Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Hofstraat 10
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerHofstraat 104-1364-1344-129H-010H-013


Naastliggers vanHofstraat 10
ten oostenHofstraat 12
ten westenHofstraat 8
ten noordende Hofstraat


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0093r van 3 mrt 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 12a, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet panwerk van de erfgenamen van wijlen Jan Jacobs


1669 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0183r van 10 jan 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 12a, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende hof van de weduwe van wijlen Tieerd Bentes


1669 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0191v van 31 jan 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenClaes Willems Burger


1674 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0160r van 11 okt 1674 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenClaes Burger


1676 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0247v van 31 dec 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 12a, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende hof van de vroedsman Bavius Ziricus


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0234r van 31 dec 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Claes Burger


1694 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0116r van 2 dec 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 12a, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende hof van de conrector


1701 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0110r van 24 apr 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenoud burgemeester S. Pauw


1709 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0094v van 16 jun 1709 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenoud burgemeester Pauw


1712 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0175v van 3 apr 1712 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 12a, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJohannes Vosma


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-136 , folio 76Hofstraat 10kamer
eigenaarburgemeester Pauw erven
gebruikerLambert Melles
huurwaarde totaal10‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑00‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-136 , folio 49rHofstraat 10huis
eigenaarSibrandus Reen
gebruikerLambert Melles
huurwaarde totaal10‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan27‑5‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-136 , folio Hofstraat 10huis
eigenaarburgemeester Pauw erven
gebruikerJan Jansen
huurwaarde totaal10‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑13‑00 cg


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0287r van 27 nov 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 12a, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenvroedsman Doede Vosma


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0150r van 30 nov 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 12a, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenburgemeester D. Vosma


1734 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0353r van 28 nov 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 10Hofstraat ZZ400‑14‑00 gghuis, tuin en 2 zomerhuisjes
koperAntoni Vink scheepssleper en hovenier
gebruiker tuinEvert Oosterbaankoopman
bewoner woningHendrik Clasen
naastligger ten oostenburgemeester Vosma
naastligger ten zuidenvroedsman Buma
naastligger ten westenvroedsman Buma
naastligger ten noordenHofstraat
verkoperSybrandus Reen, met approbatie van zijn vaderadvocaat Hof van Friesland en bouwmeester te Leeuwarden
verkoperReenoud predikant te Makkum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAntoni Vink, scheepssloper?, koopt een huis en tuin, waarin 2 zomerhuisjes bovenelkaar, zz. Hofstraat. Ten O. burgemeester Vosma, ten Z. en W. ?, ten N. die straat. Gekocht van dr. Sybrandus Reen, advocaat bij het Hof van Friesland en...?, voor 400 gg.


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-134 , folio 49vHofstraat 10huis
eigenaarAnthony Vink
gebruikerAnthony Vink
huurwaarde totaal10‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑13‑06 cg


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
4-134Hofstraat 10Anthony Vink, bestaande uit 2 personen08‑00‑00 cg0


1745 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0073v van 14 mrt 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 12a, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenburgemeester Doede Vosma


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-134 , folio 49vHofstraat 10huis
eigenaarAnthoni Vink
gebruikerAnthoni Vink
huurwaarde totaal10‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑16‑06 cg


1748 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0211r van 14 jan 1748 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAnthoni Vink hovenier


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
4-134, fol. 68rHofstraat 10Antoni Vink cum uxore, bestaande uit 2 volwassenen en 1 kindschipslaeper31:4:00 cg5:4:00 cgbestaet maetig wel


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-134 , folio 50rHofstraat 10huis
eigenaarAnthoni Vink
gebruikerAnthoni Vink
huurwaarde totaal10‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑16‑06 cg


1765 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0128v van 10 nov 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 12a, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan de Reus


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-134 , folio 50rHofstraat 10huis
eigenaarAnthoni Vink
gebruikerAnthoni Vink
huurwaarde totaal10‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑16‑06 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-129 , folio 89rHofstraat 10woning
eigenaarMinne Vink
gebruikerBeerend Harmens vrouw
huurwaarde14‑02‑00 cg
af: lasten01‑00‑00 cg
huurwaarde totaal13‑02‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑07‑06 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-129 , folio 89rHofstraat 10woning
eigenaarM. Vink
gebruikerMinne Jans
huurwaarde28‑00‑00 cg
gebruikerSijke Feddes
gebruikerYtje Feddes
huurwaarde30‑00‑00 cg
huurwaarde totaal58‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑10‑14 cg


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-129 , folio 89rHofstraat 10woning
eigenaarMenno Vink
gebruikerHendrik Swaal
huurwaarde20‑00‑00 cg
gebruikerTijs Pieters
huurwaarde25‑00‑00 cg
huurwaarde totaal45‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑03‑10 cg


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0106r van 19 jun 1808 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 10Hofstraat ZZ wijk H-0112290‑00‑00 cgpan- en estrikwerk
koperDouwe Hansen, gehuwd met
koperAntje Sybes
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenHofstraat
naastligger ten zuidenN. N.
verkoperSijke Hingst, weduwe van
verkoperwijlen P. J. Persijn


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
4-129 , pag. 86Hofstraat 10M. Vink 0‑00‑00 cgwoning


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-010Hofstraat 10Minne Vink... (GAH204); id. van wijk G-286; gebruiker Gerrit Bekker, wewer, gealimenteerd, 1814. (GAH204); id. van wijk H-010; gebruiker Olphert S. Duinker, schipper, 1814. (GAH204); id. van wijk H-011; gebruiker Lourens Tuininga ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
H-010Hofstraat 10M VinkOlphert J Duinkerschipper


1821 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7002 aktenr. 48 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-010Hofstraat 10Anna Olferts Duiker, overleden op 5 augustus 1821dochter van afwezige Olfert Simons Duiker, kofschipper (op reis naar Lissabon) en Sytske Freerks de Boer (Hofstraat H 10), zuster van Freerk, stuurman (mede opreis naar Lissabon), Simon, idem (op reis naar Suriname) en minderjarige Liekele en Jantje Olferts Duiker. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1732Hofstraat 10Jochem Oolgaard guardenierHarlingenhuis (42 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-010Hofstraat 10Hans Eelkes Leyenaar... BS huw 1826, ovl 1877, bev.reg. HRL 1851 wijk H-013; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-010; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-010Hofstraat 10Maria de Vriesoud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-010; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
H-010HofstraatHans Leyenaar40 jgeenHarlingenm, protestant, gehuwd
H-010HofstraatMaria de Vries40 jHarlingenv, protestant, gehuwd
H-010HofstraatTrijntie Leyenaar12 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-010HofstraatEeke Leyenaar9 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-010HofstraatJana Leyenaar5 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-010HofstraatSietske Leyenaar9 mHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-010Hofstraat 10Anna Knoop... ovl 1839, huw 1840, ovl 1877, bev.reg. HRL 1851 wijk D-069, wijk E-008, wijk F-245, 317, wijk G-013, wijk H-010, 157, supp wijk G-397; oud 41 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, wijk G-287; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-010Hofstraat 10Marijke Jans de Vries... HRL, huwt met Hans Eelkes Leyenaar op 7 dec 1826 HRL, huw.afk. 26 nov en 3 dec 1826, dienstmeid. ovl wijk H-010, N.H., dv Jan dV, en Eeke Proosterbeek; BS huw 1826, ovl 1863, bev.reg. HRL 1851 wijk H-013; Marike J. d. ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1732Hofstraat H-010Engeltje IJpma vrouw van S. Beidschat woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1732Hofstraat H-013 Hubert Jans en Co.woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1731Hofstraat 10 (H-014)fa. Hubert Jans (en Co.)woonhuis


1950 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Hofstraat 10, HarlingenHofstraat 10T. van der Zweeploonsproeibedrijf, loonploegerij


1951 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-35301
Hofstraat 10Taekele van der Zweep


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Hofstraat 10W. (Willem) Boomstra


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Hofstraat 10beeldbepalend pand6 van 10


2023
0.085843086242676


  terug