Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Romastraat 33
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerRomastraat 33(niet bekend)(niet bekend)G-131G-142
 huisnummer lager  huisnummer hogerRomastraat 33(niet bekend)(niet bekend)G-132G-142


Naastliggers vanRomastraat 33
ten oostenRomastraat 35
ten zuidende Romastraat
ten westenRomastraat 31


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0021r van 2 mrt 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Romastraat 31, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenGoert Goerts


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0026r van 31 mrt 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Romastraat 33Romastraat NZ [staat: Both Apothekerstraat]300‑00‑00 GGkamer met weefwinkel
koperGoert Goerts, gehuwd met
koperAuck Pyters
verpachter grondde stad Harlingen1‑08‑00 CG
naastligger ten oostensteeg [staat: gang]
naastligger ten zuidenRomastraat [niet vermeld]
naastligger ten westenLouw Jans
naastligger ten noordenN. N.
verkoperBaucke Lammerts, gehuwd met
verkoperRompck Siercx
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGoert Goerts x Auck Pyters kopen een kamer en weefwinkel in Botte Aptekersstraat. Ten O. de openbare gang, ten W. Louw Jans. Grondpacht 28 st. Gekocht van Baucke Lammerts x Rompck Siercx voor 300 gg.


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0056v van 26 feb 1643 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Romastraat 33Snakkerburen tegenover het huis waar Romen uitsteekt495‑14‑00 GGhof met prieel, bomen en plantagie
koperJan Reyns, gehuwd metveerschipper Rome
koperTrijntie Hayes
naastligger ten oostenSnakkerburen
naastligger ten zuidenhet huis waar Romen uitsteekt Rome
naastligger ten westenJacob Banga
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde erfgenamen van wijlen Nicolao Jacobaeo
eerdere samenvatting door Yde ElsingaOp Snakkerburen


1715 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0239v van 3 mrt 1715 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Romastraat 35, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenTiepelstegen, een van de


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0390r van 18 feb 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Romastraat 35, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenTiepelstegen, een van de


1769 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0140r van 25 nov 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Romastraat 35, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenTiepelstegen


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0046v van 25 mei 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Romastraat 35, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenTiepelsteeg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-131Romastraat 33IJsbrand Wietzeseigenaar van wijk G-131 en wijk G-132, ru?nes, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-132Romastraat 33Pieter Terpstraeigenaar en gebruiker van wijk G-132, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-131Romastraat 33IJsbrand Wietzes ruïnes
G-132Romastraat 33IJsbrand Wietzes ruïnes


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1680Romastraat 33Roelof FeenstratuinierHarlingenhuis en tuin (540 m²)


1844 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7016 aktenr. Ongenummerd, juni (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-131Romastraat 33Goykje Wybes de Boer, overleden op 14 juni 1844(Certificaat van onvermogen), 15 jr (geboren 9/6/1829), overleden Droogstraat G 131. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-131Romastraat 33Akke Moses van der Gaast... mei 1853 Hommerts, dv Mozes Ruurds vd G, en Lolkje Jacobs; BS huw 1825, ovl 1876, bev.reg. HRL 1851 wijk G-131; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-247; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-131Romastraat 33Everdina van der Gaast... slakkebakster, wonende te HRL, N.H., dv Trijntje Mozes vdG; BS huw 1837, ovl 1876, bev.reg. HRL 1851 wijk G-131; oud 29 jaar, (vnm: Evertje), geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-131Romastraat 33Hidde Tjeerds Faber... in 1851, N.H., zv Tjeerd Pieters F, en Gelske Hiddes; BS huw 1837, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk G-131; oud 39 jaar, geb Arum en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk G-070; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-132Romastraat 33Aafke van der Molen... wijk G-031, 132, supp wijk G-402 oud 46 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, breidster, wijk E-025; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-132Romastraat 33Johannes Schoot... ovl 1881, bev.reg. HRL 1851 wijk G-128, 132; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-120; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-132Romastraat 33Klaas van der Vleugel... turfdrager in 1854, N.H., zv Nolke vdV, en Jetske Tjerks; BS huw 1823, ovl 1854 bev.reg. HRL 1851 wijk G-132; oud 40 jaar, geb Stavoren en wonende te HRL. 1839, gruttersknecht, wijk G-126; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-132Romastraat 33Metje Sinkelaar... Jans; BS ovl 1864; 1869 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk C-018, 199, wijk B-041, wijk D-179, wijk G-132, wijk H-022; oud 47 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-180; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-132Romastraat 33Ype Dirks van Vliet... pakhuisknecht in 1859, zv Dirk Wiebes vV, en Aafke IJepes; BS huw 1824, ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk G-132, wijk H-154; oud 46 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-085; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1680Romastraat G-129Gerrit H. de Vrieswoonhuis


1864 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-132Romastraat 33Maria Paulina van der Zee... ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk G-128, 132; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-120; ... (alles)


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3645Romastraat G-142Gerrit H. de Vriestuin
Sectie A nr. 3645Romastraat G-142Gerrit H. de Vrieswoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 5031Romastraat 33 (G-142)St. Luciagesticht (te Rotterdam)woonhuis
  terug