Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zuiderplein 1
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
   huisnummer hoger Zuiderplein 1 4-164 4-157 H-015 H-019
   huisnummer hoger Zuiderplein 1 4-165 4-158 H-016 H-019
   huisnummer hoger Zuiderplein 1 4-164 4-158 H-017 H-019
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zuiderplein 3 4-165 4-159 H-018 H-019
Naastliggers vanZuiderplein 1
ten oostenHofstraat 2
ten zuidenZuiderplein 3
ten westenhet Zuiderplein
ten noordende Hofstraat


 


1597 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0080r van 25 dec 1597 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderplein 1Brouwersstraat OZ [staat: op de hoek bij de kimswerdervaart]huis
 
koper provisioneelN. N. 0-00-00 GG
verpachter grondFrans Eysinga raad Hof van Friesland1-10-00 CG
protesteert vanwege een hypotheekburgemeester Saeff Hendricx c.u.
naastligger ten oostenSybren Riencx
naastligger ten zuidenSymon Rickolts
naastligger ten westenZuiderplein [staat: diept of vaart]
naastligger ten noordenHofstraat [niet vermeld]
crediteur (triumphant)Jacob SandersbrouwerDelft
verkoper (gesuccumbeerde)Eling Pieters
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van Jacob Sanders en ten achterdele van Eling Pieters, een huis oz. Kimswerdervaart op de hoek, waar zij zelf in wonen. Ten O. Sybren Riencx, ten Z. Symon Rickelts, ten W. het diept of de vaart. Grondpacht 30 st aan raad ordinaris bij het Hof van Friesland Frans Eysinga.


1598 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0114r van 30 apr 1598 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderplein 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenElingh Pieters


1598 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0114r van 30 apr 1598 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderplein 3Zuiderplein OZ [staat: op de schritsen aan de NZ van het diept bij de kimswerderpijp]huis
 
koperSymon Richolts, gehuwd met750-00-00 GG
koperElske Beerns
verpachter grondN. N. 1-10-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Jan Crijns
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenElingh Pieters
verkoperJelte Buwes, gehuwd met
verkoperTrijn Rinses
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSymon Richolts x Aefke Beerns kopen een huis op de Schritsen aande noorder zijde vant diept bijde Kimswerderpijp. Ten Z. erven Jan Crijns, ten N. Elingh Pieters. Grondpacht 30 st aan de Stad. Gekocht van Jelte Buwes x Trijn Rinses, voor 750 GG.


1598 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0114r van 30 apr 1598 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderplein 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1611 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0006v van 19 jan 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderplein 1Zuiderplein OZ [staat: bij de kimswerderpijp]huisstede getekend in de kaart met B gequoteerd nr. 1
 
koper door niaarFedde Feddes
geniaarde koperCornelis Jans, gehuwd metglasmaker
geniaarde koperTrijn Watses
verpachter grondde stad Harlingen4-00-00 CG
verpachter grondClaes Feddes 8-00-00 CG
verpachter grondSetske Ryurts
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende niaarnemer Fedde Feddes
naastligger ten westenZuiderplein [niet vermeld]
naastligger ten noordenHofstraat [staat: gang of straat]
verkoperClaes Feddes, gehuwd met
verkoperSetske Ruyrts
tekst in de margeAlle handen zijn affgewesen ende is 't gewijsde gereserveert tot verthoninge van de coopbrieve ende salff voors. stadt hun recht nopende voors. grontpacht. Actum in recht den 16en february 1611.
tekst in de margeHet coopbrieff off pachtbrieff verthoont ende op den proclamanten gewesen den 6 july 1611.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFedde Feddes verzoekt ratione sanguinis en als nasstligger het niaar van een ledige plaats of huisstede bij of omtrent de Kimswerder pijp getekend in de kaart met letter B gequoteerd met no. 1. Ten N. de straat, de Z. de niaarnemer.


1611 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0012v van 26 jan 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderplein 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJochum Epes glasmaker


1611 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0012v van 26 jan 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderplein 3zuider nieuwe stad op de Bolswardervaart kanttuin of ledige plaats van 59 1/2 x 24 houtvoeten
 
koperFedde Feddes, gehuwd met78-00-00 CG
koperBauckien Epes Juckema
verpachter grondde stad Harlingen4-00-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelN. N.2-00-00 CG
naastligger ten oostenJoris Jylles de Coocker
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende proclamanten Fedde Feddes c.u.
naastligger ten noordenJochum Epes glasmaker
verkoperJetse Reyns
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFedde Feddes [Bonnema] x Bauckien Epo Juckema kopen een tuin en ledige plaats in de zuider nieuwe stad op de Bolswardervaart kant, van 29 1/2 houtvoeten lang en 24 voeten breed. Ten O. Joris Jylles de Coocker, ten W. de proclamanten, ten N. glazenmaker Jochum Epes. Grondpacht 4 cg aan de Stad. Gekocht van Jetse Reyns voor 78 cg.


1611 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0013v van 26 jan 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderplein 1achterZuiderplein OZ [staat: zuider nieuwe stad achter Fedde Feddes]tuin of ledige plaats
 
koperFedde Feddes, gehuwd met62-00-00 CG
koperBauckien Juckema
naastligger ten oostende plaats van Joris Jelles de Coocker
naastligger ten zuidenFedde Feddes c.u.
naastligger ten westenFedde Feddes c.u.
naastligger ten noordende kamers van Botte apotheker
naastligger ten noordenHofstraat [staat: straat]
verkoperJochum Iepes, gehuwd metglasmaker
verkoperSytske Feyckes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFedde Feddes x Bauckien Juckema kopen een tuin of ledige plaats in de zuider nieuwe stad achter proclamantens plaats. Ten Z. en W. de proclamanten, ten O. Jorys Jylles de Coocker, ten N. Botte Apthekers kamers en de gemelde straat. Gekocht van Jochum Iepes, glasmaker x Sytske Feyckes voor 62 cg.


1611 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0036r van 1 jun 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderplein 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenHarmen bakker


1611 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0036r van 1 jun 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderplein 3Zuiderplein OZ [staat: op de Schritsen OZ van het diept naar de Kimswerderpijp]huis
 
koperSibrandus Abels, gehuwd met718-00-00 GG
koperTrijntgie Agges
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Frans van Eysinga 1-10-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenJetske, weduwe van
naastligger ten zuidenwijlen Edger
naastligger ten westenZuiderplein [niet vermeld]
naastligger ten noordenHarmen bakker
verkoperSymen Ryckels, gehuwd met
verkoperElske Beernts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSibrandus Abeli x Trijntgie Agges kopen een huis op de Schritsen aen Oost zijde vant diept naede Kimswerter pijp toelopende. Ten Z. Jetske Edgers, ten N. bakker Harmen [Harmens]. Vrije uitgang door de steeg naar de Snakkerburen. Grondpacht 30 st aan erven Frans van Eysinga. Gekocht van Synne Ryckeles x Elske Beernts voor 718 gg.


1611 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0036r van 1 jun 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderplein 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1611 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0049v van 13 okt 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderplein 1Zuiderplein OZ [staat: noorderhoek van de Oosterstraat bij de oude Kimswerder Pijp op de Schritsen]huis
 
koperHarmen Harmens, gehuwd met625-00-00 GG
koperLampck Oenes
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Frans Eysinga 1-10-00 CG
naastligger ten oostenPieter bakker
naastligger ten zuidenSibrandus Abeli
naastligger ten westenZuiderplein [staat: straat]
naastligger ten noordenHofstraat [staat: straat]
verkoperLieuck Hania, gehuwd met
verkoperPieter FeddesschilderLeeuwarden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHarmen Harmens x Lampck Oenes kopen huis aende noorder hoeck vande Oosterstraat [Hofstraat] bij de olde Kimswerter pijp opte Schritsen. Ten O. Pieter Backer, ten Z. Sibrandus Abeli, ten W. en N. de straat. Grondpacht 30 st aan erven Frans Eysinga. Gekocht van Lieuck Hania, echtewijff van Pieter Feddes zn. schilderer tot Leuwarden, voor 625 gg.


1611 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0036r van 1 jun 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderplein 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1613 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0154r van 28 mrt 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderplein 1Heiligeweg ZZ [staat: Schritsen]huis
 
koperPyter Jans, gehuwd met850-00-00 GG
koperSyts Takes
naastligger ten oostenPyter Lubberts* bakker
naastligger ten zuidenSibrandus Abeli
naastligger ten westenBrouwersstraat [staat: straat en diept]
naastligger ten noordenHeiligeweg [staat: straat]
verkoperHarmen Harmens, gehuwd metbakker
verkoperLampke Oenes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPyter Jans x Syts Takes kopen een huis op de Schritsen. Ten O. Pyter backer, ten Z. Sibrandus Abeli, ten W. en N. straat en diept. Gekocht van Harmen Harmens backer x Lampke Oenes voor 850 GG.


1611 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0036r van 1 jun 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderplein 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1615 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0254r van 19 feb 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderplein 1Heiligeweg ZZ [staat: Schritsen]huis zijnde het noordooster hoekhuis van het diept naar de Kimswerderpijp lopend
 
koperAnnius Petry Austrophorus, gehuwd metnotaris535-00-00 GG
koperWypck Douwes
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Frans van Eysinga 1-10-00 CG
naastligger ten oostenPieter Lubberts bakker
naastligger ten zuidenSibrandus Abels
naastligger ten westenBrouwersstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenHeiligeweg [staat: straat]
verkoperHarmen Harmens, gehuwd metbakker
verkoperLampcke Oenes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMr. Annius Petri Austrophorus, notarius publicus x Wypck Douwes, kopen een huis op de Schritsen, zijnde het noordooster hoekhuis van het diept naar de Kimswerderpijp


1611 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0036r van 1 jun 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderplein 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1622 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0330v van 14 dec 1622 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderplein 1Heiligeweg ZZ [staat: op de hoek van de Schritsen op het noordeind van de zuiderhoek naar de oude Kimswerderpijp]huis
 
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperWypck Douues, weduwe van
verkoperwijlen mr. Anne Austrophorus
verkoperPieter Annii
verkoperKempo Annii
verkoper q.q.N. N., curator over
verkoperde onmondige kinderen van Wypck Douues, weduwe van
verkoperwijlen mr. Anne Austrophorus


1611 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0036r van 1 jun 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderplein 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1623 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0341v van 25 jan 1623 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderplein 1Heiligeweg ZZ [staat: op de hoek van het diept naar de oude Kimswerderpijp bij de houten brug]huis
 
koper provisioneelN. N. 373-00-00 GG
naastligger ten oostenWatse Uulbes
naastligger ten zuidenPiebe Bauckes
naastligger ten westenBrouwersstraat [niet vermeld
naastligger ten noordenHeiligeweg [niet vermeld]
verkoperhet sterfhuis van wijlen mr. Anne Austrophorus


1629 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0109r van 12 sep 1629 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderplein 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenFedde Feddes Bonnema


1629 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0109r van 12 sep 1629 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderplein 3Zuiderplein OZ [staat: bij de Kimswerderpijp]1/2 huis
 
koperJetse Feykes, gehuwd met182-00-00 GG
koperRixt Dircks
eigenaar van 1/2de zuster van de verkoper Trijntje* Haeyes
verpachter grondde stad Harlingen2-00-00 CG
huurder van 1/2Jetse Feykes 11-14-00 GG
naastligger ten oostenFedde Feddes Bonnema
naastligger ten zuidenAndries Rinties
naastligger ten westenZuiderplein [niet vermeld]
naastligger ten noordenFedde Feddes Bonnema
verkoperMichiel HaeyesMakkum


1631 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0179v van 29 jan 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderplein 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenFedde Feddes Bonnema


1631 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0179v van 29 jan 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderplein 3Zuiderplein OZ [staat: zuider nieuwe haven bij het Swart Verlaet]1/2 huis met daarachter een ledige plaats
 
koperJetse Feykes, gehuwd met248-00-00 CG
koperRixst Dirrckx
verpachter grondde stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenFedde Feddes Bonnema
naastligger ten zuidende ledige plaats van Andries Rinties
naastligger ten westenhet diept
naastligger ten noordenFedde Feddes Bonnema
verkoperMichiel HayesMakkum
verkoperWybrant Feddes, gehuwd metMakkum
verkoperTrijntie HayesMakkum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJetse Feyckes x Rixst Dirckx kopen 1/2 huis met de ledige plaats daar achter op de zuider nieuwe haven omtrent het swart verlaet. Ten O. en N. Fedde Feddes Bonnema, ten Z. de ledige plaats van Andries Rinties, ten W. het diept. Grondpacht 4 CG aan de Stad. Gekocht van Michiel Hayes voor hem zelf en Wybrant Feddes als man en voogd over Trijntie Hayes, beiden wonende te Makkum, voor 248 CG.


1631 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0179v van 29 jan 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderplein 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1631 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0031r van 11 dec 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderplein 1Zuiderplein OZ [staat: recht naast de oude Kimswerderpijp]nieuw gebouwd huis op een nieuwe kelder
 
koperN. N. 0-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen8-00-00 CG
naastligger ten oosten [staat: westen]achterhuis eveneens op een kelder
naastligger ten zuideneen ledige plaats
naastligger ten westenZuiderplein [niet vermeld]
naastligger ten noordenHofstraat [niet vermeld]
verkoper q.q.Jan Jilderts, curator
verkoper q.q.Jarig Jilderts, curatoren over
verkoper van 3/6de drie onmondige kinderen van wijlen Pieter Pieters, gehuwd metEngelantsvaerder
verkoper van 3/6wijlen Sjouck Jilderts
verkoper van 1/6Bronger Pieters maior annis
verkoper van 1/6Pieter Berents, gehuwd metschoenmaker
verkoper van 1/6Jeltie Pieters
verkoper van 1/6Freerck Jansen, gehuwd metBayum
verkoper van 1/6Trijntie Pieters
eerdere samenvatting door Yde Elsinga[Geen proclamatiedatums ingevuld] Wordt geveild ten verzoeke van (de genoemde curatoren over de drie onmondige kinderen van) wl. Engelandsvaarder Pieter Pieters x Syouck Jilderts voor 1/2, en Bronger Pieters voor hemzelf, en schoenmaker Pieter Berents x Jeltyn Pieters, en Freerck Jans te Bayum x Trijntie Pieters tezamen voor 1/2, (a) een op een nieuwe kelder gebouwd huis, recht naast de oude Kimswerderpijp, met ten westen een achterhuis op een kelder, en ten ?zuidwesten een ledige plaats. Grondpacht 8 cg aan de Stad.


1632 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0056r van 8 apr 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderplein 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende heer Fedde Feddes Bonnema


1632 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0056r van 8 apr 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderplein 3Zuiderplein OZ [staat: aan de oude Kimswerderpijp]huis, schuur en plaats
 
koperSalvis Jansen, gehuwd met700-00-00 GG
koperGaats Jacobs Kimswerd
verpachter grondde stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostende heer Fedde Feddes Bonnema
naastligger ten zuidenAndries Rinties
naastligger ten westenZuiderplein [staat: straat]
naastligger ten noordende heer Fedde Feddes Bonnema
verkoperJetse Feyckes, gehuwd met
verkoperRicxst Tyercks
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSalvis Jansen x Gaats? Jacobs te Kimswerd koopt een huis met plaets en schuur er achter, aan de Oude Kimswerderpijp. Ten O. Fedde Feddes Bonnema, ten W. de straat, ten Z. de wed.? Andries Rintjes. Gekocht van Jetse Feyckes x Rixt Tjerx, voor 700 gg.


1632 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0056r van 8 apr 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderplein 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1644 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0148r van 24 nov 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderplein 1Zuiderplein OZ [staat: Hofstraat op de hoek bij de oude kimswerderpijp]huis, loods, zomerkeuken en een plaats daarachter
 
koper van 1/2Rhiemer Jurriaens, gehuwd met1775-14-00 GG
koper van 1/2Baucktie Reins
koper van 1/2Jan Walings c.u.
verpachter grondde stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostende hof van oud burgemeester Fedde Feddes Bonnema
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenZuiderplein [staat: de oude Kimswerderpijp]
naastligger ten noordenHofstraat [niet vermeld]
verkoperoud burgemeester Fedde Feddes Bonnema
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRiemer Jurjaens (Wijngaarden?) x Baukje Reins, en Jan Walings kopen ieder voor 1/2, een mooi huis met loods, zomerkeuken en plaets er achter, lang 98 voet. Het geheel staat op de hoek van de Hofstraat bij de Oude Kimswerderpijp. Ten W. erachter de hof van verkoper. Gekocht van Fedde Feddes Bonnema, oud-burgemeester, voor 1775 gg.


1632 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0056r van 8 apr 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderplein 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1645 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0177v van 30 mrt 1645 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderplein 1Zuiderplein OZ [staat: op de hoek van de Hofstraat bij de oude kimswerderpijp]huis
 
koperTierd Johannes c.u.2175-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostende kamer en hof van de heer Bonnema
naastligger ten zuidenSalvus Jansen koemelker
naastligger ten westenZuiderplein [staat: Kimswerderpijp]
naastligger ten noordenHofstraat
verkoperRiemer Juriens
verkoperJan Walings


1632 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0056r van 8 apr 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderplein 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1649 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0056r van 14 jan 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderplein 1Zuiderplein OZ [staat: bij het het zwart vallaat]huis
 
koperHendrick Meynerts, gehuwd met2287-14-00 GG
koperAntie Jans
verpachter grondde stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenheer Fedde Bonnema en overigen
naastligger ten zuidenSalvus Jansen koemelker
naastligger ten westenZuiderplein [staat: de oude Kimswerderpijp]
naastligger ten noordenHofstraat
verkoperTieerd Joannis Hannema, gehuwd met
verkoperLijsbet Reyners


1650 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0143v van 7 dec 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderplein 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenHendrick Meynerts


1650 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0143v van 7 dec 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderplein 3Zuiderplein OZ [staat: bij het zwart verlaat]huis, schuur en hof
 
koperJan Sickes c.u.775-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen5-12-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenHendrick Hendrickx* smid
naastligger ten westenZuiderplein [niet vermeld]
naastligger ten noordenHendrick Meynerts
verkoperTettingh Fongers c.u.


1651 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0174r van 19 sep 1651 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderplein 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenHendrick Meynerts


1651 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0174r van 19 sep 1651 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderplein 3Zuiderplein OZ [staat: bij het Zwart Vallaat]huis en schuur
 
koperReyner Jansen c.u.825-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenHendrick Hendrickx* smid
naastligger ten westenZuiderplein [niet vermeld]
naastligger ten noordenHendrick Meynerts
verkoperJan Sickes c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaReiner Jansen koopt een huis en schuur omtrent het Swart Vallaat. Ten Z. Hendrick, smid, ten N. Hendrick Meynerts. Gekocht van Jan..?, voor 825 gg.


1651 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0174r van 19 sep 1651 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderplein 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1655 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0004v van 7 jan 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderplein 1Hofstraat ZZ, hoek1/2 huis, woning, nieuw aangebouwd achterhuis en plaats daartussen
 
koper finaalN. N. 0-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenkamers en hof van de heer Bonnema
naastligger ten zuidenReiner Jansen
naastligger ten westenZuiderplein [staat: Kimswerderpijp]
naastligger ten noordenHofstraat
verkoperAntie Jans voor haar kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Hendrick Meynerts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild (1) ten verzoeke van Antie Jans, wv Hendrick Meynerts, als moeder en voorstanderse van haar kinderen, 1/2 huis met woning, nieuw aangebouwd achterhuis en ledige plaats op de hoek van de Hoffstraat. Ten O. de kamers en hof van de heer Bonnema, ten Z. Reindert Jansen, ten W. de Kimswerderpijp, ten N. de straat. Grondpacht 4 cg voor 1/1.


1651 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0174r van 19 sep 1651 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderplein 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1655 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0024r van 4 feb 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderplein 1Zuiderplein OZ [staat: bij de Kimswerderpijp]hoekhuis met apart bewoonde woning daaraan en nieuw aangebouwd achterhuis
 
koperPytter Cornelis Bonck c.u.koopman1370-05-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen4-00-00 CG
bewoner achterwoningHylck Taeckes
naastligger ten oostenhof en kamers van de heer Fedde Bonnema
naastligger ten zuidenReiner Jansen koemelker
naastligger ten westenZuiderplein [staat: Kimswerderpijp]
naastligger ten noordenHofstraat [staat: Hooffstraet]
verkoperAntie Jans, weduwe van
verkoperwijlen Hendrick Meinertskoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPytter Cornelis Bonck, burger en koopman c.u. kopen 1/2 huis met een woning daarachter door Hylcke Taeckes apart bewoond, met nog een nieuw aangebouwd achterhuis en ledige plaats tussen beide, met put, bak en gemak, aan elkander staande omtrent de Kimswerderpijp op de hoek van de Hooffstraat. Ten Z. Reiner Jansen koemelker, ten O. de hof en kamers van de heer Fedde Bonnema, ten W. de Kimserderpijp, ten N. de Hooffstraat. Grondpacht voor het geheel 4 cg. Gekocht van Antie Jans wv Hendrick Meinerts, in leven koopman, voor 1370 gg 5 st.


1658 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0146r van 16 jan 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderplein 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenPhilips Ides
naastligger ten noordenPytter Cornelis Bonck, gehuwd met
naastligger ten noordenMaycke Ipes


1658 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0146r van 16 jan 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderplein 3Zuiderplein OZ [staat: bij het Swart Vallaat]huis, schuur en hof
 
koperPytter Cornelis Bonck, gehuwd met778-14-00 GG
koperMaycke Ipes
toehaakeen ducaat
verpachter grondde stad Harlingen0-04-00 CG
naastligger ten oostenIpe Bonnema
naastligger ten zuidenHendrick Hendrix
naastligger ten westenZuiderplein [staat: straat]
naastligger ten noordenPhilips Ides
naastligger ten noordenPytter Cornelis Bonck, gehuwd met
naastligger ten noordenMaycke Ipes
verkoperReyner Jansen, gehuwd metkoemelker
verkoperMaertie Tiesses
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPyter Cornelis Bonk x Maycke Ippes koopt een huis, schuur en hof, omtrent het Swart Vallaat zz.? Ten O. Ipe Bonnema, ten W. de straat, ten Z. Hendrick Hendrix en Philippus Iedes, ten N. de koper. Gekocht van koemelker Reyner Jansen x Maertie.?, voor 778 gg. en 1 ducaat.


1675 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0193r van 7 feb 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderplein 1Zuiderplein OZ [staat: oude Kimswerderpijp]grondpacht van 8-00-00 CG
 
koperClaas Freerx Braem koopman513-02-08 CG
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis genaamd het Nieuw Kasteel, en koolstek8-00-00 CG
verkoperde stad Harlingen


1692 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0391r van 17 jan 1692 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderplein 1Hofstraat, op de hoek, aan de Kimswerderpijphuis en tuin
 
koperburgerhopman Tjeerd Sloterdijck, gehuwd met551-00-00 CG
koperTheuntie Symens
verpachter grondde stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten zuidenvroedsman Anske Zeestra
naastligger ten noordenHofstraat
naastligger ten westengemene straat
verkoperSymen Pyters Bonq


1658 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0146r van 16 jan 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderplein 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1692 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0394v van 21 feb 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderplein 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenhet verkochte huis van Symen Pytters Bonq de Schapendijk buiten Harlingen


1692 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0394v van 21 feb 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderplein 3Zuiderplein OZ [niet vermeld]huis genaamd de Melkkoe
 
koperburgerhopman Tjeerd Sloterdijck, gehuwd met103-00-00 CG
koperTheuntie Symens
verpachter grondde stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostende tuin van het grote huis
naastligger ten zuidenvroedsman Zeestra
naastligger ten westenZuiderplein [staat: straat en diept]
naastligger ten noordenhet verkochte huis van Symen Pytters Bonq de Schapendijk buiten Harlingen
verkoperSymen Pytters Bonqde Schapendijk buiten Harlingen


1692 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0394v van 21 feb 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderplein 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1710 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0132r van 13 dec 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderplein 1Zuiderplein OZ [staat: op de hoek van de Hofstraat aan de Kimswerderpijp]twee huizen met nog een woning daarachter bij malkander staande
 
koperPieter Tjallings, gehuwd met1040-00-00 CG
koperAttje Popta
verpachter grondde stad Harlingen8-00-00 CG
naastligger ten oostenjuffer Heerma
naastligger ten oostende weduwe en erfgenamen van wijlen de vroedsman A. E. Zeestra
naastligger ten zuidenMarten Wiegers* molenmaker
naastligger ten westenZuiderplein [staat: straat]
naastligger ten noordenHofstraat [staat: straat]
verkoper van 1/2ds. Wibrandus SloterdijkpastorWons
verkoper van 1/2Dominicus Sloterdijkkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Tjallings x Attje Popta, koopt 2 huizen met een woning erachter, staande bij elkaar op de hoek v.d. Hofstraat aan de Kimswerderpijp. Ten O. juffr. Heeringa? en wd. en erven van de vroedsman Anske Ypes Zeestra, ten Z. molenaar Marten, ten W. de straat, ten N. de Hofstraat. Gekocht van ds. Wibrandus Sloterdijk te Wons voor 1/2, en Dominicus Sloterdijk te Harlingen voor 1/2, voor 1040 cg.


1716 - reëelkohieradresgebruik
4-164Zuiderplein 1huis
eigenaarwed. Claes Rommerts
gebruikerwed. Claes Rommerts
opmerkingarm
4-165Zuiderplein 1huis
eigenaarHebbea Kyl erven
gebruikerHidde Beerns
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
4-164Zuiderplein 1huis
eigenaarwed. Claes Rommerts
opmerkingpauper
aansl. huurw. voldaan--
4-165Zuiderplein 1huis
eigenaardr. Bechius erven
gebruikerHidde Beerns
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan12-7-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
4-164 Zuiderplein 1huis
eigenaarJelte Jeltes
gebruikerJelte Jeltes
opmerkingpauper
4-165 Zuiderplein 1huis
eigenaardr. Bechius erven
gebruikerAntje Tijssen cum soc.
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


1735 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0074v van 18 sep 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderplein 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJacobus Tjallingii advocaat Hof van Friesland
naastligger ten noordenTjalling Tjallingii apotheker
naastligger ten noordenFranciscus Tjallingii Franeker


1735 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0074v van 18 sep 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderplein 3Zuiderplein OZ [niet vermeld]huis
 
koperTjibbe Gosses, gehuwd metmr. timmerman460-00-00 CG
koperAeltie Johannis
naastligger ten noordenJacobus Tjallingii advocaat Hof van Friesland
naastligger ten noordenTjalling Tjallingii apotheker
naastligger ten noordenFranciscus Tjallingii Franeker
naastligger ten oostenJacobus Tjallingii advocaat Hof van Friesland
naastligger ten oostenTjalling Tjallingii apotheker
naastligger ten oostenFranciscus Tjallingii Franeker
naastligger ten westenZuiderplein [staat: straat]
naastligger ten zuidenJohannes Andrys mr. molenmaker
verkoper van 1/3Jacobus Tjallingii, broer vanadvocaat Hof van Friesland
verkoper van 1/3Tjalling Tjallingii, broer vanapotheker
verkoper van 1/3Franciscus TjallingiiFraneker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTjebbe Gosses, mr. timmerman x Aaltie Johannes koopt een huis. Ten O. en N. de verkopers, ten Z. mr. molenmaker Johannes Andries, ten W. de straat. De kopers zijn nu huurders voor 10 jaar en er moet wel een en ander verbouwd worden op last van de verkopers. Gekocht van de drie broers advocaat bij het Hof van Friesland dr. Jacobus Tjallingii, apotheker Tjalling Tjallingii, en Franciscus Tjallingii te Franeker, voor 460 cg.


1736 - reëelkohieradresgebruik
4-164 Zuiderplein 1huis
eigenaarPieter Tjallings
gebruikerPieter Tjallings
huurwaarde64-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-13-06 CG
4-164 Zuiderplein 1huis (gedeelte)
eigenaarTjebbe Gosses
gebruikerTjebbe Gosses
huurwaarde10-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-13-06 CG
opmerkinghiervan een gedeelte gekogt bij Tjebbe Gosses 't geen verleeden jaar te huir heeft gedaan 10-00-00
4-164 Zuiderplein 1huis (gedeelte)
gebruikerSwaantje Fockes
opmerkingeen ander gedeelte bij Swaantje Fockes vergeefs bewoond, 't geen in 't verleden jaar 1735 te huir deede 16-00-00
4-165 Zuiderplein 1huis
eigenaarJohannes Andrys
gebruikerJohannes Andrys
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
4-165 Zuiderplein 1Tjebbe Gosses, bestaande uit 1 persoon
aangebooden capitaal08-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
4-164 Zuiderplein 1huis
eigenaarPieter Tjallings
gebruikerPieter Tjallings
huurwaarde64-00-00 CG
aanslag huurwaarde11-12-12 CG
gebruikerSwaentie Fokkes
huurwaarde16-00-00 CG
aanslag huurwaarde00-00-00 CG
opmerkingwoont vergeefs
4-165 Zuiderplein 1woning
eigenaarTjebbe Gosses
gebruikerTjebbe Gosses
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-12 CG


1765 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0266v van 9 jun 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderplein 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordendr. J. Tjallingii


1765 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0266v van 9 jun 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderplein 3Zuiderplein OZ [staat: Brouwersgracht]1/2 huis
 
koper provisioneelJurjen Ockes mr. metselaar256-21-00 GG
eigenaar en bewonerTjebbe Gosses
naastligger ten oostendr. J. Tjallingii
naastligger ten zuidenWillem Backer
naastligger ten westenZuiderplein [staat: straat]
naastligger ten noordendr. J. Tjallingii
verkoper q.q.Wikje Pytters, laatst weduwe van
verkoper q.q.wijlen Gosse Tjebbes
verkoper q.q.Wikje Pytters, moeder en voorstanderse van
verkoperTjebbe Gosses minderjarig
erflaterwijlen Aaltje Johannes, gehuwd met
erflaterwijlen Tjebbe Gosses


1765 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0117r van 1 sep 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderplein 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordendr. Tjallingii


1765 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0117r van 1 sep 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderplein 3Zuiderplein OZ [staat: Brouwersgracht]1/2 huis
 
koperJurjen Ockes mr. metselaar250-21-00 GG
eigenaar van 1/2Tjebbe Gosses, kleinzoon van
eigenaar van 1/2de verkoper Tjebbe Gosses
naastligger ten oostendr. Tjallingii
naastligger ten zuiden [staat: noorden]Willem Backer
naastligger ten westenZuiderplein [staat: Brouwersgracht]
naastligger ten noordendr. Tjallingii
verkoperTjebbe Gossesmr. timmermanMakkum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJurjen Ockes, mr. metselaar, koopt een 1/2 huis, waarvan de andere 1/2 eigendom is van de kleinzoon van Tjebbe Gosses. Ten O. en N. dr. Jacobus Tjallingii, ten Z. Willem Backer, ten W. de straat. In het nu gekochte deel is een timmerwinkel. Gekocht van Tjebbe Gosses, mr. timmerman, thans te Makkum, voor 256 gg.


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0074r van 31 aug 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderplein 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenGeertruid Tjallingii


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0074r van 31 aug 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderplein 3Zuiderplein OZ [staat: Brouwersgracht] bij de Kimswerderpijphuis
 
koperGeertruid Tjallingii, gehuwd met1075-00-00 CG
koperF. F. van Esta
naastligger ten oostenGeertruid Tjallingii
naastligger ten zuidenWillem Backer bode Admiraliteit in Friesland
naastligger ten westenZuiderplein [staat: Brouwersgracht]
naastligger ten noordenGeertruid Tjallingii
verkoperJurjen Ockesmr. metselaar en koopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGeertruid Tjallingii x F.F. van Esta koopt een huis bij de Kimswerderpijp NAAST het huis van haar wl. vader dr. Jacobus Tjallingii. Ten O. en N. de koper, ten W. de straat, ten Z. Willem Backer, Admiraliteitsbode. Gekocht van Jurjen Ockes.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-157 Zuiderplein 1F van Esta1-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-015Zuiderplein 1Bauke T. de Boergebruiker van wijk H-015, schipper; medegebruiker Lubbert Adema, sjouwer; eigenaar is Frans Tjallingii van Esta, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-015Zuiderplein 1Frans Tjallingii van Esta... oud 41 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, fabrikant, wijk H-017; VT1839; eigenaar van wijk H-015; gebruikers Lubbert Adema, sjouwer, Bauke F. de Boer, schipper, 1814. (GAH204); id. van wijk H-016; ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-015Zuiderplein 1Lubbert Johannes Adema... Jans de Boer op 15 dec 1799 HRL, komt van HRL; hu Grote Kerk HRL 1799, BS geb ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-016Zuiderplein 1Bartle Clases Wagenaar... HRL; dopen Grote Kerk HRL 1803, 1806, 1811, BS huw 1812, ovl 1820, ovl 1835, huw 1839; gebruiker wijk H-016, stalknegt; eigenaar is F. Tjallingii van Esta, 1814. (GAH204); Wij Ondergetekenden Sjoerd de Groot, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-016Zuiderplein 1Dirk Jans Tadema... ovl 1835, ovl 1846, ovl ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-016Zuiderplein 1Jan Hendriks Gleybach... in 1811, zv Hendrik Jans en Aaltje Sijbrandus; BS huwafk. en huw 1811, ovl 1824; gebruiker van wijk H-016, varensgesel, medegebruiker is Bartle Cl. Wagenaar, stalknegt, eigenaar is F.T. van Esta, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-015Zuiderplein 1F F van Esta Lubbert Adema sjouwer
H-015Zuiderplein 1Bauke F de Boer schipper
H-016Zuiderplein 1Bartle Clases Wagenaar stalknegt
H-016Zuiderplein 1Jan H Gleybach varensgesel
H-017Zuiderplein 1F F van Esta koopman
H-018Zuiderplein 3F F van Esta wagenhuis


1818 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-015Zuiderplein 1Lijsbet Jans de Boer, overleden op 8 september 1818vrouw van Albert Roelofs Gort, varensgezel (Hofstraat H 15), moeder van minderjarige Roelof en Jan Alberts Gort. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1819 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-017Zuiderplein 1Geertruid Tjallingii, overleden op 26 maart 1819vrouw van Frans Fokkes van Esta, pannen/estrikkenfabrikeur (Rozengracht H 17, testamentair erfgenaam), geen kinderen, zuster van Jacob, te Leeuwarden, Johannes, te Amsterdam en wijlen Attia Tjallingii (moeder van Anna Bakker, te Harlingen). Saldo fl. 54.365,89. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1824 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51013 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 18 van 25 feb 1824
adressoortbedraggebruik
H-017Zuiderplein 1koopaktefl. 721/4 deel van huis H-017
 
verkoperDoekele van Hettinga
koperSybren Jans Reedmaker


1825 - bewonersadresnaamgegevens
H-017Zuiderplein 1Frans Fokkes van Esta (Tjallingii)... van pannen en estrikken, zv Fokke Tjeerds vE, en Neeltje Fransen; BS ovl 1825; ovl 74 jaar oud, wijk H-017/Zuiderplein 1, Grote Kerk; vd Gaast, begraaf lijst; bezit een overdekte wagen, belasting: f. 12:0:0, 2 mei ... (alles)


1825 - bewonersadresnaamgegevens
H-017Zuiderplein 1Geertruida Tjallingii... ovl 1819; 1825 overlijdens; ovl 22 mrt 1819, 66 jaar, huisvrouw van Frans Fokkes van Esta, sterfhuis wijk H-017/Zuiderplein 1, Grote Kerk; vdGaast ... (alles)


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1720Zuiderplein 1Frans van Esta TjallingiiHarlingenfabrikeurhuis en erf (380 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1720Zuiderplein 3Frans van Esta TjallingiiHarlingenfabrikeurhuis en erf (380 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-015Zuiderplein 1Andreas Coulboutgeb 20 jun 1800 HRL, ovl 14feb870 HRL, kleermaker, ongehuwd, Rooms Katholiek, zv Petrus C, en Anna Wijngaarden; BS ovl 1870; bev.reg. HRL 1851 wijk H-019; oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-015; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-015Zuiderplein 1Anna Wijngaarden... 1784 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; oud 87 jaar(!), geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk H-015; VT1839; Wij Ondergetekenden Willem Lieuwes Bonnema, Trekschipper van HRL op Dockum, en Trijntje Jans, ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-015Zuiderplein 1Johannes Coulbout... bev.reg. HRL 1851 wijk H-019; oud 49 jaar, (vnm: Jan P. ), geb en wonende te HRL. 1839, kleermaker, wijk H-015; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-016Zuiderplein 1Antje Jolles Bakkerzie ook: Antie Jolles; geb 1766 HRL, ovl 25 sep 1846 HRL, huwt met Jacob Jurres Wassenaar, dv Jolle B., en Rinske Jochums; BS ovl 1814; 1846 overlijdens; oud 72 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-016; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-016Zuiderplein 1Jan Jacobs Steinfort... BS huw 1832, ovl 1846, ovl 1862; oud 66 jaar, geb Wijnaldum en wonende te HRL. 1839, timmerknecht, wijk H-016; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-016Zuiderplein 1Jetske D Hoitingaoud 49 jaar, geb Arum en wonende te HRL. 1839, wijk H-016; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-017Zuiderplein 1Ida Greydanus... Vellinga; BS huw 1828, bev.reg. HRL 1851 wijk H-023; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-017; VT1839; Op heden den 21 jul 1828 compareerden voor ons Mr. Jan Daniel van der Plaats Openbaar Notaris, ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-018Zuiderplein 3Abel Poppes van der Hout... (Abels); huw Grote Kerk HRL 1805, BS huw 1816, ovl 1869, ovl 1880, ovl 1900, bev.reg. HRL 1851 wijk H-018; gebruiker van wijk F-038, schoenlapper, eigenaar is F. Leemkoel q. q., 1814. (GAH204); oud 57 jaar, geb ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
H-015HofstraatJan Pieters Coulbaut49 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd, kleermaker
H-015HofstraatAnna Wijngaarden87 jLeeuwardenv, rooms katholiek, weduwe
H-015HofstraatAndreas Coulbaut38 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd, kleermaker
H-016HofstraatJan Jacobs Steinfort66 jWijnaldumgezin 1, m, protestant, gehuwd, timmerknegt
H-016HofstraatJetske D Hoitinga49 jArumgezin 1, v, protestant, gehuwd
H-016HofstraatJacob Steinfort21 jArumgezin 1, m, protestant, ongehuwd
H-016HofstraatKlaas Steinfort18 jArumgezin 1, m, protestant, ongehuwd
H-016HofstraatAntie Jolles72 jHarlingengezin 2, v, protestant, weduwe
H-017RozegragtFrans van Esta Tjallingii41 jLeeuwardenm, protestant, gehuwd, fabrikant
H-017RozegragtIda Greydanus37 jHarlingenv, protestant, gehuwd
H-017RozegragtWillem Jan Tjallingii15 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-017RozegragtJohan Dirk Tjallingii2 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-017RozegragtHenriette Tjallingii18 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-017RozegragtPhilippina Tjallingii16 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-017RozegragtGeertruida Tjallingii13 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-017RozegragtCath. Jacoba Tjallingii12 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-017RozegragtCatharina Tjallingii10 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-017RozegragtCristina Tjallingii9 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-017RozegragtAlette Tjallingii6 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-017RozegragtNeeltie Brink23 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-017RozegragtAntje Sleeper23 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-016Zuiderplein 1Fokje van der Veer, overleden op 21 september 184045 jr, geboren Leeuwarden, overleden Hofstraat H 16, vrouw van Bote Wybes de Jong, scheepstimmerknecht, moeder van minderjarige Getje Botes de Jong (ook Certificaat geen Onroerend Goed) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-016Zuiderplein 1Antje Jolles Bakker, overleden op 25 september 184680 jr (geboren 1766), overleden Hofstraat H 16, wed. Jacob Joris Wassenaar, moeder van Jolle Jacobs Wassenaar. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-016Zuiderplein 1Sjoukje Reinders Bijlsma, overleden op 18 december 1846(Certificaat van onvermogen), 7 1/2 jr, geboren Woudsend, overleden Hofstraat H 16. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-015Zuiderplein 1Aafke Cornelis Vorst... 05; ondertrouw ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-015Zuiderplein 1Geertje Everts Bouwknegt... dv Evert B., en Klaaske Beidschat; BS huw 1824, ovl 1842, ovl 1867, bev.reg. HRL 1851 wijk G-065, wijk H-015; oud 50 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-024; VT1839; geb 24 jan 1790, ged 16 feb 1790 Grote Kerk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-016Zuiderplein 1Dieuwke Johannes de Boer... Reinders de B., en Juliana Willems Metscher; BS huw 1817, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk G-161, wijk H-016, supp wijk F-377; oud 47 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-164; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-016Zuiderplein 1Jan Jans de Vries... B-169, zv Jan d. V., en Eeke Jans Proosterbeek; BS geb 1817, ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk G-161, wijk H-016, supp wijk F-377; oud 49 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schoenmakersknecht, wijk G-164 VT1839; 1814. ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-016Zuiderplein 1Jantje Hanses de Vries... 1873, bev.reg. HRL 1851 wijk A-032, 231, wijk B-200, wijk D-169, wijk E-060, 127, wijk F-334, 352, wijk H-016; oud 43 jaar, geb Stavoren en wonende te HRL. 1839, wijk C-161; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-016Zuiderplein 1Styntje Gerrits Zantman... in 1811, dv Gerrit Z, en Geertje ... ; BS ovl 1811; 1854 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk A-113, wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-017Zuiderplein 1Dirk Gerrit Smitsgeb 27 okt 1810 Leeuwarden, N.H., A 15 aug 1862 Franeker; bev.reg. HRL 1851 wijk H-017


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-018Zuiderplein 3Geertje Simons Jager... HRL, DG, dv Simon J, en Sijtske Jurjens; huw Grote Kerk HRL 1805, BS ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk H-018; oud 62 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk H-014; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1720H-015 (Hofstraat)Frans van Esta Tjallingiiwoonhuis
Sectie A nr. 1720H-016 (Hofstraat)Frans van Esta Tjallingiiwoonhuis
Sectie A nr. 1720H-017 (Kimswerderpijp)Frans van Esta Tjallingiiwoonhuis
Sectie A nr. 1720H-018 (Kimswerderpijp)Frans van Esta Tjallingiiwagenhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4658Zuiderplein 1 (H-019)Coenraad Kuhlmanwoonhuis en kantoor
Sectie A nr. 3971Zuiderplein 3 (H-020)Allert van der Meer (en Cons.)woonhuis


1913 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderpleinL. Okkinga66Notaris


1915 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderpleinS. Okkinga66notaris


1915 - schoolgeldadresnaam
Zuiderplein 3Dirk van der Meer


1917 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderpleinS. Okkinga66Notaris


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Zuiderplein 1 Sijbe Okkinganotaris
vorige grondslagf. 0
huidige grondslagf. 0
Zuiderplein 3 Dirk van der Meertimmerman
vorige grondslagf. 0
huidige grondslagf. 0


1920 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderpleinS. Okkinga66Notaris


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderpleinS. Okkinga66Notaris


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderpl.W. Okkinga66Notaris


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderpl.W. Okkinga66Notaris


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderpl.W. Okkinga66Notaris


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderpl.W. Okkinga66Notaris


1928 - adresboekadresnaamberoep
Zuiderplein 1S.Okkinganotaris
Zuiderplein 3D. v/d Meeraannemer
Zuiderplein 3Joh.H. v/d Meerkantoorbediende


1933 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Zuiderplein 1, HarlingenZuiderplein 1S. Okkinganotaris


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderpl.S. Okkinga66Notaris


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderpl. 1K. Okkinga531Notaris Kant.


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderpl.K. Okkinga531Notaris Kant.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderpl.K. Okkinga531Notaris Kant.


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderpl.K. Okkinga531Notaris Kant.


1965 - adresboekadresnaam
Zuiderplein 1K. (Klaas) Okkinga


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Zuiderplein 1rijksmonument 20796
Zuiderplein 3beeldbepalend pand6 van 10
  terug