievenbesteller


1965 - adresboekadresnaam
Hofstraat 23R.J. (Riemke) Kune


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Sectie A nr. 9252Hofstraat 23gemeentelijk monument17 van 20


2004 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 9252Hofstraat 23
  terug