Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Romastraat 2
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
   huisnummer hogerRomastraat 2(niet bekend)(niet bekend)G-120G-131


Naastliggers vanRomastraat 2
ten oostende Romastraat
ten westenBoth Apothekerstraat 9
ten noordende Romastraat


1637 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0045v van 31 dec 1637 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Both Apothekerstraat 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet huis van Aerien Victoors linnenwever


1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0002v van 13 mrt 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Both Apothekerstraat 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenArien Victoors


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0039v van 15 jan 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Both Apothekerstraat 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenArien Victoors


1648 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0024v van 11 mrt 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Both Apothekerstraat 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet huis van Arian Fictoor


1650 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0134r van 3 nov 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Romastraat 4west, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenArjen Victoors


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0060v van 7 okt 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Romastraat 2Romastraat ZZ [staat: Both Apothekerstraat]52‑10‑00 CGkamer
koperjongedochter Sara Andries
verpachter grondde stad Harlingen1‑10‑00 CG
naastligger ten oostenDoetie Eelkes
naastligger ten zuidende hof van burgemeester Caesarius
naastligger ten westenClaas Crats
naastligger ten noordenRomastraat [staat: Both Apothekerstraat]
verkoperde Gereformeerde Gemeente: armvoogdij


1666 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0058r van 11 nov 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Romastraat 2Romastraat ZZ [staat: Both Apothekerstraat]161‑00‑00 GGhuis of woning
koperAucke Jacobs c.u.mr. metselaar
verpachter grondde stad Harlingen1‑10‑00 CG
naastligger ten oostenClaas Clasen
naastligger ten zuidenHendrick de Beer
naastligger ten westenJancke Pouwels
naastligger ten noordenRomastraat [staat: straat]
verkoperMarcus Symens


1670 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0014r van 15 mei 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Romastraat 2Romastraat ZZ [staat: Both Apothekerstraat]300‑00‑00 CGhuis
koperFrans Claessen, gehuwd met
koperGepke Foppes
verpachter grondde stad Harlingen1‑10‑00 CG
naastligger ten oostenClaes Claessen
naastligger ten zuidenHendrik Baer
naastligger ten westenJanneke Pouwels
naastligger ten noordenRomastraat [staat: Both Apothekersstraat]
verkoperAucke Jacobs c.u.


1670 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0031v van 24 dec 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Romastraat 4west, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAucke Jacobs metselaar


1679 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0026r van 5 jan 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Both Apothekerstraat 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenCleis Joostes


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0204v van 12 mrt 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Both Apothekerstraat 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenCleys Joosten


1701 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0128r van 25 sep 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Romastraat 4west, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westeningang van de tuin


1712 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0182ar van 6 nov 1712 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Romastraat 2Romastraat ZZ [staat: Both Apothekerstraat]56‑00‑00 CGwoning
koperHotze Jansen c.u.
verpachter grondde stad Harlingen1‑18‑00 CG
naastligger ten oostenburgemeester Tomas Huiberts Wijngaarden
naastligger ten zuidenburgemeester Tomas Huiberts Wijngaarden
naastligger ten westenAndries Tjerx
naastligger ten noordenRomastraat [staat: Both Apothekerstraat]
verkoperde Gereformeerde Gemeente: diaconie


1718 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0031r van 4 dec 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Romastraat 2Romastraat ZZ [staat: Both Apothekerstraat]63‑00‑00 CGhuis
koperClaes Hylckes
verpachter grondde stad Harlingen1‑10‑00 CG
naastligger ten oostenPrigge n.u.kapitein
naastligger ten zuidenPrigge n.u.kapitein
naastligger ten westenAndries Tierx
naastligger ten noordenRomastraat [staat: Both Apothekerstraat]
verkoperHotze Jansen c.u.


1725 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0230r van 3 jun 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Both Apothekerstraat 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenClaes Hylkes


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0016r van 27 mei 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Both Apothekerstraat 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenClaas Hylkes


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0019v van 26 nov 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Both Apothekerstraat 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Beernds


1770 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0155v van 4 feb 1770 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Both Apothekerstraat 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Berents


1774 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0147v van 20 mrt 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Romastraat 4west, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJurjen Mulder


1779 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0216v van 21 nov 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Both Apothekerstraat 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Beernds


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0283r van 22 sep 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Romastraat 2Romastraat ZZ [staat: Both Apothekerstraat]53‑14‑00 GGhuis
koperBroer Wybrens mr. timmerman
verpachter grondde stad Harlingen1‑10‑00 CG
huurderJan de Ruiter 30‑00‑00 CG
naastligger ten oostenJurjen Mulder
naastligger ten zuidenJ. Schrader
naastligger ten westenBroer Wybrens mr. timmerman
naastligger ten noordenRomastraat [staat: Both Apothekersstraat]
verkoperde Gereformeerde Gemeente: diaconie
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBroer Wybrens, mr. timmerman, koopt een huis in Both Apothekerstraat, thans gehuurd en bewoond door Jan de Ruiter voor 30 cg. Ten O. Jurjen Mulder, ten Z. J. Schrader, ten W. de koper, ten N. de straat. Grondpacht 30 st aan de stad. Gekocht van de diaconen v.d. Ger. Gemeente, voor 53 gg.


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0300r van 10 nov 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Romastraat 2Romastraat ZZ [staat: Both Apothekerstraat]150‑00‑00 CGhuis
koperArjen Jacobus scheepstimmerman
verpachter grondde stad Harlingen1‑10‑00 CG
huurderJan de Ruiter
naastligger ten oostenJurjen Mulder
naastligger ten zuidenJ. Schrader
naastligger ten westenBroer Wybrens mr. huistimmerman
naastligger ten noordenRomastraat [staat: Both Apothekerstraat]
verkoperBroer Wybrensmr. huistimmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaArjen Jacobus, scheepstimmerman, koopt huis in de Botapothecars straat, thans door Jan de Ruiter als huurder bewoond. Ten O. Jurjen Mulder, ten Z. J. Schrader, ten W. de verkoper, ten N. de straat. Grondpacht 30 st aan de stad. Gekocht van mr. huistimmerman Broer Wybrens, voor 150 cg.


1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0160v van 15 nov 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Romastraat 4west, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJurjen Mulder hovenier


1799 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0181v van 15 sep 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Romastraat 2Romastraat ZZ [staat: Both Apothekerstraat]75‑00‑00 CGhuis
koperGeertruid Luising, weduwe van
koperwijlen Harmen Arendts koopman
verpachter grondde stad Harlingen1‑10‑00 CG
huurderHendrik Eyberts
naastligger ten oostenBaarnt Hylkes
naastligger ten zuidenBaarnt Hylkes
naastligger ten westenJan Broers
naastligger ten noordenRomastraat [staat: Both Apothekersstraat]
verkoper q.q.het vlek Lemmer armvoogdij, alimentatores van
verkoperArjen Jacobusscheepstimmerbaas te Lemmer


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-120Romastraat 2Harm Wennekes... eigenaar van wijk G-113; gebruiker Anth. Huisman wed., gealimenteerd, 1814. (GAH204); id. van wijk G-120, ledig, 1814. (GAH204); id. van wijk G-123; gebruiker Sijbren Lieuwes, varensgesel, 1814. (GAH204); id. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-120Romastraat 2H Wennekes ledig


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1701Romastraat 2erven wed. Hendrik WennekesHarlingenhuis en erf (45 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-120Romastraat 2Johannes Schoot... huw 1865, ovl 1881, bev.reg. HRL 1851 wijk G-128, 132; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-120; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-120Romastraat 2Maria Paulina van der Zee... BS huw 1832, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk G-128, 132; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-120; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-120RomastraatJohannes Schoot29 jgeenHarlingenm, rooms katholiek, gehuwd
G-120RomastraatMaria van der Zee36 jHarlingenv, rooms katholiek, gehuwd
G-120RomastraatJohannes Schoot6 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
G-120RomastraatJan Schoot2 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
G-120RomastraatWilhelmina Schoot5 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
G-120RomastraatHelena Schoot6 mHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
G-120RomastraatJantie Lieuwes Dijk5 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd (bestedeling)


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. 211 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-120Romastraat 2Coenraad H. Johannes Schoot, overleden op 5 augustus 1846H.=Hendrikus, 5 mnd (geboren 13/3/1846), overleden Romastraat G 120, zoon van Johannes Schoot, koster RK-kerk en Maria Jans van der Zee, broer van minderjarige Johannes, Wilhelmus, Wilhelmina, Jan, Helena, Anna-Geertruida en Antonie Johannes Schoot. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-120Romastraat 2Jan Harents van der Sluis... Pieters vdS, en Trientje Gabes Oosterwerff; BS huw 1823, ovl 1871, bev.reg. HRL 1851 wijk F-067, wijk G-120, wijk B-009, wijk E-002; oud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, werkman, wijk H-145; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-120Romastraat 2Jouwkje Oebles Platje... P, en Joukje Roels; BS huw 1823, ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk B-009, wijk E-002, wijk F-067, wijk ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1701Romastraat G-120Albert van der Weidewoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1701Romastraat G-131Albert van der Weidewoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1701Romastraat 2 (G-131)Pieter Steenekerwoonhuis


1915 - schoolgeld
vermeld adresnaam
Romastraat 2Piet Steneker


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Romastraat 2J. (Johanna) Steneker wv Veltman
  terug