Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Hofstraat 31
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Hofstraat 31 (niet bekend) 4-049 G-292 G-209


Huisnaam in: 1869
Gebruik: tapperij
Naam: de vrolijke boer
Kwartier/wijk G-291
Verkoper: boer, wed a de
Koper/eigenaar:
1616 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0047r van 2 jun 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 31Hofstraat NZ2 dwarskamers
 
koperHomme Tiebbes, gehuwd met166-00-00 GG
koperRieme Kempckes
verpachter grondde Stad Harlingen1-10-00 CG
naastligger ten oostende weduwe en erfgenamen van Krine Tomas
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenMonse Pieters
naastligger ten noordenkerkhof
verkoperde erfgenamen van Anna Pieters
tekst in de margeGeproclameert over 't gerecht alhier 1e den 8en juny, 2e den 15en juny, 3e den 2e decembris[!] 1616.
tekst in de margeGeproclameert bij mij H.Laeszn. over den kercke alhier 1e den 2en juny, 2e den 9en juny, 3e den 16en juny 1616.
tekst in de margeToegewesen opten proclamanten den 7en decembris 1616.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHomme Tiebbes x Rieme Rempckes kopen twee dwarskamers Hofstraat nz. Ten O. wd. en erven Krine Tomas, Z. de Hofstraat, ten W. Monse Pieters, ten N. het Kerkhof. Grondpacht 30 st aan de Stad. Gekocht van de erven Anna Pieters, voor 166 GG.


 


 


 


 


1632 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0050r van 25 mrt 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 31Hofstraat NZkamer met zomerhuisje of keuken
 
koperHiltie Ariens 200-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen1-10-00 CG
naastligger ten oostenMayke Jans
naastligger ten zuidenHofstraat [staat: straat]
naastligger ten westenJan Anskes
naastligger ten noordenkerkhof
verkoperHomme Tyebbes, gehuwd met
verkoperLolck Jans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHiltie Ariens


 


 


 


 


 


1681 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0155v van 6 mrt 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 31Hofstraat NZ5/6 dubbele woning
 
koperAbbe Douwes rogverschieter160-00-00 GG
erfgenaam en eigenaar van de overige 1/6 partAbbe Douwesrogverschieter
verpachter grondde Stad Harlingen1-10-00 CG
huurderCornelia Willems 10-00-00 GG
naastligger ten oostenHarcke Zircx
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenTrijntie Doedes, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Hendrick Hartmans
naastligger ten noordenkerkhof
erfgenaam en verkoperArjen Tjallinghs
erfgenaam en verkoperJan Tjallinghs
erfgenaam en verkoperClaes Tjallinghs
erfgenaam en verkoperClaes Bartels
erfgenamen en verkopersNeeltie Tjallinghs


1681 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0158v van 27 mrt 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 31Hofstraat NZdubbele woning
 
koperEva Jelles Jeddema jongedochter140-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen1-10-00 CG
naastligger ten oostenHarcke Zierx
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenTrijntie Doedes
naastligger ten noordenkerkhof
verkoperAbbe Douwesrogverschieter


 


 


 


 


1696 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0199r van 19 jan 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 31Hofstraat NZkamer
 
koperGerrit Harmens 50-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen0-15-00 CG
naastligger ten oostende kamer gekocht door Sioukjen Nannings
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenSake Stoffels* timmerman
naastligger ten noordenkerkhof
verkoperYfke Jelles Ydema, weduwe vantussen Arum
verkoperwijlen dr. Theotardus van der Sluis


1701 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0098v van 23 jan 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 31Hofstraat NZhuis
 
koperBerber Jans, weduwe van86-00-00 CG
koperwijlen Willem Willems
verpachter grondde Stad Harlingen0-15-00 CG
naastligger ten oostenSjoukjen Nannings
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenLubbert Beerns* pannebakker
naastligger ten noordenkerkhof
verkoperGerrit Harmenslinnenwever


 


 


 


1730 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0311r van 5 mrt 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 31Hofstraat NZwoning
 
koperLucas Bos, gehuwd metstokersknecht45-00-00 GG
koperBaukjen
verpachter grondde Stad Harlingen0-15-00 CG
naastligger ten oostenAntje Douwes
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenJacob Willems
naastligger ten noordenkerkhof
verkoperde Gereformeerde Gemeente: diaconie
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLucas Bos, stokersknecht x Baukje....? koopt een woning nz. Hofstraat. Ten O. Antie Douwes, ten W. Jacob Willems, ten Z. die straat, ten N. het Kerkhof. Gekocht van de Diaconen v.d. Ger. Gemeente, voor 45 gg.


 


 


1756 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0256v van 18 jan 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 31Hofstraat NZwoning
 
koperAlbert Doedes, gehuwd metscheepstimmerman165-00-00 GG
koperAttje Martens
verpachter grondde Stad Harlingen0-15-00 CG
huurderPyter Douwes c.u.
naastligger ten oostenAntje Douwes
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenJacob Willems
naastligger ten noordenkerkhof
verkopermevrouw Johanna Bourboom, weduwe van
verkoperwijlen gecommiteerde van de Staten van Friesland en burgemeester de heer Dodoneus Vosma


 


 


 


 


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
4-047 Hofstraat 31Pieter Johannes


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-049 Hofstraat 31Jan van der Veen nom ux0-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-292Hofstraat 31Betje van Klinkeneigenaar en gebruiker van wijk G-291, casteleinsche, Martinuskerkhof, 1814. (GAH204); id. van wijk G-292, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-292Hofstraat 31Jacob van Gerben... van Drevis Lammerts; BS ovl 1811; oud 67 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wafelbakker, wijk G-292; VT1839; vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 6e kwartier, no. 131, 1 mrt ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-292Hofstraat 31Tabe Hendriks de Windgeb 4 jun 1802 HRL, ged 22 jun 1802 HRL; wijk G-292, N.H., zv Hendrik dW, en Jeltje Barends; dopen Grote Kerk HRL 1802, BS ovl 1814


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-292Hofstraat 31Betje van Klinken Martinus Kerkhof


1822 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50005 (notaris Wytze Vettevogel) repertoire nr. 146 van 18 jun 1822
adressoortbedraggebruik
G-292Hofstraat 31donatiefl. 70huis G-291 en G-292
 
Bregtje van Klinkens
Martinus Kerkhof


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1743Hofstraat 31Martinus KerkhofHarlingentapperhuis (36 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-292Hofstraat 31Janke Groen... BS ovl 1872 bev.reg. HRL 1851 wijk E-304, wijk H-040; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-292; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-292Hofstraat 31Sierk Laases Wijnalda... wijk C-108, wijk G-285, 292; oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, huistimmerman, wijk F-229; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-292Jacob van Gerben67 jHarlingenm, rooms katholiek, weduwnaar, wafelbakker
G-292Janke M Groen37 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-292Hofstraat 31Jacoba Aukes Meyer, overleden op 12 oktober 1846(Certificaat van onvermogen), 63 jr (geboren 4/7/1783), overleden Hofstraat G 292, gehuwd, 5 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-292Hofstraat 31Antje Oedses Bouwma... Hervormd dv Oeds B., en Geertje ... ; huw Grote Kerk HRL 1802, BS ovl 1851, bev.reg. HRL 1851 wijk G-292; oud 60 jaar, geb Suameer en wonende te HRL. 1839, wijk G-286; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-292Hofstraat 31Meintje Rintjes Meinsmageb 25 mei 1805 Oosterlittens, huwt met Pieter F. Krips, N.H., Vst 11 jul 1853 uit Weidum, A 4 mei 1857 Leeuwarden; bev.reg. HRL 1851 wijk G-292, wijk H-123, 242


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-292Hofstraat 31Pieter Franzes Kripsgeb 21 sep 1809 Jorwerd, huwt met Meintje R. Meinsma, schoenmaker, N.H., Vst 11 jul 1853 uit Weidum, A 4 mei 1857 Leeuwarden; bev.reg. HRL 1851 wijk G-292, wijk H-123, 242


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-292Hofstraat 31Willem Barteles Verwer... Hijltjes; BS huw 1830, ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk F-271, wijk G-289, 292, 297, wijk H-005, ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-292Hofstraat 31Ype van der Meygeb 1784 Midlum, ovl 17 nov 1856 HRL, huwt met Hieke vd Ley en Wytske de Jong, koopman in 1851, Rooms Katholiek, zv Jan IJpes en Grietje Doedes; BS ovl 1849, ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk C-080, wijk G-292, wijk H-001


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-292Hofstraat 31Zwaantje Harmanus Holmans... huw 1830, ovl 1861, bev.reg. HRL 1851 wijk F-271, wijk G-289, 292, 297, wijk H-005, 117, supp wijk ... (alles)


1856 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-292Hofstraat 31Pieter Sipkes Schellingwouw, overleden op 29 december 1856geboren 22/2/1853, zoon van Sipke Schellingwouw, metselaar (Hofstraat G 292) en Taekje Jans van der Meulen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1743G-292 (Hofstraat)Sipke Schellingwouwoonhuis


1866 - bewonersadresnaamgegevens
G-292Hofstraat 31Tjeske Lieuwes de Jong... BS huw 1827, ovl 1855, ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk B-046, 106, 200, wijk C-108, wijk G-285, ... (alles)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1743G-209 (Hofstraat)Wed. Sipke Schellingwou en dochterwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4608Hofstraat 31 (G-209)Elisabeth Schellingwouw (wed. S. Vlietstra, en Cons.)woonhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Hofstraat 31H. de Witschipper


1965 - adresboekadresnaam
Hofstraat 31J. (Janke) v.d. Vlies wv de Vries


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Hofstraat 31beeldbepalend pand9 van 10
  terug