Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Achterstraat 28
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerAchterstraat 28(niet bekend)(niet bekend)(niet bekend)B-ongB-166
 huisnummer lager  huisnummer hogerAchterstraat 30(niet bekend)(niet bekend)(niet bekend)B-ongB-166
 huisnummer lager  huisnummer hogerAchterstraat 32(niet bekend)(niet bekend)(niet bekend)B-243B-165
 huisnummer lager  huisnummer hogerAchterstraat 34(niet bekend)(niet bekend)(niet bekend)B-242B-164
 huisnummer lager  huisnummer hogerAchterstraat 36(niet bekend)(niet bekend)(niet bekend)B-241B-163
 huisnummer lager  huisnummer hogerAchterstraat 38(niet bekend)(niet bekend)(niet bekend)B-240B-162
 huisnummer lager  huisnummer hogerAchterstraat 40(niet bekend)(niet bekend)(niet bekend)B-239B-161
 huisnummer lager  huisnummer hogerAchterstraat 42(niet bekend)(niet bekend)(niet bekend)B-238B-160
 huisnummer lager  Achterstraat 44(niet bekend)(niet bekend)(niet bekend)B-237B-159
 huisnummer lager  huisnummer hogerZoutsloot 892-0062-0062-008B-198B-142
 huisnummer lager  huisnummer hogerZoutsloot 972-0022-0032-004B-202B-146
 huisnummer lager  huisnummer hogerZoutsloot 992-0012-0012-003B-203B-147
 huisnummer lager  huisnummer hogerZoutsloot 1012-0012-0012-003B-204B-148
 huisnummer lager  huisnummer hogerZoutsloot 1032-0012-0012-003B-ongB-149


Naastliggers vanAchterstraat 28
ten oostenAchterstraat 30
ten zuidenZoutsloot 87
ten westenAchterstraat 26
ten noordende Achterstraat


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0004v van 7 jan 1655 (het 13e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Achterstraat 34Achterstraat ZZ [staat: Karremanstraat]63‑00‑00 ggschuur
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenTymen Hayema
naastligger ten zuidenPier Piersen
naastligger ten westenSipke Jansen
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde crediteuren van het sterfhuis, of de weeskinderen van wijlen Tjalling Fockeswagenaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild (13) ten verzoeke van (de burgemeesters Frans Dircx en Lanting als commissarissen over sterfhuis van) Tialling Fockes, in leven wagenaar, ten profijte van zijn nagelaten weeskinderen of naastgerechtigde crediteuren, een schuur in de Carremansstraat. Ten O. Tymen Hayema, ten Z. pottebakker Pier Piersen, ten W. Sipke Jansen. Geboden 63 GG.


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0266v van 25 feb 1655 (het 5e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 89Zoutsloot375‑07‑00 cg1/4 huis
koper provisioneelN. N.
bewonerwijlen Hillemoey
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperN. N.


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0130v van 16 jan 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 89Zoutsloot NZ400‑00‑00 gghuis, tuin en verfhuis
koperJan Hendrix, gehuwd metgrootschipper
koperYttie Reyners
eerdere bewonerClaes Taedesverver
naastligger ten oostenClaes Lammerts
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenPyter Tames
naastligger ten westenals gebruiker Attie Seerps
naastligger ten noordende Doopsgezinde Gemeente: kamers
verkoperAleff Wyntieswijdschipper


1704 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0255v van 27 apr 1704 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 89Zoutsloot NZ312‑00‑00 cghuis, tuintje en verfhuis daarachter
koperPyttje Annes [staat: Jans] meerderjarige ongehuwde dochter
koperMaycke Annes [staat: Jans] meerderjarige ongehuwde dochter
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Lambert Claesen
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westende hof van de erfgenamen van wijlen Trijntje Pytters
naastligger ten noordende Doopsgezinde Gemeente: kamers
eerdere bewonerClaes Taedesverver
verkoperHendrik Jansenzeevarende
verkoperLyffke Jansen


1707 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0039r van 11 dec 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 89Zoutsloot NZ220‑00‑00 cghuis
koperBouwe Tjerks Sanstra, gehuwd met
koperTjekjen Imes
naastligger ten oostenMinne Sytses
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westende hof van de erfgenamen van wijlen Trijntie Pytters
naastligger ten noordende Doopsgezinde Gemeente: woning
verkoperSimon Jacobs, gehuwd metschuitschipper
verkoperMartjen Dirks
verkoper q.q.Pyttie Annes, de rato caverende voor
verkoperWouter Annes
verkoperTrijntie Annes


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-001Zoutsloot 99huis, panwerk etc.
eigenaargemeensman Andries Piers
gebruikergemeensman Andries Piers
aanslag huurwaarde11‑06‑00 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-002Zoutsloot 97woning
eigenaarArjen Teunis wed.
gebruikerArjen Teunis wed.
opmerkingonvermogende
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-006Zoutsloot 89woning
eigenaarBouwe Tierx Sanstra
gebruikerBouwe Tierx Sanstra
aanslag huurwaarde02‑08‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-001Zoutsloot 99huis, estrikwerk etc.
eigenaarAndries Piers
aanslag huurwaarde11‑06‑00 cg
aansl. huurw. voldaan5‑6‑1720
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-002Zoutsloot 97huis
eigenaarArjen Teunis wed.
gebruikerArjen Teunis wed.
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
opmerkingpauper
aansl. huurw. voldaan‑‑
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-006Zoutsloot 89huis
eigenaarBuwe Sanstra
gebruikerBuwe Sanstra
aanslag huurwaarde02‑08‑00 cg
aansl. huurw. voldaan13‑6‑1720


1723 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0160v van 21 feb 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 89Zoutsloot NZ over de Karremanspijp oost gaande320‑00‑00 cghuis en achtertuin
koperEerk Jansen, gehuwd metverver
koperAeltie Fockes
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Lammert Claeses
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenMinne Thijssen
naastligger ten noordende Doopsgezinde Gemeente: woning
verkoperBouwe Tierks Zandstra
verkoperTjeskien Yemes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEerk Jansen, verver x Aeltie Fockes kopen huis met tuintje nz. Zoutsloot. Ten O. Lammert Claesens erven, ten Z. de Zoutsloot, ten W. Minne Thijssen, ten N. een doopsgezinde diaconiewoning. Gekocht van Bouwe Tierks Zanstra, mr. timmerman x Tjeskien Yemes voor 320 cg.


1726 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0263r van 24 mrt 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Achterstraat 36noordLiemendijk250‑00‑00 cghuis
koperPier Andries Gladsma estrikbakker
koperHarmen Harmens Outhoff weversgezel
naastligger ten oostenstraat
naastligger ten zuidenPier Andries Gladsma
naastligger ten westenPier Andries Gladsma
naastligger ten noordenPier Heyns
verkoperAdriaan Allerdsbontwever


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-001Zoutsloot 99huis, estrikwerk etc.
eigenaarAndries Piers erven
gebruikerAndries Piers erven
aanslag huurwaarde09‑06‑00 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-002Zoutsloot 97huis
eigenaarwed. Arjen Teunis
gebruikerwed. Arjen Teunis
opmerkingpauper
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-006Zoutsloot 89huis
eigenaarEerk Jansen
gebruikerEerk Jansen
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
opmerking1723 insolvent verklaard


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0234r van 6 feb 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 99Zoutsloot NZ3‑00‑00 cggrond lengte OW:18 houtvoeten, breedte NZ: 14 houtvoeten
koperPier Andries Glatsma
naastligger (achter)Trijntje Oenes, weduwe van
naastligger (achter)wijlen Wynne Wybes
naastligger ten oostenPier Andries Glatsma
naastligger ten zuidenDirk Hessels turfdrager
naastligger ten westenPier Andries Glatsma
naastligger ten noordenPier Andries Glatsma
verkoperDirk Hesselsturfdrager
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPier Andries Gladsma koopt 18 houtvoeten grond O. en W. te rekenen in de lengte, en 14 voeten breed, van de tuin achter het huis dat door Trijntie Oenes wv Wijnse? Wybes is verkocht, nz. Zoutsl. De koper moet die grond met een goed hek afsluiten etc. Ten O.?. en W. de koper, ten Z. het huis van de verkoper. Gekocht van Dirk Hessels, turfdrager, voor 13 cg.


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0302v van 22 jan 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 89Zoutsloot NZ over de Karremanspijp315‑00‑00 cghuis en tuin
koperSipke Saekes, gehuwd metstuurman
koperAeltje Jacobs
naastligger ten oostenTrijntje Sybes
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenHaye Alberts Kalf
naastligger ten noordende Doopsgezinde Gemeente: diaconie woning
verkoperEerk Jansen, gehuwd metvarend persoon
verkoperAeltje Fockes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSipke Saekes Stuirman x Aeltje Jacobs kopen huis nz. Zoutsloot. Ten O. Trijntje Sybes, ten Z. de Zoutsloot, ten W. Haye Alberts Kalf, ten N. een doopsgezinde diaconiewoning. Gekocht van Eerk Jansen, varensgezel x Aeltje Fockes voor 315 cg.


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0003va van 4 sep 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 99Zoutsloot NZ 87/1032000‑00‑00 ggestrikwerk
koper provisioneelR. Rovel
koper provisioneelSybrand Feytema
naastligger ten oostenhet tweede perceel in deze akte
naastligger ten oostenhet derde perceel in deze akte
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenGeertie Sipkes c.soc.
naastligger ten westenGeertie Sipkes
naastligger ten westende weduwe van wijlen Tuenis Fransen c.soc.
naastligger ten noordenLiemendijk
naastligger ten noordenJacob Willems
verkoper van 1/3Saekjen Piers Gladsma veniam aetatis bekomen hebbende, gehuwd met
verkoper van 1/3Tjeerd Clasenschipper
verkoper q.q.vroedsman Wiltetus Jelgersma, geauthoriseerde curatorapotheker
verkoper q.q.Robbert Rovel, geauthoriseerde curatoren over
verkoper van 1/3Trijntie Piers Gladsma
verkoper van 1/3Ytie Piers Gladsma
erflaterwijlen Pier Andrys Gladsma
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(decreet)(en 006v en 008) Robert Roell en Sybrand Feitema kopen? (bieden?) een mooi estrikwerk met knechtswoning, voorraden en gereedschappen etc., nz. Zoutsloot. Ten O. de volgende percelen, ten W. Geertie Sipkes en wd. Teunis Fransen, ten Z. de straat en Zoutsloot, ten N. de Liemendijk en Jacob Willems. Ook een schuur die als stal en wagenhuis wordt gebruikt, met ten O. en N. de Baansteeg, ten W. de hof van Jacob Willems, ten Z. de Liemendijk. De andere schuur wordt gebruikt voor het bergen van aarde, en staat ten N. van het pan- en estrikwerk, en is eigendom van Roell en Feitema. Er staan veel voorwaarden in de acte. Zij hebben 2000 gg. geboden. Ten 2e. Jacob Clingenspoor koopt? biedt? een mooi huis, met ten O. de straat strekkende van de Zoutsloot tot de Liemendijk, ten W. het 1e perceel, ten Z. de straat en Zoutsloot, ten N. het 3de perceel. Hij heeft 450 gg. geboden. Ten 3e Roell en Feitema kopen? (bieden?) 1/2 huis en weefwinkel in de straat strekkende van de Zoutsloot tot de Liemendijk. Ten O. die straat, ten W. het 1e perceel, ten Z. het 2de perceel, ten N. Jan Heins, brouwer. Zij hebben geboden 250 gg. Gekocht van Saekjen Piers Gladsma x Tjeerd Clasen, schipper, voor 1/3, en de curatoren over Trijntie- en IJke Piers Gladsma, voor 2/3, tezamen als erfgenamen van hun wl. vader Pier Andrys Gladsma, estrikbakker. Zie ook bij 250 blz. 0201v.


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0008ra van 25 sep 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 99Zoutsloot NZ 87/1032000‑00‑00 ggestrikwerk
koper provisioneelRobbert Rovel koopman
koper provisioneelSybrand Feytema koopman
gebruikerde weduwe van wijlen Pier Andrys
naastligger ten oostenhet tweede perceel in deze akte
naastligger ten oostenhet derde perceel in deze akte
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenGeertie Sipkes c.s.
naastligger ten westenGeertie Sipkes
naastligger ten westende weduwe van wijlen Tuenis Fransen c.s.
naastligger ten noordenLiemendijk
naastligger ten noordenJacob Willems
verkoper van 1/3Saekjen Piers Gladsma, gehuwd met
verkoper van 1/3Tjeerd Clasenschipper
verkoper q.q.vroedsman Wiltetus Jelgersma, curatorapotheker
verkoper q.q.Robbert Rovel, curatoren overkoopman
verkoper van 1/3Trijntie Piers Gladsma, erfgenaam
verkoper van 1/3Ytie Piers Gladsma
erflaterwijlen Pieter Andrys Gladsmaestrikbakker
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(decreet)


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-001Zoutsloot 99huis en panwerk
eigenaarAndrys Piers erven
gebruikerAndrys Piers erven
aanslag huurwaarde09‑08‑06 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-003Zoutsloot 97huis
eigenaarwed. Arjen Teunis
gebruikerwed. Arjen Teunis
opmerkingpauper
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-006Zoutsloot 89huis
eigenaarSipke Sakes
gebruikerSipke Sakes
aanslag huurwaarde02‑00‑00 cg


1740 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0099r van 13 mrt 1740 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 101Zoutsloot NZ8225‑00‑00 cgestrikwerk met 2 huizen, schuren, wagenhuis en paardenstal
koperCleis Bartels Lanting, gehuwd metrentmeester
koperNeeltie Pieters Hibma
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenAchterstraat [staat: Liemendijk]
verkoper van 1/2Sybrand P. Feitemaplateelbakker
verkoper van 1/2Neinke Willems Mouter
verkoper van 1/2Stijntie Clases Winsma, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Robbert Rowelkoopman


1741 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0201v van 17 dec 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 99Zoutsloot NZ1771‑07‑00 ggestrikwerk, knechtswoning en hof
koper van 1/3gemeensman Seerp Swerms
koper van 1/3Antie Hylkes Hanekuik, gehuwd met
koper van 1/3Claes Tomas IJsenbeek
koper van 1/3Philippus Hylkes Hanekuik vrijgezel, kinderen van
koper van 1/3Hinke Philippus
naastligger ten oostenKleis Lanting rentmeester
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westende weduwe van wijlen Teunis Fransen
naastligger ten noordenJacob Willems
naastligger ten noordenAchterstraat [staat: Liemendijk]
verkoperKleis Lanting, gehuwd metrentmeester
verkoperNeeltie Hibma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSeerp Swerms, mede-gemeensman, voor 1/3, Antie Hylkes Hanekuik x Claas Thomas IJsenbeek, voor 1/3, en Philippus Hylkes Hanekuik, vrijgezel, voor 1/3, kopen een estrikwerk met knechtswoningen, hof, stal, wagenhuis en inventaris, en een nieuwgebouwde woning en pakhuis, nz. Zoutsloot. Ten O. het estrikwerk, de knechtswoning en de verkopers, ten W. wd. Teunis Jansen (Fransen?), ten Z. de straat en Zoutsloot, ten N. Jacob Willems en de Liemendijk. De stal en het wagenhuis hebben ten O. en N. de Baansteeg, ten W. Jacob Willems, ten Z. de Liemendijk. Kopers moeten tegen taxatie overnemen alle voorraden en grondstoffen etc. Ook al het ingehuurde personeel moet worden overgenomen en er zijn veel voorwaarden. Zeer interessante acte van 7 blz.. Gekocht van Kleis Lanting, rentmeester van Harlingen x Neeltie Hibma, voor 1771 gg. Zie bij Zoutsloot 86.


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-001Zoutsloot 99huis en panwerk
eigenaarKlaas Thomas cum soc.
gebruikerKlaas Thomas cum soc.
aanslag huurwaarde10‑05‑06 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-003Zoutsloot 97huis
eigenaarArjen Teunis erv.
gebruikerArjen Teunis erv.
opmerkingonvermoogende
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-006Zoutsloot 89huis
eigenaarSipke Saekes
gebruikerSipke Saekes
aanslag huurwaarde02‑03‑10 cg


1748 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0239v van 17 nov 1748 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 89Zoutsloot NZ bij de Karremanspijp279‑21‑00 gghuis en tuintje
koperNanning Hendriks schuitschipper
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Douwe Luitjens
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenHendrik Jansen
naastligger ten noordende Doopsgezinde Gemeente: woning
verkoper van 16/32Sipke Saekes, weduwnaar van zijn eerste vrouw
verkoper van 16/32wijlen Aeltie Jacobs, en als mede erfgenaam van hun overleden dochter
verkoper van 1/32Hinke Sipkes, en als voogd van hun twee minderjarige zonen
verkoper van 5/32Jaerig Sipkes
verkoper van 5/32Saeke Sipkes
verkoper van 5/32Jacob Sipkes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaNanning Hendriks, schuitschipper


1749 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0252r van 19 jan 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 89Zoutsloot NZ ten oosten van de Karremanspijp477‑01‑04 cghuis en tuintje
koperJohannes Baltus
huurderSipke Saekes
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Douwe Luitjens
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenHendrik Jansen
naastligger ten noordende Doopsgezinde Gemeente: woning
verkoperNanning Hendriksschuitschipper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Baltus


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
2-006, fol. 20rZoutsloot 89Sipke Saekes cum uxore, bestaande uit 4 volwassenen en 1 kindmatroos11:13:00 cg2:0:00 cgbestaet maetigh


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-001Zoutsloot 99huis, panwerk etc.
eigenaarKlaas Thomas c.soc.
gebruikerKlaas Thomas c.soc.
aanslag huurwaarde10‑05‑06 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-003Zoutsloot 97huis
eigenaarArjen Teunis erven
gebruikerArjen Teunis erven
opmerkingonvermogende
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-006Zoutsloot 89huis
eigenaarJohannes Baltus
gebruikerJohannes Baltus
aanslag huurwaarde02‑03‑10 cg


1765 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0103v van 21 apr 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 99Zoutsloot NZ954‑14‑00 cg2/3 pan- en estrikwerk met kleimolen en knechtswoning
koper van 1/4Hinke Clases IJzenbeek, gehuwd met
koper van 1/4Sjoerd Schrik koopman
koper van 3/4Hylke Clases IJzenbeek koopman
eigenaar van 1/3Hinke Clases IJzenbeek
naastligger ten oostenvroedsman Cleis Lanting
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenLiemendijk
verkoperburgemeester Seerp Swerms te Bolsward
verkoperPhilippus Hanekuikkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHinke Clases IJsenbeek x Sjoerd Schrik, voor 1/4, en Hylke Clases IJsenbeek, voor 3/4, kopen 2/3 van een pan- en estrikwerk met alle toebehoren (zie de acte.), knechtswoning, tuin, stal en wagenhuis, en nog een huisje aan het eind van de steeg, bij Lantings' panwerk, waarvan Hinke IJsenbeek al 1/3 bezit. Het geheel ligt nz. Zoutsloot. Het pan- en estrikwerk en de knechtswoning hebben ten O. Cleis Lanting, vroedsman, ten Z. de straat en Zoutsloot, ten N. de Liemendijk. De stal en wagenhuis hebben ten O. en N. de Baansteeg, ten W. Daniel Heins, ten Z.. de Liemendijk. Gekocht van Seerp Swerms, burgemeester, en Philippus Hanekuik, voor 954 gg.


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-001Zoutsloot 99huis en panwerk
eigenaarClaas Thomas
gebruikerClaas Thomas
aanslag huurwaarde10‑05‑06 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-003Zoutsloot 97huis
eigenaarArjen Teunis erven
gebruikerArjen Teunis erven
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
opmerkingonvermogende
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-006Zoutsloot 89huis
eigenaarJohannis Baltus
gebruikerJohannis Baltus
aanslag huurwaarde02‑03‑10 cg


1767 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0024r van 8 nov 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 89Zoutsloot NZ ten oosten van de Karremanspijp504‑00‑00 gghuis
koperSybout Johannes, gehuwd met
koperAeke Sierk
huurderArjen Ates c.u.
naastligger ten oostenMelle Ynses
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenHuibert Lieuwes
naastligger ten noordende Doopsgezinde Gemeente: woning
verkoperJohannes Baltus te Pekela


1773 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0096r van 16 mei 1773 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Achterstraat 28Achterstraat ZZ [staat: Karmanstraat]200‑07‑00 gghuis en tuintie
koper q.q.Allard Scheltinga, administrator overkoopman
koperde nalatenschap van wijlen Broer Baukes
naastligger ten oostenHylke IJsenbeek c.s.
naastligger ten westenRuird Jelles Nauta
naastligger ten zuidenhet eerste perceel in deze akte
naastligger ten noordenAchterstraat [staat: Karmanstraat]
verkoper q.q.Augustinus Robberti van Dalsen, curator over
verkoperwijlen Huibert Lieuwes, gehuwd met
verkoperwijlen Dettie Sybrands


1774 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0178v van 23 okt 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 101Zoutsloot NZ1150‑00‑00 cgpan- en estrikwerk, knechtswoning etc.
koperBente Thomas IJzenbeek, gehuwd metmr. brouwer
koperJanke Jans Builard
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenhet pan- en estrikwerk, knechtswoning enz. van burgemeester K. Lanting
naastligger ten westenPieter Simons
naastligger ten noordenAchterstraat [staat: Liemendijk]
verkoperHinke Clazen IJzenbeek, gehuwd met
verkoperSjoerd Schrikkoopman
verkoperHylke Clazen IJzenbeekkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBente Tomas IJsenbeek, mr. brouwer x Janke Jans Builart koopt een pan- en estrikwerk met de bloks, oven, kleimolen, knegtswoning, hof en stal met wagenhuis, met nog een huisje, aan `t eind v.d. steeg langs Lantings panwerk, nz. Zoutsloot. Ten W. Pieter Simons, ten Z. burgemeester Lanting, ten N. de Liemendijk. De stalling en wagenhuis heeft ten O. en N. de Baansteeg, ten W. Jan Heins, ten Z. de Liemendijk. Koper moet overnemen alle voorraden en gereedschappen op taxatie, en ook het werkvolk. Gekocht van Janke Clases IJsenbeek x ?, voor 1160 cg.


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-003Zoutsloot 99panwerk
gebruikerB. IJzenbeek
eigenaarB. IJzenbeek
aanslag huurwaarde05‑09‑00 cg
opmerkinghieronder beklemd no. 2-037
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-004Zoutsloot 97huis
eigenaarGerryt Durksz
gebruikerGerryt Durksz
aanslag huurwaarde02‑18‑02 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-008Zoutsloot 89huis
eigenaarSybout Johannes
gebruikerSybout Johannes
aanslag huurwaarde02‑18‑02 cg


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0067r van 20 mei 1781 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Achterstraat 28Achterstraat ZZ [staat: Liemendijk, achter het vorige pand]455‑07‑00 gghuis en plaatsje
koperJacob Sybrens
koperAntje Feikes, weduwe van
koperwijlen Hylke Ages
huurderPieter Pieters c.u.
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Sybout Johannes
naastligger ten zuidenhet eerste perceel in deze akte
naastligger ten westende weduwe van wijlen Ruurd Nauta
naastligger ten noordenAchterstraat [staat: Liemendijk]
verkoperFemmetje Pieters Bramer te Oldemarkt
verkoperRikjen Cornelis Ekema, weduwe van te Blokzijl
verkoperwijlen Sjoerd Glastra
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Sybrens en Antje Feikes wd. Hylke Ages onder de jurisdictie van Harlingen, kopen (b) huis met plaatske c.a. op de Liemendijk, thans bewoond door Pieter Pieters c.u. Ten O. wd. Sybout Johannes, ten Z. perceel (a), ten W. wd. Ruurd Nauta, ten N. de Liemendijk. De bak of zgn. koekuit ten W. is precario. Gekocht van (de lasthebbers van) Femmetje Pieters Bramer te Oldemarkt en Rikjen Cornelis Ekama wd. Sjoerd Glasstra te Blokzijl, voor (a en b) 544 gg. 7 st.


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0166r van 13 jan 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 97Zoutsloot NZ375‑00‑00 cghuis
koperJohannes Jans, gehuwd metmetselaarsknecht
koperAntje Pieters
eigenaarGerryt Dirks c.u.
naastligger ten oostenBente IJsenbeek
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenFrans Alberts
naastligger ten noordenBente IJsenbeek
verkoperGerryt Dirkslantaarnopsteker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Jans, metzelaarsknegt x Antje Pieters kopen huis Nz. Zoutsloot, thans als eigenaar bewoond door de verkoper c.u. Geen grondpacht. Ten O. en N. Bente IJsenbeek, ten W. Frans Alberts, ten Z. de Zoutsloot. Gekocht van Gerryt Dirks, lantaarnopsteker, voor 375 cg.


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-003Zoutsloot 99panwerk
eigenaarB. IJsenbeek
gebruikerB. IJsenbeek
aanslag huurwaarde05‑09‑00 cg
opmerkinghieronder beklemd no. 2-037
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-004Zoutsloot 97huis
eigenaarJohannes Jans
gebruikerJohannes Jans
aanslag huurwaarde02‑18‑02 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-008Zoutsloot 89huis
eigenaarSyb. Johannes
gebruikerSyb. Johannes
aanslag huurwaarde03‑01‑12 cg


1786 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0069r van 29 jan 1786 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 103Zoutsloot en Achterstraat [staat: Droogstraat]5000‑00‑00 cgpan- en estrikwerk
koperJelle Nauta minderjarig jongman, gesterkt met zijn moeder
koper q.q.Sjoukjen Hoogstraten, weduwe van
koper q.q.wijlen Ruurd Nauta koopman
naastligger ten oostenS. Wybenga
naastligger ten zuidenBaantjerspad
naastligger ten westenstraat
naastligger ten noordenstadsvesten
verkoperP. Lanting
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJelte Nauta en zijn moeder Sjoukje Hoogstraaten wv Ruurd Nauta kopen een welbeklant pan- en estrikwerk met de knechtswoning en bloks etc., tussen Zoutsloot en Droogstraat. Ten O. Schelte Wybenga, ten W. de straat, ten Z. het Baantjerspad, ten N. de Stadsvesten. Verkoper (onleesbaar), voor 5000 cg.


1790 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0214v van 21 mrt 1790 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 103Zoutsloot en Achterstraat [staat: Droogstraat]1465‑00‑00 ggpan en estrikwerk, stalling
koperJan de Boer te Franeker
koperPaulus G. de Boer, gesterkt met hun vader te Franeker
koperGerrit Sytses de Boer te Franeker
naastligger ten oostenS. Wybenga
naastligger ten zuidenBaantjerspad
naastligger ten westenstraat
naastligger ten noordenstadsvesten
verkoperJelle Nautakoopman


1794 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0217r van 31 aug 1794 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste wandelkoop. Een wandelkoop is eigenlijk een ruil en er komt normaliter geen geld aan te pas. De koopsom is daarom nul en een mooie bijkomstigheid daarvan is dat er geen belasting over de koopsom betaald hoeft te worden. Als de twee ruilobjecten erg in waarde verschillen vindt er verplicht taxatie plaats en wordt het verschil verrekend als een zgn. toehaak, een geschenk.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 101Zoutsloot NZ0‑00‑00 cgstal en wagenhuis
aanhandelaarSybrigje Kool, weduwe van
aanhandelaarwijlen Jan Altena koopman
naastligger ten oostenBaansteeg
naastligger ten zuidenLiemendijk
naastligger ten westende weduwe van wijlen Jan Heins
naastligger ten noordenBaansteeg
verwandelaarClaas IJzenbeek


1794 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0217r van 31 aug 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste wandelkoop. Een wandelkoop is eigenlijk een ruil en er komt normaliter geen geld aan te pas. De koopsom is daarom nul en een mooie bijkomstigheid daarvan is dat er geen belasting over de koopsom betaald hoeft te worden. Als de twee ruilobjecten erg in waarde verschillen vindt er verplicht taxatie plaats en wordt het verschil verrekend als een zgn. toehaak, een geschenk.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 99Zoutsloot NZ0‑00‑00 cgpan- en estrikwerk
aanhandelaarSybrigje Kool, weduwe van
aanhandelaarwijlen Jan Altena koopman
naastligger ten oostenJan de Boer koopman
naastligger ten oostenPaulus de Boer koopman
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenJohannes Leyenaar
naastligger ten noordenLiemendijk
verwandelaarClaas IJzenbeekkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSybrigje Kool wv koopman Jan Altena verwandelt een pan- en estrikwerk zz, Rozengracht met een pan- en estrikwerk nz. Zoutsloot van Claas IJzenbeek.


1794 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0224r van 5 okt 1794 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 101Zoutsloot NZ1764‑00‑00 cgstal en wagenhuis
koperJan de Boer pannenbakker en koopman
koperPaulus de Boer pannenbakker en koopman
naastligger ten oostenBaansteeg
naastligger ten zuidenLiemendijk
naastligger ten westende weduwe van wijlen Jan Heins
naastligger ten noordenBaansteeg
verkoperSybregje Kool, weduwe van
verkoperwijlen Jan Altenakoopman


1794 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0224r van 5 okt 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 99Zoutsloot NZ1764‑00‑00 cgpan- en estrikwerk met bloks, oven, ovenhuis etc.
koperJan de Boer pannenbakker en koopman
koperPaulus de Boer pannenbakker en koopman
naastligger ten oostende knechtenwoning van Jan de Boer
naastligger ten oostenPaulus de Boer
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenJohannes Leyenaar
naastligger ten noordenLiemendijk
verkoperSybregje Kool, weduwe van
verkoperwijlen Jan Altenakoopman


1796 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0007r van 11 dec 1796 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 89Zoutsloot NZ229‑00‑00 gghuis
koperJan de Boer koopman
naastligger ten oostende vrouw van Claas Vrijburg
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenBouwe J. Boomsma
naastligger ten noordenJan de Boer koopman
verkoperJacobus Johannes voor zijn minderjarige kinderen, weduwnaar vanbontwever
verkoperwijlen Lijsbeth Johannes, erfgenaam van
verkoperwijlen Grietje Feikes, weduwe (2) van
verkoperwijlen Lieuwe Douwes
verkoperwijlen Grietje Feikes, weduwe (1) van
verkoperwijlen Johannes Rommertspannenbakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan de Boer, koopman, koopt een huis nz. Zoutsloot.


1797 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0031v van 5 mrt 1797 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 97Zoutsloot NZ400‑00‑00 cghuis
koperPieter Hessels, gehuwd metmetselaarsknecht
koperHiltje Jans
naastligger ten oostenJan de Boer
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenSusanne Suyen, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Frans Jansen
naastligger ten noordenJan de Boer
verkoperJohannes Jans Leyenaar, gehuwd met
verkoperAntje Pieters


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0070v van 7 mrt 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 97Zoutsloot NZ275‑00‑00 cghuis
koperChristiaan Hansen, gehuwd metvarensgezel
koperTrijntje Douwes
naastligger ten oostenJan de Boer
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenSusanna Suy, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Frans Jansen
naastligger ten noordenJan de Boer
verkoper van 1/2Hiltje Jans, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Pieter Hessels
verkoper van 1/2Fokke Hessels


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
2-008 , pag. 26Zoutsloot 89Jan Scheltes 1‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-204Zoutsloot 101Harmanus Joseph Beekman... 1818, ovl 1821, ovl 1828; gebruiker wijk C-195, kastelein, de geslnm is dan: BECKMAN, Harm, 1814, wijk ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-237Achterstraat 44Tjerk van Benthem... 1814.(GAH204)rnid. van wijk F-236, pakhuis; gebruiker S. Schuurmans,1814.(GAH204)rnid van wijk B-237; gebruiker Jetse Rinses Spiering, sjouwer,1814. (GAH204)rnid. van wijk F-242, gebruiker Jacob Schey, ... (alles)


1821 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51011 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 155 en 162 van 21 nov 1821
vermeld alsadressoortbedraggebruik
B-202Zoutsloot 97provisionele en finale toewijzingfl. 4855wind-, rogge- en weitmolen genaamd de Noordermolen, huis B-165 en B-166, woning A-202 en stalling A-203
 
verkoperDirk Hanses van der Wey
koperInne Innes Wyga
koperJacob Wyga


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 170Zoutsloot 89 Bouwe Rodenhuis fabrikeurHarlingenpannenfabriek en erf (1150 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 170Zoutsloot 101 Bouwe Rodenhuis fabrikeurHarlingenpannenfabriek en erf (1150 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 170Achterstraat 30 Bouwe Rodenhuis fabrikeurHarlingenpannenfabriek en erf (1150 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 170Achterstraat 36 Bouwe Rodenhuis fabrikeurHarlingenpannenfabriek en erf (1150 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 170Achterstraat 42 Bouwe Rodenhuis fabrikeurHarlingenpannenfabriek en erf (1150 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 170Zoutsloot 97 Bouwe Rodenhuis fabrikeurHarlingenpannenfabriek en erf (1150 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 170Zoutsloot 103 Bouwe Rodenhuis fabrikeurHarlingenpannenfabriek en erf (1150 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 170Achterstraat 32 Bouwe Rodenhuis fabrikeurHarlingenpannenfabriek en erf (1150 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 170Achterstraat 38 Bouwe Rodenhuis fabrikeurHarlingenpannenfabriek en erf (1150 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 170Achterstraat 44 Bouwe Rodenhuis fabrikeurHarlingenpannenfabriek en erf (1150 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 170Zoutsloot 99 Bouwe Rodenhuis fabrikeurHarlingenpannenfabriek en erf (1150 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 170Achterstraat 28 Bouwe Rodenhuis fabrikeurHarlingenpannenfabriek en erf (1150 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 170Achterstraat 34 Bouwe Rodenhuis fabrikeurHarlingenpannenfabriek en erf (1150 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 170Achterstraat 40 Bouwe Rodenhuis fabrikeurHarlingenpannenfabriek en erf (1150 m²)


1843 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7014 aktenr. Ongenummerd, augustus (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-204Zoutsloot 101Antje Klazes Duynmayer, overleden op 29 augustus 184352 jr, geboren Vlieland, overleden Bargaburen B 204, gehuwd, met kinderen. (Certificaat van onvermogen nr. 74) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-202Zoutsloot 97Beitske Rintjes van der Post... Pieters vdP, en Taetske Simons vd Let; BS huw 1826, ovl 1868, bev.reg. HRL 1851 wijk A-192, 204, wijk B-202; oud 36 jaar, geb Stavoren en wonende te HRL. 1839, wijk B-099; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-202Zoutsloot 97Klaas Taekes Kuipers... Rintjes dopen Grote Kerk HRL 1802, BS huw 1826, ovl 1868, bev.reg. HRL 1851 wijk A-192, 204, wijk B-202; oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, touwslagersknecht, wijk B-099; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-238Achterstraat 42Antonius Anskes Spijkermans Knoop... Anske Atzes SK, en Jeltje Teunis Gijlen; BS huw 1828, huw 1843, bev.reg. HRL 1851 wijk G-255, supp wijk B-238, supp wijk ... (alles)


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3104Zoutsloot B-142 Ernestus Georgius Langenhorst woonhuis
Sectie A nr. 3108Zoutsloot B-146 Ernestus Georgius Langenhorst woonhuis
Sectie A nr. 3109Zoutsloot B-147 Ernestus Georgius Langenhorst woonhuis
Sectie A nr. 3110Zoutsloot B-148 Ernestus Georgius Langenhorst woonhuis
Sectie A nr. 3111Zoutsloot B-149 Douwe C. Boersma plek grond
Sectie A nr. 3959Achterstraat B-159 Wijtske en Rinske van der Veen woonhuis
Sectie A nr. 3958Achterstraat B-160 Wijtske en Rinske van der Veen woonhuis
Sectie A nr. 3957Achterstraat B-161 Wijtske en Rinske van der Veen woonhuis
Sectie A nr. 3956Achterstraat B-162 Wijtske en Rinske van der Veen woonhuis
Sectie A nr. 3037Achterstraat B-163 Willem Schafraad woonhuis
Sectie A nr. 3037Achterstraat B-164 Willem Schafraad woonhuis
Sectie A nr. 3036Achterstraat B-165 Willem Schafraad woonhuis
Sectie A nr. 3482Achterstraat B-166 Dirk de Groot plek grond
Sectie A nr. 3483Achterstraat B-166 Dirk de Groot woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4484Achterstraat 28 (B-166)Hendrikus Pascumwoonhuis
Sectie A nr. 4485Achterstraat 30 (B-166)Anna Jongbloed (vr. v. J. van Grol)woonhuis
Sectie A nr. 4169Achterstraat 32 (B-165)Anna Jongbloed (vr. v. J. van Grol)woonhuis
Sectie A nr. 4170Achterstraat 34 (B-164)Anna Jongbloed (vr. v. J. van Grol)woonhuis
Sectie A nr. 4171Achterstraat 36 (B-163)Anna Jongbloed (vr. v. J. van Grol)woonhuis
Sectie A nr. 3956Achterstraat 38 (B-162)erv. W. van der Veen (en Jan de Jong en Cons.)woonhuis
Sectie A nr. 3957Achterstraat 40 (B-161)erv. W. van der Veen (en Jan de Jong en Cons.)woonhuis
Sectie A nr. 3958Achterstraat 42 (B-160)erv. W. van der Veen (en Jan de Jong en Cons.)woonhuis
Sectie A nr. 3959Achterstraat 44 (B-159)erv. W. van der Veen (en Jan de Jong en Cons.)woonhuis
Sectie A nr. 3104Zoutsloot 89 (B-142)Ernestus G. Langenhorstwoonhuis
Sectie A nr. 4486Zoutsloot 97 (B-146)Ernestus G. Langenhorstwoonhuis
Sectie A nr. 3109Zoutsloot 99 (B-147)Ernestus G. Langenhorstwoonhuis
Sectie A nr. 3110Zoutsloot 101 (B-148)Ernestus G. Langenhorstwoonhuis
Sectie A nr. 4339Zoutsloot 103 (B-149)Douwe Boersmawoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Achterstraat 32 Jan Bakkeragent v. pol. 2e kl. en hulpbodef. 600f. 800
Achterstraat 34 Eelke de Jongmatroosf. 700f. 600
Achterstraat 42 Martinus ten Brugmetselaarf. 500f. 600
Achterstraat 44 Paulus Akkermanagent v. pol. 2e kl. en los werkmanf. 600f. 700
Zoutsloot 97 Feike Bandsmastokerf. 700f. 700
Zoutsloot 99 Willem Albardasluisknechtf. 600f. 700
Zoutsloot 101 Philip Jacob Huijserzonderf. 0f. 0
Zoutsloot 103 Lijkele Roedemawerkmanf. 700f. 700


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Achterstraat 28H. Godthelpsigarenmaker
Achterstraat 34R. Weewermatroos
Achterstraat 36J. de Grootschipper
Achterstraat 38H. v/d Heidebootwerker
Achterstraat 40P. Monsmaplateelbakker
Achterstraat 42H. ten Brugmetselaar
Achterstraat 44P. Akkermantransportarbeider
Zoutsloot 97K. Baardagardenier
Zoutsloot 99A. Eppingafabrieksarbeider
Zoutsloot 99B. Eppingakantoorknecht
Zoutsloot 101mej. S. Haasdijkhuishoudster
Zoutsloot 103L. Roedemaschipper


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Achterstraat 36G.J. (Gerardus) Schrage
Achterstraat 44G. (Geertje) Bouma wv Vellinga
Zoutsloot 89J. (Jan) Kune
Zoutsloot 97J. (Johannes) Jorna
Zoutsloot 99S. (Sijtske) Zijlstra wv Teerenstra
Zoutsloot 101B. (Bauke) Weewer
Zoutsloot 103T. (Taeke) Visse


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Zoutsloot 89beeldbepalend pand9 van 10
Zoutsloot 97beeldbepalend pand8 van 10
Zoutsloot 99beeldbepalend pand5 van 10
Zoutsloot 101beeldbepalend pand5 van 10
Zoutsloot 103beeldbepalend pand5 van 10  terug