Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Hofstraat 33
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Hofstraat 33 (niet bekend) (niet bekend) G-293 G-210
 


 


1632 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0050r van 25 feb 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 33Hofstraat NZkamer met zomerhuisje of keuken
 
koperHiltie Ariens 200-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen1-10-00 CG
naastligger ten oostenMayke Jans
naastligger ten zuidenHofstraat [staat: straat]
naastligger ten westenJan Anskes
naastligger ten noordenkerkhof
verkoperHomme Tyebbes, gehuwd met
verkoperLolck Jans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHiltie Ariens


 


 


 


 


 


 


 


1696 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0199v van 19 jan 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 33Hofstraat NZkamer
 
koperongehuwde dochter Sioukjen Nannings 25-07-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen0-15-00 CG
naastligger ten oostenOeds Sapes leertouwer
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westende kamer van Gerrit Harmens
naastligger ten noordenkerkhof
verkoperYfke Jelles Ydema, weduwe vantussen Arum
verkoperwijlen dr. Theotardus van der Sluisadvocaat


 


1720 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0091r van 8 dec 1720 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 33Hofstraat NZkamer
 
koperWybren Hessels 48-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen0-15-00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van Zape Oedes
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenWillem Willems
naastligger ten noordenkerkhof
verkoperZjoukjen Nannings
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWybren Hessels koopt een kamer in de Hofstraat. Ten O. erven Zape Oedes, ten W. Willem Willems, ten N. het kerkhof. Grondpacht 15 st aan de Stad. Gekocht van Zjoukjen Nannings, voor 48 CG.


1721 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0124r van 7 dec 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 33Hofstraat NZkamer
 
koperAntie Douwes 55-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen0-15-00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van Sape Oedes
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenWillem Willems
naastligger ten noordenkerkhof
verkoperWybren Hessels
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAntie Douwes, vrijster, koopt een camer nz. Hofstraat. Ten O. erven Sape Oedses, ten W. Willem Willems, ten Z. die straat, ten N. het Kerkhof. Gekocht van Wybren Hessels, voor 55 cg.


 


 


 


 


 


 


 


 


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
4-048 Hofstraat 33Hendrik Tabes, 28 jaar, gehuwd


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-293Hofstraat 33Barend Meyer Meeter... voornaam vrouw in huwelijksregister: Mietje; huw Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1822; gebruiker van wijk G-293, metzelknegt; eigenaar is Sipke Schoonbergen 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-293Hofstraat 33Sipke Jans Schoonbergen... 1814. (GAH204); eigenaar van wijk E-206; gebruiker Henrik Erik, varensgesel, 1814. (GAH204); id. van wijk G-293; gebruiker Barent Meyers Meter, metzelknegt, 1814. (GAH204); heeft 1 hond, belasting: f. 2:0:0, may 1805, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-293Hofstraat 33Sipke Schoonbergen Barent Meyes Metz metzelknegt


1816 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51008 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 176 en 181 van 18 dec 1816
adressoortbedraggebruik
G-293Hofstraat 33provisionele en finale toewijzingfl. 25a. huis aan de Laanen F-205, b. een woning in de Comediesteeg, c. huis in de Hofstraat G-293
 
verkoperNeeltje Martens Dekkers
koperWybe Schoonhoven


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1744Hofstraat 33wed. Wybe Eelkes SchoonhovenHarlingenwinkelierschehuis (24 m²)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-293Sietse Willekes26 jHarlingenm, rooms katholiek, gehuwd, balkflotter
G-293Grietje de Boer23 jHarlingenv, rooms katholiek, gehuwd
G-293Pietje Willekes14 wHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-293Hofstraat 33Aaltje Boomgaard... ovl 1848, ovl 1867, bev.reg. HRL 1851 wijk G-138, 143, 293, wijk H-005, supp wijk F-364, supp wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-293Hofstraat 33Age Annes Zeilmakergeb 1799/1809 HRL, N.H., ovl 18 feb 1850 HRL, huwt met Thomaske Sakes de Vries, zv Anne Dirks en Helena ... ; BS ovl 1850; bev.reg. HRL 1851 wijk G-293


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-293Hofstraat 33Grietje Jans van der Woudegeb 1780 Pietersbierum, ovl 28 mei 1851 HRL, huwt met Sake Pieters de Vries, N.H., dv Jan Simmes vdW, en Maaike ... ; BS ovl 1851; bev.reg. HRL 1851 wijk G-293


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-293Hofstraat 33Thomaske Sakes de Vriesgeb 1809 Pietersbierum, ovl 3 mrt 1854 HRL, huwt met Age Annes Zeilmaker, N.H., dv Sake dV, en Grietje Jans; bev.reg. HRL 1854 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk D-177, wijk F-204, wijk G-293, wijk H-210


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1744G-293 (Hofstraat)Grietje W. Schoonhoven vrouw van P. Wijgawoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1744G-210 (Hofstraat)Grietje W. Schoonhoven, wed. van Pieter Wijgawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4609Hofstraat 33 (G-210)Ate Nautawoonhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Hofstraat 33J.Fortuintransportarbeider


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Hofstraat 33beeldbepalend pand9 van 10
  terug