Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Romastraat 12
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  Romastraat 124-108 4-101 G-112*G-123


Naastliggers vanRomastraat 12
ten westenRomastraat 10
ten noordende Romastraat


1600 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0190v van 20 jan 1600 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Romastraat 10, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0057v van 5 mrt 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Romastraat 10, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSioerd Lases c.u.


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0107v van 10 jan 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Romastraat 12Romastraat ZZ [staat: Both Apothekerstraat naast Romen]257‑10‑00 GGhuis
koperJan Sioerdts c.u.
verpachter grondde stad Harlingen1‑10‑00 CG
naastligger ten oostenVianen [niet vermeld
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenRomastraat [niet vermeld]
verkoperSikke Lammerts


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0010v van 18 dec 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Romastraat 12Romastraat ZZ [staat: Both Apothekerstraat]200‑00‑00 GGhuis
koperJan Jansen
verpachter grondde stad Harlingen1‑10‑00 CG
naastligger ten oostenVianen [staat: straat]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenhet huis genaamd Romen Rome
naastligger ten noordenRomastraat [staat: straat]
verkoperJan Sioerdts


1670 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0009r van 20 feb 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Romastraat 12Romastraat ZZ [staat: Both Apothekerstraat]150‑00‑00 GGhuis
koperGeert Oostman c.u.
verpachter grondde stad Harlingen1‑10‑00 CG
naastligger ten oostenWybe timmerman
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenhet huis genaamd Romen Rome
naastligger ten noordenRomastraat [staat: Both Apothekerstraat]
verkoperJan Jansen Valk


1705 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0310r van 13 dec 1705 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vianen 2, een perceel ten zuidoosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordwestenN. N. wever


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-108Romastraat 12woningh
eigenaarClaes Piekes
gebruikerClaes Piekes
opmerkingpro deo versogt


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-108Romastraat 12
eigenaarwed. Joost Ynties
opmerkingpro deo versogt
aansl. huurw. voldaan‑‑


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-108Romastraat 12huis
eigenaarRemmert Luitjens
gebruikerRemmert Luitjens
huurwaarde09‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑10‑00 CG


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-108Romastraat 12huis
eigenaarJacob Tjerks
gebruikerJacob Tjerks
huurwaarde125‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde20‑16‑10 CG
opmerkinghet huis Romen


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
4-108 /2Romastraat 12Jacob Tjerks, bestaande uit 7 personen25‑00‑00 cg05‑00‑00 cg
4-108 /2Romastraat 12wed. Auke Jans, bestaande uit 4 personen, gealimenteerd00‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-108Romastraat 12huis
eigenaarhet huis Roma
gebruikerwed. Jacob Tjerks
huurwaarde125‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde22‑14‑08 CG


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
4-106, pag. 58Romastraat 12Abel Bolhuis
4-106, pag. 58Romastraat 12Hendrik Vries, 26 jaar, gehuwdinwooning


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
4-101, pag. 84Romastraat 12 t Huis Roma4‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-112Romastraat 12Abel Jans Bolhuis... door de proc. IJpe Feddema op vertoonde last 27 apr 1793; ondertrouw HRL; wed. A.B. gebruiker van wijk G-112, kasteleinsche; medegebruiker Rinnert Bolhuis, kantoorbediende, (moeder is kasteleinse); eigenaar is Roma ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-112Romastraat 12Rinnert Bolhuis... zv Abel B, en Antje Rinnerts de Beer; BS huw 1814, ovl 1816, huw 1818, huw 1821; gebruiker van wijk G-112, kantoorbediende, zv wed. Abel Bolhuis; medegebruiker Abel Bolhuis wed., kasteleinse; eigenaar is Roma ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-112Romastraat 12Directeuren van Roma Abel Bolhuis wedkasteleinsche
G-112Romastraat 12Directeuren van Roma Rinnert Bolhuis kantoorbediende


1814 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51006 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 172, 182 en 192 van 17 aug 1814
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-112Romastraat 12provisionele toewijzing, verhoging en finale toewijzingfl. 2355herberg genaamd huis en hof Roma G-112
 
verkoperWillem Sandt van Nooten
verkoperJacob Roorda


1814 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51006 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 301 van 19 dec 1814
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-112Romastraat 12koopaktefl. 2800huis en hof Rome G-112
 
verkoperSybren Lantinga (te Franeker)
koperHendrikus Heep (te Dokkum)


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1667Romastraat 12Hendrikus HeeplogementhouderHarlingenplaisierplaats (730 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-112Romastraat 12Hendricus Heep... Harlinger Courant 11 nov 1983/S. Wobma; oud 64 jaar, geb Dokkum en wonende te HRL. 1839, kastelein, wijk G-112; VT1839; H.H. eigenaar van perceel nr. 900 te HRL, logementhouder, woonplaats HRL, legger nr. 277, stal en ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-112Romastraat 12Michiel ter Huestoud 61 jaar, geb Dokkum en wonende te HRL. 1839, wijk G-112; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-112Romastraat 12Willemke ter Huestoud 66 jaar, geb Dokkum en wonende te HRL. 1839, wijk G-112; VT1839


1839 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. 83 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-112Romastraat 12Joseph Hendrikus Heep, overleden op 11 juli 183930 jr, geboren Dokkum, overleden Romastraat G 112, ongehuwd, zoon van Hendrikus Heep, logementhouder en Wilhelmina ten Huls, broer van Hendrikus, koopman en Alida Hendrikus Heep. Saldo fl. 200,-. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-112RomastraatHendrikus Heep64 jkasteleynDokkumm, rooms katholiek, gehuwd
G-112RomastraatWillemke ter Huest66 jDokkumv, rooms katholiek, gehuwd
G-112RomastraatMichiel ter Huest61 jDokkumm, rooms katholiek, ongehuwd
G-112RomastraatAngenietje de Vries20 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. 710 (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-112Romastraat 12Wilhelmina ten Hulst, overleden op 25 juli 184774 jr, geboren Dokkum, overleden Romastraat G 112, vrouw van Hendericus Heep, moeder van Alida en wijlen Hendericus Hendericus Heep (man van wijlen Jozina Feits, vader van minderjarige Wilhelmina-Aleida Henricus Heep: voogd is Hendericus Heep, logementhouder). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1856 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7023 aktenr. 4213 (filmnr. 121)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-112Romastraat 12Augustinus Henderikus Kerkhoven, overleden op 15 oktober 1856geboren 1/2/1856, zoon van Henderikus Kerkhoven, metselaar (Romastraat G 112) en Maria de Haan. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3375Romastraat G-123't St. Lucia gesticht te Rotterdamwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3375Romastraat 12 (G-123)St. Luciagesticht (te Rotterdam)woonhuis
  terug