Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Hofstraat 21
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Hofstraat 21 4-128 4-124 G-090 G-094
 huisnummer lager  huisnummer hoger Hofstraat 23 4-131 4-127 G-094 G-098


Huisnaam in: 1807
Gebruik:
Naam: roma (naastligger)
Kwartier/wijk G-093
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 1809
Gebruik:
Naam: roma (naastligger)
Kwartier/wijk G-093
Verkoper:
Koper/eigenaar:
 


 


1679 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0058v van 14 dec 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 21Hofstraat NZkamer
 
koperClaes Jansen, gehuwd met115-00-00 CG
koperWelmoed Heins
naastligger ten oostende Gereformeerde Gemeente: diaconie
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenDieuwke Ages
naastligger ten noordenhuis genaamd de Fonteyn
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
verkoperJacob Eernstes, gehuwd met
verkoperBottie Pybes


 


1689 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0285v van 7 apr 1689 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 21Hofstraat NZhuis
 
koperCornelis Jelles, gehuwd met240-00-00 CG
koperGeertje Cornelis
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostenDieucke Pyters, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Sipke metselaar
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenhet huis genaamd de Fontein
naastligger ten noordenhet huis genaamd de Fontein
verkoperOrseltie Sybrens, gehuwd met
verkoperAbraham Jansen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Jelles x Geertje Cornelis koopt een huis nz. Hofstraat, de verkoperse aangekomen van haar wl. ouders. Ten O. Dieucke Pyters wv metselaar Sipke, ten Z. de Hofstraat, ten W. het huis en hof 'de Fontein'. Gekocht van Orseltje Sybrens x Abraham Jansen, voor 240 cg.


 


1692 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0381v van 17 jan 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 21Hofstraat NZhuis
 
koperAucke Gerrits mr. schoenmaker en korenmeter70-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
geniaarde koperAbraham Jansen, gehuwd metwachtophaalder
geniaarde koperOrseltie Sybrens
naastligger ten oostenDieucke Pyters, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Sipke metselaar
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenhet huis genaamd de Fontein
naastligger ten noordenhet huis genaamd de Fontein
verkoperGeertie Cornelis, weduwe van
verkoperwijlen Cornelis Jelles
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAucke Gerrits, mr. schoenmaker en korenmeter, koopt na niaar tegen Abraham Jansen, waghtophaelder x Orseltje Sybrens, een huis nz. Hofstraat. Ten O. Dieucke Pyters wv metselaar Sipke, ten Z. de Hofstraat, ten W. en N. het huis en hof 'de Fontein'. Grondpacht 2 cg. Gekocht van Geertje Cornelis wv Cornelis Jelles, voor 70 gg.


 


 


1692 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0019v van 18 dec 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 21Hofstraat NZkamer
 
kopervroedsman Anske Yppes Zeestra 40-00-00 GG
verpachter grondhet huis de Fontein 2-00-00 CG
huurderLeentie appelverkoopster
naastligger ten oostende kamer van Neeltie Hessels
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westende achteruit- en ingang van Romen
naastligger ten noordende hof van Romen
verkopervroedsman Laes Laessen Hannema, erfgenaam
verkoperdr. Jacob Hannema, erfgenaammedicus
verkoperburgervaandrig Steven Seerps Swerms, erfgenaamstadsmakelaar
verkoperFoeckjen Seerps Swerms, erfgenaam, gehuwd metTjerkgaast
verkoperds. Gerhardus SemploniuspredikantTjerkgaast
verkoperongehuwde dochter Aefke Seerps Swerms, erfgenaam
verkoperGijsbert Seerps Swerms, erfgenaam
verkoperGosse Seerps Swerms, erfgenaam
verkoperThomas Seerps Swerms thans ter zee uitlandig, erfgenamen van hun moeder
erflaterwijlen Fookeltie Bouwes, weduwe van
erflaterwijlen burgerhopman Seerp Lammerts Swerms, en daarvoor weduwe vankoopman
erflaterwijlen Laes Laesen Hannema
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAnske Ypes Zeestra, vroedsman, koopt een camer in de Hofstraat, ten O. van de achter in- en uitgang van 'Romen'. Ten O. Neeltie Hessels, ten W. die in- en uitgang, ten Z. die straat, ten N. de hof van Romen. Gekocht van erven Neeltie Hessels, voor 40 gg.


 


 


1693 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0069r van 3 dec 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 21Hofstraat NZ ten oosten van Roomens ingangkamer
 
koperJan Jansen Kyvit 65-00-00 CG
verpachter grondhet huis de Fontein 2-00-00 CG
huurderLeentie appelverkoopster
naastligger ten oostende kamer bewoond door Neeltie Hessels
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westende achtertuin en ingang van Romen
naastligger ten noordende hof van Romen
verkopervroedsman Anske Ypes Zeestra


 


 


 


 


1707 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0025v van 1 mei 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 21Hofstraat NZhuis
 
koperJarig Jacobs 81-15-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostende ? Gemeente: diaconie kamer
naastligger ten zuidenHofstraat [staat: straat]
naastligger ten westenDieuke Ages
naastligger ten noordende hof van het huis de Fontein
verkoper q.q.de Gereformeerde Gemeente: diaconie, alimentores van
verkoperwijlen Trijntje Heins, weduwe vanFraneker
verkoperwijlen Tjalling AbbesFraneker
verkoper q.q.Wybren Jans, gelastigde van zijn schoonvadermr. timmermanHerbayum
verkoperClaes Heins, erfgenamen van
erflaterwijlen Welmoed Heins


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
4-128Hofstraat 21
eigenaarBottie Reiners
gebruikerBottie Reiners
grondpacht aan van der Woldt
grondpacht01-10-00 CG
aanslag grondpacht00-07-08 CG
opmerkingpauper
4-131Hofstraat 23
eigenaarwed. Jan Kievyt
gebruikerwed. Jan Kievyt
grondpacht aan van der Woldt
grondpacht02-00-00 CG
aanslag grondpacht00-10-00 CG
opmerkingpauper


 


 


1719 - reëelkohieradresgebruik
4-128Hofstraat 21huis
eigenaarBottie Reiners
opmerkingpauper
aansl. huurw. voldaan--
grondpacht aancapt. van der Wolt
grondpacht01-10-00 CG
aanslag grondpacht00-07-00 CG
aansl. grondp. voldaan16-5-1720
4-131Hofstraat 23huis
eigenaarwed. Jan Kievyt
opmerkingpauper
aansl. huurw. voldaan--
grondpacht aancapt. van der Wolt
grondpacht02-00-00 CG
aanslag grondpacht00-10-00 CG
aansl. grondp. voldaan16-5-1720


1723 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0159r van 24 jan 1723 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 21Hofstraat NZhuis
 
koperAlbert Jansen c.u.125-15-00 GG
verpachter grondkapitein van der Wolt 2-00-00 CG
naastligger ten oostenJan Pyters
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenachteringang van Romen
naastligger ten noordende tuin van Romen
verkoperWaelingh Jansen Kievit
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(kad. 1663) Albert Jansen koopt een huis nz. Hofstraat. Ten O. Jan Pyters, ten W. de achter in- en uitgang van Roma, ten Z. die straat, ten N. de Hof van Roma. Gekocht van Waling Jansen Kievit, voor 125 gg.


 


 


1725 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0228v van 29 apr 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 21Hofstraat NZhuis
 
koperAucke Pyters, gehuwd met60-00-00 CG
koperAntie Hanses
verpachter grondvan der Wolt kapitein2-00-00 CG
huurderAucke Pyters 10-00-00 CG
huurderAntie Hanses
naastligger ten oostenhuis en tuin
naastligger ten zuidenHofstraat [staat: straat]
naastligger ten westenJarigh Jacobs
naastligger ten noordenhuis en tuin
verkoperJan Douwes, gehuwd metschoolmeester
verkoperHylkjen Hendrix
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAucke [Augustinus?] Pyters, leertouwer x Antie Hanses koopt een woning en erf nz. Hofstraat. Ten O. en N. huis en hof Roma, ten Z. de Hofstraat, ten W. Jarigh Jacobs [v.d. Ley?]. Gekocht van schoolmeester Jan Douwes x Hylkjen Hendrix voor 60 cg en 1 daalder tot een verering.


1726 - reëelkohieradresgebruik
4-128 Hofstraat 21
eigenaarLeeuwke Meinderts
gebruikerLeeuwke Meinderts
grondpacht aan van der Wolt
grondpacht01-10-00 CG
aanslag grondpacht00-06-00 CG
opmerkingpauper
4-131 Hofstraat 23huis
eigenaarJan Kievyt erven
gebruikerJan Kievyt erven
grondpacht aan van der Wolt
grondpacht02-00-00 CG
aanslag grondpacht00-08-00 CG
opmerkingpro deo begeert


 


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0389r van 4 feb 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 21Hofstraat NZwoning en erf
 
koperClaas Jacobs, gehuwd metmetselaar32-00-00 CG
koperLijsbeth Sybes Dijxma
verpachter grondde erfgenamen van kapitein van der Wolt als eigenaren van het huis de 2-00-00 CG
naastligger ten oostenhuis en hof genaamd Romen
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenJarig Jacobs
naastligger ten noordenhuis en hof genaamd Romen
verkoperAucke Pieters, gehuwd metleertouwer
verkoperAntje Hanses


 


1733 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0230r van 6 sep 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 21Hofstraat NZhuis
 
koperHendrik Cornelis, gehuwd met25-00-00 GG
koperSwaentie Jans
verpachter grondhet huis de Fontein 2-00-00 CG
naastligger ten oostenhet huis Roma
naastligger ten noordende hof van Roma
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westende erfgenamen van Jarig Jacobs
verkoperAke van Kampen, gehuwd met
verkoperJan Gerryts


1736 - reëelkohieradresgebruik
4-128 Hofstraat 21kamer
eigenaarAuke Pyters
gebruikerAuke Pyters
opmerkingpro deo begeert
grondpacht aanhet huis de Fontein
grondpacht02-00-00 CG
aanslag grondpacht00-08-00 CG
4-131 Hofstraat 23huis
eigenaarwed. Waling Jansen
gebruikerwed. Waling Jansen
opmerkingpauper


 


1738 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0272v van 19 okt 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 21Hofstraat NZhuis
 
koperBonte Douwes mr. schoenmaker650-00-00 CG
verpachter grondhet huis de Fontein 2-00-00 CG
naastligger ten oostenhuis genaamd Hof Roma
naastligger ten noordenhuis genaamd Hof Roma
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westende erfgenamen van Jarig Jacobs
verkoperHendrik Cornelis, gehuwd metmr. timmerman
verkoperSwaantie Jans


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
4-128 Hofstraat 21Bonte Douwes, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal08-00-00 CG
4-131 Hofstraat 23Regt Symons, bestaande uit 6 personen
aangebooden capitaal00-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
4-128 Hofstraat 21kamer
eigenaarBente Douwes
gebruikerBente Douwes
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-05-06 CG
grondpacht aanhet huis de Fonteyn
grondpacht02-00-00 CG
aanslag grondpacht00-10-00 CG
4-131 Hofstraat 23huis
eigenaarRecht Symons
gebruikerRecht Symons
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-03-10 CG


 


 


 


1757 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0054v van 23 jan 1757 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 23Hofstraat NZhuis
 
koperLucas Bos, gehuwd met140-14-00 GG
Aafke Cornelis
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
huurderJan Theunis Beslingh c.u.bontwever
naastligger ten oostende erfgenamen van Regt Simons
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenAlbert Roos
naastligger ten noordenherberg Roma
verkoperDirk Craamerkoopman


 


1760 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0016r van 31 aug 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 21Hofstraat NZhuis
 
koper door niaarFoecke Clazes scheepstimmerman130-07-00 GG
verpachter grondhet huis de Fontein van J. van Wetzens secretaris2-00-00 CG
geniaarde koperEvert Bevamr. reidmaker
naastligger ten oostenLucas Bos
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenBonne Douwes
naastligger ten noordende hof van Roma
verkoperAlbert Jansenoud matroos


 


1761 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0079v van 21 jun 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 21Hofstraat NZhuis
 
koperAuke Hendriks mr. schoenmaker525-00-00 CG
verpachter grondhet huis de Fontein 2-00-00 CG
naastligger ten oostenhet huis genaamd Roma
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenJacob Jarigs
naastligger ten noordende hof van Roma
verkoperBonte Douwesmr. schoenmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAuke Hendriks, mr. schoenmaker koopt huis. Ten O. en N. huis en hof Roma, ten Z. de Hofstraat, ten W. Jarig Jacobs (v.d. Ley?). Gekocht van mr. schoenmaker Bente Douwes.


 


1764 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0053r van 18 mrt 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 21Hofstraat NZhuis
 
koperJohannes Jansen bierdrager107-00-00 CG
verpachter grondhet huis de Fontein van secretaris J. van Wetzens 2-00-00 CG
huurderN. N. 24-00-00 CG
naastligger ten oostenAuke Hendriks schoenmaker
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenSjoerd Schrik
naastligger ten noordenhof van het huis de Fontein
verkoperJacob Jaerigshanekoper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Jansen, bierdrager, koopt een huis nz. Hofstraat. Ten O. schoenmaker Auke Hendriks, ten Z. de Hofstraat, ten W. Sjoerd Schrik, ten N. de hof van het huis 'de Fontein' van de secretaris van Wetsens. Gekocht van houtkoper Jacob Jarighs.


 


1765 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0135r van 17 nov 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 21Hofstraat NZhuis
 
koperPyter Abrahams, gehuwd met440-00-00 CG
koperAntje Jans
verpachter grondJohannes Wetzens 2-00-00 CG
huurderJan blauwverver
naastligger ten oostenhet huis Roma
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenJohannes Mooi
naastligger ten noordenhet huis Roma
verkoperAuke Hendriksmr. schoenmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPyter Abrahams x Antje Jans koopt huis in de Hofstraat. Ten O. en N. huis en hof Roma, ten Z. de Hofstraat, ten W. Johannes Mooi. Eigenaar van 'de Fontein' is dan Johannes van Wetsens. Gekocht van mr. schoenmaker Auke Hendriks.


 


1765 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0142v van 1 dec 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 21Hofstraat NZhuis
 
koperJohannes Jansen, gehuwd metbontwever203-00-00 CG
koperGettje Hessels
verpachter grondhet huis de Fontein van J. van Wetzens secretaris2-00-00 CG
huurderJacob Beernds c.u.
naastligger ten oostenAuke Hendriks schoenmaker
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenSjoerd Schrik
naastligger ten noordenhof van het huis de Fontein
verkoperJohannes Jansenbierdrager


 


 


1766 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0219r van 9 nov 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 23Hofstraat NZdeftig huis
 
koperTjepke Gratama koopman170-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostenHylke Sybes
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westende weduwe van Foecke Clases
naastligger ten noordenhet huis Roma
verkoperLuicas Bos, voor zich en als erfgename van zijn vrouwarbeider
wijlen Aefke Cornelis


 


1767 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0034v van 6 dec 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 21Hofstraat NZhuis
 
koperDouwe Jans scheepstimmerman101-00-00 GG
verpachter grondhet huis de Fontein van J. van Wetzens secretaris2-00-00 CG
naastligger ten oostenPyter Abrahams
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenSjoerd Schrik
naastligger ten noordende hof van de Fontein
verkoperJohannes Jans, weduwnaar vanbontwever
verkoperwijlen Geertje Hessels
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDouwe Jans (Vettevogel), scheepstimmerman koopt huis nz. Hofstraat. Ten O. Pyter Abrahams, ten W. Sjoerd Schrik, ten Z. de Hofstraat, ten N. de hof van het huis 'de Fontein' van secretaris van Wetsens. Gekocht van Johannes Jans, bontwever x Geertie Hessels.


 


1768 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0068v van 11 sep 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 23Hofstraat NZhuis
 
koperJurjen Ockes, gehuwd metmr. metselaar150-00-00 GG
Aaltje Harkes
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
huurderJacob Knoop c.u.
naastligger ten oostenHylke Sybes
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westende weduwe van Foeke Claasens
naastligger ten noordenherberg Roma
verkoperTjepke Gratamakoopman


 


1774 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0194r van 18 dec 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 21Hofstraat NZhuis
 
koperDouwe Hendriks Faber, gehuwd met210-00-00 CG
koperAlida Simons Heins
verpachter grondhet huis de Fontein van Johannes Schrader commies van de lands gemene middelen2-00-00 CG
huurderJan Tobias
naastligger ten oostenPieter Abrahams
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenSjoerd Schrik
naastligger ten noordenhuis genaamd de Fontein
verkoperDouwe Jansscheepstimmerman


 


1776 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0002v van 23 jun 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 21Hofstraat NZhuis
 
koperAlbert Floris, gehuwd metgleibakkersknecht325-00-00 CG
Maartie Simons
verpachter grondhet huis de Fontein van Schrader 2-00-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenhet hof Roma
verkoperTaede Teedses, gelastigde vanstadstimmerbaas
Christina Baarnds, erfgenaam van Oldersum
Antie Hendrik, weduwe van
wijlen Foeke Claesen


 


1777 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0027v van 19 jan 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 21Hofstraat NZhuis
 
koperFokke Jans Faber mr. smid100-00-00 CG
verpachter grondhet huis de Fontein van Johannes Schrader 2-00-00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van Pieter Abrahams c.u.
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenSjoerd Schrik
naastligger ten noordenHof van het huis de Fontein
verkoperDouwe Hendriks Faber, gehuwd met
Aleida Simons


 


1777 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0061v van 1 jun 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 21Hofstraat NZ huis
 
koperJan Jansen, gehuwd metbontwever235-00-00 GG
Trijntie Jansz
verpachter grondhet huis de Fontein 2-00-00 CG
bewonerwijlen Pieter Abrahams c.u.
naastligger ten oostende herberg Roma
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenFoeke Jans Faber
naastligger ten noordende herberg Roma
verkoperCornelis Abrahamshoutmolenaar Groningen


 


1780 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0282v van 11 jun 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 21Hofstraat NZhuis
 
koperJurjen Okkes koopman36-14-00 GG
verpachter grondhet huis de Fontein 2-00-00 CG
huurderJacob Hendriks c.u.
naastligger ten oostende weduwe van Jan Jansen
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenJ. Schrik
naastligger ten noordende hof van de Fontein
verkopervroedsman Claas Heins, administrator
Abraham Jansen Faber, administratoren van het nagelaten kind vanmr. scheepstimmerman
wijlen Fokke Jansen Fabermr. ijzersmid


 


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0181r van 25 apr 1784 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 23Hofstraat NZhuis
 
koperPieter Alberts mr. sleefmaker91-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
huurderSjoerd Ockes 20-00-00 CG
naastligger ten oostenDirk Wynekes
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westende weduwe van Albert Floris
naastligger ten noordenhet huis Roma
verkoperHarke Jurjens van der Stokmetselaar
verkoperOkke Jurjen van der Stok, zonen vancementmolenaaronder Almenum
erflaterwijlen Jurjen Ockes van der Stock, gehuwd met
erflaterwijlen Aaltje Harkes


 


 


 


 


 


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0109r van 20 jun 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 21Hofstraat NZhuis
 
koperRuurd Jans Builart, gehuwd mettrekveerschipper op Leeuwarden120-05-00 CG
koperJanne Everts Ritsbergen
verpachter grondhet huis de Fontein 2-00-00 CG
huurderHeert Meinderts c.u.28-00-00 CG
naastligger ten oostenAlbert Pieters
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westende weduwe van Jurjen Harmens
naastligger ten noordenhuis en hof Roma
verkoper van 1/4Antje Alberts, kinddienstmaagd
verkoper van 1/4Simentje Alberts, kind, gehuwd met
verkoper van 1/4Gerben Jeltestichelwerker
verkoper van 1/2Maartje Simons, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Albert Floris
hypothecaire crediteurde erfgenamen van Jetze Jelleskoopman


 


 


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0018v van 22 nov 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 21Hofstraat NZ wijk G-093huis
 
koperJacobus van Rooyen, gehuwd met500-10-00 CG
koperLutske Roseboom
verpachter grondhet huis de Fontein 2-00-00 CG
naastligger ten oostenAlbert Pieters
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westende weduwe van Jurjen Harmens
naastligger ten noordenhuis en hof Roma
verkoperRuurd Builart [staat: Boelard]oud trekschipper


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0176r van 11 dec 1808 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 21Hofstraat NZ wijk G-091huis
 
kopermeerderjarige jongeman Gijsbert Zytses, gesterkt met zijn vader53-00-00 CG
koperZytse Gerrits visser
verpachter grondhet huis de Fontein 2-00-00 CG
huurderJacobus Vluks
naastligger ten oostende weduwe van Jurjen Harmens
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenC. Jonker koopman
naastligger ten noordenC. Jonker koopman
verkoperAaltje H. van der Stok, gehuwd met
verkoperRienk Ruurdsbakkersknecht
verkopermeerderjarige vrijster Antje H. van der Stok
verkoperTrijntje de Roos, weduwe van
verkoperwijlen Harke van der Stok
verkoperJurjen H. van der Stokmetselaar


 


 


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0270r van 4 jun 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 23Hofstraat NZ wijk G-093huis
 
koperCornelis A. Jonker 126-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostenSybe Ulkes
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenvan Rooyen
naastligger ten noordenhet huis Roma
verkoperAlbert Pieters


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-124 Hofstraat 21Johannes Jans0-15-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-090Hofstraat 21Gijsbert Sytzes Willekes... visser in 1825, huurt visserij Franekertrekvaart 1809-1811; BS geb 1811, ovl 1825,; eigenaar van wijk G-090; gebruiker Jacobus Fluks, gealimenteerd, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk H-037, visscher; ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-090Hofstraat 21Jacobus Fluks... geb 1780 HRL, Wilhelmina F., geb 1788 HRL; BS ovl 1818; 1819 overlijdens, ovl 1827; gebruiker van wijk G-090, gealimenteerd, eigenaar is Gijsbert Willekes 1814. (GAH204); woont in 3e quartier, links:niets, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-094Hofstraat 23Siebe Uilkes Visser... Besling, 1814, scheepstimmerman; BS huw 1813, huw 1814, ovl 1821, ovl 1829; eigenaar engebruiker van wijk G-094 en wijk G-095, timmerknegt, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-090Hofstraat 21Gijsbert Willekes Jacobus Fluks gealimenteerd
G-094Hofstraat 23Siebe U Uilkes Visser Siebe Uilkes Visser timmerknegt


1821 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-094Hofstraat 23Siebe Uilkes Visser, overleden op 13 februari 1821man van Aaltje Dirks, vader van (reeds overleden) Uilke Siebes Visser (Hofstraat G 94, man van Catharina Barends, vader van minderjarige Grietje en Siebe Uilkes Visser). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1821 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-094Hofstraat 23Uilke Siebes Visser, overleden op 21 februari 1821zoon van Aaltje Dirks (Laanen E 210), man van Catharina Barends (Hofstraat G 94), vader van minderjarige Grietje en Siebe Uilkes Visser. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1712Hofstraat 21wed. Gijsbert WilkesHarlingenhuis (30 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1712Hofstraat 23wed. Gijsbert WilkesHarlingenhuis (30 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-094Hofstraat 23Sybrand Folkerts Park... 1857, bev.reg. HRL 1851 wijk E-211, wijk G-202; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schipper, wijk G-094; VT1839; geb 26 nov 1809, ged 10 dec 1809 Grote Kerk HRL, zv Folkert Jans Park en Antje Jans ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-094Hofstraat 23Webeltje Boomsma... ovl wijk G-173; dv Freerk Simons B., en IJtje Oppedijk; BS huw 1835, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk G-094, 205; oud 36 jaar, (vnm: Wemeltie), geb IJlst en wonende te HRL. 1839, wijk H-149; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-094HofstraatSybren Park30 jHarlingenm, protestant, gehuwd, schipper
G-094HofstraatAkke Wit25 jHarlingenv, protestant, gehuwd
G-094HofstraatVolkert Park2 jHarlingenm, protestant, ongehuwd


1841 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1712G-090 Andries HoogmolenHarlingenoude bouwvallige woningen afgebroken, tot een nieuw gebouw opgetrokken, bevattende onderscheidene woningen


1841 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1712G-090 Andries HoogmolenHarlingenoude bouwvallige woningen afgebroken, tot een nieuw gebouw opgetrokken, bevattende onderscheidene woningen


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-090Hofstraat 21Regina Klazes Hagedoorn, overleden op 2 mei 18476 mnd (geboren 21/8/1846), overleden Hofstraat G 90, dochter van Klaas Klazes Hagedoorn, scheepstimmermansknecht en Grietje Drost. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-090Hofstraat 21Theodorus Holvoetgeb 1790 prov, wieldraayer, A 18 apr 1854 Leeuwarden, RK; bev.reg. Ha18 51 wijk G-090, wijk F-187


1851 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-094Hofstraat 23Geertje Andries Vlietstra, overleden op 26 juni 1851geboren 10/9/1850, dochter van Andries Vlietstra, schipper (Hofstraat G 94) en Durkje de Wit, zuster van minderjarige Itje, Janke en Geertje Andries Vlietstra. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1712G-090 (Hofstraat)Margaretha Anna Hoogmolen en mede eig.woonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1712G-094 (Hofstraat)Eugenius Bernardus Winklerwoonhuis


1903 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Hofstraat 21, HarlingenHofstraat 21afbeelding (voorheen Sint Annaschool)


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 5034Hofstraat 21 (G-094)St. Luciagestichtwoonhuis
Sectie A nr. 1663Hofstraat 23 (G-098)Sophie Tigchelaar (wed. H. Goverts, en Cons.)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Hofstraat 21 Catharina Poelmazonder
vorige grondslagf. 1100
huidige grondslagf. 1100
Hofstraat 21 Rudolfina Garrelsonderwijzeres
vorige grondslagf. 0
huidige grondslagf. 600
Hofstraat 21 Maria Berbeehoofdonderwijzeres
vorige grondslagf. 900
huidige grondslagf. 900
Hofstraat 21 Margaretha de Winterhoofdonderwijzeres
vorige grondslagf. 900
huidige grondslagf. 900
Hofstraat 21 Gabriela L.M. Ognibenionderwijzeres
vorige grondslagf. 700
huidige grondslagf. 700
Hofstraat 21 Johanna M.L. Somersonderwijzeres
vorige grondslagf. 700
huidige grondslagf. 800


1927 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Hofstraat 23, HarlingenHofstraat 23J. Cunémachinale srijk- en glansinrichting


1928 - adresboekadresnaamberoep
Hofstraat 23J.Kunéborderwasscher
Hofstraat 23P.Kunéhulp-brievenbesteller


1965 - adresboekadresnaam
Hofstraat 21M.J. (Maria) van Vugt
Hofstraat 23R.J. (Riemke) Kune


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Sectie A nr. 9252Hofstraat 21gemeentelijk monument17 van 20
Sectie A nr. 9252Hofstraat 23gemeentelijk monument17 van 20


2004 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 9252Hofstraat 21
  terug