Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Hofstraat 19
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerHofstraat 194-124 4-120 G-087*G-091
 huisnummer lager  huisnummer hogerHofstraat 194-125 4-121 G-088G-092


1702 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0178v van 10 sep 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 19westHofstraat90‑00‑00 CGhuis
koperJan Ulbes mr. bakker
verpachter grondhet huis de Fontein* 2‑00‑00 CGde Fontein
naastligger ten oostenAucke Gerrits rogmeter
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenhuis en hof de Fontein
naastligger ten noordenhuis en hof de Fontein
verkoperAucke Gerrits
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Ulbes, mr. bakker, koopt een huis nz. Hofstraat. Ten O. de verkoper, ten O. ook de koper, ten W. en N. het huis en hof van 'de Fontein', ten Z. die straat. Gekocht van Aucke Gerrits, rogmeter, voor 90 cg.


1707 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0040r van 18 dec 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 19oostHofstraat NZ84‑00‑00 GGhuis
koperBottie Reiners, weduwe van
koperwijlen Gerrit Vossinga mr. chirurgijn
verpachter grondde stad Harlingen1‑10‑00 CG
naastligger ten oostenJarig Jacobs schoenlapper
naastligger ten zuidenHoffstraat
naastligger ten westenJan Ulbes
naastligger ten noordenhet hoff van de herberg Romen [staat: Bremen ] Rome
verkoperAntie Aarts voor haar kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Aucke Gerritsrogmeter


1714 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0211r van 11 mrt 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 19westHofstraat NZ140‑00‑00 CGhuis
koperFolkert Claessen c.u.metselaar
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
naastligger ten oostenBottie Gerrits
naastligger ten zuidenHoffstraat
naastligger ten westenvan der Woldt kapitein
naastligger ten noordenvan der Woldt kapitein
verkoperJan Ulbesmr. bakker


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-124Hofstraat 19huis
eigenaarJan Everts
gebruikerJan Everts
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑08‑00 CG
grondpacht aan van der Wolt
grondpacht02‑00‑00 CG
aanslag grondpacht00‑10‑00 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-125Hofstraat 19huis
eigenaarAbe Douwes
gebruikerAbe Douwes
grondpacht aan van der Wolt
grondpacht02‑00‑00 CG
aanslag grondpacht00‑10‑00 CG
opmerkingonvermogende


1718 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0008r van 23 jan 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 19westHofstraat NZ170‑00‑00 CGhuis
koperHendrick Jans, gehuwd metmr. wever
koperGrietie van Swieten
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
naastligger ten oostenBottie Gerrits
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenhuis en hof van van der Wolt kapitein
naastligger ten noordenhuis en hof van van der Wolt kapitein
verkoper q.q.Ulbe Jans, gelastigde vanmr. metselaar
verkoperFolkert Claessen te Amsterdam


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-124Hofstraat 19huis
eigenaarHaring Everts
gebruikerJan Hendrix
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑08‑00 CG
aansl. huurw. voldaan18‑7‑1720
grondpacht aancapt. van der Wolt
grondpacht02‑00‑00 CG
aanslag grondpacht00‑10‑00 CG
aansl. grondp. voldaan‑‑
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-125Hofstraat 19huis
eigenaarAbe Douwes
opmerkingpauper
aansl. huurw. voldaan‑‑
grondpacht aancapt. van der Wolt
grondpacht02‑00‑00 CG
aanslag grondpacht00‑10‑00 CG
aansl. grondp. voldaan16‑5‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-124Hofstraat 19huis
eigenaarSjoerd Arjens
gebruikerJacob Caspers
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑00‑00 CG
grondpacht aancapt. van der Wolt
grondpacht02‑00‑00 CG
aanslag grondpacht00‑08‑00 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-125Hofstraat 19huis
eigenaarAbe Douwes
gebruikerAbe Douwes
opmerkingpauper


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-124Hofstraat 19huis
eigenaarJohannes Hylkama
gebruikerds. Piekenbroek
huurwaarde86‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde14‑06‑10 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-125Hofstraat 19huis
eigenaarHendrik Jansen
gebruikerHendrik Jansen
opmerkingpauper
grondpacht aanhet huis de Fontein
grondpacht02‑00‑00 CG
aanslag grondpacht00‑08‑00 CG


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
4-124 Hofstraat 19ds. Piekenbroek, bestaande uit 3 personen30‑00‑00 cg0
4-125 Hofstraat 19Hendrik Jansen, bestaande uit 3 personen06‑00‑00 cg02‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-124Hofstraat 19huis
eigenaarJohannes Hylkama
gebruikerds. Piekenbroek
huurwaarde66‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde12‑00‑00 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-125Hofstraat 19huis
eigenaarHendrik Jansen
gebruikerHendrik Jansen
opmerkingpauper
grondpacht aanhet huis de Fonteyn
grondpacht02‑00‑00 CG
aanslag grondpacht00‑10‑00 CG


1755 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0248r van 14 dec 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 19oostHofstraat NZ160‑07‑00 GGhuis
koperPieter Yeges Steenstra fabrikant van bonten
verpachter grondhet huis de Fontein 1‑10‑00 CGde Fontein
huurderHarmen Beernds c.u.24‑00‑00 CG
naastligger ten oostenJacob Jaerigs
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenHendrik Jans
naastligger ten noordende hof van de Fontein de Fontein
verkoperMeinert Hendrikswinkelier te Zwartsluis
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Yeges Steenstra, fabrikant van bonten, koopt huis nz. Hofstraat. Ten O. Jacob Jaerigs, ten Z. de Hofstraat, ten W. Hendrik Jans, ten N. de hof v.d. Fontein. Gekocht van Meinert Hendriks, winkelier te Zwartsluis, voor 160 gg.


1756 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0046v van 28 nov 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 19westHofstraat NZ154‑07‑00 GGhuis met weefwinkel
koperFreerk Pyters scheepstimmerman
verpachter grondhet huis de Fontein 2‑00‑00 CGde Fontein
huurderJan Hendriks c.u.
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Pyter Yges Stinstra
naastligger ten zuiden [staat: noorden]Hofstraat
naastligger ten westenhet huis de Fontein
naastligger ten noordende hof van de Fontein
verkoper q.q.procureur fiscaal Bernardus Dreyer, gelastigde van
verkoperArent de Witkoopman te Munster
verkoper q.q.procureur fiscaal Bernardus Dreyer, gelastigde van
verkoperFilippus Fedderenkoopman te Munster
verkoper q.q.Dirk Claemer, hypothecaire crediteur vankoopman
verkoperJan Hendriksbontwever


1791 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0289v van 15 jan 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 19oostHofstraat NZ43‑00‑00 GGhuis
koperGosling Piekinga
koperAlbert Bolman
verpachter grondhet huis de Fontein 1‑10‑00 CGde Fontein
huurderMelcher c.u.schoorsteenveger30‑00‑00 CG
naastligger ten oostenH. van der Stok
naastligger ten oostenO. van der Stok
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westende weduwe van Jan Gerbens
verkoperHinke Clases IJsenbeek, weduwe van
verkoperwijlen burgemeester Sjoerd Schrik


1791 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0310v van 13 feb 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 19westHofstraat NZ26‑14‑00 GGhuis
koperoud burgemeester Menno Vink
verpachter grondhet huis de Fontein 2‑00‑00 CGde Fontein
huurder bovenFreerk Jans c.u.
naastligger ten oostenG. Piekinga
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenhuis de Fontein de Fontein
naastligger ten noordenhof de Fontein de Fontein
verkoper q.q.Menno Vink, gelastigde van
verkoperde kinderen van wijlen Bettje Freerks, weduwe van
verkoperwijlen Jan Gerbens


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0188v van 16 jan 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 19oostHofstraat NZ40‑00‑00 CGhuis en weefwinkel
koperCornelis Arjens Jonker, gehuwd metkoopman
koperSimkje Pieters Bakker
verpachter grondhet huis de Fontein 1‑10‑00 CGde Fontein
huurder bovenkamerde weduwe van Robijn Ruurds 0‑07‑00 CG
naastligger ten oostenHarke van der Stok
naastligger ten oostenOkke van der Stok
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westende heer M. Vink
naastligger ten noordenCornelis Arjens Jonker c.u.
verkoper van 1/2Gosling Piekengakoopman
verkoper van 1/2Albert Bolmankoopman


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
4-120, pag. 86Hofstraat 19Cornelis A Jonker4‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-087Hofstraat 19Cornelis Arjens Jonker... sjouwer, Karst Edsgers wed., Henning Lolkes wed., 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk G-087, kooper, medegebruiker is P. Tetrode wed., 1814. (GAH204); id. van wijk G-089, wagenhuis, 1814. (GAH204); ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-087Hofstraat 19Pieter Tetrode... voor verschoten geld van geleverde hop, kwit. no. 7, 30 apr 1782. (GAH1113); wed. P.T. gebruiker van wijk G-087; eigenaar en medegebruiker Cornelis A. Jonker, koper, 1814. (GAH204); P.T. ontv. vd rentmeester van het ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-088Hofstraat 19Bauke Fransen Fopma... Jacobs Greidanus; dopen Grote Kerk HRL 1807, 1809, BS ovl 1844, ovl 1845, ovl 1867; gebruiker van wijk G-088, kleermakersknegt, medegebruiker Marten Fokkes vrouw, eigenaar is M. Vink, 1814. (GAH204); oud 59 jaar, ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-088Hofstraat 19Marten Fokkesvrouw van M.F. gebruiker van wijk G-088, medegebruiker is Bauke Fopma, kleermakersknegt, eigenaar is M. Vink, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-088Hofstraat 19Minne Vink... 1814. (GAH204); id. van wijk G-083; gebruiker Servaas van Beemen, koster, 1814. (GAH204); id. van wijk G-088; gebruikers Bauke Fopma, kleermakersknegt, Marten Fokkes vrouw, 1814. (GAH204); id. van wijk G-110, ledig, ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-087Hofstraat 19Cornelis A Jonker Cornelis A Jonker kooper
G-087Hofstraat 19Cornelis A Jonker P Tetrode wed
G-088Hofstraat 19M Vink Bauke Fopma kleermakersknegt
G-088Hofstraat 19M Vink Marten Fokkes vrouw


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1714Hofstraat 19Bauke Franzen FopmaHarlingenhuis (30 m²)


1841 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1714Hofstraat 19 Andries HoogmolenHarlingenoude bouwvallige woningen afgebroken, tot een nieuw gebouw opgetrokken, bevattende onderscheidene woningen


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. Ongenummerd, septembe (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-088Hofstraat 19Berber Laanstra, overleden op 27 september 1846(Certificaat van onvermogen), 3 mnd (geboren juli 1846), overleden Hofstraat G 88. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. 938 (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-088Hofstraat 19Hendrik Bouwes Drijfhout, overleden op 16 september 18478 mnd (geboren 7/6/1847), overleden Hofstraat G 88, zoon van Bouwe Drijfhout, timmerman en Wapkje Weidijk, broer van minderjarige Antje Bouwes Drijfhout. (in tafel 19/9) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1850 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7020 aktenr. 1828 (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-087Hofstraat 19Louwrens Pieters Posthumus, overleden op 18 februari 1850geboren 15/12/1849, zoon van Pieter Louwrens Posthumus, kooltjer (Hofstraat G 87) en Rinske Simons Adema. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1714Hofstraat G-088Margaretha Anna Hoogmolen en mede eig.woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3745Hofstraat G-091Eugenius Bernardus Winklerwoonhuis
Sectie A nr. 1714Hofstraat G-092Eugenius Bernardus Winklerwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1713Hofstraat 19 (G-093)St. Luciagestichtwoonhuis
Sectie A nr. 1714Hofstraat 19 (G-092)St. Luciagestichtwoonhuis
Sectie A nr. 3745Hofstraat 19 (G-091)St. Luciagestichtwoonhuis


1923 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hofstr. 17Annagesticht169Pensionaat


1924 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hofstr. 19Annagesticht169Pensionaat


1925 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hofstr. 19Annagesticht169Pensionaat


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hofstr. 19Anna-Gesticht169Pensionaat


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hofstr. 19Anna-Gesticht605Pensionaat


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hofstr.Anna-Gesticht605Pensionaat


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hofstr.Rooms Kath. Gesticht St. Anna pensionaat605


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hofstr.Rooms Kath. Gesticht St. Anna pensionaat605


1955 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hofstr.Rooms Kath. Gesticht St. Anna pensionaat605


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Sectie A nr. 9252Hofstraat 19gemeentelijk monument17 van 20 1898


2004 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 9252Hofstraat 19
  terug