Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Hofstraat 11
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerHofstraat 114-1234-1214-117G-084G-087


Naastliggers vanHofstraat 11
ten oostenHofstraat 13
ten zuidende Hofstraat
ten westenHofstraat 9


1597 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0066r van 20 nov 1597 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJacob Seerps molenaar


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0159r van 2 mei 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1614 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0234v van 20 nov 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 11Hofstraat [staat: bij de oude Kimswerderpijp naast het Lombertshof]00‑00‑00 cgtwee kamers
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenHofstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.Jan Bouuens, geauthoriseerde curator over
verkoperhet nagelaten weeskind van wijlen Aecht Jans


1614 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0237r van 11 dec 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 11Hofstraat NZ 11/13 [staat: bij de oude Kimswerderpijp]80‑00‑00 ggtwee kamers naast en ten westen van het huis van het Lommerts hof
koper provisioneelAnthonys Salizetes
naastligger ten oostenhet huis van het Lommerts hof de Lommerdshof
naastligger ten zuidenHofstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJan Bouuens nomine curatorio
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild twee kamers ten westen van de Lombardshof.


1617 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0059v van 19 jan 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1656 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0074v van 9 mrt 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 13tuin, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0261r van 3 jan 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 13tuin, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0164r van 17 mei 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 13tuin, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenDaeniel Dupres e.a.


1676 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0240r van 9 jul 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 13tuin, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenverscheidene kamers en tuintjes


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0019r van 18 dec 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 13, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenburgemeester Bijlaen


1696 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0225v van 3 mei 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 13tuin, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenTialling Poulus


1707 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0009r van 16 jan 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 13, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenoud burgemeester Jan Symons Bijlaen


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-123 , folio 74Hofstraat 11huis
eigenaarDirck Harmens
gebruikerSioerd Claessen Schrik
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑00‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-123 , folio 48rHofstraat 11huis
eigenaarTiete Tietes
gebruikerJelle Jacobs
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan16‑5‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-123 , folio Hofstraat 11huis
eigenaarwed. Tyte Jansen
gebruikerwed. Tyte Jansen
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑10‑00 cg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-121 , folio 48vHofstraat 11huis
eigenaarTyte Tytes erven wed.
gebruikerReiner Cornelis wed.
huurwaarde totaal18‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑00‑00 cg


1741 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0166r van 23 apr 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 13, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenGosse Tjebbes n.u.


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
4-121Hofstraat 11Gosse Tjebbes, bestaande uit 4 personen10‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-121 , folio 48vHofstraat 11huis
eigenaarGosse Tjebbes nom.ux.
gebruikerGosse Tjebbes nom.ux.
huurwaarde totaal18‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑05‑06 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
4-121, fol. 67rHofstraat 11Gosse Tjebbes cum uxore, bestaande uit 3 volwassenen en geen kinderenhuistimmerman33:4:00 cg5:10:00 cgbestaet teamelijk wel


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-121 , folio 49rHofstraat 11huis
eigenaarGosse Tjebbes nom.ux.
gebruikerGosse Tjebbes nom.ux.
huurwaarde totaal18‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑05‑06 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-121 , folio 49rHofstraat 11huis
eigenaarGosse Tjebbes nom.ux.
gebruikerGosse Tjebbes nom.ux.
huurwaarde totaal18‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑05‑06 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-117 , folio 87rHofstraat 11huis
eigenaarJoris Ottes erven
gebruikerJan Arends
huurwaarde24‑00‑00 cg
gebruikerSyberen Harmens
huurwaarde20‑00‑00 cg
huurwaarde totaal44‑00‑00 cg
af: lasten02‑15‑00 cg
huurwaarde totaal41‑05‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑09‑14 cg


1779 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0226r van 12 dec 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 13, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0094r van 9 nov 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 13, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Syttje Fietes


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-117 , folio 87rHofstraat 11huis
eigenaarAntje Joris
gebruikerJan Arends
huurwaarde24‑00‑00 cg
gebruikerTyte Ruurds wed.
huurwaarde20‑00‑00 cg
huurwaarde totaal44‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting en grondpacht02‑15‑00 cg
huurwaarde totaal41‑05‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑09‑14 cg


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-117 , folio 87rHofstraat 11huis
eigenaarAntje Joris
gebruikerDirk Latro wed.
huurwaarde18‑00‑00 cg
gebruikerTyte Ruurds wed.
huurwaarde22‑00‑00 cg
huurwaarde totaal40‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting en grondpacht02‑15‑00 cg
huurwaarde totaal37‑05‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑15‑06 cg
grondpacht vanAntje Joris
grondpacht aanstad Harlingen
grondpacht totaal01‑15‑00 cg
aanslag grondpacht00‑08‑12 cg


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0230r van 19 mrt 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 13, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Barend Shultz


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
4-117 , pag. 85Hofstraat 11Joris Ottes erven1‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-084Hofstraat 11Jan Barend Schultz... links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-084Hofstraat 11Tjeerd van Beemengeb 1798 HRL, ovl 1 jan 1814 HRL; wijk G-084, zv Servaes vB., en ... ; BS ovl 1814; geb 10 jan 1797, ged 24 jan 1797 Grote Kerk HRL, zv Servaas van Beemen en Froukje Alles


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-084Hofstraat 11Jan Barents SchultzJan Barents Schultzvarensgesel


1827 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51015 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 20 en 27 van 10 mrt 1827
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-084Hofstraat 11provisionele en finale toewijzingfl. 345huis G-084
 
verkoperHendrik Feikes de Boer
koperJohannes Jans Schoenmaker


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1718Hofstraat 11Johannes Schoemaker vleeschhouwerHarlingenhuis en erf (98 m²)


1834 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7008 aktenr. 257 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-084Hofstraat 11Jantje Rinnerts Visser, overleden op 17 oktober 1834dochter van Rinnert K. Visser, werkman (Romerstraat G 84) en Johanna H. Boom, zuster van minderjarige Klaas, Johannes en Marten Rinnerts Visser. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-084Hofstraat 11Johanna Boomgeb 5 okt 1804 Rottevalle, winkelierse, N.H., A 25 apr 1881 Amsterdam; bev.reg. HRL 1851 wijk E-088, 1860-1880; oud 35 jaar, geb Rottevalle en wonende te HRL. 1839, wijk G-084; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-084Hofstraat 11Rinnert Vissergeb 1794 Aengwirden, ovl 12 sep 1843 HRL, huwt met Johanna Hotzes Boom, zeekapitein, zv Klaas V, en Martje Johannes; BS ovl 1843; oud 45 jaar, geb Engwierum (!) en wonende te HRL. 1839, zeeschipper, wijk G-084; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-084HofstraatRindert K Visser45 jzeeschipperEngwierumgezin 1, m, protestant, gehuwd
G-084HofstraatJohanna Boom35 jRottevallegezin 1, v, protestant, gehuwd
G-084HofstraatKlaas Visser11 jDokkumgezin 1, m, protestant, ongehuwd
G-084HofstraatJohannes Visser9 jDokkumgezin 1, m, protestant, ongehuwd
G-084HofstraatMarten Visser8 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
G-084HofstraatJan Visser4 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
G-084HofstraatJantie Visser3 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
G-084HofstraatSaapke Visser1 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
G-084HofstraatMartje Visser3 mHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
G-084HofstraatJohannes van Texel37 jkoperslagersknegtJouwergezin 2, m, protestant, gehuwd
G-084HofstraatAlbertie Fokkema39 jHarlingengezin 2, v, protestant, gehuwd
G-084HofstraatAnna Oelsen6 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd


1843 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7014 aktenr. 490 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-084Hofstraat 11Jantje Rinnerts Visser, overleden op 4 september 18436 1/2 jr (geboren 20/1/1837), overleden Hofstraat G 84, dochter van reeds 13/9/1843 overleden Rinnert Klazes Visser en Johanna Hotzes Boom, zuster van minderjarige Klaas (15 jr), Johannes (14 jr), Marten (12 jr), Jan (8 jr), Jaapje (5 jr), Martje (4 jr) en Wilhelmina Rinnerts Visser (1 jr). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7014 aktenr. 491 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-084Hofstraat 11Martje Rinnerts Visser, overleden op 9 september 18434 jr (geboren 30/9/1839), overleden Hofstraat G 84, dochter van reeds 13/9/1843 overleden Rinnert Klazes Visser en Johanna Hotzes Boom, zuster van minderjarige Klaas (15 jr), Johannes (14 jr), Marten (12 jr), Jan (8 jr), Jaapje (5 jr) en Wilhelmina Rinnerts Visser (1 jr). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7014 aktenr. 492 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-084Hofstraat 11Rinnert Klases Visser, overleden op 12 september 184349 jr, zeekapitein, geboren Aengwirden 8/7/1794, overleden Hofstraat G 84, man van Johanna Hotzes Boom, vader van minderjarige Klaas (15 jr), Johannes (14 jr), Marten (12 jr), Jan (8 jr), Jaapje (5 jr), Wilhelmina (1 jr), wijlen Jantje (overleden 4/9/1843: 7 jr) en wijlen Martje Rinnerts Visser (4 jr). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7014 aktenr. 493 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-084Hofstraat 11Jan Rinnerts Visser, overleden op 15 september 18438 jr (geboren 12/10/1835), overleden Hofstraat G 84, zoon van wijlen Rinnert Klazes Visser en Johanna Hotzes Boom, broer van minderjarige Klaas (15 jr), Johannes (14 jr), Marten (12 jr), Jaapje (5 jr) en Wilhelmina Rinnerts Visser (1 jr). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-084Hofstraat 11Albertje Jans Fokkema... HRL 1851 wijk C-164, wijk B-052, wijk E-116; oud 39 jaar, geb HRL. (!) en wonende te HRL. 1839, wijk G-084; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-084Hofstraat 11Johannes van Texel... C-164, wijk B-052, wijk E-116; oud 37 jaar, geb Joure en wonende te HRL. 1839, koperslagersknecht, wijk G-084; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-084Hofstraat 11Sybrigje Bronsgeb 5 mei 1804 HRL, huwt met Pieter van Hofwegen, (gk), verbleef tijdelijk ivm de kraam, Nederlands Hervormd; bev.reg. HRL 1851 wijk E-221, wijk G-084


1856 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7023 aktenr. 4316 (filmnr. 121)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-084Hofstraat 11Trijntje Jelles Dijkstra, overleden op 27 november 1856geboren Franeker 27/8/1834, dochter van Jelle Jans Dijkstra, slager (Kerkstraat G 84), zuster van Akke (vrouw van Ynse H. Huitema, gleibakker), Janna (vrouw van Frederik de Bas, tabakskerver), Lamkje en wijlen Tietje Jelles Dijkstra (1e vrouw van genoemde Frederik de Bas, moeder van minderjarige Geertruida Frederiks de Bas). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1718Both Apotheker straat G-084Jacobus Koster woonhuis


1870 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 07 jan 1869
vermeld alsgeschat adresbericht
G-084Hofstraat 11Een huis met erf in de Hofstraat, in gebruik bij H., Eijer. Provisioneel verkocht op 12 jan 1870 in de Korenbeurs bij Fekkes door notaris J.A. Zaal Stroband.


1870 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 21 jan 1869
vermeld alsgeschat adresbericht
G-084Hofstraat 11Een huis met erf in de Hofstraat, in gebruik bij H., Eijer. Finaal verkocht op 26 jan 1870 in de Korenbeurs bij Fekkes door notaris J.A. Zaal Stroband. Waarop geboden is f. 863.


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3742Hofstraat 11 (G-087)Petrus Meinderswoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Hofstraat 11P. v/d Meerkleermaker


2023
0.10382986068726


  terug