Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Hofstraat 31
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerHofstraat 314-0504-0494-049G-292G-209


Naastliggers vanHofstraat 31
ten oostenHofstraat 33
ten zuidende Hofstraat
ten westenKerkpad 7


1616 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0047r van 2 jun 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 31Hofstraat NZ166‑00‑00 ggtwee dwarskamers
koperHomme Tiebbes, gehuwd met
koperRieme Kempckes
verpachter grondde stad Harlingen1‑10‑00 cg
naastligger ten oostende weduwe en erfgenamen van wijlen Krine Tomas
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenMonse Pieters
naastligger ten noordenkerkhof
verkoperde erfgenamen van wijlen Anna Pieters
tekst in de margeGeproclameert over 't gerecht alhier 1e den 8en juny, 2e den 15en juny, 3e den 2e decembris[!] 1616.
tekst in de margeGeproclameert bij mij H.Laeszn. over den kercke alhier 1e den 2en juny, 2e den 9en juny, 3e den 16en juny 1616.
tekst in de margeToegewesen opten proclamanten den 7en decembris 1616.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHomme Tiebbes x Rieme Rempckes kopen twee dwarskamers Hofstraat nz. Ten O. wd. en erven Krine Tomas, Z. de Hofstraat, ten W. Monse Pieters, ten N. het Kerkhof. Grondpacht 30 st aan de Stad. Gekocht van de erven Anna Pieters, voor 166 GG.


1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0174r van 11 apr 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 33, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHomme [staat: Hobbe] Tiebbis


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0044v van 22 jan 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHomme Tyebbes


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0122v van 13 mei 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1627 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0019r van 23 jun 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenAesge Harmens


1628 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0035r van 13 jan 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenAesge Harmens


1632 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0050r van 25 feb 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 33, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Anskes


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0110r van 25 mei 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHomme Tyebbis


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0090r van 12 nov 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHil Oenes


1648 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0050v van 18 nov 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenMinne Douwes


1670 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0217r van 9 jan 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenMinne Douwes bleker


1674 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0132v van 18 jan 1674 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende niaarneemster Antie Oenes


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0155v van 6 mrt 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 31Hofstraat NZ160‑00‑00 gg5/6 dubbele woning
koperAbbe Douwes rogverschieter
erfgenaam en eigenaar van de overige 1/6 partAbbe Douwesrogverschieter
verpachter grondde stad Harlingen1‑10‑00 cg
huurderCornelia Willems 10‑00‑00 gg
naastligger ten oostenHarcke Zircx
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenTrijntie Doedes, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Hendrick Hartmans
naastligger ten noordenkerkhof
erfgenaam en verkoperArjen Tjallinghs
erfgenaam en verkoperJan Tjallinghs
erfgenaam en verkoperClaes Tjallinghs
erfgenaam en verkoperClaes Bartels
erfgenamen en verkopersNeeltie Tjallinghs


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0158v van 27 mrt 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 31Hofstraat NZ140‑00‑00 ggdubbele woning
koperEva Jelles Jeddema jongedochter
verpachter grondde stad Harlingen1‑10‑00 cg
naastligger ten oostenHarcke Zierx
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenTrijntie Doedes
naastligger ten noordenkerkhof
verkoperAbbe Douwesrogverschieter


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0167r van 12 jun 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende gezamenlijke erfgenamen van wijlen Antie Oenes


1690 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0312r van 10 feb 1690 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostendr. van der Sluys n.u.advocaat Hof van Friesland


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0175r van 10 nov 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van wijlen van der Sluis


1696 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0199v van 19 jan 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 33, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende kamer van Gerrit Harmens


1696 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0199r van 19 jan 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 31Hofstraat NZ50‑00‑00 ggkamer
koperGerrit Harmens
verpachter grondde stad Harlingen0‑15‑00 cg
naastligger ten oostende kamer gekocht door Sioukjen Nannings
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenSake Stoffels* timmerman
naastligger ten noordenkerkhof
verkoperYfke Jelles Ydema, weduwe van te tussen Arum
verkoperwijlen dr. Theotardus van der Sluis


1701 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0098v van 23 jan 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 31Hofstraat NZ86‑00‑00 cghuis
koperBerber Jans, weduwe van
koperwijlen Willem Willems
verpachter grondde stad Harlingen0‑15‑00 cg
naastligger ten oostenSjoukjen Nannings
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenLubbert Beerns* pannenbakker
naastligger ten noordenkerkhof
verkoperGerrit Harmenslinnenwever


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-050 , folio 68Hofstraat 31
eigenaarWillem Willems wed.
gebruikerWillem Willems wed.
opmerkingpauper


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-050 , folio 44rHofstraat 31
eigenaarWillem Willems wed.
opmerkingpauper
aansl. huurw. voldaan‑‑


1720 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0091r van 8 dec 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 33, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenWillem Willems


1721 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0108v van 13 apr 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJauke Willems


1721 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0124r van 7 dec 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 33, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenWillem Willems


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-050 , folio 44vHofstraat 31
eigenaarwed. Willem Willems erven
gebruikerwed. Willem Willems erven
opmerkingpauper


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0311r van 5 mrt 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 31Hofstraat NZ45‑00‑00 ggwoning
koperLucas Bos, gehuwd metstokersknecht
koperBaukjen
verpachter grondde stad Harlingen0‑15‑00 cg
naastligger ten oostenAntje Douwes
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenJacob Willems
naastligger ten noordenkerkhof
verkoperde Gereformeerde Gemeente: diaconie
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLucas Bos, stokersknecht x Baukje....? koopt een woning nz. Hofstraat. Ten O. Antie Douwes, ten W. Jacob Willems, ten Z. die straat, ten N. het Kerkhof. Gekocht van de Diaconen v.d. Ger. Gemeente, voor 45 gg.


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-049 , folio 44vHofstraat 31woning
eigenaarPier Andrys
gebruikerLucas Bos
huurwaarde totaal06‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑00‑00 cg


1741 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0147v van 15 jan 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 31Hofstraat NZ150‑00‑00 ggwoning
koperoud burgemeester de heer Doede Vosma, gehuwd met
koperBaukjen Fopma
verpachter grondde stad Harlingen0‑15‑00 cg
naastligger ten oostenAntje Douwes
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenkerkhof
verkoper van 1/2Lucas Bos, weduwnaar van
verkoper van 1/2wijlen Baukjen Jacobus, en voogd van hun dochtertje
verkoper van 1/2Lijsbet Lucas
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDoede Vosma, oud-burgemeester x Baukje Fopma koopt een woning in de Hofstraat. De naastliggers zijn onleesbaar. Gekocht van Lucas Bos, voor 1/2, en als voogd over zijn dochter Lijsbeth Lucas, voor 1/2, voor 150 gg.


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
4-049Hofstraat 31Pieter Douwes, bestaande uit 3 personen08‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-049 , folio 44vHofstraat 31huis
eigenaarburgemr. Vosma
gebruikerPytter Douwes
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑03‑10 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
4-049, fol. 60rHofstraat 31Pieter Douwes cum uxore, bestaande uit 2 volwassenen en geen kinderengleybackersknegt14:9:00 cg2:8:00 cgbestaet geringh


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-049 , folio 45rHofstraat 31
eigenaarburgemeester Vosma wed.
gebruikerPyter Douwes
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑03‑10 cg


1756 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0256v van 18 jan 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 31Hofstraat NZ165‑00‑00 ggwoning
koperAlbert Doedes, gehuwd metscheepstimmerman
koperAttje Martens
verpachter grondde stad Harlingen0‑15‑00 cg
huurderPyter Douwes c.u.
naastligger ten oostenAntje Douwes
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenJacob Willems
naastligger ten noordenkerkhof
verkopermevrouw Johanna Bourboom, weduwe van
verkoperwijlen gecommiteerde van de Staten van Friesland en burgemeester de heer Dodoneus Vosma


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-049 , folio 45rHofstraat 31huis
eigenaarAlbert Doedes
gebruikerPyter Douwes
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑03‑10 cg


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0220r van 9 nov 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenAlbert Doedes


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-049 , folio 80rHofstraat 31woning
eigenaarAlbert Doedes
gebruikerArjen Teekes
huurwaarde22‑00‑00 cg
af: lasten01‑05‑00 cg
huurwaarde totaal20‑15‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑15‑08 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-049 , folio 80rHofstraat 31woning
eigenaarAlbert Doedes
gebruikerJacob Dirks
huurwaarde22‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting en grondpacht01‑05‑00 cg
huurwaarde totaal20‑15‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑15‑08 cg


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-049 , folio 80rHofstraat 31huis
eigenaarAlbert Doedes
gebruikerHendrik Baltus
huurwaarde23‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting01‑05‑00 cg
huurwaarde totaal21‑15‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑19‑02 cg
grondpacht vanAlbert Doedes
grondpacht aanstad Harlingen
grondpacht totaal00‑15‑00 cg
aanslag grondpacht00‑03‑12 cg


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
4-047, pag. 54Hofstraat 31Pieter Johannes


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
4-049 , pag. 78Hofstraat 31Jan van der Veen n.ux.0‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-292Hofstraat 31Betje van Klinkeneigenaar en gebruiker van wijk G-291, casteleinsche, Martinuskerkhof, 1814. (GAH204); id. van wijk G-292, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-292Hofstraat 31Jacob van Gerben... van Drevis Lammerts; BS ovl 1811; oud 67 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wafelbakker, wijk G-292; VT1839; vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 6e kwartier, no. 131, 1 mrt ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-292Hofstraat 31Tabe Hendriks de Windgeb 4 jun 1802 HRL, ged 22 jun 1802 HRL; wijk G-292, N.H., zv Hendrik dW, en Jeltje Barends; dopen Grote Kerk HRL 1802, BS ovl 1814


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-292Hofstraat 31Betje van KlinkenMartinus Kerkhof


1822 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50005 (notaris Wytze Vettevogel) repertoire nr. 146 van 18 jun 1822
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-292Hofstraat 31donatiefl. 70huis G-291 en G-292
 
Bregtje van Klinkens
Martinus Kerkhof


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1743Hofstraat 31Martinus Kerkhof tapperHarlingenhuis (36 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-292Hofstraat 31Janke Groen... BS ovl 1872 bev.reg. HRL 1851 wijk E-304, wijk H-040; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-292; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-292Hofstraat 31Sierk Laases Wijnalda... wijk C-108, wijk G-285, 292; oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, huistimmerman, wijk F-229; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-292Jacob van Gerben67 jwafelbakkerHarlingenm, rooms katholiek, weduwnaar
G-292Janke M Groen37 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. Ongenummerd, oktober (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-292Hofstraat 31Jacoba Aukes Meyer, overleden op 12 oktober 1846(Certificaat van onvermogen), 63 jr (geboren 4/7/1783), overleden Hofstraat G 292, gehuwd, 5 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-292Hofstraat 31Antje Oedses Bouwma... Hervormd dv Oeds B., en Geertje ... ; huw Grote Kerk HRL 1802, BS ovl 1851, bev.reg. HRL 1851 wijk G-292; oud 60 jaar, geb Suameer en wonende te HRL. 1839, wijk G-286; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-292Hofstraat 31Meintje Rintjes Meinsmageb 25 mei 1805 Oosterlittens, huwt met Pieter F. Krips, N.H., Vst 11 jul 1853 uit Weidum, A 4 mei 1857 Leeuwarden; bev.reg. HRL 1851 wijk G-292, wijk H-123, 242


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-292Hofstraat 31Pieter Franzes Kripsgeb 21 sep 1809 Jorwerd, huwt met Meintje R. Meinsma, schoenmaker, N.H., Vst 11 jul 1853 uit Weidum, A 4 mei 1857 Leeuwarden; bev.reg. HRL 1851 wijk G-292, wijk H-123, 242


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-292Hofstraat 31Willem Barteles Verwer... Hijltjes; BS huw 1830, ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk F-271, wijk G-289, 292, 297, wijk H-005, ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-292Hofstraat 31Ype van der Meygeb 1784 Midlum, ovl 17 nov 1856 HRL, huwt met Hieke vd Ley en Wytske de Jong, koopman in 1851, Rooms Katholiek, zv Jan IJpes en Grietje Doedes; BS ovl 1849, ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk C-080, wijk G-292, wijk H-001


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-292Hofstraat 31Zwaantje Harmanus Holmans... huw 1830, ovl 1861, bev.reg. HRL 1851 wijk F-271, wijk G-289, 292, 297, wijk H-005, 117, supp wijk ... (alles)


1856 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7023 aktenr. 4298 (filmnr. 121)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-292Hofstraat 31Pieter Sipkes Schellingwouw, overleden op 29 december 1856geboren 22/2/1853, zoon van Sipke Schellingwouw, metselaar (Hofstraat G 292) en Taekje Jans van der Meulen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1743Hofstraat G-292Job S. van der Schaaf c.u.woonhuis


1866 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-292Hofstraat 31Tjeske Lieuwes de Jong... BS huw 1827, ovl 1855, ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk B-046, 106, 200, wijk C-108, wijk G-285, ... (alles)


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1743Hofstraat G-209wed. Sipke Schellingwou en dochterwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4608Hofstraat 31 (G-209)Elisabeth Schellingwouw (wed. S. Vlietstra, en Cons.)woonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Hofstraat 31H. de Witschipper


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Hofstraat 31J. (Janke) v.d. Vlies wv de Vries


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Hofstraat 31beeldbepalend pand9 van 10


2023
0.33639812469482


  terug