Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Romastraat 7
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Romastraat 7 (niet bekend) (niet bekend) G-374 G-135
 huisnummer lager  huisnummer hoger Romastraat 9 (niet bekend) (niet bekend) G-373 G-136
 huisnummer lager  huisnummer hoger Romastraat 11 (niet bekend) (niet bekend) G-125 G-137
Naastliggers vanRomastraat 7
ten oostenRomastraat 9
ten zuidende Romastraat
ten westenRomastraat 5


1606 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0497r van 22 feb 1606 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Romastraat 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenweduwe van Geryt Dircx


1614 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0214r van 1 mei 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Romastraat 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenGerryt Diercx


1614 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0214r van 1 mei 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Romastraat 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1614 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0214r van 1 mei 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Romastraat 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1657 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0137r van 8 nov 1657 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Romastraat 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenmr. Rombertus Drost


1657 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0137r van 8 nov 1657 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Romastraat 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1658 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0179v van 29 dec 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Romastraat 11Romastraat NZ [staat: Both Apothekerstraat]huis
 
koperJan Pieters c.u.500-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen1-15-00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenMay Crijnes, weduwe van
naastligger ten oostenCarst Palses
naastligger ten zuidenRomastraat [staat: straat]
naastligger ten westenYttie Tiepckes
naastligger ten noordenDieucke Tieerts
verkopermr. Rombarth Drost c.u.


1666 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0043r van 25 mrt 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Romastraat 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJan Pytters timmerman


1670 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0004v van 30 jan 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Gardenierstraat 6, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1671 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0058r van 3 sep 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Gardenierstraat 6, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1671 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0058r van 3 sep 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Gardenierstraat 6, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0194r van 29 jan 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Gardenierstraat 6, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenTjepke wijdschipper


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0232v van 31 dec 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Romastraat 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJan Pytters timmerman


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0232v van 31 dec 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Romastraat 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1684 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0011r van 6 jan 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Romastraat 11Romastraat NZ [staat: Both Apothekerstraat]huis
 
koperClaes Jacobs c.u.199-14-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen1-05-00 CG
naastligger ten oostenJan Martens
naastligger ten zuidenRomastraat [staat: Both Apothekerstraat]
naastligger ten westenFopke Andries
naastligger ten noordende ? Gemeente: diaconie armen kamer
verkoperJan Pytterstimmerman


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0232v van 31 dec 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Romastraat 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1688 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0221r van 15 jan 1688 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Romastraat 11Romastraat NZ [staat: Both Apothekers straat]huis, loods en plaats
 
koperCornelis Jacobs, gehuwd methuistimmerman180-00-00 CG
koperSjouckjen Jacobs
verpachter grondde stad Harlingen1-05-00 CG
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jan Martens
naastligger ten zuidenRomastraat [staat: Both Apothekers straat]
naastligger ten westenFopke [staat: Popke] Andries
naastligger ten noordende ? Gemeente: diaconie armen kamer
verkoperClaes Jacobs, gehuwd met
verkoperAntie Jelles
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Jacobs, huistimmerman x Sjouckjen Jacobs kopen een huis, loods, plaats en tuintje in de Botaptekersstraat. Ten O. erven Jan Martens en een vrije doorgaande steeg, ten Z. de straat, ten W. Popke Andries, ten N. een kerk armenkamer. Grondpacht 25 st. Gekocht van Claes Jacobs x Antie Jelles voor 180 cg.


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0232v van 31 dec 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Romastraat 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0232v van 31 dec 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Romastraat 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0232v van 31 dec 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Romastraat 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0232v van 31 dec 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Romastraat 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0232v van 31 dec 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Romastraat 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1715 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0253v van 10 nov 1715 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Romastraat 11Romastraat NZ [staat: Both Apothekerstraat]huis
 
koperFedde Reins c.u.250-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen1-05-00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Ane Hansen
naastligger ten zuidenRomastraat [staat: Both Apothekerstraat]
naastligger ten westende weduwe van Popke Andries
naastligger ten westende weduwe van Jacob Willems
naastligger ten noordenhet hoff van de weduwe van Jelle Sybes
verkoperCornelis Jacobs c.u.


1717 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0283v van 17 jan 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Romastraat 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenFedde Reins


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0116v van 5 sep 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Romastraat 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenFeddo Reyns


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0116v van 5 sep 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Romastraat 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0116v van 5 sep 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Romastraat 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0116v van 5 sep 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Romastraat 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1757 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0073r van 12 jun 1757 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Romastraat 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenCornelis Feddes bontwever


1757 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0073r van 12 jun 1757 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Romastraat 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1757 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0073r van 12 jun 1757 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Romastraat 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1757 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0073r van 12 jun 1757 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Romastraat 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1763 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0013r van 11 dec 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Romastraat 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenBerend Jansen


1763 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0013r van 11 dec 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Romastraat 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1778 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0148v van 11 okt 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Romastraat 11Romastraat NZ [staat: Both Apothekerstraat]huis
 
koperHarmen Arends, gehuwd metbontwever172-00-00 GG
koperDoutje Hendriks
verpachter grondde stad Harlingen1-05-00 CG
naastligger ten oostenGosling Everts
naastligger ten zuidenRomastraat [staat: Both Apothekerstraat]
naastligger ten westenLolke Hennings*
naastligger ten noordenJohannes Oebles van der Werff
verkoperTheuntje Jans, weduwe van
verkoperwijlen Beernd Jans


1779 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0179v van 6 jun 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Gardenierstraat 6, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenLolke Hennings


1779 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0179v van 6 jun 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Gardenierstraat 6, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1780 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0001r van 27 nov 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Gardenierstraat 6, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenLolke Hennings


1780 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0001r van 27 nov 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Gardenierstraat 6, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1786 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0051r van 15 jan 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Romastraat 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenHarmen Arends


1786 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0076r van 5 mrt 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Romastraat 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenHarmen Arends


1786 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0076r van 5 mrt 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Romastraat 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-125Romastraat 11Harm Wennekes... gebruikers Gerardus van Kempen wed., Rommert Postma, wieldraayersknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk G-125, ledig, 1814. (GAH204); id. van wijk G-322; gebruiker Berent Hankes, wewer, 1814. (GAH204); id. van wijk ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-125Romastraat 11H Wennekes ledig


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1691Romastraat 7erven wed. Hendrik WennekesHarlingenpakhuis of bergplaats en erf (96 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1691Romastraat 9erven wed. Hendrik WennekesHarlingenpakhuis of bergplaats en erf (96 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1691Romastraat 11erven wed. Hendrik WennekesHarlingenpakhuis of bergplaats en erf (96 m²)


1835 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1691erven H Wennekes zoonHarlingenafgebroken thans ledig plek grond


1835 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1691erven H Wennekes zoonHarlingenafgebroken thans ledig plek grond


1835 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1691erven H Wennekes zoonHarlingenafgebroken thans ledig plek grond


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-125Romastraat 11Gerrit de Wit... Rooms Katholiek, zv Jan dW, en Klara Vaster; BS huw 1839, ovl 1858, ovl 1873, bev.reg. HRL 1851 wijk G-125; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-156; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-125Romastraat 11Trijntje Landsman... Rooms Katholiek, dv Jelle Wytzes L, en Wiepkje Andries; BS huw 1839, ovl 1873, bev.reg. HRL 1851 wijk G-125; oud 29 jaar, (geslnm: Landsma), geb Oosthem (!) en wonende te HRL. 1839 wijk F-156; ... (alles)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4021G-135 (Romastraat)Jan Pieters Schaafsmawoonhuis
Sectie A nr. 4022G-136 (Romastraat)Jan Pieters Schaafsmawoonhuis
Sectie A nr. 4023G-137 (Romastraat)Jan Pieters Schaafsmawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4021Romastraat 7 (G-135)Jan P. Schaafsmawoonhuis
Sectie A nr. 4022Romastraat 9 (G-136)Jan P. Schaafsmawoonhuis
Sectie A nr. 4023Romastraat 11 (G-137)Jan P. Schaafsmawoonhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Romastraat 7Sj.Baardasmid
Romastraat 7K.Baardatransportarbeider
Romastraat 9K.Hoekstrazeeman


1937 - variaadresbronbericht
Romastraat 7Raadsvergadering 29 novemberOnbewoonbaar verklaard


1937 - variaadresbronbericht
Romastraat 9Raadsvergadering 29 novemberOnbewoonbaar verklaard
  terug